ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/11/2005

חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 11), התשס"ז-2007

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים