ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/11/2005

המלצת ועדת הכנסת למינוי ח"כ יאיר פרץ, ליו"ר הוועדה למאבק בנגע הסמים

פרוטוקול

 
PAGE
1
הוועדה למאבק בנגע הסמים

22.11.05

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 103

מישיבת הוועדה למאבק בנגע הסמים

מיום שלישי, כ' בחשוון, התשס"ו (22 בנובמבר, 2005) בשעה 15:00
סדר היום
המלצת ועדת הכנסת למינוי ח"כ יאיר פרץ ליו"ר הוועדה למאבק בנגע הסמים
נכחו
חברי הוועדה: יאיר פרץ – היו"ר

נסים זאב

יחיאל חזן

יצחק כהן
מוזמנים
רוני בר און - יו"ר ועדת הכנסת
מנהלת הוועדה
בת שבע פנחסוב
קצרנית
לאה קיקיון
היו"ר רוני בר-און
רבותיי, חברי הכנסת. אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת של הוועדה למאבק בנגע הסמים. הישיבה הזו נועדה לבחירת יושב ראש חדש לוועדה למאבק בנגע הסמים. על פי ההסכמות של ועדת ההסכמות שהתכנסה טרם כינון הכנסת, הרי שהגיע המועד שבראש הוועדה הזו יכהן חבר כנסת מטעם סיעת ש"ס. כיוון שכך, בהתאם להוראות סעיף 10א' לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכנסת להמליץ בפני הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים לבחור בחבר הכנסת יאיר פרץ לכהן כיושב ראש הוועדה במקום חבר הכנסת יחיאל חזן.


אנחנו נצביע על ההמלצה הזו, ואם זה יאושר, נגיד מספר מילים ליושב ראש היוצא והיושב ראש הנכנס.


אני מעמיד את המלצת ועדת הכנסת. מי בעד ההמלצה? מי נגד? תודה, ההמלצה התקבלה פה אחד. חבר הכנסת אליעזר כהן נמצא כאן כמחליפו של חבר הכנסת צבי הנדל. אני קובע שהוועדה אישרה פה אחד את בחירתו של חבר הכנסת יאיר פרץ.

אנחנו נפרדים היום מחבר הכנסת יחיאל חזן בתפקיד יושב ראש הוועדה, שלבד מהיותו עד אתמול בשעה 12:00 חבר לסיעה הוא חבר נאמן, חבר כנסת חרוץ ופעיל, שאני יודע עד כמה נושא המאבק בנגע הסמים נגע לו, עניין אותו, וכמה הוא היה מעוניין בתפקיד הזה כדי לקדם את הנושא עליו מופקדת הוועדה. צר לנו, אבל כללי המשחק הם כאלה, ואנחנו מכבדים הסכמות, להבדיל מאחרים שלא תמיד מכבדים הסכמות. אני, באופן אישי, ואני בטוח שגם כל חברי הוועדה וחברי הבית מודים לך על השירות שעשית פה, ואנחנו בטוחים שעוד תכהן בתפקידים חשובים בכנסת. באמת - ברכות ותודה.


חבר הכנסת יאיר פרץ, שאני מכיר אותו לא מעט שנים, שהיה חבר ועדיין חבר בוועדה שלי, ועדת הכנסת, שהיה יושב ראש סיעת ש"ס עד לפני מספר ימים – אותך אני מקדם בברכה. אני מכיר אוך ויודע מה מידת המעורבות החברתית שלך ועד כמה אתה ער לחולשה ולצער וליגון של הזולת, במיוחד של השכבות החלשות ואותם מסכנים שהגורל המר אתם, והם נפלו להיות נפגעי השימוש בסמים. אני בטוח שתביא את כל הידע הזה, כל המחויבות החברתית שלך לטובת המאבק, וזה מאבק שלא ייגמר אף פעם. אנחנו רק יכולים להתפלל שלא יהיה בו רק עוד ועוד צורך. גם אם רק נקטין את הצורך במאבק הזה, היה זה שכרנו. זה עניין מאד חשוב.


לשאלות הקיומיות של מדינת ישראל, שאלת המאבק בנגע הסמים הוא שאלה קיומית. אם פעם דיברו על זה שאחת מהאסטרטגיות של השכנים הרעים שלנו, מצפון ומדרום, היתה להחדיר סמים למדינת ישראל, להקל על החדרת סמים למדינת ישראל, כדי לזהם פה כל חלקה טובה, היום, למרבה הצער אנחנו רואים את התמונות ויודעים את התוצאות של הדבר הזה. שהשם יהיה בעזרנו ושנצליח להילחם. אני מאחל לך הצלחה גדולה, בטוח בהצלחתך, ואני מעביר לך את ניהול הישיבה. אני מתנצל מראש, שעלי לעזוב לישיבה הבאה שלי.
היו"ר יאיר פרץ
אדוני, יושב ראש ועדת הכנסת, אדוני, יושב ראש הוועדה היוצאת. אני, קודם כל, רוצה להודות ליושב הראש היוצא. ביום שוועדת הכנסת המליצה על קבלת התפקיד, ישבתי עם מנהלת הוועדה ולמדתי מקרוב על פועלו של יחיאל חזן בתקופה שהוא כיהן כיושב ראש הוועדה. הייתי אומר שבאמת - הנושא נגע לליבו, והוא עשה רבות ונצורות בזמן שהיה לו. אני רוצה רק לומר שחבל שהכנסת הזו התפזרה, לא חבל לי על הכנסת אלא על התקופה שנותרה לי בתפקיד הזה. אני מתכנן לקחת את הנושא ברצינות. כבר ישבתי ועשיתי תוכנית עבודה לתקופה שנשארה. אני מתכוון להקים אתר אינטרנט בכנסת – "לא לסמים", עם כל המורכבות. תהיה פינה שתאפשר לאנשי ציבור, למורים ומחנכים, לפנות ולהצביע על מוכרי סמים ובלדרים. אלה דברים שייעשו באופן מיידי. זימנתי כבר ביום שני פגישה בעניין לשמוע סקירה על כל המטפלים בתחום במדינת ישראל. לדעתי צריך לעשות איגום משאבים ולראות כיצד ניתן לקדם את הנושא הזה.


לפני שאני מעביר את רשות הדיבור ליושב הראש היוצא אני רוצה לברך את היושב ראש היוצא, חבר הוועדה יחיאל חזן, ואני מקווה שבתקופה שנותרה עד לכינונה של הכנסת הבאה נצליח להביא את הנושא הזה לאיזה שהוא כיוון, לפחות. הבעיה היא קשה, מורכבת, אני עוסק בתחום הזה קרוב ל-20 שנה, כעובד סוציאלי, וכאדם שלמד את הנושא במשך שנתיים אצל הראלה שגב, שהיא מנהלת היחידה במשרד העבודה והרווחה. למדתי את הנושא מקרוב ואני מכיר את כל שיטות הטיפול. אני מאמין שנוכל לפחות לנתב את הדברים. אני מאמין שזו מלחמה קשה. זו מלחמה שמכרסמת בנוער שלנו, בחברה שלנו. אני מאמין שנוכל, בעזרת השם, לעשות הכל. אני מודה ליושב ראש ועדת הכנסת.
יחיאל חזן
תודה רבה ליושב ראש ועדת הכנסת על הברכות וגם ליושב ראש הוועדה הנכנס. אני מאחל לך הצלחה. יחד עם זאת, אין לי ספק שהנושא של סמים במדינת ישראל הוא נושא שכל אחד שבסופו של דבר הולך לעמוד בראש הוועדה הזו - כנראה שהנושא קרוב ללבו. אני רוצה לומר לך שנוכחתי לדעת שלכולם יש רצון טוב. כל משרדי הממשלה עושים את העבודה שלהם. אין לי טענות. אני חושב שכל משרדי הממשלה – אם זה משרד החינוך, בתחום ההסברה בקרב בני הנוער, ואם זה משרד העבודה והרווחה, אם זה משרד הבריאות -כולם עושים את העבודה שלהם בנאמנות. אני ניסיתי לכנס את המנכ"לים של משרדי הממשלה בוועדה. אף אחד לא הגיע לפה. לא פעם ולא פעמיים. גם כאשר הוצאתי מכתב ליושב ראש הכנסת בעניין הזה. כנראה שלנו הנושא הוא באמת חשוב וקרוב, אבל למערכות הוא פחות חשוב. למי שמטפל בעניין הוא מטפל בו מכוח שזה תפקידו כעובד, כפקיד. אם תצליח להכפיל את התקציב בשנה הזו - דיינו. בשנה שעברה הכפלנו אותו מ- 11 מיליון ל- 21 מיליון. אם בשנה יוכפל ל-40 מיליון – ראיתי בספר –20 מיליון 0 אז אני חושב שעשינו את המשימה העיקרית. אסביר גם למה: כאשר משקיעים בקרב בני הנוער בחינוך, אז מסבירים להם. הבעיה היא שההסברה בקרב בני הנוער היא יום בשנה - מסבירים לבני הנוער מה זה סמים, למה אסור להשתמש בסמים. אני אגיד יותר מזה: הם יודעים שאסור להשתמש בסמים.


צריך לעשות מהפכה. אני הגשתי הצעת חוק שילמדו בבית הספר היסודי מדוע אסור להשתמש בסמים. ממש שיהיו לימודים פדגוגים. זו מטרה ראשנוה. הנדבך השני הוא דבר שגם לא הצלחתי לעשות – לוועדה הזו מגיעים אנשי מקצוע ולכולם יש רצון גדול מאד, אבל יש גם יועצים לוועדה. אני באתי ואמרתי שצריך לשנות את הכללים בכל מה שנוגע לסוחרי הסמים והמפיצים. צריך, כמו בתחבורה- שכאשר אדם עובר עבירה מסוימת, לשופט אין שיקול דעת אלא לתת את עונש המינימום, קודם כל.
יצחק כהן
כמו בתאילנד.
יחיאל חזן
אם עונש של חמש שנים יהיה מינימום לסוחר סמים – אני אומר לך שאתה פותר חלק מהבעיה. כיוון שהשוטרים עושים עבודה גדולה, ובסופו של דבר העבריינים יוצאים בדלת הראשית, מחייכים.
יצחק כהן
אני רוצה להודות לחבר הכנסת רוני בר-און על כל המהלך, שבתקופה כל כך סוערת, בעין הסערה הוא מצא את הזמן - -
יחיאל חזן
הנדבך השני זה חקיקה.
אליעזר כהן
אני הנחתי על שולחן הוועדה חוק של החמרה בעונשים.
יחיאל חזן
זה דבר שהוא חשוב. אם אפשר יהיה לשנות את עניין החקיקה.
נסים זאב
אבל לא בסמים קלים.
יחיאל חזן
אין סמים קלים. כל סם הוא סם. כל סוחר צריך לשבת מאחורי סורג ובריח, כאשר אין שיקול דעת לבית המשפט.
יצחק כהן
אתה עבדת כל כך קשה. בסוף בא חבר כנסת כמו רומן ברונפמן, הולך ונותן לגיטימציה למריחואנה, לסמים. אני חושב שזה דבר חמור ביותר.
אליעזר כהן
הוועדה צריכה להילחם נגד.
יצחק כהן
הוועדה צריכה להוציא הודעה נגד הדבר הזה. להוציא הודעה חריפה מאד נגד המגמה של רומן ברונפמן.
היו"ר יאיר פרץ
זה אחד הנושאים שנצא בו עם אמירה בולטת.
יחיאל חזן
דבר אחרון – אני היום קיימתי סיור שתוכנן מבעוד מועד בעירית ראשון לציון. הדבר האחרון הוא שכל המערכת משקיעה משאבים גדולים- אם זה משרדי החינוך, הבריאות, הרווחה - כספים גדולים מאד, ובסופו של דבר, כאשר יש אדם, נרקומן שעבר תהליך של גמילה, והוא התנקה, ורוצה לחזור למעגל החיים ומעגל העבודה – הוא לא יכול. הוא לא יכול בשום פנים ואופן, לא בגלל סטיגמה. הוא לא יכול כי המערכת אין לה את הכלים לסייע לו להיקלט בתוך החברה. אני אומר לך שאני אמנם לא יושב ראש מהיום או ממחר – אבל אני אמשיך לבוא לוועדה, אמשיך להילחם בנושא הזה, כי הוא בנפשנו. צריך להילחם בנושא הזה כדי שתהיה לנו חברה נקיה יותר, חברה טובה יותר. אני מאחל לך הצלחה בתפקידך, ואני מקווה שכאשר תסיים את תפקידך, בעוד 4 חודשים, תצליח להטביע חותם בוועדה, בתקופה הקצרה הזו.
נסים זאב
קודם כל – אני רוצה לברך את יחיאל חזן, שנהנינו מאד מהיקף העבודה, מהסיורים, מהדיונים. הוא תרם רבות לא רק בחקיקה, אלא גם בתודעה הציבורית. היה לנו סיור כלבים בלוד, בכמה מקומות, בנושא של גילוי סמים והיה מאד מעניין.


הבעיה המרכזית - מרכזי גמילה ולאחר הגמילה, שלאנשים אין מקומות עבודה. אני זוכר שראש עירית ירושלים, בזמנו, אמר שהוא רוצה מספר מסוים של ניגמלי סמים. הוא עמד על זה. הוא נתן להם עבודות במחלקת התברואה ומחלקת הגננות, אבל הוא שיקם אותם, וזה השיקום האמיתי. נרקומן שנגמל, אם הוא לא נכנס למעגל העבודה, הוא חוזר לסמים, ושום גמילה לא תעזור. גמילה זו תחנת ביניים. השיקום האמיתי שלו- זה או שהוא נכנס לעולם הרוחני, כמו אלה שחוזרים בתשובה, או שאדם עובד. במסגרת הפעילות הייתי מציע שתחשוב על פרויקט כזה. הרבה פעמים, נרקומנים שרוצים להיגמל, אין להם את האפשרות הכספית לממן את עצמם. הם בוכים, מתחננים, רוצים מי שיציל אותם, ואין את האפשרויות.
אליעזר כהן
גם אני מצטרף לברכות ליושב ראש היוצא, יישר כוח. אני מברך גם את היושב ראש הנכנס. לפני שבע שנים, במלחמה הבין תחומית בהרצליה, בכנס בין לאומי לטרור, אמרתי שיש שני נושאים שאם העולם לא יקום ויילחם בהם יחד, העולם ייהרס מהם. אחד זה סמים - מלחמה בסמים, והסחר בסמים, והשני - טרור. לצערי, הטרור גבר, והסחר בסמים גובר. לכן אני מקווה מאד שהוועדה הזו תעזור ותקדם את החוק בעניין החמרה בסחר בסמים בקרב נוער. חיזקו ואמצו שניכם. אנחנו מאד מתייחסים לחשיבות הנושא ונעזור במה שנוכל לעזור.
היו"ר יאיר פרץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:40

קוד המקור של הנתונים