ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/11/2005

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון תקנה 11), התשס"ה 2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

22/11/2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 519

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שהתקיימה ביום שלישי, כ' בחשון התשס"ו (22 בנובמבר 2005), שעה 11:35
סדר היום
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון תקנה 11),

התשס"ה-2005
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
רוני שכטר – יועץ לעניין אנשים עם מוגבלויות, משרד הרווחה

עו"ד רועי קרת – הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

אוגניה ישראלי – מינהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

שונטל וסרשטיין – מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

יעקב כהן – מטה מאבק הנכים

אבי סלומה – מטה מאבק הנכים

חזי שגיא – "כן לזקן"

יעקב גיל – הסתדרות הגמלאים

חזקיה ישראל – התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטית
גיל שבתאי

ירון סיני, מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית
דקלה אברבנאל

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון תקנה 11),

התשס"ה-2005
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את הישיבה הרביעית של הוועדה היום. הנושא: תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותי מיוחדים) (תיקון תקנה 11), התשס"ה-2005.
רועי קרת
אנחנו מבקשים להביא לכאן תיקון. אני רק מתפלא שנציג האוצר לא כאן. בביטוח הלאומי יש תיקון לגבי תשלום גמלה בצורה רטרואקטיבית. לגבי שירותים מיוחדים, גמלה שנועדה לסייע למי שיש לו נכות קשה בשירותים שהוא נדרש להם לצורך הסידורים בבית וכיוצא באלה – הגמלה הזאת אינה משולמת באופן רטרואקטיבי בכלל, כי כך כתוב בתקנות. אפשר לקבל אותה מאותו רגע ואילך בלבד.

הניסיון שנצבר בענף, ויושבים כאן האנשים שעובדים בשטח, הוא שזה יוצר עיוותים קשים. גמלת שירותים מיוחדים היא גמלה למי שסובל מנכות קשה במיוחד, לא כל נכה זכאי לכך. בהרבה מאוד מקרים הנכות של האדם מחמירה עם הזמן – הוא כבר מקבל קצבה כלשהי, והנכות שלו מחמירה. סמוך לאחר מכן הוא נדרש לכל מיני טיפולים: התרוצצויות בבתי חולים, מומחים רפואיים וכו', ועובר זמן עד שהתביעה מוגשת. אין מחלוקת שהגמלה מגיעה לו מתאריך מסוים מבחינת מצבו, אך משום שהוא מאחר בהגשת התביעה, הוא אינו יכול לקבל את התשלום לאחור, כי כך כתוב בתקנות.

הראייה הראשונית היא העניין הכספי, ולכן אני מתפלא שנציג האוצר אינו כאן. אנחנו מבקשים להציע שכיוון שהיום יש אפשרות, לפי חוק, לתת גמלה,
היו"ר חיים כץ
אתה לא מתואם עם האוצר?
רועי קרת
אני לא יודע מה האוצר יודע בעניין הזה ומה לא. לאוצר יש נציג במועצת המוסד, ומועצת המוסד אישרה את התיקון הזה. דא עקא, נציג האוצר לא היה בדיון כשהמועצה אישרה. נציג האוצר אחראי להופיע לדיונים. הוא הוזמן.
היו"ר חיים כץ
נבדוק למה נציג האוצר לא הגיע לכאן. הזמנו אותו, ובכל זאת נבדוק מדוע הוא לא הגיע.
רועי קרת
הוא הוזמן גם למועצת המוסד, וגם לשם הוא לא הגיע. אולי הם מטילים וטו, אני לא יודע.

אין ספק שהתיקון יעלה כסף, זה ברור, אבל אין ספק שזהו תיקון נדרש. אנחנו נתקלים באנשים שלא הגישו תביעה בגלל חסם אמיתי כלשהו – עניין רפואי, הם היו בבית חולים, הלכו למומחים רפואיים. משום שאנחנו מתחשבים, אנחנו לא מציעים ללכת לכיוון הנגדי. היום אפשר לקבל גמלות שלפי חוק הביטוח הלאומי עד שנה לאחור – זה המצב בחלקן של הגמלאות. כאן אנחנו לא מציעים שנה אלא חצי שנה. גם ראינו שזה גם הזמן שעלול להידרש להגשת התביעה. לאפשר קבלת הכסף רטרואקטיבית עד חצי שנה אחורה, למי שמגיע לו, כמובן.
היו"ר חיים כץ
זה מה שאתם מציעים.
חזקיה ישראל
אין לנו התנגדות לנושא זה. ישבנו במועצת המוסד. הנושא אושר.
רועי קרת
הוא גם חבר המועצה.
חזקיה ישראל
הנושא אושר בוועדת נכות ולא הייתה התנגדות.
יעקב גיל
ימות המשיח.
היו"ר חיים כץ
האוצר איננו. אנחנו בודקים מה אתו.
חזקיה ישראל
לא מדובר בתקציב ענקי.
היו"ר חיים כץ
בודקים את העניין. מאחר שאנחנו כבר רבע שעה אחרי תחילת הדיון, אני מעלה את העניין להצבעה. אני מצביע פה אחד ומאשר.
וילמה מאור
בדקנו. נציג האוצר מודיע שאין לו בעיה.
היו"ר חיים כץ
אם גם להם אין בעיה, על אחת כמה וכמה. אושר. אני מקווה שמי שבאמת צריכים את זה יקבלו את זה. חבל שזה הולך למטרות רפואיות ולא למטרות אחרות.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45.

קוד המקור של הנתונים