ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/11/2005

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 30), התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

22/11/2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 516

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, כ' בחשון התשס"ו (22 בנובמבר 2005), שעה 08:50
סדר היום
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הגבלת פיטורים של אישה השוהה במקלט לנשים מוכות), התשס"ה-2005, חה"כ לאה נס ואורי אריאל, פ/3495
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
חה"כ אורי אריאל

עו"ד דבורה אליעזר – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

איה דביר – מתמחה, משרד המשפטים

חזקיה ישראל – התאחדות התעשיינים

עו"ד מאירה בסוק – יועצת משפטית לדיני עבודה, נעמ"ת ירושלים
ייעוץ משפטי
גיל שבתאי

ירון סיני, מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה
דקלה אברבנאל

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הגבלת פיטורים של אישה השוהה במקלט לנשים מוכות), התשס"ה-2005, חה"כ לאה נס ואורי אריאל, פ/3495
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ביום המאבק הבין-לאומי לאלימות נגד נשים. אנחנו דנים בהצעת חוק עבודת נשים (הארכת תקופת איסור פיטורים של אישה השוהה במעון לנשים מוכות). ביום זה אנחנו עומדים להביא קצת נחמה למי שמישהו מתאכזר אליהן. בדיון האחרון החזרנו את הגלגל למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
דבורה אליעזר
כמו שאמרתי בישיבה הקודמת לא היה מקום לחזור לממשלה, כי כבר חזרנו פעם אחת. החלטת הממשלה נשארה על כנה. טענו שאנחנו מוכנים להאריך ל-45 ועוד הימים של ההודעה המוקדמת. זה יכול להגיע לעוד 30 יום. מאחר שהצעת החוק התקדמה ועברה קריאה ראשונה הסכמנו, הגורמים המקצועיים במשרדים, ל-60 יום פלוס הודעה מוקדמת. ביקשנו להעביר זאת לממשלה ביום ראשון, להצבעה בוועדת שרים לענייני חקיקה. אני מאוד מקווה שזה יעבור ביום ראשון. הליך של 60 יום ועוד הודעה מוקדמת יכול להגיע לשלושה חודשים, אבל לא בהכרח.
חזקיה ישראל
אנחנו תומכים בהצעת הממשלה שגובשה.
היו"ר חיים כץ
עוד הערות? ההצבעה תהיה היום.
דבורה אליעזר
אם היא תהיה היום, הממשלה תהיה חייבת להסתייג.
היו"ר חיים כץ
שתסתייג.
אורי אריאל
אין ממשלה, זה בסדר.
היו"ר חיים כץ
היא רוצה בכך, ואני מניח שהיא לא תסתייג. ואין ממשלה.
אורי אריאל
היום יום מתאים.
דבורה אליעזר
אני חייבת לומר זאת לפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מכבדים כאן את רצון הממשלה, אבל ביום המאבק הבין-לאומי באלימות נגד נשים אנחנו רוצים לקבל הצבעה. מחר הממשלה יכולה להתפזר, ואז הנשים יישארו עם הרצון של הממשלה. אם נצביע, הן יישארו עם חקיקה.
גיל שבתאי
אני קורא את הנוסח החדש של הצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
תודה. אנחנו מודים לממשלה שביום חשוב כזה הלכה לקראת הנשים והגדילה את המועדים. ניתן למציע החוק לומר דברים ואחר כך נצביע.
אורי אריאל
אני מבקש להודות שוב ללאה נס, השותפה שלי להצעת החוק. אני גם מבקש להודות ליושב-ראש, אנחנו לא עומדים בקצב שלו. נוסף על כך, תודה לכל מי שטרח ועבד, לא נזכיר שמות. וגם הממשלה. תראו שהיום תהיה אחדות, אני מבטיח לך אחדות מלאה מקיר לקיר. כולם יתמכו. תהיה חגיגה גדולה במובן הזה. אם תהיה אחדות לרגע, גם זה שווה.
היו"ר חיים כץ
אני מקיים הצבעה: אושר, אין מתנגדים ואין נמנעים.

הישיבה ננעלה בשעה 09:00.

קוד המקור של הנתונים