ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/11/2005

נשים בבית הדין הרבני - מעוכבות ומסורבות גט

פרוטוקול

 
PAGE
1
הוועדה למעמד האישה

16.11.05

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 216

מישיבת הוועדה למעמד האישה

יום רביעי, י"ד בחשון התשס"ה (16 בנובמבר 2005), שעה: 09:00
סדר היום
הקמת ועדה מייעצת לטיפול בעגונות ומסורבות גט
נכחו
חברי הוועדה: ענבל גבריאלי - היו"ר


רוני בר-און


אראלה גולן


אמנון כהן


אתי לבני


מרינה סולודקין


גילה פינקלשטיין


יאיר פרץ


יולי תמיר
מוזמנים
יועצת משפטית: הלית ברק - ישורון
מנהלת הוועדה
דלית אליהו
קצרנית
דרורה רשף

הקמת ועדה מייעצת לטיפול בעגונות ומסורבות גט
היו"ר ענבל גבריאלי
בוקר טוב. הבוקר אנחנו מעלים להצבעה הקמת ועדה מייעצת בנושא הטיפול בעגונות ובמסורבות גט. הקמת הוועדה הזאת, ההחלטה לגביה התקבלה בהמשך לפגישתי עם הרבנים הראשיים ועם נציגות של ארגונים רלוונטיים.

חברי הוועדה המוצעים - חבר הכנסת רוני בר-און, חברת הכנסת יולי תמיר, חבר הכנסת משה גפני, הרב אליהו בן-דהן, שהוא מנהל בתי הדין הרבניים, הדיין בנימין בארי מאשקלון, רחל עזריה מארגון מבוי סתום ואנוכי.


אני רוצה להעלות את הנושא - - -
אמנון כהן
אין נציג מכוחותינו?
היו"ר ענבל גבריאלי
מה זאת אומרת? גפני מהיכן הוא?
אמנון כהן
טוב. קצת מצד אחר.
רוני בר-און
ואני מה?
אמנון כהן
אתה מאה אחוז.
היו"ר ענבל גבריאלי
כן, בבקשה.
אתי לבני
הוועדה הזאת התחילה, או הרעיון לוועדה הזאת התחיל - - -
רוני בר-און
זה דיון או הצבעה?
אמנון כהן
אם זה דיון - אני באתי רק להצביע.
היו"ר ענבל גבריאלי
זה לא דיון. הערה קצרה.
יולי תמיר
קראו לכם שאפשר יהיה להצביע.
אמנון כהן
קראו להצבעה.
רוני בר-און
אבל קראו לנו להצבעה, יולי, או שיש כללי משחק או שאין כללי משחק.
יולי תמיר
יש אנשים שרוצים לדבר.
היו"ר ענבל גבריאלי
חברת הכנסת לבני רוצה לדבר, והיא מדברת.
אתי לבני
הוועדה הזאת קמה בעקבות ישיבה משותפת שעשו הוועדה לביקורת המדינה והוועדה למעמד האישה בראשותי ובראשות יורי שטרן, כדי לבדוק את כל מה שקורה בנושא העגונות. קיימנו ישיבה מאד ארוכה ומפורטת יחד עם הרבנים הראשיים, ואז הוחלט להקים ועדה שתפקח, תבדוק, תציע הצעות, תראה מה ניתן לשפר, בכל הנושאים של העגונות ומסורבות הגט ובכל הנושאים שמסביבן. למשל, הסכמי קדם נישואים, מעבר מבתי הדין הרבניים לבתי המשפט האזרחיים ונושאים אחרים.

הוועדה הזאת היא ועדה מאד מאד חשובה, שצריכה לתת כיוונים ופתרונות של אכיפת חוקים והקלת המצב. על הישיבה הזאת נודע לי אתמול, במקרה.
היו"ר ענבל גבריאלי
זה לא פורסם אתמול. זה פורסם כבר ב - - -
אתי לבני
זה נדחה.
רוני בר-און
מה הטענה? שהוועדה לא רצינית?
אתי לבני
רגע. לא. פנו אלי נציגות הארגונים שמתעסקים בעגונות - - -
היו"ר ענבל גבריאלי
טוב, חברת הכנסת לבני, אם לנציגות הארגונים היה מה לומר, הן היו יכולות, גם הן, להגיע.
אתי לבני
עכשיו, אנחנו - כל הרעיון של הוועדה למעמד האישה הוא לעבוד עם הארגונים שעובדים בשטח, ולתת להן את הכבוד הראוי - - -
היו"ר ענבל גבריאלי
אתי, תקשיבי - - -
אתי לבני
אני לא תוקפת אותך, אני אומרת - - -
היו"ר ענבל גבריאלי
אני גם לא מנסה לגונן על עצמי, אני מנסה לענות לך, כדי שנמשיך בסדר היום.
אתי לבני
דיברו אתי לפחות חמש מנשי הארגונים האלה וביקשו, אל"ף, לשתף את כולם. בי"ת, לדחות את הישיבה כדי להציג את כל מכלול הנושאים, וגימ"ל, לא לעשות מזה מחטף פוליטי, לצערי.
היו"ר ענבל גבריאלי
טוב, אז קודם כל תקשיבי - - -
אתי לבני
אני באה בשמם של הארגונים.
היו"ר ענבל גבריאלי
אתי, אני לא מתווכחת אתך, אני עונה לך כי אנחנו עומדים מיד - - -
אתי לבני
אבל רגע. מה קרה? יש שריפה? רגע, מה קרה? למה צריך להצביע?
היו"ר ענבל גבריאלי
קודם כל, את לא באה בשם הארגונים.
אתי לבני
אני, ביקשו ממני - - -
היו"ר ענבל גבריאלי
הארגונים היו יכולים לבוא הנה, לומר את דברם.
אתי לבני
אי אפשר. כל הארגונים ראו את זה כמחטף, כדבר לא ראוי. אני יכולה לצטט מפי שמות, אחד אחד. אי אפשר לזלזל באנשים האלה. אני מאד מכבדת אותך - - -
היו"ר ענבל גבריאלי
אני מבטיחה לשוחח אתך אחר כך, לתת לך לצטט את זה. אוקי? זה כרגע לא מן העניין.
אתי לבני
לא, אני צריכה להיות בוועדה אחרת. אני באתי להביע את דבר הארגונים ואת דברי. עשינו עבודה, את צריכה לכבד את מה שנעשה, אי אפשר לעשות מחטף. דובר על זה עם הרב עמר, מה הנושאים, על מה מדובר - - -
היו"ר ענבל גבריאלי
טוב. את היית יושבת ראש - - -
אמנון כהן
אבל זה לא סותר, אפשר להקים את הוועדה.
אתי לבני
לא יכול להיות שכל הארגונים שפעילים בדברים האלו מתנגדים לדבר. לא יכול להיות דבר כזה. כל הרעיון של הוועדה למעמד האישה הוא לעבוד עם ארגוני השטח. לא יכול להיות.
היו"ר ענבל גבריאלי
אתי, עכשיו סיימת? את היית יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בישיבה המשותפת בין הוועדה לענייני ביקורת המדינה והוועדה לקידום מעמד האישה. מדוע הישיבה הזאת התקיימה עם הוועדה לביקורת המדינה? מכיוון שבתי הדין הרבניים הופיעו בדוח המבקר, כשהבעייתיות הייתה מבחינת המנהלה, לא מבחינת רעיונות, עצות ופתרונות מהותיים למסורבות גט ולעגונות. אני באופן אישי נכנסתי לתפקיד, נפגשתי עם הרבנים הראשיים, אמר לי הרב עמר שהרעיון עלה בדרך כזו או אחרת - זה היה רעיון שלו - אני מקימה את הוועדה. מי מהארגונים שהיה לו מה לומר יכול היה לפנות - - -
אתי לבני
אז מה, הם בעונש עכשיו?
היו"ר ענבל גבריאלי
זה לא עלה על סדר היום לפני חמש דקות, זה גם לא פורסם ב - - -
אתי לבני
על איזה סדר יום? על מה את מדברת? אנחנו רוצים לעשות דבר שיהיה קונסטרוקטיבי, שיהיה משמעותי לכל העגונות ומסורבות הגט.
היו"ר ענבל גבריאלי
נורא חבל שאת חושבת שזה לא קונסטרוקטיבי וזה לא מהותי.
אתי לבני
את אומרת שזה טכני.
היו"ר ענבל גבריאלי
אני אמרתי שזה טכני?
אתי לבני
גם אני דיברתי עם הרב עמאר, גם הוא רצה לשתף - - - בדברים המהותיים. לא יכול להיות דבר כזה.
יולי תמיר
אני רוצה לתת הצעה - גם אלי פנו ארגון אחד או שניים - שיהיה מקום, כיוון שאני מבינה שיש נציגים לרבנות, ולארגונים, יש כרגע נציגה אחת, אני חושבת שזה גם נכון מבחינת האיזון, שאפילו אם לא - - -
אתי לבני
גם ביקורת המדינה.
היו"ר ענבל גבריאלי
מה ביקורת המדינה? אם יורי שטרן היה יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה, היית דואגת ככה לביקורת המדינה? איפה את בדיונים?
אתי לבני
עובדה שעשינו אז את הישיבה הזאת. מה זה איפה? חבל לעשות את זה מחטף. זה רציני מדי.
רוני בר-און
חברי הכנסת ייצגו את הארגונים, יולי.
יולי תמיר
אבל רגע - - -
היו"ר ענבל גבריאלי
בוודאי. אני לא מפקפקת, לא באינטרסים שלי ולא באינטרסים שלך כחברת ועדה.
רוני בר-און
הוועדה יותר מורכבת מנציגות הארגונים. זאת ועדה הרבה יותר מורכבת.
יולי תמיר
אני לא מפקפקת בייצוג שלי, אני מפקפקת בידע שלי. אני חושבת שארגונים שמתמחים בתחום הזה - אני חושבת שהיה ראוי, ולא פוגע בשום דבר, אני חושבת שהיה אפשר וזה היה טוב, אם היינו משאירים אפילו מקום פתוח ומחליטים אחר כך איזה ארגון ייכנס ויתווסף. שיהיו שני נציגים מהארגונים ושני רבנים. זה ייתן להם הרגשה של שותפות שווה.
גילה פינקלשטיין
יש את רחל עזריה.
רוני בר-און
את דואגת למקום לארגונים. תני ליושבת ראש הוועדה להצביע על ההצעה שלה, ואני מתחייב לפרוטוקול שאם היא תרצה להכניס נציג ארגון, אני אפנה את מקומי כדי לאפשר את הוורסטיליות.
אתי לבני
למה אי אפשר להצביע על זה בשבוע הבא ולשמוע את הארגונים?
היו"ר ענבל גבריאלי
כי כך אני החלטתי. כי הארגונים - - -
אתי לבני
למה לא לשמוע אותם?
היו"ר ענבל גבריאלי
אתי, תקשיבי. זה עמד על סדר היום לא מלפני חמש דקות, זה כבר כמה ימים על סדר היום, מי שרצה יכול היה להגיע לוועדה, עם כל הכבוד. אז זה היום.
אתי לבני
כמה ימים - - -
אראלה גולן
רגע, אני רוצה להוסיף, לפרוטוקול.
אתי לבני
זה דבר כל כך מהותי, על מסורבות גט; כוחנות על גבן - למה?
היו"ר ענבל גבריאלי
לא כוחנות. תצטטי מה שאמרת בפעם הקודמת - - -
אתי לבני
מה אמרתי?
היו"ר ענבל גבריאלי
זה יותר יאה. חצופה.
אראלה גולן
אפשר לקבל את רשות הדיבור לשניה? אני רוצה לפרוטוקול. אני קיבלתי הודעה על הקדמת הישיבה לפני חצי שעה, כשהייתי בדרכי הנה. אני חושבת שזה לא ראוי, מותר לי לדעת יום קודם.
דלית אזולאי
ההודעה יצאה אתמול בערב.
אראלה גולן
אני מצטערת, היא לא הגיעה אלי. זה חשוב מדי - - -
קריאות
- - -
רוני בר-און
אלף דברים כאלה קורים ביום. את פה?
אראלה גולן
אני פה, אבל אני - - - לדבר עם עוד כמה אנשים הבוקר. - - -
היו"ר ענבל גבריאלי
אני מעלה את ההצעה להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר ענבל גבריאלי
תודה רבה, ההצעה התקבלה.
אתי לבני
אני לא נגד הוועדה, אלא דחייה לשבוע ימים - - -
היו"ר ענבל גבריאלי
הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
09:20.

קוד המקור של הנתונים