ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/11/2005

חוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

21.11.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 526

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ט בחשוון, התשס"ו (21 בנובמבר, 2005), שעה: 11:30
סדר היום
הצעת חוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ה-2005, של חברי הכנסת: רומן ברונפמן, טלב אלסאנע, דוד אזולאי, מרינה סולודקין, עמרם מצנע, יורי שטרן, חיים אורון, נסים דהן, יעקב מרגי, עסאם מח'ול, איתן כבל, יולי תמיר, אפרים סנה, דני יתום, יוסי שריד, בנימין אלון, אחמד טיבי, רשף חן, חמי דורון, מיכאל נודלמן, אתילבני, שאול יהלום, עמרי שרון, משולם נהרי, אליעזר כהן, ויקטור בריילובסקי, אהוד רצאבי, אבשלום וילן יצחק לוי, ניסן סלומינסקי, אמנון כהן (פ/3237)
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר אמנון כהן

דוד טל

רומן ברונפמן
מוזמנים
יעל אחילאה – משרד המשפטים

רני נויבואר – משרד המשפטים

תומר מוסקוביץ – יועמ"ש, משרד התמ"ת

עו"ד חנה טירי, משרד התמ"ת

עו\ד יצחק קמחי – הממונה על הגנת הצרכן, משרד התמ"ת

אשר גושן – סגן יועמ"ש, רשות ההגבלים העסקיים

בתיה פודרביטל – אגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד ענת לוסטמן – רשות החברות

עדן ספדי – מתמחה, רשות החברות

זאב ש. פרידמן, היועץ המשפטי, המועצה הישראלית לצרכנות

עו"ד שלומי לויה – לשכת המסחר

עו"ד יורם ארן – רשות ההסתדרות לצרכנות

עו"ד ירון לוינסון – רשות ההסתדרות לצרכנות

דוד יפרח – מנכ"ל הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות
ייעוץ משפטי
עו"ד אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה: שושנה מקובר

הצעת חוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ה-2005
של חברי הכנסת
רומן ברונפמן, טלב אלסאנע, דוד אזולאי, מרינה סולודקין, עמרם מצנע, יורי שטרן, חיים אורון, נסים דהן, יעקב מרגי, עסאם מח'ול, איתן כבל, יולי תמיר, אפרים סנה, דני יתום, יוסי שריד, בנימין אלון, אחמד טיבי, רשף חן, חמי דורון, מיכאל נודלמן, אתילבני, שאול יהלום, עמרי שרון, משולם נהרי, אליעזר כהן, ויקטור בריילובסקי, אהוד רצאבי, אבשלום וילן יצחק לוי, ניסן סלומינסקי, אמנון כהן (פ/3237)
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב, אני פותח את הדיון בנושא: הצעת חוק המועצה הישראלית, התשס"ה-2005 של חבר הכנסת רומן ברונפמן וקבוצה גדולה מאוד של חברי כנסת.
רומן ברונפמן
כולל אדוני היושב ראש.
היו"ר אמנון כהן
נכון. מדובר בחוק חשוב מאוד. אני חושב שבאמת צריך לתת עצמאות למועצה הישראלית לצרכנות. אני זוכר הרבה מאוד דיונים בהם השתתפה היו"ר גלית אבישי, והיתה מעבירה מסרים ומטפלת באזרחים. היא עשתה עבודה נפלאה, וכבר שנה המועצה פועלת ללא מנכ"ל. היא היתה המנכ"לית, נכון?
זאב פרידמן
היא היתה מנכ"לית, וגם אין יושב ראש.
היו"ר אמנון כהן
חבל – מי שמפסיד ים הם אזרחי מדינת ישראל. יש כאן הצעה חשובה – אנחנו רוצים להקים מועצה א-פוליטית, כשם שיש לנו רשות לשירותים ציבוריים-חשמל, ורשות לשירותים ציבוריים-מים. אני חושב שצריך לבדל אותם ממשרדי ממשלה, כך שיפעלו באופן מקצועי בלבד, ויהוו מנגנון מבקר מול הרשות המבצעת. מכאן אעביר את רשות הדיבור לחבר הכנסת המציע רומן ברונפמן. אנא הסבר לנו באופן כללי את מהות החוק. לאחר מכן נאפשר למשרדי הממשלה להביע את עמדתם, נקרא את החוק ונאשר אותו. לכל הפחות נרוויח את הקריאה הראשונה.
רומן ברונפמן
אדוני היושב ראש, תודה רבה. אני חושב שהגדרת נכונה את הצורך ואת הנחיצות הרבה בעקבות המהפכות הפוליטיות שאנחנו חווים בימים האחרונים. אני אומר זאת בזהירות הראויה כדי שלא להשמע בוטה פוליטית יתר על המידה. כל עיכוב בהצעה הזאת יגרום בסופו של דבר לפגיעה באינטרסים של הצרכנים הישראליים. לכן אני רוצה להודות לך על כך שהכנסת את זה לסדר היום. אודה לך עוד יותר בשם הצרכנים אם נצליח להעלות את זה היום לקריאה ראשונה.

היה דין ודברים עם משרד התמ"ת, ולאחר מספר התייעצויות, שיחות ודיאלוגים ברמות שונות – החל ברמת שר, כולל מנכ"ל והצוות המקצועי – הגענו להסכמה שאפשרה את קידום ההצעה. כפי שאתה יודע, ההצעה עברה בקריאה טרומית בהסכמת הממשלה ובהסכמת המשרד הרלוונטי, ואני חושב שזה צעד אחד קדימה בתחומים שאותם ציינת: מצד אחד, התנתקות מההשפעות הפוליטיות הישירות. אני לא אומר שההצעה שהגענו אליה כפשרה מנתקת באופן מוחלט את המועצה מיחסה אל הממשלה ואל הפוליטיקה הישראלית. אבל מצד שני, היא מנתקת את ההשפעות הישירות והבלתי אמצעיות שהיו וגם הזיקו לדעתי בשלב מסוים לקידום המועצה.

הדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, הוא מנגנון קביעת התקציב של המועצה שנמצא כאן. התקציב יהיה בלתי תלוי, ויחושב בהתאם לנוסחה שמקובלת במספר ארצות בעולם – סכום נקוב פר תושב. גם על כך מדובר בהצעת החוק הזאת. אנחנו מדברים על קביעת מחיר סמלי, אך הוא מאפשר בכל זאת איזושהי תשתית תקציבית למועצה – שקל אחד פר תושב. כך אנחנו מגיעים באופן בלתי תלוי לקביעת התקציב, שיהיה בבסיס.
לאה ורון
שקל פר תושב, שמשרד התמ"ת יעביר למועצה?
רומן ברונפמן
לא, שתהיה שורה תקציבית בספר התקציב על ידי משרד האוצר של שקל פר תושב.
היו"ר אמנון כהן
מי ישלם? האוצר?
רומן ברונפמן
משלם המסים ישלם, כמו תמיד. מי משלם? האוצר יעביר בספר התקציבים שורה תקציבית בבסיס תקציב המדינה, והוא ייחושב לפי שקל פר אדם. אני חושב שזו החלטה נבונה מאוד. אני מברך את שר התמ"ת, כי אני חושב שזה באמת מקדם אותנו למקומות הנכונים.
היו"ר אמנון כהן
אני מבין שעמדת הממשלה היא לתמוך בהצעת החוק?
תומר מוסקוביץ
עם התיקונים שסוכמו בין חברי הכנסת – כלומר, שזה לא יהיה תאגיד סטטוטורי אלא חברה ממשלתית. בנוסף, יש לנו fine-tuning קטן ביחס למינויים, על פי משרד המשפטים, ואני מניח שלא תהיה לך התנגדות.
רומן ברונפמן
אמרתי, ואני חוזר על כך: הפשרה שהושגה היא פשרה ראויה. אני חושב שאתם עשיתם כברת דרך, ואנחנו עשינו כברת דרך, ואפשר בהחלט לברך ולקדם.
תומר מוסקוביץ
אבל הנוסח שיעלה לקריאה ראשונה הוא לא הנוסח שמונח כאן על השולחן.
אתי בנדלר
אנחנו נקרא כל סעיף, ונכניס את כל התיקונים.
בתיה פודרביטל
גם למשרד האוצר יש כמה הערות.
היו"ר אמנון כהן
האם מישהו מתנגד? נשמע את נציגת משרד האוצר.
בתיה פודרביטל
כיוון שאנשי האוצר טרם הספיקו לתאם את זה, רצינו לבקש אם אפשר לדחות את זה ביום או יומיים כדי שנספיק לתאם עם המציעים – אפילו למחר – ולעבוד. כי יש לנו כמה הערות שאנחנו רוצים לדון בהן.
היו"ר אמנון כהן
מה מנע ממך לעשות זאת לפני שבוע, כאשר קיבלת את הזימון?
בתיה פודרביטל
עומס העבודה. אני מתנצלת, אדוני היושב ראש.
רומן ברונפמן
אז אנחנו נעבוד כאן. אגב, האוצר תמך בהצעת החוק.
בתיה פודרביטל
האוצר תמך בהסתייגות שהנוסח יתואם אחרי קריאה טרומית, ובכפוף לתיאום עם המשרד.
לאה ורון
על כך הדיון.
אתי בנדלר
רק שלא מקובל שוועדת הכנסת מחכה לנציגת האוצר, שתודיע מתי מתאים לה לתאם, עם כל הכבוד.
דוד יפרח
שמי דוד יפרח, מרשות הסתדרות לצרכנות.
היו"ר אמנון כהן
אני מבין שיש לכם הרבה תלונות.
דוד יפרח
אנחנו מטפלים כל שנה ב-40 אלף תלונות - - - כל ההתייעצויות לא נערכו אתנו בכלל, למרות שאנחנו חלק – בדיוק כמותם, ואולי אפילו קצת יותר עכשיו.
תומר מוסקוביץ
מי זה "הם", לצורך הענין.
דוד יפרח
המועצה לצרכנות.
תומר מוסקוביץ
החוק הוא עליהם, ולא עליכם. כשנעשה חוק עליכם נתייעץ אתכם.
דוד יפרח
אי אפשר לבוא ולהציע חוק, של אדם שרוצה להיבנות על חורבן של אחרים. זה לא הולך כך. יש מועצה, יש את הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות. היא עובדת ויושבת, וחשבתי שכדאי לתאם אתנו את הדברים. אי אפשר לפגוע במעמד של ארגוני צרכנים, ולבנות משהו שאולי יהיה – אם יתנו את השקל, מי יתנו את השקל--
היו"ר אמנון כהן
האוצר מוכן לתת.
דוד יפרח
אתה שמעת שהוא מוכן לתת?
היו"ר אמנון כהן
כן.
דוד יפרח
אני אומר שהתיאום צריך להיות עם כולם.
רומן ברונפמן
אני לא מבין, אדוני. אתה לא רוצה להשתתף בישיבות?
דוד יפרח
אני אומר שלא היה שום תיאום אתנו.
רומן ברונפמן
זה התיאום – אתה יושב עכשיו ליד שולחן לתיאום.
דוד יפרח
יש לכם הצעה, ולא ראינו את ההצעה.
רומן ברונפמן
אתה לא קיבלת נוסח?
דוד יפרח
קבלנו נוסח, ואמרו ש-70% מתוכו תוקן ושונה.
אתי בנדלר
- - - גם הוועדה לא יודעת על כך בינתיים.
ירון לוינסון
הבנו שיש עכשיו הרבה שינויים. ההערות שלנו היו כנראה לגבי השינויים שכנראה לא התקבלו.
רני נויבואר
שמי רני נויבואר ממשרד המשפטים. אני רוצה לומר בקצרה מה אנחנו חושבים: כיוון שההצעה מבקשת להפוך את החברה הממשלתית לתאגיד סטטוטורי, ואנחנו מתנגדים להפיכתה לתאגיד סטטוטורי, התיקונים שחשבנו שהם רלוונטיים מתמקדים בשני נושאים עיקריים: (א) בעיית מינוי הדירקטורים, והאפשרות להרחיק קצת את השרים מהמינוי הישיר של הדירקטורים.
רומן ברונפמן
זאת בעיה מבחינתכם?
רני נויבואר
כשנעבור על הצעת החוק אנחנו נגיד שסעיפים רבים אינם רלוונטיים, כי ההצעה מבקשת להפוך את החברה לתאגיד סטטוטורי, כשאנחנו חושבים שהבעיות של החברה הקיימת הן שתי נקודות: (א) בעיית התקציב ו-(ב) בעיית מינוי הדירקטורים.

אני רוצה להתייחס לנקודה אחת נוספת, שכן קבועה בהצעת החוק: למועצה הישראלית לצרכנות יש הענקה של מעמד לגבי כל החקיקות שמזכירות ארגוני צרכנים במפורש. כלומר, בחקיקות שונות שקיימות היום כתוב: "ארגון צרכנים שהכיר בו שר המשפטים לענין מסוים", וכך ממנים את חברי בית הדין לחוזים אחידים. זהו ההבט שהפריע, לדעתי, גם לחברים מהגנת הצרכן בהסתדרות. גם כאן אנחנו מסתייגים: אנחנו לא חושבים שצריך לאזכר את שמו של ארגון צרכנים מסוים, אלא צריך לאפשר את הגמישות שקיימת היום לשר להכיר.
ואגב, הערה לפרוטוקול
אנחנו בוודאי מכירים במועצה הישראלית לצרכנות, שבאמת מקיימת את תנאי הנחיית יועץ שהוצאו על פי החקיקות השונות, ואין סיבה להוציא ארגון צרכנים אחר מהמשחק.
חנה טירי
זו גם עמדת משרד התמ"ת.
היו"ר אמנון כהן
אדוני המציע, אנא התחל לקרוא את הצעת החוק. תוך כדי הקריאה, מי שיש לו בעיה ירים את ידו.
רומן ברונפמן
הצעת חוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ה-2005

סעיף 1 – מטרת החוק

"מטרתו של חוק זה להקים מועצה ישראלית לצרכנות, שתפעל באופן עצמאי, ללא תלות, לטובת הצרכן, לקידום הצרכנות בישראל בהיבטיה השונים, תוך שמירת זכיות הצרכנים וקידום ענייניהם מול גופים פרטיים וממלכתיים וכל סיוע נדרש אחר."
תומר מוסקוביץ
אנחנו מציעים את השינוי הבאה: "מטרתו של חוק זה לוודא כי המועצה הישראלית לצרכנות תפעל באופן עצמאי".
אתי בנדלר
אני לא קיבלתי שום נוסח, אדוני היושב ראש. אני שומעת את זה לראשונה.
תומר מוסקוביץ
- - - העברנו לחבר הכנסת המציע את הנוסח.
אתי בנדלר
אולי יש לכם עותק של הנוסח המוצע על ידכם.
תומר מוסקוביץ
לא – הוא נוצר ברגע זה. חשבנו שחבר הכנסת המציע יעשה את זה. אנחנו סיכמנו אתו את העקרונות, וכאן אני רק מוודא שהנוסח נשאר לפי העקרונות. אבל לא מדובר בדברים רבים, כי רוב הסעיפים פשוט יורדים.

אם כן, "מטרתו של חוק זה לוודא כי המועצה הישראלית לצרכנות תפעל" – וכל הסעיף נשאר כמות שהוא. אנחנו לא מקימים גוף חדש, אלא רק משפרים.
רומן ברונפמן
עליי זה מקובל.
אתי בנדלר
מלבד זה, הנוסח מקובל עליכם? אין לכם הערות?
תומר מוסקוביץ
מסעיף 2 עד סעיף 8 אפשר להוריד.
היו"ר אמנון כהן
האם יש למישהו הערות נוספות לסעיף 1 – מטרת החוק. אם כן, אנחנו נצביע על סעיף 1.

הצבעה

בעד סעיף 1 – פה אחד

סעיף 1 לחוק נתקבל
היו"ר אמנון כהן
אישרנו את סעיף 1, עם התיקון עליו סוכם. ממשיכים לסעיף 2 – הגדרות.
תומר מוסקוביץ
אציג את לוז הסיכום שהגענו אליו עם חבר הכנסת המציע: כולם מסכימים שהמועצה הישראלית לצרכנות צריכה להיות עצמאית, ולו רק משום שהיא יכולה לפעול גם נגד המדינה. יש לה זכות להגיש בג"צים נגד הממשלה, ולכן כשאתה מקים גוף כזה, אותו אתה מממן מתקציב ממשלתי אבל גם מצפה שהוא יפעל נגד המדינה, אתה צריך להעניק לו עצמאות. למה הדבר דומה? לרשות השידור, למשל. מצד אחד אתה מתקצב אותה, ומצד שני אתה מצפה שהיא גם תעביר ביקורת על הממשלה כמו כל גוף שידור ציבורי. זה די דומה.
היו"ר אמנון כהן
אבל היא לא מעבירה ביקורת בדרך כלל. אולי נוריד לה את הכסף.
תומר מוסקוביץ
זו המטרה המוסכמת. היו שתי אפשרויות כדי לעשות את זה מבחינת המבנה המשפטי: פתרון אחד הוא להקים תאגיד ציבורי חדש, שלמעשה יחליף את החברה הממשלתית שפועלת היום. הגענו למסקנה שאין בכך טעם. אפשר להשיג בדיוק את אותה מטרה של עצמאות על ידי שני שינויים קטנים בניסוח וגדולים במשמעות בגוף הקיים היום. השינויים הם: (א) לנתק את מינוי הדירקטורים מהשרים, מה שעלול ליצור את החשש של "אני מיניתי אותך אז אל תבקר אותי, ואם תבקר אותי אני לא אמנה אותך לקדנציה הבאה".
היו"ר אמנון כהן
ואם השר מינה אדם שהוא מקורב, איך הוא לא יבקר אותו? איך תנסח את זה?
תומר מוסקוביץ
נגיע לכך. הנושא השניה הוא התקצוב. בעיקרון, כולנו נגד תקצוב ייעודי.
אתי בנדלר
לא כולם.
תומר מוסקוביץ
אני לפחות נגד תקצוב ייעודי.
אתי בנדלר
זה איזשהו דגל שהממשלה הולכת אתו כל הזמן, שהיא נגד תקצוב ייעודי. הממשלה מתנגדת, בעיקר משרד האוצר.
היו"ר אמנון כהן
אבל היא איפשרה למשרד התחבורה.
תומר מוסקוביץ
למה כאן זה מקרה מתאים לכך? כי זה דומה לרשות השידור. אם אתה רוצה להבטיח עצמאות, אתה צריך להבטיח גם ביטחון תקציבי. כך שלא יהיה מצב שבו יגידו: הגשת בג"ץ נגדנו, אז בתקציב של השנה הבאה נתחשבן אתך.
אתי בנדלר
אשר על כן, הנוסח הנכון הוא: ככלל אנחנו נגד תקצוב ייעודי, למעט במקרים ההולמים.
היו"ר אמנון כהן
לכן מה יורד בהגדרות?
תומר מוסקוביץ
בגלל השינוי האסטרטגי הזה, כל סעיפים 2, 3, 4, 5, 6, ו-7 יורדים, כיוון שמדובר בסעיפים שעוסקים בהקמת תאגיד - - -
היו"ר אמנון כהן
אדוני המציע, אני מבין שזה מקובל עליך.
קריאה
עד סעיף 6, כולל.
זאב פרידמן
שמי זאב פרידמן, אני יועץ משפטי במועצה לצרכנות.
היו"ר אמנון כהן
מה מפריע לך בסעיפים שהורדנו?
זאב פרידמן
לא מפריע לי. אני רק רוצה להעיר הערה: אם אנחנו משאירים את המצב המשפטי הנוכחי – כלומר, שמדובר כאן בחברה – השאלה הבאה שצריך לשאול היא מיהם מחזיקי המניות. במצב הנוכחי, לא רק המדינה מחזיקה במניות באמצעות משרד התמ"ת, אלא יש מחזיקים נוספים, כמו מכון התקנים, למשל, שמבוקר לא-אחת, והמועצה פועלת שם באופן משמעותי. אם כן, בכל פעם שבה אנחנו פועלים נגד גוף אחד או גוף אחר, יכול להיווצר מצב שבו יופעלו על המועצה לחצים. אתן דוגמה: מכתב פשוט של מכון התקנים, שאומר: "רגע, שלח לי את כל הדוחות המבוקרים שלך לחמשת השנים האחרונות", הוא כבר מכתב שמפעיל לחץ, כמו מכתב שקבלנו בתחילת שבוע זה, ואינני יודע כמובן מהי המשמעות שלו ומהיכן הוא נפל. אבל זו דוגמה.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע?
זאב פרידמן
אני מציע שאם משאירים את המבנה, היועץ המשפטי יציע גם את האופן שבו הוא מתכוון לחלק את המניות. אני לא חושב שמכון התקנים הוא מי שאמור להחזיק את המניות, למשל.
היו"ר אמנון כהן
ממי מורכבת המועצה? שנדע מיהם מחזיקי המניות.
תומר מוסקוביץ
היום מדינת ישראל מחזיקה ב-85%, ו-15% מכון התקנים. אני מוכן ללכת הביתה ולבדוק.
זאב פרידמן
75% ו-25%.
תומר מוסקוביץ
הבנתי את ההערה, ואני מוכן לבדוק את הענין.
היו"ר אמנון כהן
זאת הערה חשובה.
אתי בנדלר
ראשית, אתה מציע למחוק את סעיפים 2-6.
תומר מוסקוביץ
כן, למעט הגדרת המועצה, אותה אנחנו רוצים להשאיר.
אתי בנדלר
מיד נקרא את ההגדרה שאתה כן מציע להשאיר, עם השינויים או בלי השינויים.

ביחס להערה שנאמרה כאן בנוגע למבנה המניות: השאלה היא אם היא דורשת שינוי חקיקתי כלשהו?
תומר מוסקוביץ
לדעתי לא, כי זו החלטת ממשלה בחברה ממשלתית. לכן אמרתי שאני אלך הביתה, אבדוק ואודיע לכם.
היו"ר אמנון כהן
לאיזה סעיף זה מתייחס?
תומר מוסקוביץ
לשום סעיף. חלוקת המניות בחברה ממשלתית היא מכוח החלטת ממשלה, ולא מכוח חוק. אנחנו שיווקנו את הפתרון הזה של חברה ממשלתית לחבר הכנסת המציע, ובשל כך הוא הסכים להוריד, יש לי חובת דיווח כלפיו לפחות, כדי לומר לו מה אנחנו מציעים לעשות לגבי מכון התקנים, ואני אבוא בדברים אתו ועם הוועדה.
רומן ברונפמן
מאה אחוז.
היו"ר אמנון כהן
מה רצית להשאיר בסעיף 6?
תומר מוסקוביץ
ראשית, בסעיף 2 עצמו צריך להשאיר את הגדרת המועצה: ""המועצה" – המועצה הישראלית לצרכנות." אפשר להוריד את המילים "שהוקמה לפי חוק זה", כי היא לא מוקמת לפי חוק זה.

לגבי סעיף 7, האמת היא שלא אכפת לי להשאיר אותו.
היו"ר אמנון כהן
מה דעת חבר הכנסת המציע לגבי סעיף 7?
רני נויבואר
לגבי סעיף 7: במסמכי ההתאגדות של חברה כתוב היום בתזכיר שלה את המטרות האלה. זה כתוב בהחלטת הממשלה – הן פחות או יותר באותו לשון.
רומן ברונפמן
לכן אני מציע שסעיף 7 יישאר.
רני נויבואר
מכיוון שזה כבר קיים, ונכון יותר שזה יהיה קיים במסמכי ההתאגדות ולא כאן, אנחנו מציעים להוציא את זה מכאן. אין קושי אובייקטיבי כלשהו – מאז שנת 1976 שבה הוקמה המועצה לא שינו את המטרות, לדעתי. בנוסף, זו גם גמישות גדולה יותר: אם המועצה תרצה שישנו את המטרות, אפשר יהיה לעשות זאת בהחלטת ממשלה.
רומן ברונפמן
מקובל עליי. אני רק מבקש לבדוק אם יש התאמה. אם יש התאמה מוחלטת בין השניים, אפשר להוריד את סעיף 7.
רני נויבואר
זאת לא התאמה מוחלטת, אבל זו התאמה - - -
רומן ברונפמן
בסדר – אם יש התאמה, בלי "מוחלטת".
היו"ר אמנון כהן
כל סעיף 7 יורד, אדוני המציע?
רומן ברונפמן
בתנאי שיש התאמה.
אתי בנדלר
אני מצטערת מאוד, אני לא מסוגלת להכין הצעת חוק כזאת, עם כל הכבוד. מה זאת אומרת? האם הסעיף הזה ייכלל בהצעת החוק או לא? אם כן, מה ייאמר בו? אי אפשר לקבל החלטות בצורה כזאת לצורך אישור הצעת החוק לקריאה ראשונה. אני צריכה לפרסם ברשומות, ואני צריכה לדעת מה. יתירה מזאת, אני חושבת שהוועדה צריכה לחשוב עד כמה היא באמת מוכנה להשאיר חופש לתאגיד עצמו לשנות את המטרות שלו, והאם אתה לא רוצה שמטרות התאגיד הזה ייקבעו בחקיקה. שאם לא כן, לשם מה אתה צריך את החקיקה הזאת בכלל? אני חושבת שאנחנו זכאים להסברים בענין הזה, ולא ברמה של סיכום.
רומן ברונפמן
ראשית, אני מתנצל על המהירות; אנחנו נעשה את זה לאט יותר, כדי שהיושב ראש, היועצות והמנהלות תהיינה בתמונה באופן מוחלט. את צודקת. מטרת החוק בסופו של דבר היא לנתק את המועצה הקיימת, והוויתור שלי למול הממשלה היה שלא להפוך את החברה הממשלתית לתאגיד, כי מדובר בתהליך ארוך מאוד, ובסופו של דבר שוכנעתי שאין בו צורך.
אתי בנדלר
להשאיר את זה כתאגיד שהוא חברה ממשלתית.
רומן ברונפמן
בדיוק. כשאנחנו עושים שתי פעולות בו-זמנית: (א) אנחנו גם מנתקים את ההשפעה הפוליטית על ידי המינויים, שמייד יבוא הפירוט ביחס אליהם, בכל זאת באמצעות איזושהי וועדה; (ב) אנחנו נותנים תקציב בלתי תלוי, ישירות מהאוצר, בספר התקציבים. בעיניי, אלו שתי הפעולות שמבטיחות את המטרה שרציתי להניח בהצעת החוק.
אתי בנדלר
אבל חבר הכנסת ברונפמן, אנחנו מדברים כרגע על תפקידי המועצה. אתה אומר: אני מוכן לוותר על הסעיף הזה אם יש התאמה בין מה שכתוב כאן לבין תקנון התאגיד. דהיינו: נניח שיש התאמה מלאה לצורך הענין, ומחר הם ישנו את ה--
רומן ברונפמן
ואת אומרת שאולי כדאי לנו להעלות את הנושא הזה דווקא בחקיקה ראשית.
אתי בנדלר
אני סבורה שאם לא כן מה טעם בכל החקיקה הראשית בענין הזה. אלא אם כן אני טועה, ואני אשמח לקבל הסברים.
רומן ברונפמן
אין לי התנגדות לכך.
זאב פרידמן
אין התנגדות. אני בעד שזה יישאר.
רני נויבואר
המטרות שלשמן נוסדה החברה הן מטרות שלדעתי הן מטרות מקובלות. אין חולק על כך שלגופו של דבר המטרות האלה הן מטרות שאנחנו רואים כמטרה: לפעול להגנת צרכנים, שמירת זכויותיהם, "ליזום ולערוך בדיקות למניעת הונאתו של צרכן, כבילתו בתנאים בלתי הוגנים, לייצג בשמה ובשמו של אחר את ציבור הצרכנים בפני הממשלה, רשויותיה ובפני כל רשות ציבורית."
אתי בנדלר
וכן הלאה – יש רשימה של מטרות, כפי שנקבעו בתקנון החברה.
רני נויבואר
והמטרות האלה לא שונו.
אתי בנדלר
אבל אם זה לא ייקבע בחקיקה, אף אחד לא יוכל לשנות את זה מחר?
רני נויבואר
כן ניתן לשנות את זה, אבל השאלה היא מה הייתרון שלנו כשאנחנו באים לתקן את זה בחקיקה. הרי למיטב הבנתי, יסוד ההצעה בבעיות מסוימות שהתגלו בתפקודה של המועצה הישראלית לצרכנות היום. עד היום לא התגלתה לנו בעיה שבה בא שר וביקש לשנות את תקנון החברה בניגוד לדעת המועצה.
אתי בנדלר
אבל אם את לא משריינת את זה בחקיקה, אם ירצו לנטרל את המועצה מחר מבחינה תקציבית זה יהיה בעייתי, אז ינטרלו אותה על ידי שינוי המטרות.
רומן ברונפמן
מה מפריע לך שזה יופיע בחקיקה הראשית? כי לתומר זה לא מפריע, את המועצה הישראלית לצרכנות זה רק מחזק.
רני נויבואר
אני חושבת שהגמישות היותר-נכונה היא שזה יהיה בהחלטת ממשלה.
רומן ברונפמן
אבל החלטת ממשלה לא תתקיים--
רני נויבואר
ברור שזה לא דבר עקרוני, זאת שאלה - - -
ענת לוסטמן
שמי ענת לוסטמן מרשות החברות הממשלתיות.

אני מבינה מאיפה באה ההצעה – כל הבעיתיות של המינויים וגם - - - והבג"ץ שעומד להידון בימים הקרובים בנושא הזה. אבל מאחר ונושא ההצעה היה בעיקרו לעבור לתאגיד סטטוטורי, וזה ירד וזו נשארה חברה ממשלתית, יכול להיות שדרך המלך בנושא הזה היא לא ללכת דרך חקיקה אלא קודם כל לנסות להסדיר את הנושא של אחזקת מניות, כמו שאמרו. ייתכן שבאמת מכון התקנים במשרד התמ"ת הוא לא הגוף המוסמך, ואפשר להעביר את זה אחרת במדינה, כך שזה יוחזק. בנוסף, הרי ההעברה של המניות למכון התקנים לא ניתן לו כנגד תמורה, וגם בנושא העברת המניות אפשר למצוא את הדרך. צריך לחשוב מי הגוף הנכון שיחזיק במניות האלה.
לגבי המינויים
גם לגבי התקנון אפשר לקבוע את כל המנגנון הזה של המינויים במסגרת התקנון. הדבר היחיד שאני מודה ומתוודה כאן לגבי המערכת התקציבית – איך אפשר לעגן את זה, אם זה בהסכמים מול האוצר או במסגרת חוק התקציב, אם אפשר לעשות את זה. אבל מהרגע שבו זה כבר לא תאגיד סטטוטורי, אני לא בטוחה שהדרך הנכונה היא לא ללכת בהחלטת ממשלה, ולא במסגרת של חקיקה.
רני נויבואר
כאן עמדת הממשלה מאוחדת, ובעיקרון כן לאפשר מינוי דירקטורים בחקיקה ראשית.
רומן ברונפמן
בוודאי, וזו בדיוק מטרת החוק: בהחלט לקבוע חד-משמעית איך יתבצע תהליך המינויים. אגב, דבריה של נציגת רשם החברות מחזקים את דעתה של היועצת המשפטית, שצריך לקבוע את זה כאן בחוק.

אם כן, עו"ד מוסקוביץ, אנחנו הולכים על סעיף 7.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו משאירים את זה – סעיף 7.
אתי בנדלר
אז תתקנו את מה שצריך. אפשר גם להכניס סעיף - - - כלשהו.
רומן ברונפמן
סעיף 7 – תפקידי המועצה וסמכויותיה

"המועצה תפעל לטובת הצרכן, כאמור בסעיף 1 לעיל, ו בכלל זה:

(1) תתן שירותים וסיוע לכלל ציבור הצכנים ולארגוני צרכנים הפועלים שלא למטרות רווח, לרבות ייעוץ צרכני, כלכלי, משפטי וחקיקתי;"

אני חושב שאין כאן הערות.
אתי בנדלר
מבחינתי, אין לי בעיה לעגן בחקיקה את המטרות כפי שהן מופיעות בתקנון, ולהוסיף איזשהו סעיף - - -
רומן ברונפמן
"(2) תתן מידע אודות התנהלות עסקים".
אתי בנדלר
אני לא יודעת מה פשר המטרה הזאת. לא ברור לי איזה מידע היא יכולה לתת.
רומן ברונפמן
אני חושב שזה תו יושר או כיוצא בזה, שמאפשר קידום עסקים הוגנים.
אתי בנדלר
אני לא יודעת. אולי אם אני אפנה למועצה הישראלית לצרכנות בבקשה לקבל מידע בנוגע לאופן הניהול של עסק מסוים, חנות רהיטים למשל – האם הם חייבים לתת לי מידע בענין הזה? זה קצת מסוכן.
קריאה
גם לנו הסעיף הזה לא היה ברור.
רני נויבואר
- - - בעיות של דיבה ולשון הרע. זה לא תמיד פשוט.
היו"ר אמנון כהן
תוריד את סעיף 2.
רומן ברונפמן
בסדר.

"(3) חינוך והסברה למודעות צרכנית". אני חושב שאין כאן ויכוח.

"(4) לקידום דיני הצרכנות, ובכלל זה חוקים, תקנות, צווים, תקנים, הוראות, נהלים וכללים".
רני נויבואר
מבחינת הנוסח, להשמיט "ובכלל זה".
רומן ברונפמן
"(5) תתן סיוע לצרכנים במימוש זכויותיהם מול גופים פרטיים וממלכתיים, בין היתר על ידי ביצוע בדיקות השוואתיות, הגשת תביעות, לרבות עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק, עתירות למידע, תביעות ייצוגיות בהתאם לכל דין וייצוג צרכנים בפני כל טריבונל שיפוטי או מעין שיפוטי ובפני גופים מינהליים".
רני נויבואר
ברשותכם, הייתי מציעה ש"בהתאם לכל דין" יבוא בסוף, אחרי "ובפני גופים מינהליים", כי ברור שמה שאתה רוצה הוא ייצוג בידי עורכי דין, ואם לא – אולי תהיה לך בעיה כאן עם לשכת עורכי הדין. אני מציעה ש"תביעות ייצוגיות" ו"ייצוג צרכנים" יהיה "בכפוף לכל דין".
אתי בנדלר
בכל מקרה אנחנו נצטרך לשפר את הנוסח; הנוסח הזה הוא בעייתי, והוא יעובד. ברמה העקרונית אני מבינה שהוועדה מאשרת את זה, בכפוף לתיקוני נוסח.
רומן ברונפמן
"(6) לפיתוח כלים ותשתית לפעילות צרכנים ופעילות ארגוני צרכנים, לרבות מאגרי מידע בדבר זכויות הצרכן במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי".
אתי בנדלר
גם כאן לא כל כך ברור לי למה הכוונה.
רני נויבואר
אולי צריך להיות "לרבות מתן מידע"?
רומן ברונפמן
לא – "כלים ותשתיות לפעילות צרכנים ופעילות ארגוני צרכנים".
דוד טל
אדוני היושב ראש, אנחנו מצביעים על זה היום?
היו"ר אמנון כהן
אני מצביע על זה סעיף-סעיף – אני לא הולך על הכל.
דוד טל
אני יכול לבקש רביזיה בסוף, נכון?
היו"ר אמנון כהן
אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה – רק אם לא תהיה כאן.
דוד טל
אם לא, אני אבקש התייעצות סיעתית.
רני נויבואר
הנוסח הקודם שבתזכיר הוא: "לפעול להגברת תודעת הצרכנות, ולעודד צרכנים לעמוד על משמר זכויותיהם - - - ".
אתי בנדלר
זה נשמע מאוד יפה. אני חושבת שהנוסח שמופיע היום בתזכיר- - -
רני נויבואר
"לפעול להגברת תודעת הצרכנות, ולעודד צרכנים לעמוד על משמר זכויותיהם על ידי פעולות הסברה, פרסומת והדרכה".
אתי בנדלר
למרות שיש לך את זה בפסקה 3. אני לא יודעת מה זה מוסיף.
יצחק קמחי
אם אני יכול לזכור מההיסטוריה, "פיתוח כלים" הוא משהו שגלית רצתה ודחפה לו. היא רצתה להקים מאגר מידע לזכויות הציבור ברשויות השלטון. אני לא יודע איפה זה עומד. זה היה בגדר איזשהו רעיון. יכול להיות שזה המקור.
אתי בנדלר
אני מציעה למחוק את זה.
זאב פרידמן
אנחנו עדיין מנסים להקים - - -
רומן ברונפמן
הורדנו את זה, כי זה נכנס תחת סעיף 3.

"(7) לגיוס כספים מצרכנים, עוסקים וגופים אחרים, בין כתמורות ובין כתמורה בעד שירותים, ובלבד שפעילויותיה כאמור יהיו לקידום הגנת הצרכן וללא כוונת רווח".
קריאה
מה זה גיוס כספים?
יורם ארן
שמי עו"ד ארן, מהרשות להגנת הצרכן בהסתדרות.

לא נראה לי סביר כאן "לגיוס כספים מעוסקים וגופים אחרים". האם מאותם גופים שעוסקים הם ייקחו כספים, ואחר כך גם יבקרו אותם? זה לא נראה שזה הולך ביחד.
זאב פרידמן
מה שמסתתר מאחורי הסיפור הזה הוא דבר פשוט מאוד: הסיפה מעידה על הרישה. כשמדובר כאן על נטילת כספים, סך הפעילות לא נועד למטרות רווח. אבל אם אתה רוצה לקחת סכום מסוים לקידום של פרוייקט מסוים – כמו בקרה על הליכי ייצוג וטיפול בצרכנים בחברה מסוימת – אפשר שאותה חברה תממן את אותה פעילות ספציפית ופרטנית לגביה מבוקשת הפעילות.
אתי בנדלר
זה לא קצת מסוכן, עו"ד פרידמן?
זאב פרידמן
אם בנק לאומי עצמו מבקש להקים מנגנון בקרה על פניות הציבור, למשל, אין מניעה שאנחנו נשתתף בחלק של הבקרה, כאשר הם מממנים את אותו חלק, ואנחנו לא מקבלים את הכספים. זה ללא כוונת רווח. אנחנו לא נהנים. אם הם רוצים לתרום למנגנון, ואנחנו נבצע את הבקרה, אין בעיה שהם יקימו את המוקד, ואנחנו ניתן את השירות של פיתוח החלק של הצרכנים. אבל אין לי בעיה - - - את הסעיף הזה. משום שזה הדבר שיותר פשוט לעשות אותו – בהקמת התשתית הם יכולים - - -
חנה טירי
גם אנחנו מציעים להוריד את "עוסקים וגופים אחרים". אנחנו חושבים שזה יכול להיות בעייתי מול סעיף 7ב לחוק הגנת הצרכן, הקובע כי ארגון לא יכול לקרוא לעצמו - - -
היו"ר אמנון כהן
למה צריך לגייס כספים אם מדובר בארגון שהוא חברה ממשלתית?
חנה טירי
גם אנחנו חושבים שהיא מתוקצבת במילא.
רומן ברונפמן
זה לא מדויק - יש פרוייקטים ויש פעילות.
היו"ר אמנון כהן
מהיכן יקחו כסף?
רומן ברונפמן
לא שמעת - עו"ד פרידמן הסביר זאת ארוכות, ובהרחבה.
יעל אחילאה
שמי יעל אחילאה, ממשרד המשפטים.

במשרד נעשית אצלנו עבודה לגבי נוהל כללי של שירות הציבור לגבי גיוס כספים על ידי גופים ציבוריים. גיוס כספים על ידי גופים ציבוריים, גם אם מדובר שלא למטרות רווח אלא למטרות ראויות, יכול להיות בעייתי מאוד משתי זוויות לפחות: (א) גוף מסתמך על תרומות, ואז הניהול הכספי שלו יכול שיתבסס על בסיס כלכלי רעוע; (ב) ניגוד ענינים. ניתנה כאן דוגמה של בנק לאומי, שרוצה שהמועצה לצרכנות תבצע אצלו איזושהי ביקורת. ייתכן שהוא יציע לתת להם כסף לביצוע ביקורת, אבל ייתכן גם שהוא ינסה להפעיל השפעה בלתי הוגנת על עמדת המועצה בנושא חקיקה בנושא בנקאות, למשל. לא בטוח שהוא יצליח, אבל על מנת למנוע בעיות מסוג זה, עובדים במשרד שלנו על גיבוש נוהל לאישורים מסוימים שיהיה צורך לקבלם לפני שגוף ציבורי יוכל לגייס תרומות. אני מציעה אם כן לבדוק את הנושא.
אתי בנדלר
את מציעה להכניס את זה אולי אחרי הקריאה הראשונה.
היו"ר אמנון כהן
ניקח דוגמה שבה חברה שמייצרת מזון תרמה למועצה כסף – כתוב כאן "גיוס כספים", למה לא לתרום? כעת בא צרכן, וטוען שהוא רכש מוצר מסוים מאותו מפעל שתרם, ומתלונן על טיבו. איך המועצה תהיה כאן אובייקטיבית – מצד אחד לדאוג לצרכן, כי זה הייעוד שלה, ומצד שני היא קבלה תרומה. איך היא יוצאת מזה עכשיו?
יעל אחילאה
זאת הבעייתיות. אני מציעה שנבדוק עוד קצת--
היו"ר אמנון כהן
אין לבדוק – אני צריך לקבל החלטה.
אתי בנדלר
אני מציעה למחוק את זה, - - - ולהכניס את זה אחרי קריאה ראשונה.
תומר מוסקוביץ
יש לי הצעה, שאפשר לשנות אותה אחר כך כמובן, אבל שהיא תעמוד לכל הפחות כהצעה טנטטיבית: אני מציע להבדיל בין "תרומות" לבין "תמורות". תרומות היא לא תוכל לקבל מעוסקים וגופים – שלא יעשו לנו טובות. אבל יכול להיות מצב שבו מזמינים ממנה עבודה, כפי שהציג היועץ המשפטי של המועצה. זה יכול להיות בסדר, אבל כאן הייתי מבקש שיהיה אישור ספציפי של הדירקטוריון של החברה על כל מקרה.
היו"ר אמנון כהן
אם אני מזמין עבודה, אני לא יכול לומר לך – תבצע לי עבודות במפעל, ואני אומר לך לבדוק את זה ואת זה, כי אני משלם לך.
תומר מוסקוביץ
למה זה דומה? מי משלם את שכרם של משגיחי הכשרות? בעלי העסקים. יכול להיווצר כאן איזשהו ניגוד.
היו"ר אמנון כהן
אתה חושב שזה טוב? בעיניי זה לא טוב.
לאה ורון
גם קציני הבטיחות בתחבורה מועסקים על ידי החברות עצמן.
תומר מוסקוביץ
אני מציע להבדיל בין הטוב לבין היותר טוב. האויב של הטוב הוא תמיד היותר טוב. אני חושב שצריך למצוא כאן פתרון מאזן, שבו מצד אחד המועצה תהיה עצמאית, ומצד שני היא תוכל לבצע פרוייקטים במימון חברות גדולות. אבל כדי שדבר כזה באמת יבטיח את אי-התלות שלה, זה צריך להיות באישור הדירקטוריון, כי הדירקטוריון לא מתפרנס מהמועצה – הם כולם אנשי ציבור.
אתי בנדלר
יש לי הצעה: אנחנו מדברים כרגע על סעיף של תפקידים וסמכויות. אני חושבת שזה לא צריך להיות במסגרת התפקידים והסמכויות. אפשר להוסיף סעיף אופרטיבי, שבתנאים מסוימים היא תהיה רשאית. תציעו את הנוסח.
תומר מוסקוביץ
מקובל עליי – להפוך לסעיף נפרד.
אתי בנדלר
תנסח בינתיים איזושהי הצעה.
אתי בנדלר
"בין כתרומות ובין כתמורה בעד שירותים" – אנחנו מדברים רק מצרכנים כרגע.
יעל אחילאה
אולי כדי שהדיון יהיה יותר קונקרטי, הייתי מציעה לשאול את המועצה אם היא באמת מקיימת פעולות כאלה של גיוס כספים מצרכנים או ביצוע פרוייקטים עבור חברות. אולי כדאי שהמועצה תסביר קצת את אופי הפעילות, ואז נוכל לראות את ההסדר החוקי שמתאים.
היו"ר אמנון כהן
עו"ד פרידמן, האם עשיתם פעם גיוס כספים לפרוייקט כזה או אחר?
זאב פרידמן
אתן כמה דוגמאות: אחד הפרוייקטים שהמועצה ניסתה לקדם היה אמצעים לתת מעין משהו שדומה לבקרה על ההבטים הצרכניים של בתי עסק. זה דורש תשתית ומימון, כמו משגיחים, במרכאות: מישהו שיילך לבדוק ויבקר. הסעיף בא לומר שניתן לקבל את המימון לאותם חלקים טכניים, שבהם מבוצעת ההוצאה, שתממן אותה חברה. כמובן, החברה שנקראת המועצה הישראלית לצרכנות נותרת ללא רווח, כפי שמופיע בסיפה של אותו סעיף. אני חושב שאותו דבר יכול לקרות בכל מקרה שבו המועצה מנהלת פרוייקט מסוים. אם מישהו רוצה לקבל את השירותים של המועצה לצורכי בקרה על הליך מסוים, הוא יכול לממן את התשתית. אחרת, עלול להיווצר מצב שבו אומרים: בואו תעשו לנו ביקורות פתע שאנחנו באמת בסדר, אנחנו נשמח לעזור משום שזה מקדם את הענין הצרכני, אבל מי יממן את כל התקציב המיוחד הזה של גיוס אנשים כדי שיילכו לבצע את הביקורות האלה, וכיוצא בזה.
היו"ר אמנון כהן
לא ראוי שאני אממן את הביקורת שיבצעו אצלי. זה לא מקובל.
רומן ברונפמן
אני לוקח את מה שמציעים – אנחנו נברר את הנושא הזה.
זאב פרידמן
אם אני רוצה להדפיס עיתון, האם אני רשאי לגבות עליו תשלומים?
יצחק קמחי
כן, מצרכנים אין שום בעיה.
אתי בנדלר
אנחנו מוחקים את המילה "עוסקים וגופים אחרים".
רומן ברונפמן
"(8) לתת חוות דעת, לרבות לבתי משפט ולגופים ממלכתיים". זה מצוין.

"(9) חברות בארגונים בינלאומיים של צרכנים.

"(10) ליזום כל פעולה הכרוכה או הקשורה במילוי תפקידיה כאמור לעיל."
אתי בנדלר
הייתי מוסיפה סעיף סל – "למלא כל תפקיד נוסף שיוטל עליה בתזכירה או לפי כל דין".
רומן ברונפמן
נכון.
תומר מוסקוביץ
אפילו רשות החברות הממשלתיות תשמח.
אתי בנדלר
אם כן, "למלא כל תפקיד נוסף שיוטל עליה בתזכירה או לפי כל דין."
היו"ר אמנון כהן
נעבור לסעיף 8.
תומר מוסקוביץ
בסעיף 8 צריך למחוק את המילים "לפי חוק זה".
היו"ר אמנון כהן
אם כן, "בתחום סמכויותיה תהא המועצה בת חורין לכלכל את ענייניה"
יצחק קמחי
לגבי סעיף 8: להוסיף בסוף "בכפוף לכל דין".
רומן ברונפמן
זה ברור.
אתי בנדלר
זה בתחום סמכויותיה.
ענת לוסטמן
מה פירוש "שיוטל עליה" מהתזכיר? מה שמוטל עליה כבר מוטל עליה. או שלוקחים את התזכיר כמו שהוא היום, ומצרפים לו מטרות אחרות, או שלא לוקחים את התזכיר. אז זה לא "שיוטל עליה". זה מה שיש היום בתזכיר. זה לא צופה פני עתיד.
אתי בנדלר
למה?
ענת לוסטמן
או שיש לחברה הזאת מטרות על פי התזכיר, ואתם מוסיפים לה מטרות נוספות, או שיש את המטרות של החברה ואתם רוצים לאמץ דברים מסוימים מהתזכיר. אתם אומרים: לא מוטל עלייך, אנחנו מבטלים את התזכיר של החברה – אני לא מבינה את ה"יוטל" הצופה-פני-עתיד הזה. מי יוטל? מי יטיל עליה?
אתי בנדלר
מספק אותך "המוטל עליה"?
ענת לוסטמן
אם מוטל עליה היום, ואתם רוצים - - -
רומן ברונפמן
אז אין טעם בסעיף הזה.
אתי בנדלר
סליחה, אלה תפקידים סטטוטוריים. אנחנו מדברים על תפקידים נוספים – ככל שיש תפקידים נוספים. כלומר, התזכיר לא יוכל לאיין את התפקידים שנקבעו - - -
רומן ברונפמן
אז זה "מוטל".
ענת לוסטמן
אז - - - מה שכתוב בהצעה היום – בתזכיר שלה, או מה זה - - - כל דבר אחר על פי כל דין?
אתי בנדלר
כי אם כל דין יטיל על המועצה תפקידים, זה יהיה בנוסף למה שמופיע בחוק ובתזכיר.
ענת לוסטמן
הרשות לחברות ממשלתיות היא בדעה שחברות ממשלתיות - - - כותבים באופן מאוד מפורש. חברות ממשלתיות הן גוף בעייתי מאוד, וכותבים בסעיף המטרות את המטרות שרוצים שהחברה תמלא, ולא משאירים נושאים פתוחים. אנחנו מתנגדים לנושא הזה. אם יש כאן איזשהו שינוי של כל ההצעה, אני באמת מציעה כפי שהציעו במשרד המשפטים--
אתי בנדלר
אני מוכנה למחוק "לפי כל דין" אם זה בעייתי.
רומן ברונפמן
תמחקי "לפי כל דין".
אתי בנדלר
מחקנו "לפי כל דין".
תומר מוסקוביץ
לפני שעוברים לניסוח של סעיף 9, אני רוצה להציג את הרעיון: הסיכום שהגענו אליו עם חבר הכנסת המציע הוא שמינוי הדירקטוריון יהיה כדלקמן: יהיו 11 דירקטורים. המצב נכון להיום לגבי חברות ממשלתיות הוא שהשרים ממנים את הדירקטורים, ויש אישור של הוועדה לבדיקת מינויים, הידועה גם כ"ועדת רביבי". את המצב הזה הסכמנו עם חבר הכנסת המציע שצריך לשנות. אם רוצים שהמועצה תהיה עצמאית לפעול גם נגד הממשלה ונגד השרים שמינו אותה, הם צריכים להיות מעורבים כמה שפחות בהליך המינוי. לכן חשבנו על המנגנון הבא: תוקם ועדה לאיתור מועמדים. יושב ראש הוועדה יהיה שופט בית משפט עליון או בית משפט מחוזי, שימנה שר המשפטים בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ובהסכמת שר התמ"ת.
אתי בנדלר
כל זה ייקבע בחוק?
תומר מוסקוביץ
כן. עושים את זה.
אתי בנדלר
מצאתם כבר דוגמה?
קריאה
כן – בחוק הסדרת המניות.
תומר מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה הזה יבחר בשני אנשי ציבור נוספים, וביחד הם יהיו ועדה בת שלושה חברים. הם לא חייבים לשר כלום.
אתי בנדלר
תוך כמה זמן יצליחו למנות לדעתך את הפיגורה הזאת?
תומר מוסקוביץ
בבית המשפט העליון יש הליך רגיל של מינוי שופטים לשעבר. זה הולך מהר מאוד. יש להם מאגר שופטים לשעבר, והם נותנים לך מהר מאוד שם שאתה יכול--
לאה ורון
ולאחר שהוועדה איתרה את המועמדים--
רומן ברונפמן
זה השלב הראשון.
תומר מוסקוביץ
הוועדה תמליץ לשרים על 20 מועמדים ראויים – לא על 30; הסכמנו להוריד את זה ל-20 – והשרים יבחרו מתוכם 11 מועמדים. זו הפשרה שהגענו אליה עם חבר הכנסת המציע.
היו"ר אמנון כהן
- - -
תומר מוסקוביץ
אסור שתהיה להם זיקה. אחרת הם לא יעברו את ועדת רביבי. אחרי כל זה הם צריכים לעבור את ועדת רביבי כמו כל דירקטור – את זה לא שינינו. אחזור: במקום המצב שבו השרים בוחרים במי שהם רוצים ומביאים לועדת רביבי, הוועדה מביאה להם 20 מועמדים, ומותר להם לבחור 11 מועמדים מתוך ה-20, ולהביא לוועדת רביבי.
אתי בנדלר
מלבד השופט בדימוס, מי עוד יהיו?
תומר מוסקוביץ
שני אישי ציבור שאותו שופט ימנה. הוא מחליט את מי הוא רוצה. לשרים אין שום שליטה על כך. זה בגדול הקונספט. אם רוצים, אני מוכן להכתיב.
אתי בנדלר
זה סוג של ועדת איתור.
תומר מוסקוביץ
בדיוק. אבל ועדת איתור בלתי תלויה לגמרי, וזה קיים גם בחוק אחר.
היו"ר אמנון כהן
כמה חברים יהיו אחר כך בוועדה?
תומר מוסקוביץ
בוועדה עצמה שלושה, ובדיקרטוריון יהיו 11. הוועדה הזאת היא ועדה שפועלת רק כדי לאתר. אחר כך היא מסיימת את תפקידה. היא לא מלווה את המועצה. היא ממליצה על 20 מועמדים, מתוכם השרים בוחרים 11 מועמדים, והם הדירקטוריון ככל שהם אושרו על ידי ועדת רביבי.
היו"ר אמנון כהן
איפה זה בא לידי ביטוי בחוק?
אתי בנדלר
מיהם "השרים" לצורך הענין?
תומר מוסקוביץ
שר האוצר. חוק חברות ממשלתיות קובע שעל כל חברה ממשלתית יש שני שרים לפחות: שר האוצר ועוד שר אחד, שיכול להיות גם שר אוצר. במקרה הזה זה שר התמ"ת. חוק חברות ממשלתיות הוא חוק של שר האוצר.
לאה ורון
אבל צריך לקחת בחשבון שחלק מהם יפרוש עם הזמן מאותם 11. לכן הוועדה שבראשותו של אותו שופט לא יכולה לסיים את תפקידה.
תומר מוסקוביץ
בכל פעם שצריך למנות דירקטור, הוועדה הזאת מתכנסת.
יצחק קמחי
נשאר המאגר של 20 המועמדים, ויישארו 9 אחרים שלא נבחרו. אם בוחרים מתוכם אין שום בעיה.
לאה ורון
מה משך כהונתם של אותם 11 איש?
תומר מוסקוביץ
שלוש שנים, כמו בחוק חברות ממשלתיות. ברגע שבו קבענו שהם חברה ממשלתית, הכל חל עליהם.
אתי בנדלר
אבל השאלה של גב' ורון היא שאלה נכונה: אם דירקטור אחד אמור להתחלף במהלך הזמן, לפני תום תקופת הכהונה--
יצחק קמחי
נשאר עדיין מאגר של 9.
היו"ר אמנון כהן
הם כבר לא ראויים.
תומר מוסקוביץ
אני מקבל את השאלה - יש כאן שתי אפשרויות, ואני צריך לחזור הביתה ולבדוק: (א) השרים ידרגו את כל ה-20, ואז יש כשיר שני כמו שעושים במכרזים, ואם מתפנה מקום נכנס אחריו הבא ברשימה; (ב) הוועדה תכונס מחדש למנות את הדירקטור החדש.
אתי בנדלר
מה אנחנו כותבים כאן לצורך הקריאה הראשונה?
היו"ר אמנון כהן
אני חושב שתכונס מחדש.
תומר מוסקוביץ
גם אני חושב.
לאה ורון
גם אני חושב. אחרת אנחנו לא מאפשרים לשרים את האופציה. כלומר, ועדת האיתור היא הקובעת.
רני נויבואר
והוועדה צריכה להציע שוב 20 מועמדים?
אתי בנדלר
לא, אז כאן השאלה. על כך את צריכה לתת את ההשלמה.
רומן ברונפמן
אתם יודעים כמה חברות ממשלתיות מתנהלות ללא - - -
לאה ורון
היו על כך דיונים בוועדת הכלכלה. אנחנו מכירים את התופעה.
היו"ר אמנון כהן
- - - על כל אחד שמתפנה, יהיו להם ארבעה מועמדים שיבואו.
תומר מוסקוביץ
צריך לנסח את זה.
לאה ורון
גב' בנדלר תדע איך לנסח.
אתי בנדלר
אני רוצה שתביאו לי הצעה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מדברים על סעיף 9, שיתוקן כולו בהתאם לנושאים שנדונו כאן. לפני שאנחנו מסכמים סופית, נשמע את הנציגים, אולי יש להם הערה חשובה נוספת.
זאב פרידמן
יש לי שתי הערות קטנות: (א) צריך לשקול, ואינני קובע את המספר, אבל צריך לשקול האם 11 מתוך 20 זה לא לתת להם לבחור מי שהם רוצים. לצורך הדוגמה: 11 מתוך 15.
רומן ברונפמן
ממש לא.
זאב פרידמן
אני מציע. בנוסף, השאלה היא אם הוועדה חושבת שבאמת מדובר כאן בהפרדה מספקת בין השר – בסך הכל אנחנו מדברים על ניגוד ענינים מסוים. השאלה היא אם באמת אותו שר, שממונה על ענינים נוספים, כולל בתי העסק, כמו שר התמ"ת למשל, שהוא השר שצריך לבחור מועמדים מתוך הרשימה. יכול להיות שכדאי להוציא את זה לשר נייטרלי, במרכאות, כמו שר המשפטים, למשל. אם מדובר באותו שר, שצריך לבחור ב-11 מועמדים מתוך 20, רק לצורך הדוגמה, ואני מקצין בכוונה לכיוון המופרך לחלוטין: נניח שוועדת האיתור פועלת בצורה הנאמנה ביותר, ובוחרת 10 מועמדים גברים ו-10 נשים. למעשה, יבוא אדם ויגיד שהוא רוצה רק גברים או רק נשים בדירקטריון. כשאתה בוחר 11 מתוך 20 – וכולם ראויים וכולם עברו את המיון – אתה יכול לבחור רק בקבוצה אחת.
תומר מוסקוביץ
יש הוראות כלליות בחוק.
זאב פרידמן
העליתי את זה כנקודות לשיקול דעתה של הוועדה.
ענת לוסטמן
כדי שנוכל לשמוע מה אמר חבר הכנסת ברונפמן לגבי מספר החברות הממשלתיות--
רומן ברונפמן
שמתפקדות ללא דירקטוריון מלא.
ענת לוסטמן
אתם לוקחים את הבעיה שקיימת בנושא המינויים, ונותנים לה איזשהו פיתרון חקיקתי ספציפי לגבי חברה אחת. אם סבורים שקיימת איזושהי בעיה בבחירה של השרים ובשיקול הדעת שלהם, יש מקום לפתוח לדיון ולבחון את השאלה של הבחירה של השרים בהבט הרחב.
רומן ברונפמן
זו הצעה טובה. אנחנו נשקול את זה.
ענת לוסטמן
אבל לא לבוא ולקחת את הנושא הספציפי הזה, ולהתחיל להסדיר. אי אפשר להתחיל להסדיר את הנושא של המינויים של כל חברה ממשלתית במסגרת חקיקתית, לצורך - - -

אני חושבת שאם יש בעלי מניות בחברה, והם למעשה מי שממנים – יכול להיות שזה יישמע מאוד נאיבי לומר את זה, אבל הם מי שממנים, והם יכולים לקבוע לגביהם הסדרים שיכבלו את שיקול הדעת שלהם במסגרת התקנון שלהם. הדרך הראויה לגבי כל חברה וחברה היא לא דרך התקנון. בחברה הספציפית הזאת יש בעיה של מינויים, וכרגע אני חושבת שמהמינויים שראיתי כרגע היא נפתרה בדרך מסוימת. אני חושבת שהבג"ץ שיתקיים בסוף השבוע ייתן את הדעת גם על כך, וגם ייתן עמדה לגבי הנושא הזה. אז למעשה מה שנשאר הוא הנושא התקציבי, אותו כן ראוי אולי להסדיר במסגרת של חקיקה. אבל לא לפתור את הבעיה הכללית, שכולם כאן מצביעים עליה בנושא של מינויים בחברות ממשלתיות, במסגרת חקיקתית ספציפית של כל חברה וחברה.
אתי בנדלר
אני לא מבינה – הממשלה נשמעת כאן בשני קולות.
ענת לוסטמן
אנחנו לא מתנגדים להצעה שמשרד המשפטים מעלה כאן, ליצור איזשהו מנגנון. אבל אפשר ליצור את המנגנון הזה במסגרת הסכמה בין בעלי המניות, ולא להתחיל להטיל חקיקה על כל חברה וחברה וההסדר הספציפי שלה. לשם כך יש את חוק החברות הממשלתיות. יש שם מערכת של בחירה ובדיקה. יש כבר שופט בדימוס שיושב בראש הוועדה, שאמור לבחור את זה. יש לו סמכות ייעוץ לשרים, ואם הוא חושב שמועמדים שהשרים הביאו אינם ראויים, הוועדה צריכה לעשות את השימוש בסמכותה ייעוץ שלה, ולהביא את זה בפני השרים. ואז השרים צריכים לתת – גם ההחלטות של השרים כן נתונות אחר-כך לביקורת.
יעל אחילאה
ראשית, לאור הלו"ז הצפוף, הממשלה לא הצליחה להתגבש ממש.
היו"ר אמנון כהן
לו"ז צפוף של מי? הלו"ז שלנו לא צפוף? אנחנו עובדים על 5-6 חוקים ביום.
יעל אחילאה
באמת לא הצלחנו לסגור את כל הקצוות לגבי כל המועדים של ההסכמות ביננו. אבל אני רוצה להעיר בשם משרד המשפטים לפחות: אנחנו מסכימים עם הערתו של מר פרידמן, לפיה בחירה של 11 מועמדים מתוך 20 נראה לנו שיקול דעת רחב מאוד, בהתחשב בבעייתיות המיוחדת של הסמכויות של שר התמ"ת למועצה הישראלית לצרכנות. לדעתי, אם הוועדה מוכנה להמתין להחלטת בג"ץ – אני מבינה שיתקיים דיון ביום חמישי בנושא הזה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא עובדים אצל בג"ץ.
יעל אחילאה
זה נכון, אבל ישנם איזשהם יחסי גומלין בין החלטות בית המשפט לבין החקיקה.
היו"ר אמנון כהן
לא תמיד. אנחנו לא מחכים לבתי המשפט. בתי המשפט מחכים שנחוקק. אם אנחנו לא מחוקקים, הם מקבלים החלטה. הם מעדיפים שאנחנו נחוקק נכון. תאמיני לי, זה יותר קל להם.
יעל אחילאה
ככלל, אני חושבת שעדיף שנושא של מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות יהיה מעוגן בתקנונים. יכול להיות שהמקרה הזה הוא מקרה קצת מיוחד. אני חושבת שבכל מקרה עדיף היה לעשות סיבוב דיונים נוסף לפני שתהיה הצבעה בנושא הזה. אני לא יודעת אם זה מקובל על יושב ראש הוועדה. אני מבינה שבכל מקרה, גם לגבי סעיפים קודמים אמרנו שנדון עליהם.
היו"ר אמנון כהן
אבל זה לא מקובל שאתם לדיון בוועדה, וטוענים שיש לכם לוח-זמנים צפוף. נציגת האוצר מבקשת עוד יומיים. יש לכם זמן מחודש יולי – יכולתם לשבת, להזמין את המציע, לעשות עבודה ולהביא נוסח מסוכם ביניכם. אתם באים לדיון בוועדה בצורה לא רצינית, עם כל הלו"ז הצפוף. אנחנו באים לעבוד כאן, ולא להעביר את הזמן. בכל פעם אתם באים ואומרים שאתם לא מוכנים עדיין, תן לנו עוד קצת זמן. הכנסת מתפזרת, ואנחנו רוצים לעשות עבודה טובה. אם אנחנו לא נעלה את זה לקריאה ראשונה, החוק מת. כך אי אפשר לעבוד.
רני נויבואר
מכל מקום, ההצעה שלנו היא שזה יהיה 11 מועמדים מתוך 15.
היו"ר אמנון כהן
אני שב ואומר שמשרדי ממשלה באים לדיוני ועדה, ומבקשים בכל פעם הארכת זמן נוספת. אין לנו זמן. אנחנו רוצים לקבל כאן החלטה – יש לכם משהו לומר? תגידו עכשיו. כאן מקבלים החלטה, ולא מחכים לאף אחד – לא לבתי משפט ולא לשר זה או אחר. באנו לכאן כדי לחוקק.
תומר מוסקוביץ
אני מפנה את דבריי ליושב ראש, ודרכו לחבר הכנסת המציע: אנחנו נמצאים כאן באיזשהו הליך של הידברות והסכמה בין המשרדים. במקור הצענו 30. פנו ממשרד המשפטים וביקשו להוריד את זה. הסכמנו להוריד את זה ל-20. אם זה נשאר על 20, זו הסכמה מבחינתי. אם זה יורד מתחת ל-20, זה אומר שמבחינתנו אין הסכמה, ואנחנו נמליץ לוועדת השרים לענייני חקיקה להתנגד לחוק. אז אני מציע שנשאר על 20.
רומן ברונפמן
- - -
תומר מוסקוביץ
בטח שאני יכול, כי זה תיאום נוסח. אם הנוסח לא מתואם אתי, אני חוזר לוועדת שרים.
אתי בנדלר
אחרת הם יעבירו בוועדת שרים, לא?
תומר מוסקוביץ
הם לא יעבירו.
רני נויבואר
אנחנו נעביר.
היו"ר אמנון כהן
אל תגיד לי שתקח, תמשוך ותתנגד, כי אני יכול להעביר את זה היום בכנסת בלי הממשלה – באחריות.
רומן ברונפמן
בכנסת יש תמיכה רחבה מאוד, מקיר לקיר, בהצעת החוק.
היו"ר אמנון כהן
עם התנגדות ובלי התנגדות – לא צריך להביא לנו כלום. מה שנקבל ונחליט עליו היום כאן עובר במליאה, עם תמיכה או בלעדיה. אם נחליט על מספר אחר, גם נעביר את הצעת החוק. אם זה חוק טוב וראוי לטובת עם ישראל, אנחנו נעביר.

נשארנו על 20. אבל סעיף 9 ינוסח בהתאם--
אתי בנדלר
אתם תעבירו לי את הנוסח?
רומן ברונפמן
הם מוכנים להיום.
תומר מוסקוביץ
לאחר שגמרנו את הסעיף הזה, סעיפים רבים נמחקים, כי כל השאר הוא לפי חוק החברות הממשלתיות. אנחנו מגיעים כעת לסעיף 33. כל השאר הוא חוק החברות הממשלתיות – שם קובעים סדרי דיון, גמולים והכל.
ענת לוסטמן
זה רק מחזק את העמדה של רשות החברות.
תומר מוסקוביץ
העמדה של רשות החברות נשמעת עכשיו לראשונה כאן בוועדה.
ענת לוסטמן
אנחנו מסכימים אתכם לחלוטין לגבי המנגנון.
אתי בנדלר
מהו המנגנון של בחירת מנהל לפי חוק החברות הממשלתיות?
ענת לוסטמן
יש הנחיות של הרשות לגבי הליך תחרותי ושיוויוני בבחירת מנכ"לים בחברות ממשלתיות, שנעשה על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון ממנה ועדת איתור, והוועדה מקבלת פניות, בוחנת ומעבירה את המלצותיה.
תומר מוסקוביץ
ואישור ועדת רביבי לכל מנכ"ל.
ענת לוסטמן
בוודאי.
תומר מוסקוביץ
את אומרת בוודאי – את חיה את זה, אבל לא כולם יודעים.
רומן ברונפמן
סעיף 33 – תקציב המועצה

"(א) תקציב המועצה ייקבע בחוק התקציב השנתי בסעיף תקציב נפרד, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

(ב) תקציב המועצה יממומן מאוצר המדינה

(ג) כל הכנסה נוספת שתקבל המועצה תעמוד לרשות המועצה לצורך מילוי תפקידה לפי חוק זה."
היו"ר אמנון כהן
האם יש הערות לסעיף 33?
אתי בנדלר
סעיף 33 הוא as is, רק מוסיפים את המילה "תקציב" פעמיים?
תומר מוסקוביץ
כן.
בתיה פודרביטל
משרד האוצר חושב שראוי מאוד שהמועצה תתוקצב בנפרד מתקציב משרד התמ"ת. אנחנו לא מתנגדים. אנחנו מתנגדים לסעיף 34.
היו"ר אמנון כהן
סעיף 33 בסדר?
בתיה פודרביטל
מקובל.
היו"ר אמנון כהן
נציגת רשות החברות, זה בסדר?
ענת לוסטמן
אם הם נותנים כסף אנחנו לא מתנגדים.
רומן ברונפמן
סעיף 34 – הכנת תקציב ודין וחשבון שנתי

"(א) המנהל יכין בכל שנה דין וחשבון על פעולות המועצה, הכנסותיה והוצאותיה."

אני חושב שזה מיותר; זה מתוקף חוק - - -
תומר מוסקוביץ
נכון – לא צריך את זה. סעיפים (א) ו-(ב) מיותרים. סעיף (ג) חשוב.
רומן ברונפמן
אם כן, ביטלנו את סעיפים (א) ו-(ב).

"(ג) התקציב השנתי הבסיסי של המועצה לא יפחת מסכום שהוא מכפלת מספר אזרחי ישראל ב-1 ש"ח, כשסכום זה מוגדל בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם במקרה שהתקציב לא אושר בממשלה או בתוך התקציב".
אתי בנדלר
מה זה "הבסיסי"?
רומן ברונפמן
שיהיה בבסיס התקציב, כי יכול להתווסף תקציב הפעולה – גיוס מהצרכנים וכן הלאה.
אתי בנדלר
מה זאת אומרת? אני לא מבינה.
רומן ברונפמן
מוחקים את "הוראות סעיף קטן זה יחולו גם במקרה שהתקציב לא אושר בממשלה או בתוך התקציב". המילה האחרונה תהיה "סטטיסטיקה".
תומר מוסקוביץ
להוסיף הבהרה: "מספר התושבים הוא המספר שפורסם לאחרונה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" – שלא נתחיל לספור אותם לצורך הענין.
רומן ברונפמן
לא מספר האזרחים אלא מספר התושבים.
אתי בנדלר
"כפי שפורסמה לאחרונה לפני כל שנת תקציב"?
תומר מוסקוביץ
כן. נכון יותר שזה יהיה תושבים, כי אין הבדל בין תושב לבין אזרח מבחינת צרכנות.
בתיה פודרביטל
כשדיברנו – גם בממשלה - - - משרד האוצר באמת היה נושא התקציב. ראוי לתקצב אותו בנפרד, וראוי לכתוב שהתקציב יתואם ושהצעת התקציב תוגש על ידי הרשות והיא תוסכם בתיאום עם משרד האוצר – שיסדירו את זה ביניהם. לא מתאים ולא ראוי לקבוע כעת, בלי שנדע מהו תקציב המדינה ולאן הולכים, כמה זה יהיה, ממה זה לא יפחת וממה זה כן יפחת.
תומר מוסקוביץ
אני רוצה להסביר למה אני חולק - - - אמרתי את זה בראשית הדברים, וברשותך אחזור על כך שוב: אני אישית לעמדה הזאת. למה זה שונה? כי זה דומה לרשות השידור וצריך להבטיח עצמאות. ישנם כמה דרכים בהם המחוקק מבטיח עצמאות תקציבית, ואחת מהם היא גביית אגרה. כך זה ברשות השידור – כדי שלא תהיה תלוי בממשלה, אני מאפשר לך לגבות אגרה. זה יהיה מאוד לא חכם לקבוע במועצה הישראלית לצרכנות יחידת גביה, שתתחיל לגבות אגרה צרכנית מכל עסקה צרכנית או מכל פרסומת. זה מסורבל בטירוף. אפשר לעגן את אותה מטרה בדיוק על ידי כך שהתקציב מגיע מאוצר המדינה, אבל הוא מובטח. אין אפילו מראית עין, כאשר השר אומר – הרגזת אותי? הגשת בג"ץ נגדי? בשנה הבאה נפגש בתקציב.
היו"ר אמנון כהן
אז זה יהיה תקדים לגבי חוקים אחרים.
רומן ברונפמן
לא בהכרח.
תומר מוסקוביץ
לא אכפת לי שזה יהיה תקדים – בכל פעם שמדובר בגוף ממשלתי, שאנחנו רוצים שיפעל נגד הממשלה, אני אהיה בעד זה. כרגע אני חושב על שתי דוגמאות: רשות השידור והמועצה לצרכנות. מבחינתי, גם ברשות השידור – תבטל את האגרה ותקבע סעיף כזה.
בתיה פודרביטל
אין לזה סוף. מחר זה יהיה כפול 10 ש"ח לכל אזרח. זהו מפתח תקצוב שלא קיים, ולא מתאים לשום דבר. איזה מין דבר מצחיק זה.
אתי בנדלר
- - -
היו"ר אמנון כהן
תודה. אישרנו את סעיף 34 – רק את סעיף (ג), ועד "סטטיסטיקה". נעבור לסעיף 35.
תומר מוסקוביץ
אני לא יודע אם יש צורך בכל שאר הסעיפים עד סוף החוק, חבר הכנסת ברונפמן. ברגע שבו אנחנו משאירים את זה כגוף קיים – הרי המעמד שלהם מוכר גם היום. הרי יש להם הכרה כארגוני צרכנים. אם נתחיל לשנות עכשיו את כל החוקים האחרים. אתן לך דוגמה: בחוק ההגבלים העסקיים, יש היום מצב שמחייב למנות לבית הדין להגבלים--
רומן ברונפמן
אני מסכים להוריד הכל.
אתי בנדלר
אם כך, ירדו כל הסעיפים. אני מבקשת ממשרד האוצר לקבל עלויות לפי חוק יסודות התקציב.
קריאה
7 מיליוני ש"ח.
אתי בנדלר
אתם מסכימים?
בתיה פודרביטל
לא. זאת העלות, אבל חוק שעלותו מעל 5 מיליוני ש"ח--
אתי בנדלר
יש כאן שני דברים: (א) העלויות שאני צריכה לציין לפי חוק יסודות התקציב; (ב) שאלה אחרת שאת מנסה לעורר בדרך אגב, אם מדובר בהצעת חוק תקציבית. מאחר שהממשלה הודיעה על תמיכתה בהצעת החוק הזאת--
בתיה פודרביטל
בתיאום עם המשרדים השונים. כתוב בפירוש משפטים, תמ"ת ואוצר.
אתי בנדלר
האם את מנסה לטעון עכשיו בשם הממשלה שהממשלה איננה תומכת בעלות התקציבית של הצעת החוק?
בתיה פודרביטל
בשם משרד האוצר.
אתי בנדלר
את טוענת את זה בשם שר האוצר? מי שצריך לטעון את זה זה בשם שר האוצר, ולא בשם המשרד, גברתי. האם את מדברת בשם שר האוצר, כשאת אומרת - - -
בתיה פודרביטל
לאור קונסטלצית השרים, אני קצת במבוכה.
אתי בנדלר
את במבוכה, אבל את לא יכולה להכניס את הוועדה למבוכה. אחד התנאים של הצעת חוק תקציבית הוא שהממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית.
בתיה פודרביטל
אנחנו לא נתנו.
אתי בנדלר
השאלה היא מי מייצג את הממשלה לעלות התקציבית? האם היועץ המשפטי של משרד התמ"ת, נציגי משרד המשפטים או האם את מייצגת את הממשלה?
בתיה פודרביטל
בנושא העלות התקציבית, אני חושבת שברור שמשרד האוצר הוא זה שמייצג את הממשלה, מה עוד כשכתוב שזה יבוא מקופת המדינה.
אתי בנדלר
מה עלות החוק, לטענתך?
בתיה פודרביטל
לטענת כולם – 7 מיליוני ש"ח.
רומן ברונפמן
2 מיליוני ש"ח.
לאה ורון
השאלה היא מה היה התקציב הקודם של המועצה.
ענת לוסטמן
בסביבות 2-3 מיליוני ש"ח. זה התחיל ב-3 מילון ש"ח, וקיצצו להם.
אתי בנדלר
זה לא רלוונטי, כי לא היתה חובה לתקצב את המועצה לפי חוק אף לא בשקל אחד. לכן השאלה אם תקצבו אותה או לא איננה רלוונטית. מה שרלוונטי כרגע הוא מה התקצוב המתחייב לפי חוק. לכן אני חייבת לקבל את הנתונים האלה. אני מבקשת שיושב ראש הוועדה יקצוב זמן לנציג האוצר לתת את העלות התקציבית ועמדה בקשר לשאלה.
היו"ר אמנון כהן
משרד האוצר, אבקש להעביר תוך 24 שעות ליועצת המשפטית של הוועדה, כדי שהיא תוכל לקדם את זה.
אתי בנדלר
בשני הבטים, בבקשה: (א) הנושא של העלות התקציבית של החוק לפי חוק יסודות התקציב; (ב) התייחסות לשאלה האם לעמדת הממשלה מדובר בהצעת חוק תקציבית. אם כן, אני מבקשת לקבל בדיוק את כל הפרטים, כמתחייב מתקנון הכנסת – הערכה תקציבית מדויקת, על מה מבוססת הערכה זאת, וכל כיוצא בזה.
דוד יפרח
רציתי לשאול מה ההבדל בין המצב שהיה, לאור הסעיפים שבוטלו, לבין מה שיהיה – מלבד השאלה ביחס ל-7 מיליוני השקלים.
תומר מוסקוביץ
מדובר בשני הבדלים, והם החשובים: (א) עצמאות של המועצה מבחינת מינוי הדירקטורים. כלומר, הדירקטוריון – הגוף שמנחה את המועצה – כמעט ולא קשור יותר לשרים; (ב) התקציב.

כלומר, גם בגופי ההחלטה שלו וגם בתקציב שלו – ואלה הם שני הכלים שמקנים להם את החופש – חבר הכנסת ברונפמן עשה כאן שינוי גדול. כל השאר בהצעת החוק הוא טכניקה. למה הצעת החוק ארוכה כל כך? כי כשמקימים תאגיד חדש, צריך לקבוע סדרי עבודה ומיליון דברים נוספים. כשאתה משתמש בתאגיד קיים – חברה ממשלתית – לא צריך את זה.
ענת לוסטמן
מאחר שלא קבלו את העמדה שלנו - - - אני לא מתנגדת למנגנון, אבל זה צריך לבוא או דרך התקנון או דרך החקיקה, כפי שאתם רוצים, אבל אתם צריכים לזכור את המנגנון הזה, כשבאמת רוצים ליצור הפרדה: השרים יכולים גם שלא למנות, ואתם מכירים את הסיטואציה הזאת. כשם שהמועצה היתה במצב - - -
תומר מוסקוביץ
אז הם - - - תלכי לבג"ץ.
ענת לוסטמן
זה כמו לגבי מינויים לא ראויים - - -
רומן ברונפמן
לא, יש הבדל.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו רוצים לאשר לקריאה ראשונה את הצעת החוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ה-2005. משרד האוצר יעביר תוך 24 שעות את כל מה שבקשה מכם היועצת המשפטית של הוועדה, כנ"ל המשרדים הרלוונטיים – משרד התמ"ת ומשרד המשפטים.
לאה ורון
אבל באחריות משרד התמ"ת – שיהיה משרד אחד שנדע - - -
תומר מוסקוביץ
רק לסעיף 9 - - -
היו"ר אמנון כהן
תעברו שוב על הכל – סעיפים מתוקנים וכל מה שתקנו.
אתי בנדלר
שלא יסתבר אחר כך שהנוסח כן מתואם אתכם או לא. זה היה התנאי לתמיכה בחוק. אני רוצה לראות את הנוסח שאתם מציעים.
היו"ר אמנון כהן
אם יהיו הבדלים מהותיים בין הדברים שאנחנו מדברים עליהם לבין הדברים שאתם מביאים, ואם תהיה עלות תקציבית שהאוצר יטען לה--
אתי בנדלר
עלות תקציבית תהיה בכל מקרה, וצריך לציין את זה בדברי ההסבר, אבל יקרה שהעמדה שלהם היא שמדובר בהצעת חוק תקציבית, אז--
היו"ר אמנון כהן
אם יהיה צורך, נקיים דיון נוסף בנושא.
אתי בנדלר
אם זו הצעת חוק תקציבית – בוודאי, כי אולי מישהו ירצה לחלוק.
היו"ר אמנון כהן
אז הוא יביא עמדה אחרת, שגורסת שזאת לא הצעת חוק תקציבית, שזה רק 4 מיליוני ש"ח – תביא נימוק ממקום אחר, הוועדה תקבע איזו הצעה נכונה, ואז נעלה את זה. בכל מקרה, נצטרך לעבוד קשה במליאה אחר כך, אבל אנחנו נעביר את החוק הזה.

הצבעה

בעד סעיפי החוק – פה אחד

סעיפי החוק נתקבלו

אם כן, אנחנו מאשרים את זה לקריאה ראשונה, עם כל התיקונים שהעלינו כאן בוועדה. הצעת החוק עברה פה אחד.

תודה לכולכם, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
12:50

קוד המקור של הנתונים