ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/11/2005

תהליך קביעת מסגרת לתקציב הביטחון - דו"ח מבקר המדינה 56א', עמ' 6.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים