ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/11/2005

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 22), התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

15/11/2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 511

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, י"ג בחשוון התשס"ה (15 בנובמבר 2005), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 22) (פעולה כנגד העם היהודי כפעולת איבה), התשס"ה-2005, חה"כ משה גפני, פ/3255
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
חה"כ משה גפני

עו"ד שי סומך – משרד המשפטים

שגיא בלשה – אגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד רועי קרת – המוסד לביטוח לאומי

שולי בר – מחלקת מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

אסנת כהן – המוסד לביטוח לאומי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית
דקלה אברבנאל

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 22) (פעולה כנגד העם היהודי כפעולת איבה), התשס"ה-2005, חה"כ משה גפני, פ/3255
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 22) (פעולות כנגד העם היהודי כפעולת איבה), התשס"ה-2005. המציע, בבקשה.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, קודם כול, אני מברך אותך. זאת הפעם הראשונה שאני משתתף בישיבה שאתה מנהל. ברכותי. הצעת החוק הזאת עלתה בעקבות התגברות הפעולות האנטישמיות במדינות שונות בעולם, בעיקר באירופה. סברתי שמדינת ישראל, כמדינתו של העם היהודי, חייבת לקחת אחריות לגבי מי שהוא נפגע כתוצאה מפעולה – לא רק מפעולת איבה שנעשתה במקום כלשהו בעולם, אלא גם אם הפעולה אנטישמית ונעשתה רק משום שהוא יהודי. שהמדינה תישא באחריות.

הכנסת הסכימה אתי. זה היה מותנה בתיאום של המשך החקיקה עם הממשלה, והסכמתי לכך. קיימתי ישיבה עם מר שגיא בלשה ועם נציגי משרד המשפטים, עם נציגי המשרדים. הגענו להסכמות, ולצערי לא רשמנו אותן. לאחר מכן, במהלך הדיונים בוועדה, עלו דרישות נוספות.

כדי לקצר את התהליך, היות שכבר דנו על זה בהכנה לקריאה ראשונה, אגיד את התוצאה של הדברים ומה שעלה משיחות עם שגיא בלשה עם קובי הבר, וגם עם רביב סובל רבע שעה לפני תחילת הישיבה. הסכמתי לתנאים שלהם: ראשית, החוק יחול רק על מי שהוא תושב.
היו"ר חיים כץ
זה כתוב כאן. כתוב "גם על תושב" אז נחליף ל"רק על תושב".
משה גפני
הסכמתי לזה. בניגוד לחוק הכללי של נפגעי פעולות איבה, ששם גם מי שהוא אזרח, אפילו שהוא גר 30 שנה בארצות-הברית ונפגע מפעולת איבה, המדינה משלמת לו גמלה. הסכמתי שבחוק שלי לגבי אנטישמיות זה יחול רק על תושב.

הסכמתי לכך שזה יוגדר בדיוק כפי שזה מוגדר כאן. הדברים מאוד מוגדרים, כפי שהסכמנו. הסכמתי למשהו שאינו מופיע כאן, היושב-ראש הקודם התנגד לזה, אבל אני הסכמתי – תשמע, יש להם כוח, ולמען האמת זה גם נשמע הגיוני,
היו"ר חיים כץ
שהתשלומים יהיו בשוטף.
משה גפני
לא, לזה אני ממש לא מסכים. הסכמתי שיהיה קיזוז. אם אדם נפגע בארצות-הברית כתוצאה מפעולה אנטישמית, והוא תושב ישראלי, אבל ממשלת ארצות-הברית משלמת לו, בעקבות החוקים ששם – מדינת ישראל לא תהיה חייבת לשלם, או התשלום יתקזז.

למה לא הסכמתי? לא הסכמתי לשני דברים, ולדעתי הם דברים חדשים. שגיא בלשה טוען שדיברנו על זה. אני לא רוצה להתווכח. ראשית, שגיא הציע, ואני מתכוון למשרד האוצר,
היו"ר חיים כץ
הוא יודע לדבר, הוא יגיד את דברו. תגיד למה לא הסכמת.
משה גפני
לא הסכמתי לכך שבחוק הפרטי שנוגע לאנטישמיות יתקנו את החוק הכללי של נפגעי פעולות איבה, שזה לא יחול על אזרח ישראלי אלא על תושב.
היו"ר חיים כץ
כלומר, אתה רוצה לדבר על החוק הפרטי, בלי קשר להצעת החוק האחרת.
משה גפני
יש חוק קיים כל השנים. הם רוצים לתקן אותו באמצעות החוק הזה. יתרה מזאת, הממשלה הניחה הצעת חוק, עכשיו, של נפגעי פעולות איבה – בעקבות האירוע בשפרעם. נקבע שם שאם יהודי הרג ערבי, יחול עליו החוק של נפגעי פעולות איבה. מה יותר יפה מזה שהממשלה תתקן שם את החוק הכללי, בחוק שלה?

הדבר הנוסף שאני לא מסכים לו, ודיברתי על זה, ובעקבות זה גם הגשתי את הצעת החוק: לא מסכים שלא יחול רטרואקטיבית. מאז תחילת האינתיפאדה היו חוקים רבים שהיה בהם הליך רטרואקטיבי. בדיון הקודם עלה שמדובר על מקרה או שניים בערך. אלו שני התנאים שלי.

אני לא יודע מה יהיה משך הזמן שהכנסת הזאת תכהן. אני מבקש לאשר את הצעת החוק הזאת כפי שביקשתי, ואני מתחייב לפרוטוקול – ונאמר שתיקבע פגישה עם קובי הבר, רביב סובל ושגיא בלשה – שלא להעלות זאת לקריאה שנייה ושלישית עד שלא תהיה הסכמה.
היו"ר חיים כץ
אתה מעלה את זה? אני מעלה את זה. אתה מתחייב בשמי.
משה גפני
אני מבקש ממך, אדוני היושב-ראש, זו הצעתי.
שגיא בלשה
אנחנו מתנגדים להצעת החוק. ניסינו לבוא בדין ודברים עם הרב גפני.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת הרב גפני.
שגיא בלשה
לא הצלחנו להגיע לעמק השווה בכמה דברים שחבר הכנסת גפני פירט. אני לא חושב שצריך להוסיף.
היו"ר חיים כץ
צריך. למה לא הסכמתם?
שגיא בלשה
לגבי התחולה הרטרואקטיבית,
היו"ר חיים כץ
זה תשלום רטרואקטיבי. אתם לא מתנגדים לקביעת הזכאים?
שגיא בלשה
תחולת החוק רטרואקטיבית.
היו"ר חיים כץ
אתם מתנגדים גם לקביעת הזכאים?
שגיא בלשה
מתנגדים. אנחנו מתנגדים לתחולה רטרואקטיבית של כל החוק.
רועי קרת
הכרה תהיה גם באירוע שקרה ב-2000, והתשלום יהיה רק מ-2006. זה לא מה שכתוב כרגע.
היו"ר חיים כץ
תחשוב על זה. אתם לא מכירים לא בנפגעים ולא בתשלומים. אתם מכירים בכך שהם נפגעו בפעולת איבה, אתם מכירים ויודעים. עם זאת, לצורך החוק הזה, התחולה של החוק הזה היא מעכשיו, וכל מי שנפגע בעבר לא זכאי לתשלומים ולא להכרה בעתיד.
שגיא בלשה
מבחינתנו, אם נסכים להצעת החוק בסופו של דבר, אנחנו חושבים שהחוק צריך להיות בתוקף, גם מבחינת הזכאות וגם מבחינת תשלום, רק לגבי מקרים שיקרו בעתיד, מיום חקיקת החוק והלאה. זה כלל שמבחינתנו עובר כחוט השני בחקיקה.
וילמה מאור
הצעה של חבר הכנסת יהלום שעסקה בנפגעי איבה החילו רטרואקטיבית.
משה גפני
החוק הממשלתי שהונח רטרואקטיבי.
שגיא בלשה
אנחנו התנגדנו.
וילמה מאור
הוא קיבל את ההסכמה של האוצר.
שי סומך
כן. בתשלומים לא, בהכרה כן.
משה גפני
החוק שהממשלה הניחה רטרואקטיבי.
שגיא בלשה
התנגדנו לזה. אני לא צריך לספר לכם, יש קונסטלציות פוליטיות מסוימות, השר התחלף, אני לא יודע.
היו"ר חיים כץ
דיברתם עם השר הזה?
שגיא בלשה
באופן כללי, אנחנו לא מחילים חוקים רטרואקטיבית. אגב, זה חוק שיש לו עלות תקציבית, ואנחנו חושבים שהוא צריך להיות בתוקף מיום חקיקתו, ולא לפני כן.

מעבר לכך, היום בחוק נפגעי איבה יש עיוות. אזרח ישראלי, שלפעמים לא חי בארץ עשרות שנים, נפגע באירוע – שכלל לא כוון נגד ישראל, למשל אסון התאומים – עקרונית הוא יכול לתבוע גם את מדינת ישראל. אני בטוח שגם היושב-ראש לא היה רוצה שזה יהיה המצב.
משה גפני
זה לא החוק שלי.
שגיא בלשה
זה לא קשור לרב גפני. לחבר הכנסת הרב גפני.
היו"ר חיים כץ
הוא עבד קשה כדי להיות חבר כנסת. אל תיקח את זה ממנו.
משה גפני
רק דייק בדברים, לא חשוב איך אתה קורא לי.
שגיא בלשה
אני אומר זאת כי כדאי שהיושב-ראש יהיה מודע לעיוות, ואולי נצליח לתקן אותו. היום אם מישהו נפגע באירוע שהוא לא נגד מדינת ישראל – במדריד, בלונדון – והוא לא חי בישראל, הוא יורד, הוא חי בחוץ-לארץ 30 שנה ויש לו רק תעודת זהות, הוא יכול לתבוע כסף, ואנחנו משלמי המסים נשלם לו פיצוי כל החיים. חשבנו שזה עיוות שיש לתקן. חשבנו, עם חבר הכנסת גפני, לעשות זאת עם הצעת החוק הזאת. חבר הכנסת גפני התנגד לזה, אני יכול להבין את זה.
משה גפני
אני מבקש להעיר הערה.
היו"ר חיים כץ
תקבל את זמנך. מי עוד רוצה להגיב?
שי סומך
הממשלה מתנגדת, וכל המשרדים כפופים לזה. צריך לדייק לגבי החוק של שפרעם, שאושר עכשיו על-ידי הממשלה. יש בו הכרה רטרואקטיבית מיום 1 בינואר 2005, אבל אין בו תשלומים רטרואקטיביים.
רועי קרת
אם לזה היתה הכוונה, שרק ההכרה תהיה רטרואקטיבית והתשלום מכאן ואילך, צריך לכתוב זאת בחוק. לפי מה שכתוב כרגע המשמעות היא שב-2006 נצטרך לשלם שבע שנות תשלום למי שנפגע.
משה גפני
אני רוצה להעיר הערה. הדברים לא היו כאן מדויקים, לא בכוונה, ואני רוצה לתקן. הונחה הצעת חוק ממשלתית על נפגעי פעולות איבה. שגיא בלשה הסביר שזה עיוות, ורצה שהיושב-ראש יבין, אבל הממשלה לא תיקנה זאת שם. נוסף על כך, בדיונים הקודמים התברר – ואני יודע זאת בעצמי – שהיו חוקים רטרואקטיביים. גם החוק הממשלתי שהונח עכשיו, בגלל שפרעם, הוא רטרואקטיבי.
היו"ר חיים כץ
הבנתי מתחילת דבריך שלא הגעת להסכמות עם משרד האוצר נכון לעכשיו. ימיה של הכנסת – אני לא יודע אם קצרים או בינוניים. אני מבקש ממשרד האוצר לשבת עד סוף נובמבר, ולנסות לתאם עמדות עם חבר הכנסת הרב גפני. בשבוע האחרון של נובמבר, הוועדה תתכנס ותקבל את החלטותיה.

עד סוף חודש נובמבר הוועדה תתכנס ותקבל את החלטותיה. מר בלשה, אנא ממך תגיד לממונים עליך שישבו עם חבר הכנסת הרב גפני בצורה עניינית, וינסו למצות את העניין כדי שאנחנו לא נמצה את העניין פה, בלי שום קשר למה שיעשו שם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45.

קוד המקור של הנתונים