ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/11/2005

1. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה) (תיקון), התשס"ה 20052. תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשס"ה 2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

15/11/2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 510

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, י"ג בחשוון התשס"ה (15 בנובמבר 2005), שעה 09:05
סדר היום
1. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה) (תיקון), התשס"ה-2005

2. תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחייה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשס"ה-2005
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
עו"ד רועי קרת – המוסד לביטוח לאומי

שגיא בלשה – אגף תקציבים, משרד האוצר

יואב קריים – דובר, מטה מאבק הנכים
ייעוץ משפטי
גיל שבתאי

ירון סיני, מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה
דקלה אברבנאל

1. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה) (תיקון), התשס"ה-2005
2. תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחייה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשס"ה-2005
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה) (תיקון), התשס"ה-2005 וכן תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחייה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשס"ה-2005. נציגי הביטוח הלאומי, בבקשה.
רועי קרת
בוקר טוב. אגב, מדובר גם בתקנות הביטוח הלאומי. שני התיקונים זהים. לפני כמה שנים תוקן החוק, והוגבלה הסמכות להתקין תקנות שלפיהן תשולם גמלה רטרואקטיבית. כעת לשר מותר להתקין תקנות לתשלום רטרואקטיבי שהוא לא יותר משנה אחת. אנחנו צריכים לתקן את התקנות ולהתאימן. בשני קובצי התקנות שעליהם מדובר יש הוראות לגבי ארבע שנים, ואין להן עוד תוקף, כי לשר אין סמכות להתקין אותן. זה יוצר תקלות, כי אנשים שקוראים רק את התקנות חושבים שיש להם ארבע שנים רטרואקטיבית. זה לא נכון, כי החוק גובר על התקנות. אנחנו רוצים להתאים את המצב המשפטי למה שכתוב בתקנות בפועל, ובמקום "ארבע שנות תשלום רטרואקטיבי" לכתוב "12 חודשי תשלום רטרואקטיבי".
יואב קריים
כמובן, היינו רוצים לשנות את החוק, אבל על התקנות עצמן אין לנו מה להגיד. היינו רוצים שיחזירו את החוק לקדמותו.
היו"ר חיים כץ
בסדר. הוועדה מאשרת את התקנות. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:07.

קוד המקור של הנתונים