ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/11/2005

הצעת חוק שירות המילואים, התשס"ה-2005, הצעת חוק המילואים, התשס"ה-2005, חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים