ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/11/2005

מעקב אחר יישום הוראות חוק הספורט בדבר ייצוג הולם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים