ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/11/2005

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים