ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/11/2005

שילוב אמצעים טכנולוגים במעברים ובמכשול שבמרחב התפר - דו"ח מבקר המדינה 56א', עמ' 121.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים