ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 09/11/2005

חשיפת עובדים לחומרים רעילים בבתי מלאכה , חשיפה לחומרים רעילים בבתי מלאכה , העדר פיקוח על בריאותם ובטיחותם של עובדים החשופים לחומרים מסוכנים - לועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים