ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/11/2005

הצעת חוק האזרחות (תיקון - אזרחות לקרובי חייל), התשס"ד-2004, הצעת חוק האזרחות (תיקון - אזרחות להורי חייל), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים