ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/11/2003

תיקון תקנון הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הכנסת/73054
ועדת המשנה לתיקון התקנון
16.11.2003

פרוטוקולים/ועדת הכנסת/7305
ירושלים, כ"ג בחשון, תשס"ד
18 בנובמבר, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 5
של ועדת המשנה (של ועדת הכנסת) לתיקון התקנון
יום ראשון, כ"א בחשוון התשס"ד (16 בנובמבר 2003), שעה 12:00
סדר היום
תיקון התקנון.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר רשף חן
מוזמנים
סגן מזכיר הכנסת - דוד לב
יועצות משפטיות
עו"ד אנה שניידר, עו"ד ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
שלומית כהן

תיקוני תקנון
היו"ר רשף חן
אני פותח את ישיבת הוועדה.
עו"ד ארבל אסטרחן
בעמוד 22, סעיפים 48-49, נוסחו מחדש.
היו"ר רשף חן
[חדש]
אחריות יושב ראש
48.
יושב ראש הכנסת אחראי על מינהל הכנסת, והוא יפעילו באמצעות מזכיר הכנסת ועובדי הכנסת.
דוד לב
מדוע מוזכר "מזכיר הכנסת ועובדי הכנסת"? האם יושב-ראש הכנסת יאציל מסמכותו למזכיר הכנסת?
עו"ד ארבל אסטרחן
כתוב שהיועץ המשפטי לכנסת ייעץ לוועדות הכנסת. האם לא ברור שהוא יכול לעשות את זה באמצעות אנשיו?
דוד לב
אם היתה נקודה אחרי המלים "מזכיר הכנסת", זה אומר שהיושב-ראש נותן הוראות למזכיר הכנסת. אבל כשמזכירים גם את עובדי הכנסת, משמעות הדבר היא שהיושב-ראש מנחה גם את המזכיר וגם את העובדים.
היו"ר רשף חן
יכול היה להיות כתוב רק "עובדי הכנסת", כי הרי מזכיר הכנסת הוא עובד הכנסת. אבל כדי לכבד אותו הזכירו אותו בנפרד.


[25]
תקציב הכנסת
49.
(א)
הצעת תקציב הכנסת שהיא חלק מהצעת חוק התקציב השנתי תובא לדיון על ידי יושב ראש הכנסת בועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים; הצעת התקציב תוגש לקריאה שניה ולקריאה שלישית במסגרת הצעת חוק התקציב השנתי.
עו"ד אנה שניידר
אפשר אולי למחוק את המלים "שהיא חלק מהצעת חוק התקציב השנתי", כי אם אנחנו אומרים שהצעת התקציב תוגש לקריאה שנייה ושלישית במסגרת הצעת חוק התקציב השנתי, אז ברור שזה דרך ועדת הכספים והטיפול הרגיל בהצעת התקציב. רצינו להדגיש שזה גם בשלב שלפני הקריאה הראשונה וגם בשלב שלאחר הקריאה השנייה.
היו"ר רשף חן
אני חושב שזה דווקא צריך להיות, אבל לא כך. צריך להיות: "הצעת תקציב הכנסת תובא לדיון על-ידי יושב-ראש הכנסת בוועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים במסגרת הצעת חוק התקציב".
עו"ד אנה שניידר
אבל את הצעת חוק התקציב השנתי מגישה הממשלה, לא יושב-ראש הכנסת מביא את זה. אחרי שהממשלה דיברה עם חשב הכנסת מה הצרכים של הכנסת. החוברת הזאת היתה מונחת על שולחנכם בשלב הקריאה הראשונה ויש כאן פרק על הכנסת. לאחר מכן יושב-ראש הכנסת מביא את זה לוועדה המשותפת, על מנת שהיא תדון בהצעת החוק להכנה לקריאה שנייה ושלישית באמצעות ועדות כרגיל לגבי כל הצעת חוק.
היו"ר רשף חן
מדוע מוזכר יושב-ראש הכנסת?
עו"ד ארבל אסטרחן
בנוסח הקודם לא הוזכר יושב-ראש, וביקשתם שיובהר שזה מגיע לידי יושב-ראש הכנסת.
היו"ר רשף חן
אבל בסעיף 25 כתוב: "יושב-ראש הכנסת יביא לאישור ועדת הכנסת", כי כך זה בסעיף המקורי.
עו"ד אנה שניידר
זה נכון שאחרי שההצעה הזאת עברה קריאה ראשונה היא מגיעה לוועדה המשותפת, ומי שמביא אותה הוא יושב-ראש הכנסת.
היו"ר רשף חן
הממשלה מביאה אותה.
עו"ד אנה שניידר
אני חוזרת על דעתי מהישיבה הקודמת, שהפרק הזה מיותר. כי אתה לא אומר כאן שום דבר שלא מופיע במקום אחר. הצעת חוק התקציב היא הצעת חוק כמו כל הצעת חוק אחרת.
היו"ר רשף חן
אני חוזר על עמדתי מהישיבה הקודמת, שזה לא מיותר. אני מבין שבוועדה יושב חשב הכנסת ולא רפרנט של משרד האוצר.
עו"ד אנה שניידר
נכון. מאחורי הקלעים הוא כנראה יושב עם רפרנט של משרד האוצר. השאלה היא איך תקציב הכנסת מגיע לדיון בוועדה המשותפת, האם החשב מביא את זה לאחר שהוא דן עם היושב-ראש.
דוד לב
האוצר קובע מספר בלי להתייעץ עם חשב הכנסת, והכנסת רשאית להגיד שזה לא המספר.
עו"ד ארבל אסטרחן
שוחחתי עם חשב הכנסת, והוא אומר כשכאשר מגיעה החוברת הכחולה, בכלל לא מתייעצים עם הכנסת והוא לא מתייעץ אתם, זאת אומרת הוא מקבל אותה בלי לראות אותה קודם. יש שם סעיף "כוח-אדם", ונניח שהכנסת רוצה להעלות עוד 40 עובדים, היא תעשה את זה אחר-כך, זה לא מופיע שם, כי פשוט מעתיקים את מה שהיה בשנה שעברה. אז יש הוועדה המשותפת, שבפניה מופיעים יושב-ראש הכנסת וחשב הכנסת. חשב הכנסת אמר לי שהם מתעלמים ממה שכתוב בחוברת, הם מציגים את התקציב כמו שהם סבורים שהוא צריך להיות. אותה ועדה משותפת מכינה אותו, עם כל התוכניות והפירוט, ומעבירה אותו לוועדת הכספים, שלא פותחת את זה שוב אלא רק משלבת את זה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בחוק הכללי.
עו"ד אנה שניידר
אם כך, מה שכתבנו כאן הוא בסדר.
היו"ר רשף חן
אנחנו עוברים לעמוד 25, סעיף 56: [31]
קביעת
סדר
היום השבועי
56.
יושב ראש הכנסת יקבע את סדר היום השבועי לישיבות הכנסת, בכפוף לאמור בפרק זה, והוראות התקנון לעניין סדרי הדיון בנושאים השונים וסדרי עדיפותם, ויפרסמו לא יאוחר מיום ו' שלפני אותו שבוע; יושב ראש הכנסת רשאי לעשות שינויים בסדר היום, לגרוע ממנו או להוסיף לו, ובלבד שיפרסם הודעה על כך לפחות שעה מראש; הוראה זו לא תחול על הודעת הממשלה לפי סעיף 62.
היו"ר רשף חן
האם זה מבטא את המצב הקיים, שסדר היום נקבע עד יום שישי?
דוד לב
היום אנחנו מניחים על שולחן הכנסת ביום רביעי אחר הצוהריים, לפני סיום המליאה, את סדר היום של השבוע הבא. בעבר הכנסת עבדה ביום שישי, ולכן כך זה מוזכר.
עו"ד אנה שניידר
לכן צריך לשנות מ"יום שישי" ל"יום רביעי".
היו"ר רשף חן
הרי הצעות חוק עדיין לא עברו ועדת שרים לענייני חקיקה, ולכן עדיין לא יודעים אילו הצעות עולות לדיון.
דוד לב
אתה מדבר על הצעות חוק פרטיות. מה שיעלה באותו שבוע במסגרת הצעות לסדר היום והצעות חוק, הן או הצעות חוק שעברו כבר 45 יום, או שיש הסכמת ממשלה או שיהיה פטור מחובת הנחה.
היו"ר רשף חן
נניח שהצעת חוק שלי מונחת כמה זמן שהיא צריכה ואני רוצה להעלות אותה. מתי אתה יודע לראשונה שאני, חבר הכנסת, רוצה שההצעה הזאת תעלה בשבוע הבא?
דוד לב
אתה אומר למזכירות שבוע קודם לכן. מודיעים לממשלה אילו הצעות חוק יעלו.
היו"ר רשף חן
וההצעה תהיה רשומה בסדר היום?
דוד לב
לא, כי הצעות לסדר היום והצעות חוק בקריאה טרומית הן לא סעיף בסדר היום. בסדר היום מופיע: הצעות לסדר היום והצעות חוק. התוכן עדיין לא קיים, כי הם לא סעיפים בסדר היום.
היו"ר רשף חן
כלומר, זה לא מתייחס לתוכן אלא לראשי הפרקים. מתי מפרסמים את התוכן?
דוד לב
חלק יידעו בסוף השבוע שלפני כן וחלק יידעו ביום שני, אחרי הנשיאות וכיו"ב.
היו"ר רשף חן
השאלה היא האם לא צריך לכתוב בתקנון באיזה שלב חבר הכנסת יודע שהוא יכול לראות את סדר היום כפי שהוא באמת, כדי לדעת מתי הוא צריך לדבר וכדומה.
דוד לב
לדעתי זה ביום שני, כי בתיק במזכירות הכנסת יש כל ההצעות לסדר היום הרגילות וכן הצעות החוק שיידונו. את ההצעות הדחופות הנשיאות עושה, ואז יש לנשיאות את ההצעות הרגילות לסדר היום ואת הצעות החוק שיידונו. ביום שלישי בבוקר, בוועדת הכנסת, מתווספים הערעורים לגבי הצעות דחופות לסדר היום או פטור מחובת הנחה.
היו"ר רשף חן
האם לא צריך להכניס לסעיף הזה מתי מפרסמים את סדר היום? כי הסעיף הזה הוא כמעט חסר משמעות. אנחנו יודעים מראש מה יהיה כל שבוע.
דוד לב
מה שכן מקבלים במפורש בסדר היום זה למשל הודעת ממשלה, אם יש; שעת שאילתות; הצעות חוק ממשלתיות; הצעות אי-אמון; הצעות חוק שאתה יודע שכבר הונחו בשבוע הקודם לקריאה שנייה ושלישית וכיו"ב. ההקפדה היא, בדרך-כלל, שביום רביעי לפני תום המליאה סדר היום יונח על שולחן הכנסת.
היו"ר רשף חן
אם כך, נכתוב "לא יאוחר מיום רביעי".

הצעות חוק ממשלתיות כבר מופנות לסדר היום הזה?
עו"ד ארבל אסטרחן
אם הן הונחו. אבל אם הצעה מונחת ביום שני או ביום שלישי, אז לא יודעים עליה שבוע מראש.
היו"ר רשף חן
אפשר אולי לכתוב: "פירוט הצעות חוק והצעות דחופות לסדר היום, שאושרו בנשיאות, יפורסם בסמוך לאחר ישיבת הנשיאות של יום שני".
דוד לב
כדאי אולי לכתוב את זה במקום הרלוונטי, בהצעות חוק פרטיות ובהצעות לסדר היום.
היו"ר רשף חן
כאן זה סדר היום.
עו"ד אנה שניידר
מצד אחד רצוי לא להגביל את קביעת סדר היום מעבר לסביר, ומצד שני לא להטיל על המזכירות מגבלה שאולי היא לא יכולה לעמוד בה.
עו"ד ארבל אסטרחן
סדר היום הוא גם לא דינמי. הרי ברגע שמונחת הצעת חוק ממשלתית או פרטית לקריאה שנייה ושלישית ביום שני, אז היא מיתוספת לסדר היום.
דוד לב
אני מציע שנשב עם אריה האן ונכין תרשים זרימה שיבוא לידי ביטוי בסעיף הזה, ובינתיים לא נדון בסעיף הזה. הרי אתה לא רוצה לשנות, אתה רוצה שמה שקיים היום יהיה ברור.
היו"ר רשף חן
נכון.

[31א]
כינוס ישיבה דחופה
57.
יושב ראש הכנסת, בהתייעצות עם יושב ראש ועדת הכנסת, רשאי, בראותו כי התרחש ארוע בעל חשיבות יוצאת דופן, לכנס את הכנסת לישיבה דחופה בימים ב', ג' או ד', החורגת מסדר היום השבועי, בכל שעה, לשם דיון בארוע האמור, והוא יקבע את מסגרת הדיון בישיבה זו.
עו"ד ארבל אסטרחן
זה סעיף חדש, שכבר קיים. זאת היתה הצעה של יושב-ראש הכנסת לשעבר, אברהם בורג, שאמר שאם יש אירוע מאוד חשוב, הוא לא רוצה לחכות עד השעה 16:00 בשביל לדון בו. נניח שהוא רוצה לקיים דיון ביום שני בשעה 08:30.
היו"ר רשף חן
אני חוזר לסעיף 56. הוספתם "יושב ראש הכנסת רשאי לעשות שינויים בסדר היום". מאיפה זה בא?
עו"ד ארבל אסטרחן
זה בא מוועדת יצחק לוי.
היו"ר רשף חן
זה מתאר מצב קיים, שעושים שינויים בסדר היום?
עו"ד ארבל אסטרחן
כן, כל הזמן.
היו"ר רשף חן
למה סעיף 57 לא חל בתוך זה?
עו"ד ארבל אסטרחן
כי זאת ישיבה שכל כולה מוקדשת לנושא המיוחד הזה.
היו"ר רשף חן
היום המצב הוא שיושב-ראש הכנסת יכול לעשות שינויים בסדר היום מתי שהוא רוצה? האם ההצעה של יצחק לוי מבטאת מצב קיים?
עו"ד ארבל אסטרחן
כן. זה מופיע גם בכוכבית.
היו"ר רשף חן
אני שואל שוב, למה סעיף 57 לא חל בתוך הסמכות הזאת?
עו"ד ארבל אסטרחן
כי יש סדר היום השבועי, ישיבות הכנסת, שהן הישיבות הקבועות שעליהן מדבר סעיף 56. סעיף 57 זאת ישיבת נוספת, מיוחדת, שמוקדשת רק לנושא הזה.
היו"ר רשף חן
בסדר.

[32]
סדרי קביעת
סדר היום
58.
(א)
בשבוע הכולל יותר משני ימי ישיבות, ייקבע סדר היום לישיבות הכנסת בשני ימי הישיבות הראשונים של השבוע, על ידי יושב ראש הכנסת על פי הצעת הממשלה; כן יכלול יושב ראש הכנסת בסדר היום של ימים אלה, כל נושא שסעיף קטן (ב) אינו חל עליו, ובלבד שלהצעות הממשלה תינתן עדיפות.
עו"ד אנה שניידר
זה המצב הקיים.
היו"ר רשף חן
בימים שני ושלישי הממשלה קובעת את סדר היום?
עו"ד ארבל אסטרחן
כן. אלה הימים של הממשלה, ויש הוראה שאם נגמר סדר היום של הממשלה אפשר להוסיף סדר יום של חברי הכנסת.
היו"ר רשף חן
(ב)
יום הישיבה האחרון של הכנסת בכל שבוע יוקדש לדיון בהצעות לסדר היום או בהצעות חוק של חברי הכנסת המובאות לדיון מוקדם על פי סדר שקבעו יושב ראש הכנסת והסגנים, בכפוף להוראות סעיפים 60 ו-83; ואולם רשאים היושב ראש והסגנים לקבוע לדיון זה מועד אחר באותו שבוע, או בשבוע שלאחריו, והודעה על כך תינתן לחברי הכנסת.
הסיפא "ואולם רשאים היושב ראש והסגנים לקבוע לדיון זה מועד אחר באותו שבוע... " – זה חייב להיות בימים שני או שלישי.

(ג)
הוראת סעיף קטן (ב) לא תחול בשבוע שדנה בו הכנסת בתקציב המדינה ובחוקים הנלווים לו.
כלומר, בחוקים כאלה הכול נקבע על-ידי הממשלה?
עו"ד ארבל אסטרחן
אז לא מקדישים שום יום להצעות פרטיות.
דוד לב
בשבוע הזה אין הצעות לסדר היום ואין הצעות פרטיות.
היו"ר רשף חן
(ד)
תשובות לשאילתות יכול שיינתנו בכל אחת מהישיבות.
בסעיף הקודם היה
"בשתי ישיבות בכל שבוע יינתנו תשובות לשאילתות ... יתנו יושב-ראש הכנסת והסגנים הודעה על מתן תשובות לשאילתות לחברי הכנסת לפני פתיחת הישיבה". מדוע כל זה נמחק?
עו"ד ארבל אסטרחן
כי כך הוצע בוועדת יצחק לוי. הם אמרו, שבפועל אין נוהגים על-פי הוראת סעיף 32(ד), הקובעת כי תשובות לשאילתות יינתנו בשתי ישיבות בכל שבוע.
היו"ר רשף חן
למה הורידו את ההודעה על מתן תשובות לשאילתות תינתן לחברי הכנסת לפני פתיחת הישיבה?
עו"ד ארבל אסטרחן
כי בפרק של השאילתות, שהוא בהמשך, כתוב שהן תמיד יהיו על סדר היום. בסעיף 68 כתוב: "השאילתות שנכללו בסדר היום של ישיבה למתן תשובה יונחו על שולחן הכנסת".
היו"ר רשף חן
איך היתה אמורה להימסר ההודעה על מתן תשובות לשאילתות?
דוד לב
ההודעה תלויה על לוח המודעות בחוץ, וכל חבר הכנסת מקבל הודעה למחשב.
היו"ר רשף חן
צריך להיות כתוב שתימסר הודעה.
עו"ד אנה שניידר
לדעתי זה צריך להיות כתוב בפרק על השאילתות. עשינו רה-אורגניזציה בפרק הזה.
עו"ד ארבל אסטרחן
נוסיף בסעיף: "הודעה תימסר לחברי הכנסת לפני הישיבה".
היו"ר רשף חן
(ה)
קבע יושב-ראש הכנסת ישיבה נוספת לפי סעיף 51 (ב), יקבע את סדר יומה.
זה בסדר.
עו"ד ארבל אסטרחן
האם ברור מה קורה כשיש שבוע שיש בו רק שני ימי ישיבות? האם ברור שהיום האחרון יוקדש להצעות של חברי הכנסת?
היו"ר רשף חן
זאת אומרת, אם יש שבוע שיש בו רק שני ימי מליאה, רק היום הראשון הוא של הממשלה. אם יש שבוע שיש בו רק יום מליאה אחד, לממשלה אין יום.
דוד לב
זה לא חד-משמעי, פעם זה כך ופעם זה אחרת. צריך לדון בזה. לעומת זה, בסעיף 58(א) נאמר "כן יכלול יושב-ראש הכנסת בסדר היום של ימים אלה, כל נושא שסעיף קטן (ב) לא חל עליו, ובלבד שלהצעות ממשלה תינתן עדיפות". צריך להיות שסעיף קטן (ב) כן חל עליו, ובלבד שזה יהיה בסוף.
עו"ד ארבל אסטרחן
סעיף (א) זה הצעות ממשלה וסעיף (ב) זה הצעות לסדר והצעות חוק. האם יכול להיות משהו שהוא לא הצעה לסדר ולא הצעת חוק, ובכל זאת הוא לא בא מהממשלה?
דוד לב
ביום שלישי אפשר לדון בהצעות לסדר היום ובהצעות פרטיות בקריאה הטרומית, ובלבד שזה בסוף סדר היום, אם נשאר זמן ביום שלישי. האם זאת המשמעות של 58(א)?
עו"ד ארבל אסטרחן
לא.
היו"ר רשף חן
מדובר על הצעות חוק שהן לא בקריאה טרומית ולא הצעות חוק פרטיות.
עו"ד ארבל אסטרחן
סעיף 60(ג) אומר: "בישיבה שיועדה לדיון בהצעות לפי סעיף 58 (א) ולא היו לפני הכנסת נושאים כאמור, רשאית הכנסת לדון בהצעות לסדר היום ובהצעות חוק של חברי הכנסת".
היו"ר רשף חן
בסעיף 58(ב) נאמר "הודעה על כך תינתן לחברי הכנסת". איך מוסרים את ההודעה הזאת?
עו"ד ארבל אסטרחן
כמו שמודיעים להם על סדר היום.
היו"ר רשף חן
האם לא כדאי לפרט באיזה אופן תינתן ההודעה?
עו"ד אנה שניידר
למה לנו להגביל את עצמנו? ייתכן שמזכירות הכנסת תחליט שצריך לשלוח פקס לחברי הכנסת וכדומה.
היו"ר רשף חן
[33א]
נאומים בני דקה
59.
(א)
שלושים הדקות הראשונות של ישיבת הכנסת בימים ב' ו-ג', שאינה נפתחת בדיון או בהצבעה על הצעת אי אמון או בהודעה של ראש הממשלה לפי סעיף 61, יוקדשו לנאומים מהמקום של חברי הכנסת; משכו של כל נאום לא יעלה על דקה אחת; לא סיים חבר הכנסת את נאומו בתוך דקה - ינותק המיקרופון שבו הוא נואם.
עו"ד ארבל אסטרחן
היתה לנו לא מזמן שאלה בנושא. כשיש הודעת ראש הממשלה כתוב שזה יהיה הנושא הראשון בסדר היום, כשיש אי-אמון כתוב שזה הנושא הראשון, וגם בעניין זה כתוב שזה הנושא הראשון. לכן הוספנו את המשפט "או בהודעה של ראש הממשלה לפי סעיף 61".
היו"ר רשף חן
מה קורה בימים שנפתחים באחד מהנושאים האלה?
עו"ד אנה שניידר
זה יבוא אחר-כך.
היו"ר רשף חן
זה לא כתוב.
עו"ד ארבל אסטרחן
אני הבנתי שבמקרה כזה נאומים בני דקה בטלים בכלל.
דוד לב
בדרך-כלל מבטלים את הנאומים בני דקה במקרה כזה.
היו"ר רשף חן
זה מה שעולה מהסעיף.
עו"ד אנה שניידר
אולי כדאי לתת אופציה, שיושב-ראש הכנסת רשאי לקבוע נאומים בני דקה באמצע הישיבה או בסופה.
דוד לב
אבל אז זה מאבד מהאופי של הסעיף.
עו"ד ארבל אסטרחן
הרעיון הוא שהסעיף הזה הוא בהתחלה, כשחברי הכנסת מדברים על נושאים שלא קשורים לנושאים שעל סדר היום בכנסת.
היו"ר רשף חן
אני לא מבין למה צריך את הסעיף הזה של נאומים בני דקה.
אתי בן-יוסף
זה נתן דינמיקה טובה מאוד לכנסת.
דוד לב
אברהם בורג חשב שזה יחיה את הכנסת, ולכן הוא קבע את הסעיף הזה.
עו"ד ארבל אסטרחן
אם כך, נשאיר את הסעיפים כמו שהם.
היו"ר רשף חן
כן.
(ב)
נאום כאמור יעסוק בנושא לפי בחירת חבר הכנסת, ובלבד שלא יכיל -

(1)
חריצת משפט, כינוי או ביטוי מעליב;

(2)
פגיעה בכבוד הכנסת.
האם זה לא מיותר? האם בנאומים אחרים מותר שיהיו חריצת משפט או ביטוי מעליב או פגיעה בכבוד הכנסת?
עו"ד ארבל אסטרחן
על דיונים אחרים אין הוראה מפורשת. בכללי האתיקה כתוב שחבר הכנסת לא יפגע בכבוד הכנסת.
דוד לב
היות שאתה לא יודע על מה חבר הכנסת מתכוון לדבר, כדאי שחבר הכנסת יידע את המגבלה שיש עליו.
עו"ד ארבל אסטרחן
ועדת יצחק לוי ביקשה להוסיף בסעיף הנוגע לשאילתות את המלה גזעני: "חריצת משפט, כינוי או ביטוי מעליב או גזעני". הנוסח הוא אותו נוסח גם כאן.
היו"ר רשף חן
בעיקרון אין הבדל בין הנאום הזה לבין כל נאום אחר במליאה.
עו"ד ארבל אסטרחן
יש הבדל, כי כשאתה מדבר על הצעת חוק אתה אמור לדבר לעניין הצעת החוק.
היו"ר רשף חן
היושב-ראש צריך להיות מסוגל להפסיק מישהו שמדבר לא לעניין הצעת החוק.
עו"ד ארבל אסטרחן
יש הוראה כזאת.
היו"ר רשף חן
אבל מה אם מדובר בהצעה לסדר?
עו"ד ארבל אסטרחן
אפשר לא לאשר לך הצעה לסדר כשהיא בנושא מסוים. במקרה הזה חבר הכנסת לא מסר את הנושא מראש, לא יודעים על מה הוא ידבר.
היו"ר רשף חן
האם בכל הנאומים האחרים שלי מישהו יודע מה אני מתכוון להגיד?
עו"ד אנה שניידר
אבל אז יש כלל מכללי האתיקה, שעליך לשמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה. השאלה היא אם אתה רוצה להוסיף את המלה "גזעני".
היו"ר רשף חן
כן.
(ג)
יושב ראש הישיבה יקבע את סדר הנואמים; חבר הכנסת המבקש לנאום, יצביע ממקומו באולם המליאה, ויוכל לנאום פעם אחת בלבד.

(ד)
עם סיום הנאומים, רשאית הממשלה להשיב, באמצעות אחד או שניים מנציגיה, במסגרת זמן שלא תעלה על חמש דקות לכל נציג.
עו"ד ארבל אסטרחן
האם ברור שזה גם סגן שר?
דוד לב
זה ברור, כי כתוב במקום אחר שאת סגן השר רואים כשר לכל דבר שהשר הטיל עליו.
עו"ד ארבל אסטרחן
סעיף 60 בא לעשות סדר בינו לבין סעיף 58, שאמר יומיים לממשלה ויום לכנסת.
היו"ר רשף חן
[34]
הצעות הממשלה והצעות חברי הכנסת
60.
(א)
בישיבה שיועדה לדיון בהצעות לסדר היום ובהצעות חוק של חברי הכנסת וסדר היום מוצה, רשאית הכנסת להמשיך לדון בסדר היום שנקבע על פי סעיפים 55 ו- 57 (א).
עו"ד אנה שניידר
השאלה היא אם לא כדאי לשלב את סעיפים 58 ו-60, כי הכול קשור לסדר היום באותו יום, ואז יהיה יותר קל לקרוא ולהבין את זה.
עו"ד ארבל אסטרחן
סעיף 58 אמר, יומיים ראשונים לממשלה ויום אחרון לכנסת. אפשר לשים את הסעיף הזה כסעיף קטן (ד) בסעיף 58.
עו"ד אנה שניידר
לישיבה הבאה נביא הצעה שתשלב את שני הסעיפים 58 ו-60.
עו"ד ארבל אסטרחן
לא מדובר בסעיפים 55 ו-57(א), כפי שכתוב, אלא בסעיפים 56 ו-58(א).
היו"ר רשף חן
[*]


(ב)
לבד מזכותה למסור הודעה בכל עת, לפי סעיף 62, יכולה הממשלה לבקש לשבץ סעיף בסדר היום של יום הישיבה האחרון בשבוע; סעיף זה יידון לאחר גמר הדיון בהצעות לפי סעיף 58 (ב).
למרות שזה היום שמיוחד לחברי הכנסת.
עו"ד ארבל אסטרחן
זה יהפוך להיות סעיף (ה). סעיף (ג) אומר הפוך, כשדנים בדברים של הממשלה ונגמר סדר היום, אפשר להכניס דברים של חבר הכנסת:
(ג)
בישיבה שיועדה לדיון בהצעות לפי סעיף 58 (א) ולא היו לפני הכנסת נושאים כאמור, רשאית הכנסת לדון בהצעות לסדר היום ובהצעות חוק של חברי הכנסת.
היו"ר רשף חן
סעיף 60(א) הנוכחי הוא יום רביעי. להמשיך לדון במה?
עו"ד ארבל אסטרחן
בהצעות חוק של הממשלה.
דוד לב
ימים ב' ו-ג' הם ימי ממשלה, יום ד' הוא יום של חברי הכנסת. אומר התקנון, שבימים ב' ו-ג', בסוף סדר היום הזה שהוא מתואם עם הממשלה, אפשר שתביא הצעה לסדר היום או הצעת חוק פרטית שלך בקריאה טרומית, ובסוף סדר היום ביום רביעי, שזה היום של חברי הכנסת, אפשר לאפשר לממשלה בסוף היום להביא הצעת חוק ממשלתית.
עו"ד אנה שניידר
זה קרה פעמים רבות.
עו"ד ארבל אסטרחן
אנחנו נעביר את סעיף 60 לסעיף 58.
היו"ר רשף חן
[34א]
הודעת ראש הממשלה
61.
(א)
ראש הממשלה יפתח כל מושב של הכנסת בהודעה על פעילות הממשלה בתקופה שחלפה מאז המושב הקודם ועל תכניות הממשלה למושב הקרוב.

(ב)
על ההודעה יקוים דיון סיעתי; הודעת ראש הממשלה והדיון יקדמו לדיון בכל נושא אחר.
עו"ד ארבל אסטרחן
זאת תוספת בשביל להבהיר, שזה קודם לאי-אמון. לא כתוב שמתקיימת הצבעה, אבל בפועל מתקיימת הצבעה על הודעת ראש הממשלה.
דוד לב
זה מתאים לסעיף שאומר, שבתום דיון שלא בהצעת חוק וכו' – רשאית סיעה להגיש הצעת סיכום. ההצבעה היא על הצעת הסיכום, לא על הודעת ראש הממשלה.
עו"ד ארבל אסטרחן
זאת אומרת, לא מצביעים על הודעת ראש הממשלה, אלא על הודעת הסיעות.
היו"ר רשף חן
התוספת: "הודעת ראש הממשלה והדיון יקדמו לדיון בכל נושא אחר" צריכה להיות בסוף סעיף (א) ולא בסוף סעיף (ב).
עו"ד ארבל אסטרחן
בסדר.
היו"ר רשף חן
[33(ב)]
הודעות הממשלה
62.
(א)
הוגשה הצעת אי אמון בממשלה על פי סעיף 63 (א), וביקשה הממשלה למסור, במועד שנועד לדיון בהצעה, הודעה דחופה בעלת חשיבות מיוחדת, תימסר ההודעה, באישור יושב ראש הכנסת, לפני הדיון בהצעה ובלבד שלא יתקיים דיון על ההודעה מיד לאחר מסירתה.
דוד לב
סעיף 61 פותח את המושב. גם כאן זאת אותה פרוצדורה, הודעת ראש הממשלה פותחת את המושב, אחרי יש אי-אמון ואחרי זה עושים דיון משולב.
עו"ד אנה שניידר
אריה מנסה לעשות פרשנות על הסעיף הזה, להחיל אותו על-פי המצב היום גם על הודעות ראש הממשלה.
עו"ד ארבל אסטרחן
הודעת ראש הממשלה תקדם לאי-אמון.
דוד לב
היום זה אחרת, ואני חושב שכך צריך להמשיך. צריך לתת לראש הממשלה להודיע את ההודעה שלו, אחרי זה האי-אמון ואחרי זה מקיימים דיון משולב.
עו"ד ארבל אסטרחן
היום אנחנו במצב שיש שתי הוראות שאומרות שהם יהיו דבר ראשון בדיון – גם הודעת ראש הממשלה וגם אי-אמון. היינו צריכים למצוא איך לפתור את העניין הזה. היום נותנים קודם לראש הממשלה לדבר, אחר-כך האי-אמון ואחר-כך מקיימים דיון משולב.
היו"ר רשף חן
צריך שיהיה סעיף שאומר, שבמקרה שבאותו שבוע יש הצעת אי-אמון, יקיימו דיון משותף.
דוד לב
צריך לומר: "הודעת ראש הממשלה תקדם לדיון בכל נושא אחר, למעט אי-אמון". הדיון הסיעתי יהיה אחרי האי-אמון.
היו"ר רשף חן
מי מוסמך לקבוע שהדיון יהיה דיון משולב?
דוד לב
ועדת הכנסת.
היו"ר רשף חן
אז שיישאר כך.
עו"ד ארבל אסטרחן
השאלה היא למה שלא נקבע הוראת קבע.
היו"ר רשף חן
אפשר לקבוע סעיף נפרד שאומר שהודעת ראש הממשלה תקדם לדיון בכל נושא אחר, אולם אם הוגשה הצעת אי-אמון הדיון יהיה משולב – ראש הממשלה יפתח, אחריו ידברו מגישי הצעת האי-אמון ואחר-כך יתקיים דיון סיעתי משולב.
עו"ד ארבל אסטרחן
הנוסח יהיה: "הוגשה הצעת אי-אמון, תחילה תהיה הודעת ראש הממשלה, אחר-כך הבעת אי-אמון ויתקיים דיון סיעתי משולב".
עו"ד אנה שניידר
לדעתי גם 62(א) יצטרף לנוסח החדש, ו-62(ב) יעמוד בפני עצמו.
היו"ר רשף חן
למה מיועדת ההודעה הדחופה?
אתי בן-יוסף
לעניינים כמו הסכמי שלום.
דוד לב
השתמשו בזה כשהיתה הצעת אי-אמון והממשלה רצתה שהיא תהיה בעלת הזכות.
היו"ר רשף חן
זה בא לסייג את הכלל שאומר שהצעת האי-אמון היא הדבר הראשון שנדון?
דוד לב
כן. השאלה היא מי קובע מה זה הודעה דחופה.
היו"ר רשף חן
זה צריך אישור של יושב-ראש הכנסת. זה המצב היום.

סעיף 62(א) יישאר כפי שהוא.

[35]


(ב)
הממשלה רשאית בכל עת למסור בכנסת הודעה או הצהרה ולפי דרישתם של שלושים חברי הכנסת יקוים עליה דיון כעבור 24 שעות משעת מסירת הדרישה ליושב ראש הכנסת; ואולם, רשאית הממשלה לדרוש שדיון על פי דרישה כאמור יידחה ל-48 שעות נוספת.
מתי הממשלה משתמשת בסעיף הזה?
דוד לב
הפעם האחרונה שאני זוכר שהשתמשו בסעיף הזה היא בעניין הודעות על מינוי סגני שרים. חברי כנסת ניצלו את ההודעה הזאת לבקש דיון.
עו"ד ארבל אסטרחן
השאלה היא מה קורה אם הממשלה מוסרת את ההודעה הזאת ביום רביעי, ואז יוצא שהדיון צריך להתקיים ביום חמישי או שישי. כי נאמר "48 שעות נוספות".
דוד לב
ועדת הכנסת יכולה לקבוע אחרת.
היו"ר רשף חן
האם יש חובה למסור הודעה על חילופי שר?
עו"ד ארבל אסטרחן
יכולים 30 חברי כנסת לבקש דיון.
עו"ד אנה שניידר
ההודעה שהממשלה מוסרת מוסדרת היום בחוק הממשלה. יש רשימה של הודעות, וחברי הכנסת יכולים לבקש.
עו"ד ארבל אסטרחן
מדובר על כל דבר שאין הצבעה.
היו"ר רשף חן
מדוע שלא נשנה את 48 השעות ליום המליאה הבא אחריו?
עו"ד אנה שניידר
בחוק הממשלה בסעיף 9 כתוב: "על פעולות אלה, לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק יסוד: הממשלה, תודיע הממשלה לכנסת. למשל: מילוי מקום של ראש הממשלה, מתן פסק-דין נגד ראש הממשלה בעבירה שיש עמה קלון, הפסקת כהונת ראש ממשלה בשל פסק-דין סופי, התפטרות, מילוי מקום של שר, מינוי שר נוסף, העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד". על הנושאים האלה, 30 חברי כנסת יכולים להגיד שהם מבקשים דיון.
דוד לב
אם צריך את אישור הכנסת ברור שיש דיון.
עו"ד אנה שניידר
אבל יש כאן הודעות בלבד, והן לא צריכות הצבעה.
עו"ד ארבל אסטרחן
השינוי שאנחנו מכניסים הוא שיהיה ביום הישיבה הרגיל, ורשאית הממשלה לדרוש שהדיון יידחה ליום הישיבה הבא אחריו, ואחר-כך ליום הישיבה שלאחריו.
דוד לב
נניח שביום שלישי הממשלה מסרה הודעה, ויום רביעי הוא יום של חברי הכנסת. האם הדיון קודם להצעות לסדר היום ולהצעות חוק פרטיות או אחר-כך?
עו"ד ארבל אסטרחן
גם אם מכניסים את זה לחלק של חברי הכנסת, זה יכול להיות בסוף שלו. לדעתי לא צריך לציין את זה, היושב-ראש יחליט.

סעיף 63 הוא סעיף חשוב מאוד, שצריך לכלול אותו בחוק יסוד: הממשלה החדש.
היו"ר רשף חן
[36(א)]
הצעה להבעת אי אמון
63.
(א)
סיעה או סיעות שמספר חבריהן עשרה או יותר, רשאיות להציע הבעת אי אמון בממשלה; סיעה המונה פחות מעשרה חברי כנסת רשאית להגיש שלוש הצעות להבעת אי אמון בממשלה בכל מושב של הכנסת[endnoteRef:1]. [1: ]
עו"ד ארבל אסטרחן
זה קיים. אבל נשאלה השאלה, אם אומרים שלוש הצעות במושב והיא הגישה את זה ביום האחרון של המושב. האם זה נחשב במושב שבו זה הוגש או במושב שבו זה נדון? אנחנו נתנו חוות דעת שזה נחשב במושב שבו זה הוגש. האם זה ברור?
היו"ר רשף חן
למה אנחנו צריכים את הערה 6? למה לא לכתוב את זה למעלה?
עו"ד ארבל אסטרחן
לדעתי לא צריך, אבל התעוררה שאלה.
היו"ר רשף חן
לדעתי ההסבר הזה מיותר. בסעיף (ב) כתוב:[36(ב) + *]


(ב)
הצעה להביע אי אמון בממשלה, יכול שתהיה בדרך של הצעת סעיף לסדר היום או כהצעה בסיום הדיון בכל סעיף העומד על סדר היום; לענין זה -
"סיום הדיון" - אחרי שהסתיימה התשובה ולפני ההצבעה, ואם הדיון הוא בהצעת חוק בקריאה השניה ובקריאה השלישית - בתום הקריאה השניה ולפני השלישית;
"סעיף העומד על סדר היום" - למעט הצעת חוק בדיון מוקדם והצעה לסדר היום, ובלבד שהממשלה הביעה עמדה בנושא.
דוד לב
היו מצבים במליאה, שקם יושב-ראש סיעה ואמר שהוא רוצה לראות בזה הצעת אי-אמון, ורצו לבדוק אם זה אפשרי.
היו"ר רשף חן
אפשר בסעיף 63(א) לכתוב: "רשאית להציע הבעת אי-אמון בממשלה באופן האמור בסעיף 63(ב)".
עו"ד ארבל אסטרחן
בסדר. ברור שהמכסה זה מועד ההגשה, לא צריך להבהיר דבר?
עו"ד אנה שניידר
כתוב "להגיש".
דוד לב
אני חושב שכדאי לקיים דיון יותר מעמיק בנושא של אי-אמון בסוף דיון. למשל, הצעת חוק של חבר הכנסת שהגיעה לקריאה ראשונה או לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. שואלים מה הממשלה חושבת על זה. הבעיה שחבר כנסת מנסה לחוקק, והממשלה מתנגדת או מסכימה, ונוצרים פרדוקסים בלתי אפשריים רק כדי לנצל את המכשיר של האי-אמון. אני שואל את עצמי, האם בסיום סעיף שהתחיל כהצעת חוק פרטית אין בזה בעיה.
עו"ד ארבל אסטרחן
הרעיון היום הוא, שאומרים לממשלה שהיא מביעה עמדה בנושא מסוים, ובגלל שהיא תומכת בנושא או מתנגדת חושבים שהיא צריכה ליפול.
עו"ד אנה שניידר
אבל אז בא התרגיל הנגדי, שהממשלה אומרת שהיא רואה בזה אמון. אבל לפי החוק החדש אין יותר אפשרות של אמון.
דוד לב
השאלה היא האם זה צריך להיות על כל נושא שהממשלה הביעה את דעתה.
עו"ד אנה שניידר
אבל אתה נכנס פה לשיקול דעת של הממשלה ושל חברי הכנסת, שאני חושבת שהתקנון לא צריך להיכנס לשיקול דעת כזה. איך תחליט מה כן ומה לא לגבי נושאים? כל נושא הוא לפי שיקול דעתו של מי שדן בנושא וחושב שזה כל-כך שערורייתי שצריך להפיל את הממשלה.
דוד לב
כשיש הצעת חוק ממשלתית אין לי בעיה שהמציע אומר בתום הקריאה הראשונה שהוא רואה בזה אי-אמון. לפעמים יושב חבר כנסת מטעם סיעה כלשהי ופתאום אומר שבשם הסיעה הוא אומר שזה אי-אמון. באותו רגע צריך לחפש מה עמדת הממשלה. לא תמיד הוא יודע מה עמדת הממשלה, וצריך לחפש.
עו"ד ארבל אסטרחן
בשביל להביע אי-אמון חייבת להיות עמדת ממשלה. היו מקרים בעבר, שביקשו אי-אמון על הצעות חוק פרטיות, ואחר-כך גילו שהממשלה בכלל לא הביעה את העמדה שלה בנושא, אז איך אפשר להביע אי-אמון?
היו"ר רשף חן
צריך לכתוב "ובלבד שהממשלה הביעה את דעתה בנושא".
דוד לב
בכל הנושאים שהמקור שלהם הוא לא ממשלתי, צריך לחשוב איך לנהוג כדי שזה לא יהפוך למכשיר סתם.
עו"ד אנה שניידר
אם רואים שיש על סדר יומה של הכנסת דיון בהצעת חוק פנסיה, ומישהו חושב שזה נושא שראוי, צריך לדאוג שזה לא יהיה בסיום דיון, אלא בשלב שכאן ייקבע, כדי לא לנצל לרעה את הכלי הזה.
דוד לב
נניח שהגעת לקריאה שלישית, וקמה חברת כנסת ואומרת שסיעתה רואה בזה אי-אמון. השאלה היא אם הממשלה הסכימה להצעת החוק או לא.
עו"ד ארבל אסטרחן
צריך לשאול את הממשלה מה דעתה.
דוד לב
לא תמיד השר שנמצא במליאה יודע במה מדובר.
היו"ר רשף חן
ההיגיון שתוכל להשתמש בזה היא שתבוא הממשלה ותיתן עמדה. אי-אפשר שזה יהיה בטרומית ולא בהצעה לסדר. צריך שזה יהיה בין הקריאה השנייה לשלישית.
עו"ד אנה שניידר
הסיבה היא שהם רוצים לדחות את קבלת החוק.
דוד לב
כל התרגיל הוא, שאם זה אי-אמון דוחים את ההצבעה לשבוע הבא, ובינתיים שמים מקל בגלגלים. אלא אם כן הממשלה אומרת שזה אמון.
עו"ד ארבל אסטרחן
ואם זה היום האחרון של המושב, זה נדחה עד אחרי הפגרה.
היו"ר רשף חן
באילו מצבים זה חל?
עו"ד ארבל אסטרחן
בסוף קריאה ראשונה ובסוף קריאה שנייה על הצעות חוק. וכן כשדנים לגופו של עניין. לפי החוק החדש אין הצעת אמון, כי מה קורה אם יש רוב נגד הממשלה, על מי הנשיא יטיל להיות ראש ממשלה? זה נכון שבפועל עושים שימוש לרעה, בשביל לדחות נושא. יכול להיות שהדרך להימנע מזה היא לא לאפשר את הדחייה.

האם התוספת היא טובה, שהממשלה תוכל לבקש שההצבעה תהיה מייד? כי היום חבר הכנסת אומר "אי-אמון" ואז הממשלה אומרת "אמון", וברגע שזה אמון ולא אי-אמון אין הסעיף שדוחה את ההצבעה. אנחנו מבקשים לומר, שהיום בתקנון אחרי הסעיף של "אי-אמון" יש סעיף של "אמון", שלדעתנו לאור חוק-יסוד: הממשלה החדש אין לו כל משמעות. כי היום אם יש 61 חברי כנסת שמצבעים בעד האי-אמון, הנשיא מטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על אותו חבר הכנסת שביקש. אבל נניח שהממשלה מבקשת אמון ויש 70 נגד, מה קורה? עד היום נפלה הממשלה, אבל היום לא נופלת הממשלה, כי יש אמון קונסטרוקטיבי. אבל על מי יטילו להרכיב את הממשלה? אף אחד לא יסכים לזה.
היו"ר רשף חן
היום כשמציעים אי-אמון, צריך לומר מי יהיה ראש הממשלה?
עו"ד ארבל אסטרחן
כן. צריך להיות מוכן לו בכיס מכתב שהוא מסכים. אבל אנחנו סבורים שאין היום משמעות להצבעת אמון. זה נושא שאנחנו חושבים שיש צורך לדון בו.
היו"ר רשף חן
[*]


(ב1)
הצעה להביע אי אמון בממשלה בסעיף העומד על סדר היום, תיעשה פעם אחת בלבד לענין אותו סעיף.
עו"ד ארבל אסטרחן
זאת אומרת, שאי-אפשר באותה קריאה להצביע שתי הצעות אי-אמון, שבוע אחר שבוע.
היו"ר רשף חן
חסרה המלה "דחייה" – "דחיית ההצבעה בסעיף העומד על סדר היום, תיעשה פעם אחת בלבד לעניין אותו סעיף".
עו"ד ארבל אסטרחן
כי ההצעה והדחייה זה אותו דבר, תמיד כשיש הצעה יש דחייה.
היו"ר רשף חן
אבל זה מבלבל. אני חושב שהניסוח הקודם הוא הרבה יותר ברור.
עו"ד ארבל אסטרחן
אם כך, זה יהיה אחרי (ד).
היו"ר רשף חן
[36(ד)]


(ג)
בהצעה להביע אי אמון בממשלה יש לציין את עילת ההצעה.
עו"ד ארבל אסטרחן
היה תיקון של המפד"ל, הם רצו לתקן את התקנון שאי אפשר יהיה לציין כמה עילות. היום מציעים אי-אמון בגלל המצב הביטחוני, הכלכלי, החברתי.
היו"ר רשף חן
עושים את זה בכתב?
עו"ד ארבל אסטרחן
כן.
דוד לב
הבעיה היא שאם מגישים אי-אמון בשל עילות שונות, קשה להחליט מי ישיב על ההצעות.
היו"ר רשף חן
מי שהממשלה תחליט.
דוד לב
יש בזה זילות. צריך שיהיה משהו קונקרטי. בפרספקטיבה של 33 שנים, אני אומר שבמשך שנים נעשית זילות של עניין האי-אמון. פעם אי-אמון היה דבר רציני, והיום זה הפך לטכניקה של דיון רגיל. יכול להיות שכדאי לקיים דיון רציני בעניין האי-אמון.
עו"ד אנה שניידר
על שולחנו של יושב-ראש ועדת הכנסת יש בקשות שונות לדון בנושא הזה, כולל בקשות שלנו, במסגרת ההתאמה הנדרשת לחוק יסוד: הממשלה החדש.
היו"ר רשף חן
אני מציע שנסמן לנו שיש לדון דיון מהותי בנושא הזה של אי-אמון.
עו"ד אנה שניידר
הכוכביות הועלו לתוך הטקסט.
היו"ר רשף חן
[36(ג)]


(ד)
הצעות אי אמון כאמור שהוגשו עד לנעילת הישיבה ביום האחרון בשבוע בו מתקיימת ישיבת הכנסת, יידונו בישיבת הכנסת הרגילה הראשונה בשבוע שלאחר הגשת ההצעה וידחו דיון בכל סעיף אחר; הצעות שהוגשו לאחר המועד האמור, יראו אותן כאילו הוגשו בשבוע שלאחר מכן.
עו"ד ארבל אסטרחן
המלה "הרגילה" באה להדגיש שזה לא יהיה בפגרה. זה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 61(ג), שבו דנו מקודם מה קורה שיש גם אי-אמון וגם הודעת ראש הממשלה.
היו"ר רשף חן
[36(ב1)]


(ה)
בהצעה להביע אי אמון בממשלה בסיום דיון בסעיף העומד על סדר היום, תתקיים הצבעה אחת בלבד, והיא תהיה הן על הסעיף העומד על סדר היום והן לענין הבעת האי אמון; ההצבעה תתקיים בתום הדיון שייערך על פי סעיף קטן (ד).

למה באה התוספת "ההצבעה תתקיים בתום הדיון שייערך על פי סעיף קטן (ד)"?
עו"ד ארבל אסטרחן
עד סוף הדיון ביום רביעי, בין אם הגישו ידנית ובין אם אמרו במליאה, זה נדחה ליום שני בשבוע שאחרי כן.
היו"ר רשף חן
איפה את רוצה להכניס שהממשלה יכולה לבקש הצבעה מיידית?
עו"ד ארבל אסטרחן
זה צריך להיות בסעיף (ד).
היו"ר רשף חן
צריך להיות סעיף נפרד שאומר: "על אף האמור בסעיף קטן (ד), הצעת אי-אמון שהוגשה בסיום דיון בסעיף העומד על סדר היום, רשאית הממשלה לבקש כי ההצבעה תתקיים מייד".

במצב רגיל, כשבסוף הדיון אני מציע אי-אמון, דוחים את זה ליום שני, וביום שני מתקיים דיון על ההצעה שלי?
עו"ד ארבל אסטרחן
לא, רק הצבעה.
היו"ר רשף חן
זאת אומרת, לא צריך להבהיר, שבמצב הזה שהממשלה מבקשת הצבעה מיידית אין דיון נוסף?
עו"ד ארבל אסטרחן
לא.
עו"ד אנה שניידר
זה קורה באותו רגע, מסתיים הדיון ואין דיון נוסף.
היו"ר רשף חן
נראה לי שהתוספת "ההצבעה תתקיים בתום הדיון שייערך על פי סעיף קטן (ד)" מיותרת. סעיף (ד) אומר שבשבוע הבא יידונו בישיבת הכנסת הרגילה. אני מציע שגם הצעה מהסוג השני של סוף דיון – צריך לקיים בה דיון. ואז צריך את סעיף (ד) רק לסוג הראשון של ההצעות.
עו"ד ארבל אסטרחן
הצעות אי-אמון יוגשו בדרך של הצעת סעיף לסדר היום.
עו"ד אנה שניידר
והצעות אי-אמון שהוגשו בענייני סעיף העומד על סדר היום – יוצבע עליהן.
היו"ר רשף חן
ההצבעה תתקיים בתום הדיון, אם ביקשה הממשלה. ואם לא ביקשה, ההצבעה תתקיים בישיבה הרגילה. אפשר לכתוב ההיפך: הישיבה תתקיים בישיבת הכנסת הרגילה, זולת אם ביקשה הממשלה לקיים את ההצעה מייד. ואז ברור שזאת הצבעה ולא דיון.

בסעיף (ד) הנוכחי אפשר לכתוב: יתקיים דיון והצבעה. את השורה האחרונה צריך למחוק, כי בסיטואציה של סעיף (ה) לא יתקיים דיון בכלל, כבר היה דיון. לכן צריך למחוק את ההערה הזאת.

(ה1)
(1)
היתה ההצעה להביע אי אמון, בסיום הדיון בסעיף שהממשלה הודיעה כי היא מתנגדת לו, בענין בו לא נדרש רוב של חברי הכנסת, וזכתה ההצעה לרוב של המשתתפים בהצבעה, אך לא לרוב של חברי הכנסת, תתקבל ההצעה לענין אותו סעיף ותידחה הצעת האי אמון.


(2)
היתה ההצעה להביע אי אמון בסיום הדיון כאמור בפסקה (1), וזכתה לרוב של חברי הכנסת, יתקבלו הן ההצעה שעמדה לדיון והן הצעת האי אמון.


(3)
היתה ההצעה להביע אי אמון בסיום הדיון בסעיף העומד על סדר היום שהביאה הממשלה או בענין אחר שהממשלה הודיעה כי היא תומכת בו, יחולו הוראות פסקאות (1) ו-(2), בשינויים המחויבים.
עו"ד ארבל אסטרחן
קודם זה היה אם הממשלה מתנגדת, עכשיו אם היא תומכת.
היו"ר רשף חן
[*]


(ו)
גירסה א' (חל היום)
הגישו מספר סיעות הצעת אי אמון בממשלה, תהיה הנמקת הצעותיהן לפי סדר גודלן ולא לפי סדר הגשת ההצעות.

גירסה ב'
הגישו מספר סיעות הצעת אי אמון בממשלה, תהיה הנמקת הצעותיהן לפי סדר הגשת ההצעות.
עו"ד ארבל אסטרחן
גרסה א' היא בכוכבית וגרסה ב' היא הצעת ועדת יצחק לוי.
היו"ר רשף חן
אנחנו נוסיף את (ו), ואם צריך לשנות זה במסגרת שינויים.
עו"ד ארבל אסטרחן
אם כך, אני מוחקת את גרסה ב'.
היו"ר רשף חן
[*]


(ז)
מכסת הזמן להנמקת הצעה להבעת אי אמון בממשלה - 10 דקות; הסיעה רשאית לצרף את הזמן העומד לרשות נואם מטעמה, לזמנו של חבר הכנסת המעלה את הצעת אי האמון.חסר כאן סעיף שאומר, מה סדר הדיון בהצעת האי-אמון.
עו"ד ארבל אסטרחן
זה מופיע בכוכבית 2 בעמוד 24.
היו"ר רשף חן
אם יש הצעת אי-אמון, קובעים את משך הזמן שיש לכול סיעה.
עו"ד ארבל אסטרחן
ועדת הכנסת קובעת כמה זמן יינתן לכול סיעה.
היו"ר רשף חן
מדוע לא לציין כאן שוועדת הכנסת היא שקובעת?
עו"ד ארבל אסטרחן
זה מופיע בדיונים סיעתיים. בתקנון הקיים היום, בעמוד 39, כתוב שבדיון סיעתי תקבע ועדת הכנסת את הזמן.
היו"ר רשף חן
גם אם ניצור כפילות, מדוע לא ליצור כפילות ושזה יהיה ברור?
עו"ד ארבל אסטרחן
כי אז יהיה צורך לכתוב את ההערה הזאת בכל מקום שיש דיון סיעתי. אין צורך. אני מציעה שייכתב שכל סיעה תקבל זמן לפי גודלה, ובלבד שלא יפחת מעשר דקות.
היו"ר רשף חן
כשיתקיים דיון בנושא של אי-אמון צריך להוסיף גם את הנושא הזה לדיון.
עו"ד ארבל אסטרחן
אין פה סעיף אמון. זה נושא שצריך לדבר עליו, מכיוון שבשבוע שעבר בכל זאת התקיימה בכנסת הצבעת אמון, כי אף אחד לא שאל אותנו. ראש הממשלה ביקש לראות בנושא הצעת אמון, לפי החוק הישן, וכך עשו. יש סעיף בתקנון, שכביכול מאפשר לממשלה לבקש לראות בהצבעה מסוימת הצבעת אמון. השאלה היא מה יקרה אם יהיו 70 נגד.
היו"ר רשף חן
שינוי חקיקה מבטל תקנון. נדון גם בזה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים