ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/07/2003

תיקון תקנון הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הכנסת/68074
ועדת המשנה לתיקון התקנון
08.07.2003

פרוטוקולים/ועדת הכנסת/6807
ירושלים, י"ז בתמוז, תשס"ג
17 ביולי, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון
פרוטוקול מס' 1
מישיבת ועדת המשנה לתיקון התקנון
יום שלישי, ח' בתמוז התשס"ג (8 ביולי 2003), שעה 15:30
סדר היום
תיקון התקנון
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר רשף חן
רוני בר-און
אחמד טיבי
מאיר פרוש
מוזמנים
דוד לב - סגן מזכיר הכנסת
יועצות משפטיות
עו"ד אנה שניידר, עו"ד ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
שלומית כהן
תיקון התקנון
היו"ר רשף חן
אני פותח את ישיבת הוועדה. בשלב הראשון המטרה של הוועדה תהיה אך ורק לעשות נוסח משולב, שלוקח את התקנון הקיים ומשלב בתוכו את הכוכביות שיש בו. אם יש דברים שהם נוהג מקובל והם לא מופיעים ככוכביות, גם זה דבר שיוכל להיכנס לתוך התקנון החדש שנציע. במקום שיש ויכוח האם הנורמה הקיימת והנהוגה היא נכונה או לא, אנחנו לא ניכנס לוויכוח הזה. אנחנו נסמן אותו, נרשום אותו ונדע שזה נושא שאנחנו צריכים לחזור אליו בסיבוב השני. זאת למעשה עבודה טכנית, והמטרה היא כמה שיותר מהר להגיע לנוסח שמבטל את המצב הקיים כרגע, כלומר שלא יהיו כוכביות. אחר-כך נתחיל עם תהליך של בדיקת הנורמה הקיימת, האם אנחנו רוצים לשנות אותה או לא.

מבחינת שיטת העבודה, אני מציע שאקרא את הסעיף המוצע, ואם למישהו יש הערות, הוא יעיר אותן. העבודה הזאת נעשית על-ידי המחלקה המשפטית. המספרים מסמנים את הסעיף הקיים.
ארבל אסטרחן
זה לא זהה לקיים, כי לפעמים מדובר בסעיף הקיים פלוס תוספות של ועדת יצחק לוי.
היו"ר רשף חן
מוסיפים סעיף הגדרות שמגדיר את חוק הכנסת, חוק החסינות, חוק יסודות התקציב, חוק משכן הכנסת וחוק מימון מפלגות.
אנה שניידר
ייתכן שיהיו לנו הגדרות נוספות במהלך הדיונים.
היו"ר רשף חן
אני לא אעשה הצבעה על כל סעיף, אלא אם יש חילוקי דעות.

סעיף 2 – בחירת היושב ראש וסגניו. זה מקביל לסעיף 1 הקיים: "הכנסת תבחר, בבחירות גלויות, את יושב ראש הכנסת ואת הסגנים ליושב ראש הכנסת, בכפוף לאמור בסעיף 10 לחוק הכנסת".
ארבל אסטרחן
צריך פה להוסיף כוכבית, שעל-פי הנוהג והנוהל מביאה הוועדה המסדרת או ועדת הכנסת הצעה למינוי סגנים.
אנה שניידר
זאת לא צריכה להיות כוכבית, כדאי להכניס את זה לנוסח. אנחנו גם לא צריכים להגיד "על-פי הנוהג והנוהל".
היו"ר רשף חן
כל מה שהוא נוהג או נוהל או כוכבית – ייכנס לתקנון.
ארבל אסטרחן
הנוסח יהיה: "הכנסת תבחר, בבחירות גלויות, לפי המלצת הוועדה המסדרת או ועדת הכנסת..."
היו"ר רשף חן
לא, כי יושב ראש הכנסת נבחר בבחירות גלויות בלי המלצה.
ארבל אסטרחן
לגביו מה שקורה בפועל הוא, שעולה חבר הכנסת ואומר: אני מציע את חבר הכנסת פלוני. עולה חבר כנסת אחר ואומר: אני מציע את חבר הכנסת אלמוני. זה לא עובר דרך ועדת הכנסת.
היו"ר רשף חן
אבל הסגנים הם כן דרך ועדת הכנסת. הנוסח יהיה: "הכנסת תבחר, בבחירות גלויות, את יושב ראש הכנסת ואת הסגנים ליושב ראש הכנסת, בכפוף לאמור בסעיף 10 לחוק הכנסת; הצעה בדבר זהות הסגנים תובא לידי הוועדה המסדרת או ועדת הכנסת".
מאיר פרוש
מה יקרה אם לא יסתדרו בוועדה המסדרת, אז לא יוכלו לבחור את הסגנים אף פעם?
רוני בר-און
מה עושים היום?
אנה שניידר
אז יגיעו לוועדת הכנסת, עד שיסתדרו.
מאיר פרוש
למה לא במליאה?
אנה שניידר
המליאה בוחרת אותם על-פי המלצה.
מאיר פרוש
למה אני צריך המלצה?
רוני בר-און
השאלה שלך היא שאלה טובה לכל מצב. כל דבר שוועדת הכנסת לא תצביע עליו או הדעות יחלקו בה, תמיד תשאל מה יקרה אם לא יסתדרו.
ארבל אסטרחן
יכול להיות שמספיק להגיד שההצעה תבוא לוועדת הכנסת, כי חוק הכנסת קובע שכל הסמכויות שבידי ועדת הכנסת הן בידי הוועדה המסדרת.
היו"ר רשף חן
אם כך, נוריד את המלים "או הוועדה המסדרת".
אנה שניידר
אני מציעה: "הסגנים ליושב ראש הכנסת ייבחרו על-פי המלצה של ועדת הכנסת".
דוד לב
באשר לסעיף 1, בוורסיה קודמת של תיקון התקנון הועלה הרעיון שצריך לתחום בזמן את נושא בחירת היושב ראש.
ארבל אסטרחן
זה מופיע בהמשך.
רוני בר-און
אמרנו קודם שאלה נושאים שטעונים ליבון ענייני, לא בשלב הראשון. יש שתי ורסיות, או תוך שבועיים או בישיבה הראשונה. אני לא רוצה שנחליט על כך בשלושה אנשים.
היו"ר רשף חן
השאלה היא האם אנחנו בכלל רוצים שהוועדה הזאת תחליט על זה. כי זה שהוועדה לפנינו המליצה זה בסדר, אבל זה עדיין שינוי מהותי.
רוני בר-און
אבל אין נורמה. סמנו ליד זה כוכבית ונחזור לזה.
היו"ר רשף חן
בסעיף 1א, סייג לבחירה, חל שינוי?
ארבל אסטרחן
לא, זה זהה לסעיף הקיים, על כל תתי הסעיפים שלו, והוא חדש.
היו"ר רשף חן
סעיף 3 נשאר כפי שהוא.
מאיר פרוש
מאיפה אוסף התיקונים?
רוני בר-און
מכל מה שהצטבר בהערות השוליים, ויש עליו קונסנזוס. מה שנקרא "הלכה ומורים כן".
ארבל אסטרחן
סעיף 4 הוא חדש לגמרי. בוועדת יצחק לוי הם הציגו שתי חלופות. זאת חלופה שהוועדה שישבה בכנסת הקודמת אימצה אותה, שיושב ראש הכנסת ייבחר לא יאוחר מהמועד שבו כונסה הכנסת לצורך כינון הממשלה.
אנה שניידר
ברור שצריך לקבוע את המועד לבחירתו של היושב-ראש. אם אתם לא רוצים להחליט עכשיו מה יהיה המועד, אנחנו נסמן לעצמנו שזה סעיף שצריך ללבן אותו.
ארבל אסטרחן
הצעת הוועדה היתה שהוא ייבחר תוך שבועיים מישיבתה הראשונה של הכנסת.
היו"ר רשף חן
אנחנו נעשה שלב ביניים בין השלב הראשון לשלב השני. אלה דברים שברור לנו לגמרי שאנחנו חייבים להחליט עליהם כבר עכשיו. נעשה ישיבה מיוחדת כדי לדון בהם כבר עכשיו.
רוני בר-און
אני מציע לא לדון בזה בוועדה המשנה, אלא במליאה, כי אם אתה דן בוועדת המשנה אתה מקיים דיון כפול. תבוא עם המלצה, וממילא במליאה כולם ירצו לדבר.
היו"ר רשף חן
אני מקבל את הדברים. אנחנו פונים אל יושב-ראש ועדת הכנסת, כדי לקיים דיון במליאת הוועדה על כל הרשימה של הדברים שעליהם יהיו מחלוקות לגופם של דברים.
מאיר פרוש
כמה זמן יש להקים ממשלה?
רוני בר-און
שישה שבועות בסיבוב הראשון ועוד תוספת.
אנה שניידר
לפי החוק החדש זה שונה, 28 ימים ועוד 14.
היו"ר רשף חן
האם סעיף 5, סייג לכהונה, זהה לחלוטין לסעיף 2 הקיים?
אנה שניידר
כן.
היו"ר רשף חן
אנחנו מאשרים את הנוסח.

סעיף 6, תקופת הכהונה, מקביל לסעיף 3(א). אני מבין שהוא זהה לו לחלוטין.
ארבל אסטרחן
נכון. אתם לא רוצים להיכנס לתוכן. בעבר אם סיעה רצתה להחליף חבר שלה, והחבר מסרב, השאלה היא איך אפשר להעביר אותו מתפקידו.
היו"ר רשף חן
זה אומר שלא עושים רוטציות מראש.
ארבל אסטרחן
אלא אם הוא מתפטר. אם הוא לא רוצה, הוא הנציג של הסיעה כסגן יושב-ראש.
היו"ר רשף חן
הסעיף הזה הוא לא באותה רמה כמו סעיף 4, תרשמי את זה כהערה.

האם יש משהו שמקביל לסעיף 3(ב)? כי זה ירד לגמרי.
ארבל אסטרחן
זה מופיע בסעיף 11.
היו"ר רשף חן
סעיף 3(א), האם יש שינוי?
אנה שניידר
זה סעיף חדש.
היו"ר רשף חן
זה נשאר כפי שהוא, כולל כל סעיפי המשנה.

סעיף 8 מקביל לסעיף 3(ב), וגם הוא ללא שינוי.

סעיף 9 מקביל לסעיף 3(ג), וגם הוא ללא שינוי.
רוני בר-און
מה פירוש "נושא משרה"?
ארבל אסטרחן
יש הגדרה לפני כן, זה יו"ר או סגן יו"ר.
היו"ר רשף חן
סעיף 10 הוא סעיף חדש. האם המקור שלו הוא כוכביות או נוהג?
ארבל אסטרחן
הם כתבו סעיף חדש: "נוהל התפטרותו של יושב ראש הכנסת מכהונתו אינו מוסדר כיום לא בחוק יסוד: הכנסת ולא בתקנון הכנסת".
אנה שניידר
תעבירי אתו לרשימה לדיון במליאה של ועדת הכנסת.
רוני בר-און
אין היום פתרון סטטוטורי לעניין הזה?
היו"ר רשף חן
אין לזה פתרון וצריך לזה הכרעה מיידית. אני מציע שנקיים ישיבה מיוחדת של ועדת המשנה לדיון בדברים האלה, נזמן את חברי הוועדה ונאמר להם במה אנחנו מתכוונים לדון.
אנה שניידר
עדיין תהיה לך כפילות עם מליאת הוועדה.
היו"ר רשף חן
בסעיף 10 נדון בישיבה מיוחדת.

סעיף 11 מקביל לסעיף 3(ב). המלים "תוך 21 ימים" הן תוספת.
ארבל אסטרחן
החלטנו על כך בכנסת הקודמת.
היו"ר רשף חן
זה מופיע בכוכבית?
אנה שניידר
זה פרי עבודתה של הוועדה הקודמת.
היו"ר רשף חן
סמני את זה גם לשינוי.

סעיף 12 הוא סעיף חדש.

סעיף 13 מקביל לסעיף 5. האם הנוסח זהה?
ארבל אסטרחן
הורדנו את המלים "יעמיד את השאלות להצבעה ויקבע את תוצאותיה וכן התוצאות של כל בחירות המתקיימות בכנסת". זאת המלצה של ועדת יצחק לוי. הם כתבו שזה כלול בקביעה כי הוא ינהל את ישיבות הכנסת. בכל מקרה, גם זה לא ממצה, אז מספיק להגיד שהוא ינהל את ישיבות הכנסת.
היו"ר רשף חן
השאלה היא אם על פי דין קבוע, למשל, שהוא זה שקובע את ההצבעות.
ארבל אסטרחן
זה תפקיד היושב-ראש.
היו"ר רשף חן
אני לא מסכים אתך. יש פה קביעה שיש בה מהות מסוימת, שאם יש איזשהו ויכוח מה התוצאה, יושב-ראש הכנסת הוא הפונקציה שקובעת. את זה אי-אפשר להוריד, אם זה לא כתוב בשום מקום אחר.
דוד לב
הכרזת היושב-ראש על תוצאות ההצבעה מופיע בפרק ההצבעות.
ארבל אסטרחן
זה מופיע בסעיף 63.
אנה שניידר
יכול להיות שהמלים האלה באות לכסות את העובדה שהוא ממלא את מקומו של נשיא המדינה.
היו"ר רשף חן
אני לא רואה למה המלים "ויקבע את תוצאות ההצבעות" מיותרות. אני חושב שצריך להחזיר את המלים האלה.
אנה שניידר
אין בעיה.
רוני בר-און
אי-אפשר לכתוב פה אינוונטר של כל מה שהיושב-ראש עושה. למה שקביעת תוצאות ההצבעה לא יופיע בסעיף 62?
דוד לב
נצטרך לקיים שינוי יסודי מאוד, בגלל ההצבעה האלקטרונית.
רוני בר-און
בסעיף ההצבעות נוסיף סעיף קטן, שיאמר שהיושב-ראש יקבע ויודיע את תוצאות ההצבעה.
ארבל אסטרחן
בסעיף החדש שהם מציעים בוועדת יצחק לוי לעניין ההצבעות, בעמוד 55, לאחר שהם תיקנו את סעיף 63 הם מסבירים: "בהצבעה בהרמת יד, בהצבעה אלקטרונית" – ואחר כך (ג): "בגמר ההצבעה יודיע היושב-ראש את תוצאותיה ויכריז על ההצעה שנתקבלה".
רוני בר-און
אני מציע שייכתב שבגמר ההצבעה יודיע את תוצאותיה.
היו"ר רשף חן
נשאיר את הסעיף כמו שהוא, אבל כשנגיע לסעיף 63 נוודא שזה אכן ייכנס לשם.

סעיף 14, תפקידי סגני היושב ראש, מקביל לסעיף 6. יש פה כוכבית: "השווה סעיפים 29 ו-30 לחוק משכן הכנסת ורחבתו". מה זה בא להגיד?
דוד לב
יש סמכויות ליושב ראש, שניתנות לסגן יושב ראש בהיעדרו.
אנה שניידר
לדעתי זה מיותר.
ארבל אסטרחן
סעיף 29 בחוק משכן הכנסת ורחבתו אומר: "בזמן ישיבות הכנסת, בהיעדר יושב ראש הכנסת, ימלא יושב ראש הישיבה את מקום יושב ראש הכנסת לעניין חוק זה". סעיף 30א: "יושב ראש הכנסת רשאי לאצול בכתב לסגן יושב ראש הכנסת את סמכויותיו". זה מזכיר שיש עוד הוראות בעניין הסגנים בחוק המשכן.
אנה שניידר
אפשר להגיד: בכפוף לאמור בסעיפים 29 ו-30 בחוק משכן הכנסת. לדעתי לא צריך את זה, כי זה רק לפרשן שיידע שיש בעוד מקום הוראות לגבי סגן יושב ראש הכנסת שממלא תפקיד של יושב ראש הישיבה.
דוד לב
אפשר לציין בסוגריים את מה שמופיע בכוכבית.
רוני בר-און
סעיף ב המוצע נראה לי בסדר.
אנה שניידר
השאלה היא האם להכניס את הכוכבית או לא.
רוני בר-און
לדעתי ממש לא.
היו"ר רשף חן
לדעתי גם אין צורך להכניס אותה בתקנות, אפילו לא בכוכבית.
דוד לב
בעניין סעיף 13, יש כוכבית בסעיף 5 שאומרת: "דעת הוועדה היא שאין זה רצוי שיושב ראש הכנסת בהיותו ממלא מקום הנשיא ינהל ישיבות הכנסת". זאת החלטת ועדת חוקה, חוק ומשפט.
רוני בר-און
למה אני צריך להכניס את זה?
היו"ר רשף חן
האם זאת דעה שהפכה להיות נוהג?
דוד לב
זה הפך להיות נוהג.
היו"ר רשף חן
אם כך, צריך להכניס את זה.
דוד לב
היו דברים מעולם, כאשר היה משהו טקסי או מיוחד או לא דיון רגיל – יושב-ראש הכנסת, למרות שהיה גם נשיא, ניהל את פתיחת הישיבה, וכשהגיעו לסדר היום הרגיל החליף אותו סגן יושב-ראש.
רוני בר-און
זה כדי שלא יקרה מצב שחבר הכנסת ידבר בחוסר כבוד לנשיא המדינה.
היו"ר רשף חן
אפשר להוסיף "למעט אירועים טקסיים".
אנה שניידר
או למעט מקרים שבהם ועדת הכנסת תאשר.
רוני בר-און
נכון. אני הייתי מאשר לו בכל מקרה שהוא רוצה לנהל את הישיבה.
אנה שניידר
השאלה היא אם אתם רוצים להביא את זה למליאת ועדת הכנסת.
היו"ר רשף חן
לא, זה נוהל.
ארבל אסטרחן
אם כך סעיף 13 יתחלק לסעיף (א) ולסעיף (ב).
רוני בר-און
סעיף 13(ב) יהיה: "בהיעדר נשיא המדינה ויושב ראש הכנסת ממלא את מקומו, לא ינהל יושב ראש הכנסת את ישיבות הכנסת, אלא אם החליטה ועדת הכנסת אחרת".
אנה שניידר
אנחנו יכולים להפנות לחוק יסוד: נשיא המדינה.
ארבל אסטרחן
בסעיף 23 לחוק נשיא המדינה הנוסח הוא: "בכהונתו כנשיא המדינה בפועל או כממלא מקום נשיא המדינה, ימלא יושב ראש הכנסת את התפקידים המוטלים על הנשיא", זאת אומרת לא כל הזמן, רק כשהוא מכהן.
היו"ר רשף חן
לכן הנוסח כאן צריך להיות: "בכהונתו כנשיא המדינה בפועל, כאמור בסעיף 23 לחוק נשיא המדינה, לא ינהל יושב ראש הכנסת את ישיבות הכנסת, אלא אם החליטה ועדת הכנסת אחרת".
אנה שניידר
אנחנו ננסח את הסעיף ונביא אותו לאישורכם.
היו"ר רשף חן
בסעיף 14(ב) יש תוספת שלא מופיעה בסעיף 6 המקביל: "כן רשאי יושב ראש הכנסת לאצול בכתב לסגן יושב ראש הכנסת את סמכויותיו לפי סעיף 3(ב), 4, 6 ו-7 לחוק משכן הכנסת, אם דרך כלל ואם לעניין ואם לשעה".
ארבל אסטרחן
זה מה שהיה בכוכבית, זה מפנה לאותו סעיף 30(א) בחוק המשכן. הם הסבירו את זה בוועדת יצחק לוי, כי התפקידים אותם רשאי היושב ראש למסור לאחד הסגנים הם רק אלו שנקבעו בתקנון, ואלו אותם הוא מוסמך להעביר לאחד הסגנים לפי חוק המשכן.

סעיף (ג) הוא חדש, והוא מביא את הוראות סעיף 29 לחוק המשכן.

סעיף (ד) זהה למה שהיה (ג) הקיים.
רוני בר-און
האם "בהיעדר יושב ראש הכנסת" הכוונה היא מהמליאה או מהמשכן בכלל? יש סכנה שתתחיל פרשנות, כי נניח שמוחמד ברכה מנהל את הישיבה וריבלין יושב בלשכתו, למי יש הסמכויות לפי חוק משכן הכנסת?
ארבל אסטרחן
לריבלין.
רוני בר-און
הסעיף לא אומר את זה. השאלה היא מה פירוש המלה "בהיעדר", מהמליאה או מהמשכן.
ארבל אסטרחן
כך זה גם כתוב בחוק המשכן: "בזמן ישיבות הכנסת, בהיעדר יושב ראש הכנסת, ימלא יושב ראש הישיבה..." העניין הוא שהסמכויות לפי החוק הזה הן לא רק סמכויות שהן בתוך המליאה, הן סמכויות שהן כלליות למשכן.
רוני בר-און
אם כך צריך להיות כתוב: "בהיעדר יושב ראש הכנסת ממשכן הכנסת".
היו"ר רשף חן
סעיף (ד) זהה לסעיף (ג) המקורי.

סעיף 15(א) זהה לסעיף 7. מאיפה בא סעיף 15(ב)?
ארבל אסטרחן
זה סעיף חדש.
היו"ר רשף חן
זה נוהג?
ארבל אסטרחן
ועדת יצחק לוי מסבירים, שסעיף זה בא לקבוע כי יושב ראש הכנסת לא יוכל להיות יושב ראש ועדת הכנסת או ממלא מקום של יושב ראש ועדת הכנסת, כי מערערים בפניה על החלטות של הנשיאות.
היו"ר רשף חן
זה נוהג שנהוג פה תמיד?
דוד לב
כן. הסיבה היא שסגן יושב ראש הוא בנשיאות.
רוני בר-און
סגן יושב ראש הכנסת יכול לשמש יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, למשל?
אנה שניידר
כן, אין הגבלה. לפי הנוהג יש הגבלה לגבי ועדת הכנסת.
היו"ר רשף חן
אם זה נוהג, אפשר לראות את זה כעניין טכני.

סעיף 16, השתתפות בוועדות, מקביל לסעיף 8 המקורי.
ארבל אסטרחן
סעיף 17 הוא חדש לגמרי. ועדת יצחק לוי המליצו על זה. הם כתבו שזה סעיף חדש הקובע חובת פרסום הודעה ברשויות.
רוני בר-און
למה אנחנו צריכים את זה בתקנון?
ארבל אסטרחן
היום זה לא קיים.
היו"ר רשף חן
באיזה חוק יש חובת פרסום ברשומות?
ארבל אסטרחן
בהרבה חוקים – בחוק יסוד: הממשלה, בחוק יסוד: הכנסת ואחרים.
רוני בר-און
מה הוא אומר?
ארבל אסטרחן
צריך לפרסם הודעה על יציאת הנשיא מהמדינה. התקנון קובע שוועדת הכנסת מאשרת שינוי בהרכב הסיעתי או בשם של סיעה ומפרסמת ברשומות.
רוני בר-און
אם כך זה בסדר.
היו"ר רשף חן
אני חושב שנעלה את זה לדיון בוועדה.
ארבל אסטרחן
בסעיף 17(3) נאמר: "בחירת ושב ראש הכנסת בפועל או ממלא מקומו של יושב ראש הכנסת". ממלא מקום של יושב ראש הכנסת זה כל פעם שהוא יוצא לחו"ל. השאלה היא האם בכל פעם שהוא יוצא לחו"ל צריך לפרסם ברשומות.
היו"ר רשף חן
ההערה היא נכונה, ונביא אותה לדיון בפני כולם.
אנה שניידר
זה גם לגבי שרים. מודיעים בדיעבד ששרים נסעו וחזרו.
היו"ר רשף חן
סעיף 18 מקביל לסעיף 9 הקיים. בסעיף (א) יש תוספת: "באופן יחסי, ככל האפשר, לגודל הסיעות". האם זה על-פי נוהג?
אנה שניידר
כן.
ארבל אסטרחן
זה דומה למה שהיה כתוב, אלא בשינוי ניסוח. ההבדל הוא שהיום מביאים בפני הכנסת הרכב שמי, ופה קבוע שהיא רק תחליט על ההרכב הסיעתי, כמה לכל סיעה, והיא לא מצביעה על ההרכב השמי. היום מצביעים על השמות.
רוני בר-און
אני מציע שלא ייאמר "חברי הוועדות ייקבעו על ידי סיעותיהם" אלא "שמות חברי הוועדה", כדי להדגיש שעוסקים בשמות ולא בחברים. את החברים קובעת ועדת הכנסת, כמה לכל סיעה, ושמות חברי הוועדה ייקבעו על ידי הסיעות.
היו"ר רשף חן
אבל פה אנחנו עושים שינוי, כי בכוכבית כתוב שמליאת הכנסת היא המוסמכת להחליט.
ארבל אסטרחן
הכוכבית באה בעקבות רייסר, ששם רצו להחליף יושב ראש ועדת ולכן החליפו את כל הוועדה. זה מקרה מאוד חריג ויש לו התייחסות אחת.
אנה שניידר
זה התעורר שוב כשרצו להחליף את ליצמן בתוכנית החירום הכלכלית.
ארבל אסטרחן
זה מדבר רק על מצב שרוצים להחליף יושב ראש ועדה, והיום אין אופציה לעשות את זה. לכן אמרו לוועדת הכנסת שתבחר הרכב חדש לוועדת הכספים. ההרכב היה זהה, פרט לזה שרייסר לא היה בו.
היו"ר רשף חן
אתם עושים פה שינוי, שנדמה לי שהוא מבטא נוהג. כרגע מה שכתוב הוא, שהכמות תיקבע לפי גודל הסיעה, אבל הכנסת בוחרת אותה. כלומר, הכנסת יכולה להחליט שהיא לא מסכימה לנציגים שקבעה סיעה מסוימת והיא מבקשת נציגים אחרים. זה על פי הנוסח. אבל אני מבין שעל פי הנוהג זה לא כך, זאת אומרת שמה שכתוב כאן מבטא את הנוהג.
רוני בר-און
היום לא מדובר על ההרכב הפרסונלי אלא הסיעתי.
ארבל אסטרחן
היום הנוהג הוא שמביאים למליאה שמות, שנקבעו על ידי הסיעה.
היו"ר רשף חן
האם יש תקדים לזה שהכנסת אמרה שהשמות לא מקובלים עליה והיא מבקשת שמות אחרים?
ארבל אסטרחן
לא.
היו"ר רשף חן
כלומר, הנוהג הוא שמקבלים את מה שהסיעה אומרת. לכן הסעיף החדש שאתם מציעים מבטא את הנוהג, ולכן התיקון הוא בסדר. רוני הציע שייכתב ששמות חברי הוועדות ייקבעו על ידי הסיעות, וזה בסדר גמור.
אנה שניידר
בסעיף (ב) אפשר לכתוב "הודעה על הרכב הוועדות ושמות חברי הוועדות תימסר לכנסת".
רוני בר-און
נכון, כי אז יכול להיות הרכב של 8 ליכוד ו-4 שינוי ו-2 עבודה.
היו"ר רשף חן
האם ההרכב הסיעתי לא נקבע בוועדת הכנסת?
ארבל אסטרחן
הוא נקבע בוועדה המסדרת.
היו"ר רשף חן
אם כך, זה צריך להיות "תימסר לוועדה המסדרת".
רוני בר-און
אבל ועדת הכנסת מאשרת את זה.
היו"ר רשף חן
אז נוסיף שהודעה על הרכב הוועדות תימסר לכנסת על ידי הוועדה המסדרת.
אנה שניידר
אבל לפעמים הוועדה המסדרת היא כבר ועדת הכנסת.
דוד לב
הועדה זה בלי הצבעה.
היו"ר רשף חן
מי אמור למסור את ההודעה?
אנה שניידר
יושב ראש ועדת הכנסת או הוועדה המסדרת.
ארבל אסטרחן
יש לנו בחוק הכנסת: "הוועדה המסדרת תביא לאישור הכנסת הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות". לא כתוב אם זה הרכב סיעתי או הרכב שמי.
היו"ר רשף חן
אז הנוסח צריך להיות: "הצעה גם בדבר ההרכב וגם בדבר שמות החברים תובא על ידי הוועדה המסדרת".
ארבל אסטרחן
אתה רוצה שהכל יובא לאישור הכנסת, או שההרכב יובא לאישור הכנסת והשמות יובאו לידיעת הכנסת?
היו"ר רשף חן
הכל לאישור.
אנה שניידר
אתה חוזר למה שהיה בעבר, והנוהג הוא אחר.
דוד לב
בפעם הראשונה מצביעים היום עם השמות, ולאחר מכן מוסרים הודעה על שינויים. מה שמוצע פה הוא שאת ההרכב מאשרים ועל השמות אפשר להודיע. זה נשמע הגיוני.
היו"ר רשף חן
"הודעה על הרכב הוועדות תימסר לכנסת".
אנה שניידר
"הכנסת תחליט על ההרכב הסיעתי".
היו"ר רשף חן
המליאה לא מקיימת דיון בעניין הזה, היא רק מאשרת.
אנה שניידר
אבל תיאורטית היא יכולה לקיים דיון וגם לא לאשר.
היו"ר רשף חן
מה מודיעים בסעיף (ב)?
אנה שניידר
מודיעים על שמות חברי הוועדות. הנוסח צריך להיות: "הודעה על שמות חברי הוועדות תימסר לכנסת על ידי יושב ראש ועדת הכנסת".
ארבל אסטרחן
האם צריך להזכיר כאן את החוק של הוועדה המסדרת?
רוני בר-און
לא.
היו"ר רשף חן
נמשיך ביום ראשון הקרוב. תודה רבה.הישיבה ננעלה בשעה 16:15

קוד המקור של הנתונים