ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/11/2005

שביתת ביה"ס תל-כסייפה

פרוטוקול

 
1
PAGE
1
ועדת החינוך, התרבות והספורט

7.11.2005

הכנסת השש- עשרה נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מספר 498

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ה' בחשון התשס"ו, (7 בנובמבר 2005), שעה 11:00
סדר היום
שביתת ביה"ס תל- כסייפה
נוכחים
חברי הוועדה: מוחמד ברכה- יו"ר

משה גפני

טלב אלסאנע
מוזמנים
ח"כ עבד אלמאלכ- דהאמשה

שריף אבו פנה, רכז קידום מדיניות, מוסאוא

חווה שושן,סגנית מנהלת מחוז דרום, משרד החינוך, התרבות והספורט
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
נרשם על ידי
חבר המתרגמים בע"מ

שביתת ביה"ס תל- כסייפה
היו"ר מוחמד ברכה
אני פותח את הישיבה. חבר הכנסת דהאמשה יציג את הנושא ואחר כך נשמע את תגובת משרד הבריאות.
עבד אלמאלכ- דהאמשה
אמנם השביתה עדיין עודנה נמשכת, הם נאלצו להפסיק את השביתה תחת הבטחות כאלה ואחרות, אנחנו נשמע תכף ממשרד החינוך מה אכן הובטח ומה אכן יעשה. אני רוצה להדגיש שאין היום בתי ספר שמלמדים תחת קורות אסבסט לאחר שהוכח שזה מסרטן וישנה החלטה של בג"צ גם בכיוון הזה. וגם התחייבות קודמת לגבי בית הספר הזה מזה שנים להחליף את קורות האסבסט ואת תקרות האסבסט ולאחר שחלו, אנשים שם שנמצאים בבית הספר יום יום, שיחס החולה בבית הספר הזה בין התלמידים ובין המורים הוא גבוה הרבה יותר מכמה שידוע ונמצא בסביבה או בבתי הספר האחרים.

אני למד מפי ועד ההורים שהייתי בקשר איתם כל הזמן שנמנע מהם להגיע, הם הבטיחו להגיע כנראה שהם מתעכבים, אני לא בטוח שהם יגיעו עכשיו. הם הבטיחו שיגיעו, לפחות סגן ראש המועצה הבטיח שהוא מגיע ויושב ראש ועד ההורים. אני עכשיו, העוזר שלי אמר לי שהוא לא מצליח ליצור איתם קשר. בכל מקרה אני למד מהם שהבטיחו להם שיחליפו את הקירות במהרה, בזמן הקרוב ביותר ויקציבו כסף לעניין הזה וגם יבנו בית ספר חדש שראוי לשמו כי מדובר בבית ספר ישן שאיננו ראוי ללימוד תלמידים. אלה הם בקיצור ולסיכום העובדות של העניין, אני הייתי רוצה אדוני היושב ראש שנשמע את משרד החינוך מה יש להם להגיד בעניין ומה הם אכן הבטיחו.
טלב אלסאנע
אני גם מצטרף לדברים של חבר הכנסת דהאמשה, אני מכיר את המקרה, מכיר את בית הספר, הוא בית ספר לא חדש, הוא בית ספר ישן, אני חושב שהוא הוקם לפני קום הישוב ומאז נבנו בתי ספר בתוך הישוב כסייפה, אבל בית הספר הזה נשאר עם גגות אסבסטים כאשר אפילו בישובים הלא מוכרים כמעט קשה למצוא כיתות עם גגות אסבסט.

לכן לדעתי זה דבר שללא קשר, אין שום מצב, יש כיתות עם חומרים שכולם יודעים שהם מסרטנים ולטענת התלמידים וגם המורים יש כאלה שחלו במחלת הסרטן, זה סכנת נפשות. אני יודע שהיה הסכם לתקצב ולהחליף את הגגות, אבל זה לא פותר את הבעיה, הפתרון הוא החלפת כל בית הספר, בניית בית ספר חדש, מודרני, מתאים, הולם, לדעתי זה המקום, זה הפתרון. ואני חושב שגם הרבה תלמידים---
היו"ר מוחמד ברכה
כמה תלמידים יש בבית הספר?
טלב אלסאנע
אולי 400. אני יודע שהרבה מהתלמידים הלומדים בבית הספר הזה, הם תלמידים מהפזורה, מהישובים המרוחקים. יש צורך בתי ספר איפה שהתלמידים מתגוררים ולא להסיע את התלמידים לבית ספר שהוא מרוחק. מה גם שהתנאים שם הפיזיים הם לא הכי טובים. אני חושב שצריך לחשוב על פתרון בשנה הבאה להחליף את בית הספר כולו ואפילו להחליף את המיקום שלו.
חווה שושן
אני רוצה לציין שביקשנו לבטל את הדיון כי זה הסתיים, אבל זה רק לציין.
היו"ר מוחמד ברכה
מה הסתיים?
חווה שושן
הטיפול הסתיים, פיקססתי לוועדה את ההרשאה, ראש המועצה קיבל ממני, אפילו אישית את ההרשאה של 200 אלף שקל, מה שהם ביקשו, הגגות יוחלפו, המועצה מטפלת בזה, וזה עכשיו אצל המועצה.
משה גפני
יכול להיות שהכסף אושר בגלל הדיון בוועדה.
חווה שושן
לא, הכסף אושר ב-28 בספטמבר, 14 לספטמבר הייתה ישיבה עם ראש המועצה, פקססתי את זה לראש המועצה---
עבד אלמאלכ- דהאמשה
אני שואל שאלה אחרת, האם הכסף שולם לפני השביתה או אחרי השביתה?
חווה שושן
28 בספטמבר---
עבד אלמאלכ- דהאמשה
נראה לי שהשאלה ברורה, הכסף שולם בעקבות השביתה, בעקבות הפניה לוועדה, הוועדה התכנסה לפני חודש, ולכן היינו---
חווה שושן
אני אישית לא יודעת---
עבד אלמאלכ- דהאמשה
אם הישיבה מיותרת וביקשנו לבטל אותה, הייתם צריכים קודם כל להחליף את האסבסט והייתם צריכים לא לגרום לשביתה בכלל, והייתם צריכים גם להציג בפנינו היום איך אתם מחליפים את בית הספר הזה.
חווה שושן
אני רוצה לציין שהוקם בית ספר חדש לכסייפה ולומדים בו עכשיו רק 105 תלמידים שהרשות לא עשתה איזון חדש, רק 105 ילדים, יש בית ספר חדש בכסייפה שאין בו מספיק תלמידים, הם היו צריכים לעשות איזור מחדש. אני אומרת שמשרד החינוך בא בדברים עם ראש מועצה הוא מחליט איפה הוא רוצה את בית הספר כשהוא מגיש את מסמכי הקרקע. משרד החינוך רק בודק אם יש לו הצדקה לבית ספר נוסף. יש גם דיון על תל כסייפה, זה בדיון מול מנהל הפיתוח, בכל אופן הם קיבלו את ההרשאה.
היו"ר מוחמד ברכה
מתי זה יבוצע?
חווה שושן
זה המועצה מבצעת, אנחנו רק משלמים, הבעלות על בית הספר זה על המועצה.
היו"ר מוחמד ברכה
למיטב ידיעתך, זה לשביעות רצונו של ועד ההורים?
חווה שושן
כן.
היו"ר מוחמד ברכה
קודם כל נושא הדיון הוא אותה שביתה באותם גגות אסבסט, מותר לוועדה כמובן להרחיב את היריעה בנושא שכל הבניין הרעוע הזה, אבל כמובן שאני לא יכול לדרוש תשובות במקום בעניין הזה, אין שום ספק שהנושא הזה עניין הרעוע והישן צריך להתחלף, כמובן זה יהיה בתאום כשיהיה, כשתתקבל החלטה בין משרד החינוך לבין המועצה המקומית תל כסייפה. ואני חושב שעם ההודעה הזו של משרד החינוך וגם ההרשאה להתחייב על 200 אלף שקל להחלפת הגגות, אני חושב שזה צריך לספק את נושא הדיון ואת הוועדה ואנחנו מברכים על המוגמר ומברכים על העלאת הנושא על ידי חבר הכנסת דהאמשה. עכשיו, אני מציע כדי לסיים---
עבד אלמאלכ- דהאמשה
לפני שאדוני מסיים, עניין בניית בית ספר חדש---
משה גפני
אני לא מכיר את הסוגיה לפרטיה, אבל אני מברך את משרד החינוך, כלומר הם עשו מאמצים, על זה שהוא פתר את זה, אבל אני חושב שזה דוגמה טובה שחבר כנסת וועדה מקיימים דיון על דבר שהוא באמת בעייתי ושמשרד החינוך נענה לבקשה הזו בעצם עוד לפני קיום הדיון הוועדה הוא מבצע את זה. מה שנמסר לנו כאן, שהפניה בעניין הזה של הוועדה כבר הייתה לפני שבועות ארוכים, זה בסדר, משרד החינוך שוב עושה מאמץ משרד החינוך בסדר בעניין הזה.
היו"ר מוחמד ברכה
אז אני אחזור לדברי הסיכום, אחר כך אפשר להעיר עליהם. אנחנו חושבים שזה נכון להעלות את הנושא הזה ואנחנו מברכים על החלטת משרד החינוך להשיג את הכסף הדרוש. אני הייתי מציע שחבר הכנסת דהאמשה וחבר הכנסת טלב אלסאנע או מישהו אחר יעקוב אחרי ההתקדמות שלהם ואם זה מתעכב וזה לא לשביעות רצונם של התושבים או שלכם אפשר להיפגש עם הוועדה. אתם תעמדו בקשר עם הרשות המקומית ועם ועד ההורים, אם זה לשביעות רצונם אז הכול בא על מקומו בשלום, אם לא אז תדווחו לוועדה.
טלב אלסאנע
אני רק רוצה לציין בעניין הזה שאני חושב שמבחינת משרד החינוך יש שיתוף פעולה.
היו"ר מוחמד ברכה
אני לא רוצה כאילו לסגור את הנושא ולראות את זה מתבצע בשטח. אם אתם רואים שהדברים לא מתקדמים בצורה משביעת רצון תבואו לוועדה. הוועדה רושמת לפניה שמשרד החינוך נענה והקציב את הכסף והנושא בא על פתרון לברכה. עכשיו הנושא של בניית בית ספר, כמובן שזה צריך להיות כפוף להחלטה של משרד החינוך, זה בסדר העדיפויות שלו, בשיתוף עם המועצה המקומית. אני מציע שגם בנושא הזה תהיו בקשר שניכם עם המועצה המקומית לראות אם יש בית ספר שיש בו 115 תלמידים, אני הייתי שם, אני יודע על מה מדובר, כנראה שיש תלמידים שלא מוכנים ללכת לשם, אני יודע על מה מדובר. אבל, תביאו הצעת דיון נוספת בעניין הזה, בבקשה, אם אין הערות נוספות אני נועל את הישיבה. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים