ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/11/2005

פרוטוקול

 
מינוי נציגים לקרן שמירת הנקיון

5
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
2.11.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

פרוטוקול מס' 516
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
שהתקיימה ביום רביעי ל' בתשרי התשס"ו (2 בנובמבר 2005) בשעה 9:30
סדר היום
מינוי נציגים לקרן שמירת הניקיון.
נכחו
חברי הוועדה: גאלב מג'אדלה – היו"ר
חמי דורון
מוזמנים
עו"ד תמר זוהר – לשכה משפטית, המשרד לאיכות הסביבה
גיא סמט – עוזר מנכ"ל, המשרד לאיכות הסביבה
ערן פולק – משרד האוצר
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

מינוי נציגים לקרן שמירת הניקיון
היו"ר גאלב מג'אדלה
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה. נתבקשנו על-ידי המשרד לאיכות הסביבה להמליץ בפני השר על שני נציגים לקרן שמירת הניקיון. לצערי, זה החוק.
חמי דורון
למה לצערך?
היו"ר גאלב מג'אדלה
כי יש כאן משהו לא בסדר, לדבריה של היועצת המשפטית. אנחנו מצד אחד רשות מפקחת על המשרד, ומצד שני אנחנו ממליצים על גוף שאנחנו צריכים לפקח עליו.
חמי דורון
כשדיברנו על החוק הזה היה לנו ויכוח די סוער בעניין הזה.
היו"ר גאלב מג'אדלה
לי זה לא נראה הכי טוב שיכול להיות, ולכן ביקשתי ליזום הצעת חוק. אם תרצה להצטרף אלי אני אודה לך מאוד.
חמי דורון
אני דווקא אתנגד לה.
היו"ר גאלב מג'אדלה
אז אתה בעד שנמליץ?
חמי דורון
כן. הבעיה העיקרית היא שבקרן לשמירת הניקיון יושבים 7 אנשים. אנחנו צריכים לייצג שניים, נדמה לי- -
תמר זוהר
לא. זה שני משרדי ממשלה.
היו"ר גאלב מג'אדלה
שני נציגי ציבור שאינם עובדי מדינה.
חמי דורון
על זה אני מדבר.
גיא סמט
2 ארגונים ירוקים.
חמי דורון
אני לא חושב שאני צריך להמליץ על פועל בניין או על קבלן- -
גיא סמט
תמליצו על מי שאתם רוצים. אני עובד מדינה, ואני מעיר רק על הנוסח.
חמי דורון
אני יודע גם למה רצינו שתהיה לנו יד בעניין הזה. תמיד קיים החשש שלמשרדי הממשלה יש סדר היום שלהם, והוא לא תמיד עולה בקנה אחד עם מה שהכנסת רוצה שיקרה. לכן כשאתה רוצה למנות שני אנשים, אני מעדיף שאלה יהיו שני אנשים מזוהים עם איכות הסביבה, אולי נציג של הגנת הטבע או נציג של "אדם טבע ודין", ולאו דווקא משום שהשר ימנה משיקולים שלו שיהיו נציגי ציבור שיהיו מהמפלגה שלו או מישהו שיהיה לו נוח אתו בלי שום קשר לתפיסת עולם של איכות הסביבה; כי אתה לא חייב את זה, לפי הנוסח של החוק. לכן היה חשוב שוועדת הפנים היא זאת שתמליץ על כך. היו לנו ויכוחים שלמים על כך בוועדה.
מירי פרנקל שור
אדוני היושב ראש, כפי שאמר חבר הכנסת דורון, הנושא עלה לדיון עוד בזמנו של יושב ראש הוועדה הקודם, חבר הכנסת יורי שטרן. בדיון הזה השתתף חבר הכנסת דורון. כרגע הפרוטוקול אינו מונח בפניי, אבל אני הבעתי את עמדתי, שאני רואה את סעיף 2 לתקנות סעיף שדורש ---.

קרן שמירת הניקיון בחוק שמירת הניקיון בסעיף 10. כך קובע הסעיף: "מוקמת בזה קרן לשמירת הניקיון במסגרת המשרד לאיכות הסביבה". הקרן הזאת נמצאת במסגרת המשרד לאיכות הסביבה, כאשר אותו סעיף קובע בסעיף 1(ו) כי השר לאיכות הסביבה ידווח לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בכל סוף שנת תקציב על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.

הקרן הזאת היא קרן שאמורה להתנהל בידי הרשות המבצעת, שאחראי לה השר לאיכות הסביבה, והוא גם ממנה שם שלושה נציגים. גם מכוח תפקידה של הכנסת כרשות מפקחת על הרשות המבצעת וגם מתוקף הוראות הסעיף הקרן צריכה להגיש דוח לוועדת הפנים ואיכות הסביבה כדי שהוועדה תראה לאן הלך הכסף, תפקח על הפעולות שלה, תפקח על ההכנסות שלה ועל ההוצאות. ברגע שהוועדה היא חלק מהליך המינוי של חברי הקרן, הרשות המפקחת הפכה לחלק מהרשות המבצעת והוועדה לא תוכל לפקח כראוי על פעולות הקרן.

לפיכך אני חושבת שהוועדה לא צריכה למנות. אני הבהרתי בעבר שהיות שהתקנות נמצאות בסמכותו של המשרד לאיכות הסביבה הוא צריך ליזום תיקון לתקנות, והליך המינוי לא צריך לערב את ועדת הפנים. עשיתי בחינה בחקיקה, ואני לא ראיתי שום הליך דומה שבה ועדה של כנסת מבקשת מהרשות המבצעת למנות שני נציגים מטעמה. אבל אם בכל זאת רוצה הוועדה למנות נציגים, ההליך צריך להיות הליך ראוי, הליך עם שקיפות, הליך שייתן הזדמנות שווה לאנשים לפנות. אם יש הליך מינוי, ניתן להקים ועדת איתור, ניתן לפרסם מכרז. הוועדה צריכה להחליט מהם הכישורים הנדרשים משני חברי הקרן בהתאם למטרות הקרן. צריך לזכור שבקרן הזאת יש הרבה מאוד כסף: יש בה כסף שבא מהיטלים, מקנסות ומתקציב המדינה, ויש בה גם כסף שבא מתרומות. קריטריון אחד צריך להיות קבלת תעודת יושר מהמשטרה אם אין עבר פלילי לאותו מועמד. הוועדה צריכה לתת דעתה על-כך שצריך לקבוע כישורים, צריך להקים ועדת איתור, ורק אחרי הליך נכון ומסודר, בהתאם לכללי המשפט המנהלי יכולה הוועדה לאשר את הממליצים.
חמי דורון
אני מסכים שבעיקרון, על-פי הגישה של הפרדת הרשויות, יש בעיה שאנחנו אמורים להמליץ על אנשים.
היו"ר גאלב מג'אדלה
מצד שני אנחנו פועלים על-פי חוק.
חמי דורון
נכון שעל-פי הישיבה הקודמת שדנו בנושא הזה, ברור לנו שעשויים להיות ניגודי עניינים בצורת המינויים של האנשים. אם החוק היה אומר שאנחנו צריכים לאשר את ההמלצות השמיות של האנשים שיובאו לוועדה כדי לאשר אותן, זה גם פיקוח שאנחנו יכולים לשלוט בו. זה בא לידי ביטוי בעיקר בכל מיני ועדות שנכנסים אליהן אנשים שהם לאו דווקא מתאימים; מצד שני הרבה פעמים לקרן מהסוג הזאת אנשים בעלי אוריינטציה לאיכות הסביבה עשויים לא להגיע לשם. מר סמט שהיה גם בישיבה הקודמת נשאל איך אנשים שרוצים להגיש מועמדות יודעים קודם על המינויים האלה. הוא אומר שאין פרסום, אין שום דבר. אני אמנה איש שלך, אתה תמנה איש במקום אחר – הקומבינציות הפוליטיות הן דברים שאסור שיקרו. כשמתוך 7 אנשים שניים הם מומלצים מטעם ועדת הפנים של הכנסת הם ירגישו אולי מחויבים לוועדת הפנים ולא לקרן, וכאן בא לידי ביטוי ניגוד העניינים. אני לא חושב שזה יקרה כי ועדת הפנים לא תמליץ למנות אנשי שלומנו, אלא אנשים שהם בעלי אוריינטציה של איכות הסביבה.
מירי פרנקל שור
אז ההליך הברור הוא שהליך המינוי ינוהל בידי השר, ויבוא לאישור ועדת הפנים. כך הוועדה תוכל לפקח- -
חמי דורון
אני מסכים שזה הרע במיעוטו.
היו"ר גאלב מג'אדלה
אבל לא רק איכות הסביבה. צריכים שם כלכלנים ועורכי דין, זה לא רק איכות הסביבה.
חמי דורון
יש מספיק עורכי דין ירוקים, אבל זה לא העניין. השר לאיכות הסביבה ממנה 3 אנשים. אז הוא יכול למנות 3 אנשים שאחד מהם יהיה עורך-דין והשני רואה חשבון, לדוגמה. רוב הבעיות במקרים האלה הן שהאיזון או דבר איכות הסביבה לא מגיע לידי ביטוי בקרנות האלה.
היו"ר גאלב מג'אדלה
מה אתה מציע?
חמי דורון
יכול להיות שכבר היינו צריכים למנות את האנשים האלה, והכנסת הייתה צריכה לפרסם כדי שאנשים יוכלו להגיש מועמדות.
היו"ר גאלב מג'אדלה
נעשה פרסום, יגיעו 500 אנשים.
מירי פרנקל-שור
אז נקים ועדת איתור.
חמי דורון
יקימו ועדת איתור. אני מניח שיש דרכים לעשות את זה. אתה רוצה שאני אמליץ היום על שני אנשים שיעשו? אני כבר אומר לך על מי ימליץ פיני קבלו – על מישהו ממרכז השלטון המקומי. למה? כי הוא רוצה לשמור על האינטרסים. אני לא רוצה את זה.
מירי פרנקל-שור
יש הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. יש כללים איך ממנים אנשים, קל וחומר אם אתם מחליטים ללכת על הליך המינוי ולא ליזום תיקון חקיקה להפרדת רשויות מהותית- -
חמי דורון
הפרדת הרשויות מהותית תהיה כאשר 35 חברי כנסת לא ישרתו בממשלה. אנחנו יכולים לדבר עכשיו על הפרדת רשויות מהותית?
היו"ר גאלב מג'אדלה
רק ביומיים האחרונים אני מודע לעמדה של מירי. אם לי היה ידוע לפני חודש כשהנושא הובא לפניי בידי השר, ודאי הייתי עושה כמה צעדים כדי שזה ייראה יותר טוב. אנחנו לא רוצים לתקוע את הקרן בזה שאנחנו לא מסייעים לה למנות את שני האנשים; מצד שני אנחנו רוצים לעשות מנהל יותר מסודר; מצד שלישי, לדעתי, צריך לעשות תיקון חוק. אבל להקים עכשיו ועדת איתור שייקח לה כמה חודשים, ויבואו לה 100 איש לריאיונות, זה לא התענוג הגדול של הוועדה.
מירי פרנקל-שור
אבל זה הדבר המחויב שהוועדה תעשה, אדוני. כדי שהוועדה תמליץ על שני אנשים היא צריכה לוודא שאלה האנשים הראויים שהיא ממליצה לשר. כפי שאמרתי, מטרות הקרן הן גם מבחינת המטרות וגם מבחינת הכספים הרבים שמוציאים בה. אולי יש סיבות שאינן מובאות לוועדה מדוע ההליך כל-כך דחוף, רק אתמול בערב הסתבר לי שיש שני מועמדים. לכן מצאתי לנכון לומר לך מיד את עמדתי- -
היו"ר גאלב מג'אדלה
חשבת שניכנס לוועדה בלי מועמדים? שנקיים דיון אידיאולוגי?
חמי דורון
מי הביא את המועמדים האלה לוועדה?
מירי פרנקל-שור
לא היה ברור שזה הליך. בעבר היה דיון בוועדה, וחשבנו שהיות שעמדתי הובהרה לך שאני מתנגדת להליך הזה, לא היה לזה המשך, כך שלא הייתי בסוד העניינים, ולא היה לי ברור שבאים לכאן היום שני אנשים מומלצים.
היו"ר גאלב מג'אדלה
תעשי סדר בדברים שלך. עמדתך הובהרה רק כאשר הנושא בא לסדר היום.
מירי פרנקל-שור
עמדתי הובהרה בישיבה הקודמת.
היו"ר גאלב מג'אדלה
לפני שהייתי חבר כנסת. מה את רוצה שאני אלך לפקפק באחריות של הכנסת?
מירי פרנקל שור
אדוני היושב ראש, אתה לא צריך להתרגז.
היו"ר גאלב מג'אדלה
אני לא מתרגז, אני רוצה שתעמידי דברים על דיוקם. נודע לי על עמדתך כיועצת המשפטית של הוועדה רק כשיפה שמה על סדר היום של הוועדה את העניין. אם הייתי יודע לפני חודש- -
מירי פרנקל-שור
אנחנו הוצאנו את פרוטוקול הישיבה הקודם, והוא הועבר לוועדה. לפי מיטב הבנתי, הפרוטוקול ודבריי הועברו אליך, אדוני היושב ראש. התפקיד שלי כאן בוועדה הוא לתת את הייעוץ המשפטי- -
היו"ר גאלב מג'אדלה
בסדר- -
מירי פרנקל שור
לא, אתה מתרגז עליי, ואין מקום להתרגזות שלך.
היו"ר גאלב מג'אדלה
אני לא מתרגז ולא מתכוון להתרגז. אבל את האמת צריך להגיד. אני מודע לעמדתך ממנהלת הוועדה רק כאשר הנושא הובא לסדר היום.
חמי דורון
אני הבנתי שיש שני מועמדים. מי בחר אותם?
היו"ר גאלב מג'אדלה
אחד הביאו לנו מהמשרד לאיכות הסביבה, ועל אחד אנחנו ממליצים.
חמי דורון
מי זה אנחנו? אני חבר הוועדה, אף אחד לא שאל אותי.
היו"ר גאלב מג'אדלה
אני. רק עכשיו נודע לי על תהליך האיתור כרגע ממירי. ידעתי שמירי מתנגדת כי בעבר היה לנו דיון, והייתה התנגדות לעניין הזה בוועדה. גם לעניין שזה לא תקין שלחנו גם הפרדת רשויות. זה נראה לי הרבה יותר נכון מכל שיקול אחר, יותר מוועדת איתור ותהליך. אם אני נכנס לתהליך תקין בדבר לא תקין, התהליך הוא לא תקין. אם כהפרדת רשויות אנחנו ממליצים, אנחנו צריכים להתחיל מהתחלה. אז מה אם נעשה תהליך תקין? זה מבטל את עקרון הפרדת הרשויות?
מירי פרנקל-שור
צריך לראות מה התקנות אומרות כרגע.
היו"ר גאלב מג'אדלה
התקנות אומרות שאנחנו צריכים להמליץ, ואנחנו פועלים על-פי התקנון והחוק. כשאת מדברת על הדרך, אם הדרך היא תקינה והמסקנה לא תקינה, אני לא צריך את זה בכלל.
מירי פרנקל-שור
אבל יש דרך איך להפעיל את התקנות. הן לא יכולות להיכנס בדיוק ולומר איך צריך, אז אמרתי שיש הליך של מכרז, יש הליך של ועדת איתור- -
היו"ר גאלב מג'אדלה
מי קבע את זה?
מירי פרנקל שור
כללי המשפט המנהלי.
היו"ר גאלב מג'אדלה
כל הכבוד לכללי המשפט המנהלי, בסופו של דבר מביאים לדבר לא תקין. חשובה לך ההתחלה ולא חשוב לך הסוף?
חמי דורון
למה לא תקין, בגלל התפיסה הגדולה של הפרדת רשויות? על אותו משקל בדיוק, עצם זה ש- 35 חברי כנסת משרתים בממשלה זה גם לא תקין כי זה גם לא הפרדת רשויות. אדוני היושב ראש, זה לא עובד ככה. אתה לא יכול להגיד שבמה שנוח לך, עקרון הפרדת הרשויות הוא אחר.
היו"ר גאלב מג'אדלה
יש הבדל בין שר וסגן שר לבין ועדה.
חמי דורון
אין הבדל. הוא נבחר בדיוק כמוך לכנסת, הוא לא נבחר לשר. כשהכנסת שולחת קבוצה גדולה שמרכיבה את האקזיקוטיבה, הגוף הפעיל, בוודאי שיש ניגוד עניינים. לא פעם תשב בוועדה ותראה את ניגוד העניינים בין התפיסה של השר לגבי המשרד שלו כשהוא בא עם הצעת חוק שהוא מתנגד לה או איתה, לעומת חברי הכנסת שמסתכלים מנקודת מבט אחרת לחלוטין, כולל חברי כנסת מסיעתו של השר. האמן לי, בחוק החופים ראינו את זה יוצא מן הכלל.

החוק אומר שאנחנו צריכים להמליץ על שני שמות. כחבר פעיל בוועדה הזאת לא יכול להיות שאני אבוא הבוקר ואשמע שיש שני שמות: אחד שהשר המליץ – שזה בכלל לא מסמכותו, ואתה מכניס בדרך האחורית את ערבוב התחומים.
היו"ר גאלב מג'אדלה
לא השר, המשרד לאיכות הסביבה.
חמי דורון
המשרד לאיכות הסביבה זה השר, זה אותו דבר. למשרד לאיכות הסביבה יש הנציגים שלו, אני לא מקבל את זה, זה לא בסדר.


דבר שני, אני כחבר הוועדה לא יודע בכלל שצריכים להזמין אנשים, אולי הייתי נותן לך כמה שמות. לא נתת בידי את האפשרות המינימלית לעשות את זה, שללת ממני את הזכות כחבר ועדה.
היו"ר גאלב מג'אדלה
אף אחד לא שולל ממך שום זכות.
חמי דורון
זה בדיוק מה שאתה עושה עכשיו.
היו"ר גאלב מג'אדלה
העמדה העקרונית על הפרדת הרשויות ידועה לי. על הפרוצדורה אני לא מסכים; אנחנו לא נעשה ועדת איתור לשני נציגים כי חייבים לפרסם.
חמי דורון
אז איך תעשה את זה? תביא מישהו מהחבר'ה?
היו"ר גאלב מג'אדלה
לא. גם אם זה יהיה מישהו מחבר'ה אני אשקול.
חמי דורון
אני לא אמליץ על מישהו כזה כי זה נוגד את תפיסת העולם שלי. זה לא נכון, אסור לעשות את זה, בדיוק על זה אני נלחם.
היו"ר גאלב מג'אדלה
גם הנושא של הפרדת הרשויות חשוב ביותר. זה שיש נציגי ממשלה בכנסת זה לא אומר שאנחנו צריכים להפר את עקרון הפרדת הרשויות.
חמי דורון
זה החוק היום. אתה לא יכול לסטות מהחוק. אנחנו צריכים לנהוג על-פי החוק.
היו"ר גאלב מג'אדלה
מצד שני לא נראה לי הנושא של התהליך: הקמת ועדת איתור, פרסום, יבואו מאה מועמדים, נתחיל לקבל קורות חיים- -
מירי פרנקל-שור
לא, זה מכרז. בוועדת איתור יהיו פחות.
היו"ר גאלב מג'אדלה
איך את יודעת?
מירי פרנקל שור
היא פונה לאנשים מסוימים.
חמי דורון
יכול להיות שכרגע ניאלץ לא להמליץ. אני ודאי לא אמליץ על דברים שמביאים כעיסה סגורה ודייסה מבושלת. לשיטתך, ללכת לשינוי החוק, והחוק יצטרך להשתנות כך שהוועדה צריכה לאשר את כל השמות. היום היא לא צריכה, היא צריכה רק שניים מתוך השבעה.
מירי פרנקל שור
היא ממליצה על שניים.
חמי דורון
אנחנו נוותר מיוזמתנו על אפשרות ההמלצה שלנו, ובתמורה ניקח לעצמנו את הזכות להיות המאשרים את הרכב הוועדה כולה. על תיקון כזה אני מוכן ללכת. זה תיקון שאפשר לעשות אותו מהר, הוא לא תיקון שצריך לקחת חודשים. אבל אז אתה היום לא ממליץ על מינוי היום.
היו"ר גאלב מג'אדלה
רק הבוקר ידעתי על ועדת איתור, שזה המנהל התקין. היות שזה ייקח לנו חודשים, עדיף ללכת לתיקון החוק, כי זה ייקח רק שבועות ולא חודשים. לכן אני לא רוצה לעשות היום כלום כי אני לא מאמין בדרך האיתור. אנחנו נפגע בעניין בכך שייקח זמן לראיין אנשים, לפרסם, לקבל את כל המועמדים. אני אלך על תהליך הרבה יותר ראוי של תיקון החוק.
חמי דורון
בתנאי שאנחנו משנים את החוק כך שהוועדה מאשרת את ההרכב, ולא ממליצה. שרים ימליצו, וועדת הפנים תאשר. מקובל עלייך, היועצת המשפטית?
היו"ר גאלב מג'אדלה
זה לא שייך ליועצת המשפטית, זה שייך לנו.
חמי דורון
זה נכון, אבל אני רוצה לקבל גם ייעוץ משפטי. היועצת המשפטית הביעה דעתה בצורה נחרצת במידה רבה כמו שאתה מציג את זה לגבי נושא של ניגוד עניינים. אני שואל את היועצת המשפטית האם תיקון החוק כמו שאני מציע אותו, בכך שנוותר על הסמכות שהוענקה לנו להמליץ- -
היו"ר גאלב מג'אדלה
אתה לא מציע פה.
חמי דורון
אני מציע לך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה.
היו"ר גאלב מג'אדלה
אני גם אמרתי ליועצת המשפטית בשיחה הקודמת, אני יוזם תיקון חוק, ואני לא רוצה להיות ממליץ, אלא להיות מאשר.
חמי דורון
אני בכל זאת רוצה לשאול אותה, אם אנחנו עושים תיקון בחוק שאומר שאנחנו מוותרים על הסמכות של הוועדה להמליץ, אבל בתמורה אנחנו נהיה אלה שמאשרים את כל הרכב הוועדה הוא הליך ראוי מבחינת הפרדת הרשויות?
מירי פרנקל-שור
זאת הייתה המחשבה הראשונית שעלתה כששוחחתי עם חבר הכנסת מג'אדלה. זה הליך שצריך לבחון. זה נראה יותר ראוי מההליך הקיים.
חמי דורון
יש לזה תקדים?
מירי פרנקל שור
אני צריכה לבדוק, כרגע אני לא יודעת.
היו"ר גאלב מג'אדלה
זה לפחות הרבה יותר מכובד מהמצב הקיים
מירי פרנקל-שור
אני לא מצאתי תקדים למה שיש כרגע בסעיף 2 בתקנות.
חמי דורון
התקדים הוא סעיף 2.
ערן פולק
לא צריך פה שינוי חוק, זה תקנות.
מירי פרנקל-שור
אבל אם השר לאיכות הסביבה לא ייזום הכנסת יכולה לכתוב בסעיף 10 מה יהיה הרכב הוועדה, ואז התקנות מתבטלות מאליהן.
ערן פולק
אז תיקון החקיקה שתמליצו לעשות זה תיקון שקובע בחקיקה את הרכב הוועדה.
מירי פרנקל שור
אם המשרד לאיכות הסביבה רוצה להגיש- -
ערן פולק
זה לא רק תיקון טכני, זה תיקון מהותי בחוק.
היו"ר גאלב מג'אדלה
אני אעשה את זה בתיאום איתם.
ערן פולק
אם יש תיאום איתם לא צריך תיקון חקיקה, אתה צריך שינוי תקנות.
חמי דורון
אבל התקנות באות לאישור הוועדה שלנו בכל מקרה.
ערן פולק
נכון. לא נראה לי שלמשרד לאיכות הסביבה יפריע שיורידו את הסמכות- - -
חמי דורון
זה לא ככה. פה צריך לבוא לידי ביטוי גם מה שעלה בישיבה הקודמת, שזה לא דבר שייסגר בין אנשי שלומנו- -
היו"ר גאלב מג'אדלה
אנחנו לא בעניין.
חמי דורון
אני כן בעניין, כי אני צריך לאשר את התקנות. אז אני יכול לדרוש מהשר לפרסם את זה כדי שאנשים יוכלו להציג את מועמדותם לקרן הזאת.
היו"ר גאלב מג'אדלה
יש נהלים.
חמי דורון
לא, אין, זה בדיוק העניין, וזאת הסמכות שלך לדרוש את זה כמי שמאשר את התקנות. אתה יכול לדרוש את זה, אנחנו דיברנו על הדברים האלה, כי הדברים האלה תמיד נסתרים.
היו"ר גאלב מג'אדלה
זה התקנון היחידי שקיים במדינה?
חמי דורון
לא.
היו"ר גאלב מג'אדלה
למינוי דירקטוריון יש נהלים ותקנות?
חמי דורון
לא. זאת הנהלת קרן שעוסקת במשהו שיש לו השלכה ציבורית מאוד גדולה במדינה.
היו"ר גאלב מג'אדלה
זאת המסגרת היחידה שקיימת במדינה?
חמי דורון
לא, אז מה?
היו"ר גאלב מג'אדלה
איך קורה בשאר הגופים?
חמי דורון
יש הבדל אחד מאוד גדול; אני לא צריך לאשר, על-פי חוק, את הדירקטוריון של חברת חשמל ולא של הרכבת, אני צריך לאשר את ההנהלה של הקרן הזאת. כדי לא להגיע למצב שהשר ימנה את אנשי שלומו צריך שיהיה תהליך פתוח לציבור, ושאנשים יידעו שהם יכולים להגיש מועמדות לזה. מה לא בסדר בזה? אתה רוצה שקיפות, אתה רוצה הפרדת רשויות? בבקשה.
היו"ר גאלב מג'אדלה
בהצעת התיקון ניקח את זה בחשבון. אבל המהות חשובה יותר מהדרך.
חמי דורון
בסדר. זה בדיוק חלק מהמהות, נושא השקיפות.
היו"ר גאלב מג'אדלה
תודה רבה.
קריאות
מה הייתה ההחלטה?
היו"ר גאלב מג'אדלה
אנחנו לא אישרנו את זה. אני רוצה ליזום תיקון לעניין ולתת לכם את כל הסמכות כדי שתביאו לנו את זה לאישור.
גיא סמט
זה בעצם תקנות שאנחנו אמורים להגיש.
היו"ר גאלב מג'אדלה
אנחנו נדבר אתכם, נראה איך אנחנו עושים את זה. בכל אופן אני רוצה לקדם את זה. בעבר דנו בזה ואישרו והתעלמו. אני לא רוצה לעשות את זה. אם הייתי יודע לפני חודש ימים את הדברים הייתי כבר מזמן פועל בעניין. ניתן לכם את כל הסמכות, נהיה שותפים בדרך מסוימת של מנהל תקין ונסייע לכם להשלים את ההרכב.


הישיבה ננעלה ב- 10:00

קוד המקור של הנתונים