ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 31/10/2005

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 40), התשס"ז-2007

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
31/10/2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 498

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, כ"ח בתשרי התשס"ה (31 באוקטובר 2005), שעה 11:30
סדר-היום
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - פיטורי אשה הרה על-ידי חברת כוח אדם), התשס"ג-2003 -

מאת חה"כ חיים כץ (פ/613).
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר
אריה אלדד
אילנה כהן
מוזמנים
מרי חדייר, סגנית מנהלת הרשות לקידום מעמד האשה, משרד ראש הממשלה

עו"ד דבורה אליעזר - הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד סיגל סודאי - יועצת משפטית, איגוד לשכות המסחר

צביקה קינד - יו"ר האיגוד הארצי של החברות למשאבי אנוש, איגוד לשכות המסחר

עו"ד מאירה בסוק - יועצת משפטית לדיני עבודה, נעמ"ת

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים

מרדכי רון - ממונה על קשרי חוץ, הסתדרות העובדים הלאומית

עו"ד חיה סגל - מזכירת איגוד מקצועי מחלקת בתי דין ומרכזת מעמד האישה,

הסתדרות העובדים הלאומית
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית
חפציבה צנעני

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - פיטורי אשה הרה על-ידי חברת כוח אדם), התשס"ג-2003
היו"ר חיים כץ
אני פותח את הישיבה. הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - פיטורי אשה הרה על-ידי חברת כוח אדם), התשס"ג-2003.


הצעת החוק באה לחדד את סעיף 9 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, כך שיהיה ברור שגם עובדי חברות כוח אדם ייהנו מהגנתו. הצעת החוק באה למנוע מחברות קבלניות לפטר עובד או עובדת: עובדת - עקב היותה בהריון, ועובד - שמנסה או רוצה לצאת לחופשת לידה במקום אשתו. הייתי רוצה לשמוע את- - -
דבורה אליעזר
למען הסדר הטוב, כידוע לחבר-הכנסת ולרוב הנוכחים כאן, עמדת הממשלה בהצעת החוק הזאת היתה שהיא תתמוך בתנאי שחבר-הכנסת יתאים את הצעת החוק שלו להצעת החוק הממשלתית.


אתמול היתה אמורה לעלות לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה הצעת החוק הממשלתית שהוגשה על-ידי משרד התמ"ת, ובשעה, בדקה, האחרונה--
היו"ר חיים כץ
--שר האוצר התנגד.
דבורה אליעזר
הדיון בה נדחה, יש עוד הרהורים, יש נקודות של מחלוקת. לכן, נכון להיום, עמדת הממשלה היא להתנגד להצעת החוק.
אריה אלדד
האם שר האוצר אהוד אולמרט התנגד לחוק של שר התמ"ת אהוד אולמרט?
על זה נאמר
דברים שרואים משם לא רואים מפה.
דבורה אליעזר
הוא לא התנגד. הוא ביקש לדחות את הדיון.


מכיון שיושב-ראש הוועדה ביקש ממשרד התמ"ת להגיש נוסח לפי הבנתו, אנו הבאנו נוסח לוועדה, והנוסח שמופיע בטיוטת החוק שלנו. אבל, אני חוזרת ומדגישה שזה לא מוסכם על כל משרדי הממשלה, ולכן כרגע הממשלה לא תומכת.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. האם יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו?
צביקה קינד
אנו קיבלנו כאן לראשונה את הצעת החוק הממשלתית, ואני מתייחס להצעת החוק כפי שאתה הצגת. אני מקווה שאני לא אקלקל, ואני אומר שאנו תומכים בהצעת החוק שאתה העלית.


בכל זאת, פטור בלי כלום אי-אפשר, ולכן אבקש להעלות שתי נקודות. נקודה אחת היא השולית יותר: הניסיון שלנו עם הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה הוא שלעולם לא תקבל חברת כוח-אדם אישור לפטר עובדת בהריון רק בגלל שהמזמין בפועל הפסיק את עבודתה. אבל זו הנקודה הפחות חשובה.


הנקודה היותר חשובה היא, שאני חושב שבהגדרת קבלני כוח אדם אנחנו גורמים כאן לנזק יותר מאשר לתועלת, ואנסה להרחיב קצת את היריעה. ישנה טעות נפוצה שמכלילה בכפיפה אחת חברות שמירה, חברות נקיון, חברות מיקור-חוץ (out sourcing) וחברות כוח-אדם. חברות כוח-אדם שונות בתכלית השינוי מכל הקבוצות האחרות שאמרנו מסיבה פשוטה: עובדי חברות כוח-אדם הם עובדים מאורגנים שתנאי ההעסקה שלהם נקבעו על-ידי הסכם קיבוצי שנחתם בין כל ארגוני חברות כוח-האדם ושתי ההסתדרויות. שם מוגדרים בצורה מפורשת כל תנאי ההעסקה שלהם, התנאים הסוציאליים, מה מותר ומה אסור. חבל שנציגי ההסתדרות לא יושבים כאן, אבל ישנו שיתוף פעולה פנטסטי בין נציגי ארגוני החברות לכוח-אדם לבין ההסתדרות. יש ועדה פריטטית שפותרת בעיות.
היו"ר חיים כץ
האם לחברות כוח-אדם יש ועדי עובדים?
סיגל סודאי
לא, אבל יש ועדה פריטטית ובה יושבים נציג של ההסתדרויות ונציג של חברות כוח-אדם.
היו"ר חיים כץ
ואתם מעבירים להם את מסי החבר באופן שוטף.
סיגל סודאי
לא רק זה.
צביקה קינד
זה הרבה מעבר למסי חבר. אנו יודעים שזו הנקודה הבעייתית, ואנו שמים זאת בצד.


צורת ההעסקה של עובדים בחברות קבלניות שאינן חברות כוח-אדם - אני מבדיל: שאינן חברות לכוח-אדם - זו תופעה שהולכת ותופסת תאוצה אדירה. יש נוסחה ברורה מאוד. יש משוואה מאוד ברורה; ככל שפוגעים בחקיקה בעובדי חברות לכוח-האדם, מגדילים בצורה ישירה את צורת העסקת עובדים בצורה לא מאורגנת על-ידי קבלנים שאינם צד להסכם קיבוצי ושהחוקים שנקבעים לגבי חברות כוח-אדם לא חלים עליהם.


בחוק הזה, ההגדרה של "קבלני כוח-אדם - כמשמעותה בחוק העסקת עובדים", זאת הגדרה מאוד ספציפית. חברות כוח-אדם הן חברות שיש להן רשיון, שהן תחת פיקוח של משרד התמ"ת, שהן מפקידים ערובה, שחל עליהן ההסכם הקיבוצי, ושיש עליהן אלף ואחת מגבלות, ושאר הקבלנים, so called קבלנים, שמעסיקים - כל אותן מגבלות, כל אותו הסכם קיבוצי לא חל עליהם וגם התיקון הנ"ל שאנו מציעים כאן לא יחול עליהם. אז במקום להועיל אנו נגרום נזק בכך שככל שאנו נקשה את צורת ההעסקה על-ידי עובדי כוח-אדם אנו דוחפים את אותם עובדים לצורת העסקה לא מאורגנת שההסכם הקיבוצי לא חל עליהם ושכל ההגנות שיש על עובדי חברות כוח-אדם לא יחולו עליהם. לכן, להערכתי, אם רוצים להחיל את הכלל הזה, אנו חייבים להרחיב אותו לכל צורות ההעסקה בחצרו של האחר, של המזמין. זוהי עמדתנו.
היו"ר חיים כץ
זו הצעתכם.
צביקה קינד
זו עמדתנו. אני מתייחס לא רק לחוק הזה. אני חושב שאנו צריכים בוועדה המכובדת הזאת לשבת ולדון, באופן מאד מהותי, בנזק שנגרם לעובדים בכך שאנו מפרידים את עובדי חברות כוח-אדם משאר העובדים. אמרה כאן נציגת נעמ"ת שהיא חשבה שעובדי- - -
היו"ר חיים כץ
היא עדיין לא אמרה כלום.
צביקה קינד
לא. הרי דיברתי איתה בארבע עיניים.
מאירה בסוק
לא אמרתי כלום.
צביקה קינד
גם בקרב אנשי המקצוע ובקרב המקורבים לא ברור, בצורה חדה, ההבדל בין חברות כוח-אדם לבין שאר הקבלנים. תודה.
היו"ר חיים כץ
נציגת נעמ"ת, בבקשה. שנשמע מה היא אמרה.
מאירה בסוק
מכיוון שאנו, בנעמ"ת, מקבלים קהל ובאות נשים, ואני מקבלת קהל כמעט כל שבוע וכל יום- באים אלי המון נשים בעיקר מקבלני כוח-אדם, וזה מה שעורך-הדין קינד הסביר. מי שמגיע אלי אלה נשים שנפגעות. הן מגיעות מחברות שמירה, מחברות כוח-אדם של נקיון ומחברות כוח-אדם.
צביקה קינד
זה לא חברות כוח-אדם.
מאירה בסוק
הן מגיעות אלי ומגדירות את עצמן כעובדות חברת כוח-אדם, כי מי שמקבל אותן זה חברת כוח-אדם.

לצורך העניין, הנשים האלה נפגעות. הן מגיעות כי הן לא מקבלות את הזכויות שמגיעות להן. זה לא משנה אם זו חברת "מנפאואר" או חברת אבטחה.
אילנה כהן
מה השורה התחתונה?
מאירה בסוק
שצריך לעזור להן. זה אומר שצריך פשוט להרחיב את ההגדרה.
מרי חדייר
קודם כל, ברצוני לברך על היוזמה המבורכת. אני חושבת שהגיע הזמן שכל הנשים שעובדות בישראל יקבלו את ההגנה המשפטית, ולא תהיה הבחנה בין עובדת מדינה או בין קבלן או עובדת מסוג אחר.


אני תומכת בדברים שנאמרו כאן. אני חושבת שאם כבר מגיעים לתיקון, אז שהתיקון יהיה הולם ויכלול את כל העובדות - כמה שיותר, מה שאפשרי במסגרות השונות שהן מועסקות בהן.


בהיותי עובדת מדינה באמת, אני מבינה שכאן המדינה מתנגדת. הבנתי שאתמול זה הועלה לוועדת שרים ו- -
היו"ר חיים כץ
לא הספיקו להעלות, זה לא ש"המדינה מתנגדת". שר התמ"ת תומך ושר האוצר מתנגד. אני מקווה שזה - -
מרי חדייר
מה שאני יכולה להבטיח, בתפקידי ברשות לקידום מעמד האשה, הוא לנסות להוביל, כי אני חושבת שזו הצעת חוק מאד חשובה שתתרום הרבה לכל הנשים בישראל, ולהפסיק עם האיפה ואיפה בין עובדת מדינה לבין עובדת קבלן.
אילנה כהן
הריון זה הריון.
מרי חדייר
בדיוק. ויש להרחיב כמה שאפשר.
חזקיה ישראל
אני רוצה להתייחס לנוסח שלפנינו. בסעיף 2, בנוסח שהונח לפנינו כרגע, יש התייחסות לפיטורי עובדת בניגוד להוראות הסעיף וכו'. יש פה תוספת שאומרת: "חזקה היא שהמעסיק בפועל הוא שגרם לפיטורים או לפגיעה". אנו מתנגדים לפיטורים ולפגיעה וחושבים שצריכים לנהוג לפי החוק, אבל לא בהכרח החזקה צריכה להיות שהמעסיק בפועל הוא הגורם. בסוף יש סעיף סנקציות וזה בסדר שיהיו סנקציות, אבל אי-אפשר לקחת כחזקה שהמעסיק בפועל הוא מראש אשם. לכן אנו מבקשים את הנושא הזה לשקול שוב ולתקן שוב בהתאם לצורך.


הערה שניה מתייחסת לסעיף 5, ואני מבקש כאן הבהרה. כתוב בו: "בסעיף קטן זה" - סעיף 5 - "פיטורים - לרבות הפסקת עבודה קבועה או זמנית". שאלתי: אם גויס מישהו לעבודה זמנית ותמה הזמניות, פרק זמן של 3, 4, 5 חודשים או כמה זמן שזה לא יהיה, האם תהיה חובה להמשיך להעסיקו, למרות שהוא גויס לתקופה של שלושה חודשים לעבודה זמנית?
מרי חדייר
כן.
חזקיה ישראל
אני חושב שזה יגרום עוול לעניין, כי יחששו לקלוט אנשים לעבודה זמנית. אם אתה קולט עובד ואתה מראש מראש "יש לי עבודה לחמישה חודשים", אם פגה התקופה שלשמה קלטתי את העובד או את העובדת- - -
היו"ר חיים כץ
כשאתה קולט את העובד, האם אתה אומר לו: "אתה נקלט לעבודה זמנית של חמישה חודשים"?
חזקיה ישראל
כן.
היו"ר חיים כץ
כשאתה יודע שיש לך עבודה לחמישה חודשים, ואתה אומר לעובד: "אתה בא ל-5 או 6 חודשים", זה משהו אחר.
ג'ודי וסרמן
ברשות היושב ראש, ברצוני להפנות לשני סעיפים קיימים. בסעיף 9(א) לחוק עבודת נשים, כבר היום רואים סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה כפיטורין. זה לא חידוש.


דבר שני - סעיף 9(ב) מדבר על הפסקה זמנית. הוא מדבר על קבלן כוח-אדם: "היה מעביד קבלן כוח-אדם והעובדת הועסקה אצלו במשך שישה חודשים לפחות יראו, לעניין סעיף קטן (א)" - אותו איסור פיטורין - "גם הפסקה זמנית של העסקתה כפיטורין". שוב, זה דבר שכבר קיים היום, ורק מחילים זאת גם על המעסיק בפועל. כך שאין בזה חידוש.
חזקיה ישראל
אבל פה מטילים זאת על המעסיק בפועל, וזה ההבדל.
ג'ודי וסרמן
לא. חזקה שזה המעסיק בפועל.
חזקיה ישראל
מראש אמרתי שאני מדבר על הקטע של החזקה.
ג'ודי וסרמן
מה שעושים כאן כרגע, הוא שמרחיבים כאן את האיסור על שני הגורמים: גם קבלן כוח-האדם, וגם על המעסיק בפועל. לכן, אמנם לא חייבים לקבוע, אבל רצוי לקבוע איזשהו מידרג מי מלכתחילה חזקה עליו שהוא פיטר, ואני מניחה שבדרך כלל זה - -
היו"ר חיים כץ
--מנהל כוח-האדם, קבלן כוח-אדם.
ג'ודי וסרמן
--מי שמעסיק בפועל, המקום שבו- - -
אריה אלדד
שאלת הבהרה - נניח שיש לי תקציב מחקר לבצע מחקר בתחום מסויים. זה מחקר על סכום קבוע לפרק זמן. אני לוקח לבורנט לשישה חודשים, דוקטורנטית לשישה חודשים, כי זה הכסף שיש. מה דיני? האם מכיוון שהיא בהריון, אני צריך למצוא מקורות נוספים למחקר, למרות שהוא לא מתוקצב, למרות שהמחקר הסתיים? זה אבסורד מוחלט.
ג'ודי וסרמן
הקראתי את לשון החוק.
אריה אלדד
לכן אני שואל האם מה שמשתמע מלשון החוק הוא גם דבר כזה.
היו"ר חיים כץ
זה לא הצעת החוק הזאת. זה מלשון החוק הקיים.
חזקיה ישראל
לשון החוק הקיים מתייחסת לקבלן. אבל פה הולכים להחיל את זה על האוניברסיטה.
אילנה כהן
תסלח לי, באותה הזדמנות אתה רוצה לשנות את החוק.
חזקיה ישראל
אני לא רוצה לשנות את החוק. אני לא רוצה לעשות כלום.
דבורה אליעזר
אני רוצה להשיב על השאלה. קודם כל, העניין שכאן נקבע כפיטורים הוא לרבות הפסקת עבודה קבועה או זמנית, וזה לא משליך על החוק במובן זה שקודם כל בודקים אנחנו האם יש עילה להחלת סעיף 9. כלומר, עילה לאיסור פיטורין. זה דבר אחד.


דבר שני - אם אדוני רוצה להעסיק דוקטורנטית לשישה חודשים והיא נכנסת להריון, אז אדוני צריך לפנות לשר התעשיה, המסחר והתעסוקה ולבקש היתר לפיטורין, כי זה לא בהקשר להריון. זה מכיוון שהעבודה היא לתקופה קצובה.
ג'ודי וסרמן
במקרים כאלה, הוא ייתן אישור.
היו"ר חיים כץ
הוא יתן. הוא נותן.
אילנה כהן
זה אם היה מתוכנן מראש. אבל בדרך כלל, זה לא זה.
צביקה קינד
אני חייב להגיד שבמקרה הזה דווקא מצב עובדת חברת כוח-אדם הוא טוב יותר, ואסביר גם למה. עובדת אוניברסיטה שמועסקת על-ידי האוניברסיטה ותבקש היתר, יתכן שיקבלו אישור. כשמדובר בעובדת חברת-כוח אדם, המפקחת על עבודת נשים תחייב את החברה למצוא לאישה מקום עבודה חלופי, לא באוניברסיטה אלא במקום אחר. כאן דווקא מצבה של עובדת חברת כוח-אדם טוב יותר מעובדת בצורת העסקה ישירה.
אילנה כהן
כלומר, אתם מעסיקים בכל מקרה עד סוף ההריון.
צביקה קינד
חד-משמעית כן.
דבורה אליעזר
אני מצטערת שהמפקחת על עבודת נשים לא נמצאת כאן; היא עדיין נתקלת בהמון מקרים בהם חברות כוח-אדם לא מוצאות עבודה חלופית לעובדות, והיא חייבת להתיר את הפיטורין גם כשהיא מוצאת שבמקרה אחר היא לא היתה מתירה את אותם הפיטורין.


באמת קיימים הרבה מצבים שבהם המעסיקים בפועל גורמים לפיטורי עובדות בהריון, ובאות חברות כוח-האדם וטוענות בדיוק את זה: "המעסיק בפועל לא רוצה את העובדת הזאת. מה אני יכול לעשות?".
חיה סגל
לפי חוק עבודת נשים, יש ההגבלה של ששה חודשים לפחות.הרי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר לפטר עובדת בהריון מחמת הורות, ובהשפעתו כבר כיסו בחוק עבודת נשים את ההקבלה בין המעסיק בפועל לבין קבלן כוח-אדם. בהצעת החוק שלפנינו, הכוונה היא לכסות את הנישה היחידה שנשארה פרוצה.
היו"ר חיים כץ
התייחסו לזה לפני שאת הגעת.
סיגל סודאי
חוק שוויון הזדמנויות הוא רק אחרי שישה חודשי ותק, אם היא עובדת אצל מעסיק בפועל ששה חודשים או אצל קבלן כוח-אדם ששה חודשים. השאלה מה קורה אם היא עובדת כבר שנה בחברת כוח-אדם, אבל אצל המעסיק בפועל היא עובדת רק חודש - האם זה יחול גם עליו? נניח שבאה עובדת, והוא רצה שהיא תחליף עובדת בהריון שנמצאת בחופשת לידה לשלושה חודשים, והיא נכנסת להריון אחרי חודש. זה נראה לי אבסורד. לדעתי, יש מקרים שצריכים להחריג אותם מהסיפור הזה, כי זה גם פוגע במעסיק.
דבורה אליעזר
אם המעסיק בפועל מבקש לפטר את אותה העובדת בגין היותה בהריון, גם אם הוא לא עובר על חוק עבודת נשים, בהחלט יכול שהוא יעבור על חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ויש פסיקה על זה בבית-הדין לעבודה.


אם המעסיק בפועל מבקש לפטר את העובדת בגלל סיבה אחרת לחלוטין, הוא יכול לפנות למפקחת, לפי הסעיף שאנו הצענו. סביר להניח שהיא תיתן את ההיתר.
היו"ר חיים כץ
האם יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? מאחר שלא, אנו נעלה להצבעה את הצעת החוק שאתם הגשתם, להוציא את סעיף 6(ג) מאחר שהוא מופיע בסעיף 14 לחוק עבודת נשים כך שאנחנו כבר לא צריכים אותו.


מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - פיטורי אשה הרה על-ידי חברת כוח אדם), התשס"ג-2003, להוציא סעיף 6(ג), נתקבלה.


אני נועל את הישיבה. אני מודה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים