ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/11/2005

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - סייגים לזכאות למלגה), התשס"ד-2004, הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - זכאות לגימלה בזמן לימודים), התשס"ה-2004, הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - סייגים לזכאות למלגה), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים