ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/11/2005

תקנות התעבורה (תיקון מס'....), התשס"ה-2005 בדבר רשיונות נהיגה, תצלומים, רשיונות זרים, מבחני נהיגה, השתלמויות וקורסים, בדיקות רפואיות וביטוח

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

01/11/2005


הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 510

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ט תשרי תשס"ו (1.11.2005) שעה 11:00
סדר היום
תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ה-2005 בדבר רישיונות נהיגה, תצלומים, רישיונות זרים, מבחני נהיגה, השתלמויות וקורסים, בדיקות רפואיות וביטוח
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

דוד טל

אילן ליבוביץ
מוזמנים
עו"ד חוה ראובני, לשכה משפטית, משרד התחבורה

חנן אהרון, סגן מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה

סנ"צ שולמית שמעון, ראש חוליית תעבורה, אגף התנועה, המשרד לביטחון פנים

עו"ד רוית דדו, המשרד לביטחון פנים

יואב בן חור, סגן המפקח על הביטוח ושוק ההון, משרד האוצר

ד"ר עדה וינר, מנהלת המכון לבטיחות בדרכים, משרד הבריאות

ד"ר יעקב אדלר, משרד הבריאות

עו"ד אייל טולדנו, יועמ"ש, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, צה"ל

סא"ל משה בן עוז, ראש ענף הדרכה באגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה, צה"ל

שמואל מלכיס, מנהל המחלקה הכלכלית, איגוד חברות הביטוח

דודי אוחיון, יו"ר מחוז חיפה, מועצת תלמידים ארצית

זהר גרינברג, צוות רשויות, מועדון אופנועים ישראל

עידו גרינברג, מועדון האופנועים הישראלי

אבי גולן, יו"ר ארגון מורי נהיגה

דני כהן, ארגון מורי נהיגה

אילן גרובסקי, עמותת אור ירוק
יועצת משפטית
אתי בנדלר, שמרית שקד
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרוטוקולים
אתי אפלבוים

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ה-2005 בדבר רישיונות נהיגה, תצלומים, רישיונות זרים, מבחני נהיגה, השתלמויות וקורסים, בדיקות רפואיות וביטוח
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם. אנחנו דנים היום בתקנת התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ה-2005 בדבר רישיונות נהיגה, תצלומים, רישיונות זרים, מבחני נהיגה, השתלמויות וקורסים, בדיקות רפואיות וביטוח. נציגת משרד התחבורה בבקשה.
חוה ראובני
"בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה":


תיקון תקנה 173

1. בתקנה 173(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – התקנות עיקריות), אחרי פסקה (5) יבוא:

6. מי שרישיונו מחודש לראשונה לאחר תום התקופה שבה הוא היה נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה, ורישיונו יחודש לתקופה שעד חמש שנים".
היו"ר אמנון כהן
מה היה עד כה ומה את מבקשת?
חוה ראובני
ב-1 בינואר הקרוב, עוד חודשיים בדיוק, רישיונות הנהיגה יהיו ל-10 שנים. מכיוון שאנחנו רוצים שנהגים חדשים יגיעו לקורסי רענון בשנה השלישית לקבלת רישיונם, אזי חידוש הרישיון הראשון שלהם יהיה רק לחמש שנים.


בנוסף, אנחנו מציעים לשנות אחר כך את מועד הקורס. כרגע אנחנו רוצים שמשך תקופת הרישיון הראשון שלאחר נהג חדש, יהיה לחמש שנים. פעם ראשונה זה לשנתיים, אחר כך לחמש שנים, ורק אחר כך יהיה חידוש ל-10 שנים.
חנן אהרון
הסנקציה היחידה שיש לנו כלפי נהגים חדשים היא חידוש הרישיון.
אילן ליבוביץ
למה לא תעשו את הקורס בסוף השנתיים?
חנן אהרון
אנחנו מעוניינים לשנות גם את מועד הקורס – לאחר 5 שנים ולא 3 שנים. חידוש הרישיון היא האמצעי להביא אותו לעשות את הקורס.
אילן ליבוביץ
שאלתי למה לא לעשות את הקורס בתום השנתיים?
חוה ראובני
במהלך השנתיים הראשונות חלק נכבד מהנהגים נמצאים בצבא.
זוהר גרינברג
אני נציג מועדון האופנועים הישראלי. אנחנו חושבים שהשנה הראשונה לקבלת הרישיון היא השנה הכי מסוכנת של הנהג. לדחות את ההשתלמות ל- 7 שנים נוגד את הבטיחות. אנחנו מתנגדים להארכה וחושבים שהזמן הנכון לעשות את ההשתלמות הוא בשנה הראשונה.
אתי בנדלר
מועד ההשתלמות נמצא בתקנה אחרת, תעיר על כך כשנגיע לאותה תקנה.
היו"ר אמנון כהן
תקנה 1 מאושרת.
חוה ראובני
"תיקון תקנה 174א: בתקנה 174א לתקנות העיקריות בסופה יבוא:

"(ג) מבקש רישיון נהיגה לאחר יום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) או בעל רישיון נהיגה שרישיונו מחודש במועד הראשון שלאחר המועד האמור, יצטלם לצורך הפקת רישיון הנהיגה על פי תקנה זו, אף אם תמונתו מצויה כבר במחשב משרד התחבורה".

כאן יש לנו הוראה לחדש את התמונות. מה עוד שאנחנו מתחילים לצלם בטכנולוגיות אחרות.
"תיקון תקנה 188
3. בתקנה 188(א) לתקנות העיקריות – בתקנת משנה (א)

(1) במקום "לפי תקנה 176" יבוא "לפי תקנות 176 או 177";

(2) תקנת משנה (ב) – בטלה."


פקודת התעבורה קובעת שגיל רישיון נהיגה הוא גיל 18, אלא אם כן התקנות קובעות גיל אחר. בתקנות אכן נקבעו גילאים אחרים. בתקנה דהיום נקבע כי אפשר לקבל רישיון נהיגה לאופנוע, טרקטור או טרקטורון גם בגיל 16. היום נדרשת הסכמת הורים ללימוד נהיגה בגיל 16-17. אנחנו מבקשים שלכל הדרגות עד גיל 17 תידרש הסכמת הורים.
דוד טל
האם אתם סבורים שזה נכון שקטין בגיל 16 יישב על רכב כמו אופנוע או טוסטוס ויעלה על הכביש? איך זה מתיישב עם בטיחות?
חוה ראובני
ישנם כלים בודדים המאושרים מגיל 16. אופנוע שהמהירות שלו מוגבלת ל-50 קמ"ש.
דוד טל
אני רוצה להציע גיל 15. תקבלי את זה? האם המשרד מקובע בקונספציה של גיל 16? אולי גיל 15 זה גם טוב? הוא יוכל להקל על האמא ולעשות עבורה קניות.
חוה ראובני
יש מקומות בעולם בהם זה קיים. כל גיל נבחן לגופו. לא ידוע לי שבחנו גיל 15. אנחנו לא מתכוונים כרגע לשנות את הגילאים. אני רוצה לציין גם שגיל רישיון לטרקטורון נכפתה עלינו, בחדר הזה, בניגוד לעמדתנו.
דוד טל
משרד רציני היה עונה שהגיע למסקנות לאחר בדיקה.
חנן אהרון
טרקטורים, למשל, הם לנסיעה בשדות ובקיבוצים. לגבי טרקטורונים יש תקנות חדשות. בגיל 17 מוציאים רישיון נהיגה לרכב פרטי. גיל 16 זה עוד מעט צבא וזה כבר לא ילד.
דוד טל
צריך לבדוק את זה.
חוה ראובני
בוודאי שאם נבוא לוועדה עם הצעה לשנות את הגיל נעשה מחקר כזה.
אמנון כהן
סעיף 3 אושר.
חוה ראובני
ביטול תקנה ב' - ברגע שקיבלנו את סעיף א' סעיף ב' מתייתר, זה תיקון טכני.
"תיקון תקנה 192
4. בתקנה 192 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

(א1) בדיקה לפי תקנת משנה (א) תיערך על ידי רופא המטפל בנבדק דרך קבע או המכיר את עברו הרפואי של הנבדק מתוך עיון בתיקו הרפואי בכל קופת חולים שבה היה חבר בחמש השנים שקדמו לבדיקה".

כאן אנחנו רוצים לשנות מצב בעייתי לפיו כל אחד יכול להיכנס לכל רופא, אפילו שהוא לא מכיר אותו - - -
דוד טל
כמה שנים הבעיה הזאת קיימת?
חוה ראובני
הרבה שנים. התרחבה תופעת הזיופים וגם החלטנו לא לחכות להסכמת משרד הבריאות. אנחנו מדברים איתם הרבה שנים והם לא מסכימים. לבסוף השר החליט שאנחנו לא ממתינים לעמדת משרד הבריאות והחליט להתקדם לבד. אני מבינה שכיום משרד הבריאות נאות להצטרף לעמדתנו.

אני אסביר את התקנה: כיום יכול כל מבקש רישיון ללכת לכל רופא, גם לרופא שלא מכיר אותו. למרות שהרופא לא מכיר את הנבדק הוא יכול לענות על שאלות כמו: האם ידוע לך על מחלה נוירולוגית? האם סובל מאפילפסיה ואם כן מתי היה התקף אחרון? האם עבר אירוע מוחי? יש דברים שרופא שלא מכיר את הנבדק יכול לזהות מבדיקה קלינית אולם הוא לא יכול להגיד דבר על דברים שלא ניתנים לאיתור בבדיקה קלינית, כגון אירועים שהיו בעבר או תרופות שהנבדק לא מספר לו שהוא נוטל.
דוד טל
גם היום אתה נכנס לבית חולים ורופא שלא מכיר אותך שואל אותך כל מיני שאלות האם אתה סובל מזה או מזה, ואתה עונה לו שלא.
חוה ראובני
כאשר אני עושה את זה לטובת הצרכים שלי ואני רוצה להסתיר מהרופאים מידע חיוני לצורך הטיפול בי – הבעיה היא שלי. כאן התוצאה של הסתרת המידע היא נהגים לא כשירים שעולים על הכביש.
דוד טל
משרד התחבורה נוהג כך כבר 40 שנה. אני תמה איזה נושאים עדיין קיימים שאתם לא בודקים ולא משנים.
אתי בנדלר
כמה שאלות: מה עם חיילים? הרי הם לא מטופלים בקופות החולים. מה הכוונה "מטפל בדרך קבע"? נאמר "המכיר אותו לפחות 5 שנים". מה לגבי עולים חדשים?
דוד טל
ישנם גם רופאים עצמאיים שאני יכול לבחור למי ללכת ואצל אף אחד מהם אני לא מטפל "דרך קבע".
חוה ראובני
אפשר לקבל תמצית תיק רפואי בקופת חולים. צה"ל מכיר את תיקי קופת החולים.
אתי בנדלר
חיילים לא יכול להגיע לקופת חולים ואז הם הולכים לרופאים עצמאיים שתמורת תשלום נותנים להם את האישור. השאלה היא, האם הרופאים הצבאיים מוכנים לתת את האישורים האלה.
חנן יהודה
הנבדק ייקח את תמצית התיק הרפואי. הוא יכול לקבל מהיחידה הצבאית.
לאה ורון
החייל לא יכול לקבל את תיקו הרפואי.
משה בן עוז
זאת באמת בעיה, במיוחד עם חיילים חדשים. חייל שמשרת שנתיים או משרת בקבע, כבר יש לו תיק רפואי ביחידה, ואולי גם רופא היחידה מכיר אותו דרך קבע. לגבי חיילים חדשים יש בעיה. אנחנו מבקשים שהרופא הצבאי יוכל לתת את האישור גם אם הוא לא מכיר את החייל. הפרופיל לא מספיק.
חוה ראובני
על סמך מה הרופא הצבאי נותן את האישור?
משה בן עוז
יש לו תיק אישי של החייל שכולל גם תיק רפואי. בתיק הרפואי יש את הבדיקות שעשה החייל ואת הפרופיל.
חוה ראובני
אם כך, זה בסדר.
דני כהן
אני מארגון מורי הנהיגה. היום החייל מביא אישור מקצין העיר שאין לו בעיה המונעת ממנו ללמוד נהיגה. האם אתם רוצים לשנות את זה?
יעקב אדלר
אני גם רופא צבאי וגם נציג של משרד הבריאות. הפיתרון היחידי הוא שרופא ייתן אישור ולא שום גורם אחר. המידע חסוי ויש מידע רגיש באופן מיוחד, שלא יגיע לקצין העיר. רק לרופא היחידה יש את האינפורמציה הרפואית לגבי החייל, גם בתקופה לפני שהתגייס. האינפורמציה שם שלמה וצריך להתבסס רק על הרופא הצבאי.
עידו גרינברג
צריך לרשום "או רופא היחידה הצבאית".
אתי בנדלר
אנחנו מסתפקים ברופא צבאי.
חוה ראובני
הבדיקה תיערך על ידי רופא המכיר את עברו הרפואי של הנבדק מתוך עיון בתיקו הרפואי הצבאי. בכל קופת חולים בה היה חבר 5 שנים או על ידי הרופא הצבאי.
אתי בנדלר
בסדר, "תיקו הרפואי הצבאי". עכשיו אני מבקשת תשובה לשאלתי לגבי "דרך קבע" ולגבי עולים חדשים.
חנן אהרון
כפי שאת יודעת, אפשר היום בכל רבעון להחליף רופא. לא נתנו זמן ולא אמרנו שדרך קבע זה שנתיים או 5 שנים.
אתי בנדלר
יהיה מוגזם לקרוא לרופא שראה אותי פעם או פעמיים כמי שמטפל בי "דרך קבע". ישנם עולים חדשים שאין להם עדיין רקורד רפואי בקופות החולים. הם באים פעם שניה ושלישית לרופא. האם אפשר לומר שהוא מטפל בהם דרך קבע?
עדה וינר
רופא שמכיר הכוונה לרופא שזיהה. למדנו מהניסיון שרופא שמכיר זה רופא שאתה אומר לו: "שלום, באתי למלא את הטופס".


אני בעצמי רופאה אבל אני זאת שמקבלת אחר כך טופס רפואי שכתוב שהכל בסדר חוץ ממה שלא כתוב: שאין לו רגל, שיש לו אפילפסיה והוא מקבל אינסולין.
דוד טל
יש רופאים שנותנים אישורים כאלה?
עדה וינר
יש.
חוה ראובני
לפי חוק זכויות החולה, לדעתי כל אדם שמגיע לרופא פעם ראשונה, הרופא נחשב לרופא מטפל. זה גם המצב הנוכחי. באתי אליו פעם ראשונה, הוא הרופא המטפל שלי.
לאה ורון
אי אפשר להתקין תקנות שלא ניתן לעמוד בהן. שלא לדבר על כך שחלק גדול מהאוכלוסייה לא רואה רופא במשך הרבה שנים. אז מי הרופא המטפל?
שמואל מלכיס
יש היום הרבה רופאים שעושים בדיקות רפואיות רק לעניין הזה. אתה נכנס אליו לדקה והוא מוציא אותך בריא לחלוטין. יוזמת משרד התחבורה ברוכה, אבל על ידי הניסוח הזה אתם משאירים את האופציה.
חוה ראובני
בזמנו ביקשנו סיוע ממשרד הבריאות לגבי הניסוח אבל לא קיבלנו.
היו"ר אמנון כהן
נשאיר את הסעיף הזה לסוף ונמשיך הלאה.
חוה ראובני
"תיקון תקנה 196: 5. בתקנה 196 לתקנות העיקריות, אחרי "תקנות 84(ה) ו-190" יבוא "ומורה מוסמך".


תקנה 196 מסדירה את האוכלוסייה שחייבת לעבור בדיקות רפואיות כל שנתיים לצורך חידוש הרישיון החל מגיל 50. כיום נמצאים שם נהגים מקצועיים, נהגי רכב ציבורי, מסע כבד. אנחנו מבקשים לצרף לכך גם את מורי הנהיגה.
"תיקון תקנה 201
6. בתקנה 201 לתקנות העיקריות –

1. פסקאות (1) ו-(2) יסומנו (א) ו-(ב), בהתאמה;

2. בתקנת משנה (א), במקום "198(1)" יבוא "198(ב)(1)";

3. בתקנת משנה (ב), במקום "198(2)" יבוא "198(ב)(2)".


מדובר כאן בתיקונים טכניים לחלוטין. עשינו לפני כמה שנים שינויים בתיקני הראייה ולא כל התקנות המפנות לתקנות המתוקנות תוקנו באותה הזדמנות.
"תיקון תקנה 213
7. בתקנה 213 לתקנות העיקריות -

(1) בתקנת משנה (א) –

1. במקום "שלוש שנים" יבוא "חמש שנים";

2. אחרי "מי מטעמה" יבוא "ויעמוד בהצלחה במבחן בסופו";
(2) במקום תקנת משנה (ב) יבוא;

"(ב) משתתף בהשתלמות בנהיגה שנעדר מעל 20% משעות הלימוד שבה, או שנכשל פעמיים במבחן שבסופה, יראו אותו כמי שלא עבר את ההשתלמות."

אנחנו מבקשים לדחות את המועד של ההשתלמות.
דוד טל
איזה ציון זה ציון עובר בקורס?
חוה ראובני
עד היום לא היתה בחינה.
חנן אהרון
יש 30 שאלות. 5 תשובות לא נכונות זה נכשל.
דוד טל
בדקתם את האפקטיביות?
חנן אהרון
לנהגים שמגיעים חסר ידע רב.
דוד טל
אנשים מגיעים לשם בחוסר חשק.
חנן אהרון
נעשה מחקר לפני 3-4 שנים אבל המסקנות לא גובשו. אם הוא לא היה אפקטיבי אז היו מבטלים אותו. על סמך המחקר הזה עשינו קורסים ייעודיים: עושים כיתה לנהגי רכב דו גלגלי, כיתה לנהגי רכב כבד.


בקורס רענון מדובר על תלמידים חדשים. בדרך כלל הנהגים הצעירים מוציאים רישיון בגיל 17 ואחרי 3 שנים הם נמצאים בצבא או בחו"ל. פעם אחת בתוך חמש שנים הם יצטרכו לעשות את הקורס.
אילן ליבוביץ
אני עוד לא השתכנעתי למה בכלל צריך את זה.
דודי אוחיון
אני מייצג את מועצת תלמידים ארצית. מה עושה נער דיסלקט?
חנן אהרון
יש מבחן בעל-פה.
זוהר גרינברג
קורס הרענון נועד לשפר את היכולות של הנהג ולהגביר את הבטיחות ואת השרידות שלו. ככל שהקורס נעשה יותר מאוחר הוא משיג פחות את המטרה. את הקורס הזה צריך לעשות תוך שנה אחת. רק 50% מהצעירים מתגייסים, לא כולם משרתים ביחידות לוחמות. כמו שהצבא משחרר חיילים לעדות בבית משפט ולחתונה הם יכולים לשחרר את החייל. חמש שנים זה יותר מידי זמן.
חנן אהרון
אני מקווה שיוקמו מגרשי הדרכה. אני מנסה לקדם את הנושא. אחרי 5 שנים שהנהג היה בכביש אתה יכול כבר לדבר איתו על בעיות מיוחדות בכביש.
היו"ר אמנון כהן
אפשר לומר שבמהלך 5 שנים הוא יעבור את הקורס פעם אחת.
אתי בנדלר
איך הוא יידע מתי לבוא?
חנן אהרון
שלחנו זימונים לכולם ותמיד הם באו אחרי 4 או 5 שנים.
יואב בן חור
הנוסח בתקנה מאפשר למי שרוצה לעשות את זה אחרי שנה.
חוה ראובני
לא נכון. היום זה מהיום הראשון של השנה השלישית.
היו"ר אמנון כהן
אישרנו את תקנה 7.
חוה ראובני
"תיקון תקנה 216: 8. בתקנה 216(א)(1) לתקנות העיקריות, אחרי פסקת משנה 1(ב), יבוא:


"(ג) תושב מדינת חוץ – הוא הגיש את בקשתו בעת שהיתה ברשותו אשרת שהיה בישראל שהיא בת תוקף, ובלבד שרשות הרישוי לא תיתן לו רישיון נהיגה אלא לפי תקנות 176 עד 179".


מישהו בא מחו"ל עם רישיון נהיגה זר ורוצה לקבל רישיון ישראלי בלי הליכי לימוד. תקנה 216 קובעת את התנאים שבהם הוא יקבל את הרישיון. תקנה 216, שנחקקה לפני כ-3 שנים, מתייחסת, בטעות, לעולים חדשים ולישראלים חוזרים ואיננה עוסקת בתיירים. יש מצב שתושבי חוץ צריכים רישיון נהיגה ישראלי, כי הם לא עומדים בתנאים לנהיגה על סמך הרישיון הזר. למשל, אנשים שמרבים להיכנס ולצאת או שנמצאים בתקופות מתמשכות. לגביהם יש חוסר יכולת להמיר. אנחנו רוצים להוסיף אותם בשני תנאים: א. שיהיה להם רישיון שהייה בישראל בתוקף. בעבר הרישיון ניתן לחמש שנים ולא מזמן אישרה הוועדה קיצור לשנתיים. כל שנתיים הוא צריך לחדש את הרישיון. ב. אנחנו ניתן רק את הדרגות הנמוכות שזה אופנועים, פרטי ומשאית עד 15 טון, כיוון שהדרגות הגבוהות, המקצועיות, מותנות בכך שהמבקש הוא תושב ישראל.
היו"ר אמנון כהן
סעיף 8 אושר.
חוה ראובני
"תיקון תקנה 236: 9. בתקנה 236(ב) לתקנות העיקריות, במקום "ביטוח סיכוני צד שלישי" יבוא "ביטוח אחריות לנזקי רכוש לצד שלישי".


אנחנו רוצים לחייב את מורי הנהיגה שיהיה להם ביטוח רכוש לגרימת נזקים לצד ג' כיוון שיש סיכון מוגבר שתלמיד הנהיגה יגרום נזקי רכוש אגב נהיגתו בשיעורים. ביטוח חובה הוא רק לנזקי גוף. מורי הנהיגה, בעיקר מורי הנהיגה לאופנועים, חושבים שזה לא נחוץ.
אתי בנדלר
האם נזקי רכוש לצד ג' הם לא חלק מהפוליסה?
חוה ראובני
לא, זה וולונטרי לחלוטין. אנחנו חושבים שהוא צריך להיות חובה למגזר הזה. על פי המלצת בית משפט שהנושא עלה בפניו לפני מספר חודשים, התחייבנו שלא נטיל חובה כזאת כל עוד לא יתוקנו התקנות.
גולן אבי
מבחינה סטטיסטית אנחנו 17% פחות בתאונות. אז אין סיבה להטיל עלינו לעשות ביטוח צד ג'.
חוה ראובני
אנחנו התחלנו לאכוף את הדרישה הזאת מכוח נוסח התקנות הנוכחי. הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מנהליים בירושלים בטענה שהתקנות אינן מחייבות את זה ושהניסוח כאן הוא ניסוח ארכאי שמתייחס לביטוח נזקי גוף. בית המשפט נטה לחשוב שהם צודקים. העתירה נמחקה ואנחנו אמרנו שלא נדרוש את זה כל עוד לא יתוקנו התקנות.
אייל טולדנו
גם לנו יש מורים לנהיגה ורכבים ללימוד נהיגה. אנחנו פטורים, על פי חוק, מביטוח חובה. אין הצדקה שביטוח נזקי רכוש יחול עלינו. צה"ל והמדינה היא מבטחת עצמית של הרכבים שלה.
שמואל מלכיס
אנחנו מתנגדים.
היו"ר אמנון כהן
לא מאושר בנתיים. נמשיך.
חוה ראובני
"תיקון תקנה 247: 10. בתקנה 247(א)(4) לתקנות העיקריות, במקום "198(2)" יבוא "198(ב)(2)".


זה תיקון טכני של התאמת תקנות שלא נעשה באופן מלא פעם קודמת.
"תיקון תקנה 551
11. בתקנה 551 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (א) יבוא:


"(א1) נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) או (ב) ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס, או נכשל פעמיים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי התיקון".


כאן מדובר על קורס של שיטת הניקוד וקודם דובר על קורס רענון. היום אפשר להיכשל עד אין סוף. בקורס רענון אין מבחן. אנחנו רוצים לתת מבחן בסוף קורס רענון כדי לוודא שאנשים ילמדו שם ולא יהיו נוכחים ויקראו עיתון.
דוד טל
אם עד היום אפשר היה להיכשל עד אין סוף, אז למה ללכת עכשיו רק לפעמיים? שלוש פעמים זה ייראה נורא?
חנן אהרון
למעלה מ-90% עוברים בפעם הראשונה ובשני כולם עוברים.
דוד טל
אז מה הבעיה שלך לתת לו הזדמנות 3 פעמים?
חנן אהרון
אתה צריך תמיד לתפוס את השוליים.
היו"ר אמנון כהן
על דעת חברי הוועדה – 3 פעמים.
אתי בנדלר
זה 3 פעמים בשתי התקנות.
חוה ראובני
"תחילה


12. (א) תחילתן של תקנות 4 ו-8 – 30 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה (להלן – יום הפרסום);


(ב) תחילתן של תקנות 3 ו-9 – 60 ימים מיום הפרסום;


את סעיף 9 לא אישרתם ונשארו לנו גם הבדיקות הרפואיות שאותן לא אישרתם.
היו"ר אמנון כהן
גם את סעיף 4 לא אישרנו.
חוה ראובני
"(ג) תחילתן של תקנות 1, 2, 7 ו-11 – ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006)."


תחילתה של תקנה 7(1)(ב) ביום 1.7.2006. כי אנחנו צריכים להכין את המבחנים.


"(ד) תחילתה של תקנה 5 – 10 חודשים מיום הפרסום."
לאה ורון
תחילתה של תקנה 5 ותקנה 7(1)(ב) ביום 1.7.2006.
חוה ראובני
"הוראות מעבר - - -


סעיף א' מתייתר מכיוון שלא אישרתם את תקנה 4.


"(ב) בנוסף לאמור בתקנה 7 בתקופה שעד ליום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), תזמין רשות הרישוי לביצוע השתלמות בנהיגה גם בעלי רישיון נהיגה שחלה עליהם תקנה 213 לתקנות העיקריות כנוסחה ערב תחילתה של תקנה 7".
דוד טל
למה?
חוה ראובני
זה כדי שלא יהיה מצב ששנתיים לא יהיה אף משתלם. יש לנו זכיינים שמבצעים קורסים.
היו"ר אמנון כהן
לא אישרנו את סעיפים: 4 ו- 9 וביטלנו את סעיף 13א. הכל אושר פרט לסעיפים שלא אושרנו.
אתי בנדלר
תקנה 4 טרם אושרה והיא תנוסח מחדש.
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש שבפעם הבאה תבואו עם נוסחים אחידים.
חוה ראובני
אני מתנצלת בפני הוועדה והמוזמנים.
היו"ר אמנון כהן
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים