ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 27/09/2005

היבטים במיגון אישי ובמיגון כלי רכב - ממצאי מעקב - דו"ח 56א' של מבקר המדינה, עמ' 65.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים