ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/09/2005

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134)(הוראת שעה), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

21.9.05

הכנסת השש-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 499

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, י"ז באלול התשס"ה (21 בספטמבר 2005), שעה 9:50
סדר היום
תקנות הגז (בטיחות ורישוי)(החלת תקן 1134)(הוראת שעה), התשס"ה-2005
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר


גלעד ארדן


יצחק וקנין


יחיאל חזן


דוד טל


אהוד יתום


אליעזר כהן


אילן ליבוביץ
מוזמנים
ולדימיר נמירובסקי
- סמנכ"ל תשתיות אנרגיה, המשרד לתשתיות לאומיות


נתן קרמנסקי
- אגף גז ובטיחות, המשרד לתשתיות לאומיות


חגית אייזנמן
- לשכת היועמ"ש, המשרד לתשתיות לאומיות


אהוד יחיאלי
- מנהל מינהל הדלק, המשרד לתשתיות לאומיות
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
רויטל יפרח

תקנות הגז (בטיחות ורישוי)(החלת תקן 1134)(הוראת שעה), התשס"ה-2005
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לחברי הכנסת, לעמיתיי המכובדים, שהגיעו בתקופת הפגרה. אני פותח את הדיון בנושא תקנות הגז (בטיחות ורישוי)(החלת תקן 1134)(הוראת שעה), התשס"ה-2005. אנחנו למדנו את התקנות והצבענו עליהן. ההצבעה נפלה וביקשתי רביזיה. אני מבקש להצביע כרגע מי בעד הרביזיה של תקנות הגז.


בעד – 5


נגד – 2


אני ביקשתי שבהצבעה הזו יהיו רק חברי כנסת והמשרד הממשלתי. אני מבקש הצבעה על תקנות הגז (בטיחות ורישוי)(החלת תקן 1134)(הוראת שעה), התשס"ה-2005, בנוסח שהוצג בפני הוועדה.


בעד – 6


נגד – 2
דוד טל
איך הצבעתם בעד, כשאתם לא יודעים בכלל את התקנות? לא הייתם בדיון.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת טל, היועצת המשפטית רוצה לומר משפט.
אתי בנדלר
רק רציתי לוודא שכחלק מהחלטות הוועדה היה גם כלול החלק שאתה דרשת מהמשרד להגיש לוועדה הצעה לפתרון בעיית אחסון הגז עד 31 באפריל 2006. אני רוצה לוודא שהחלק הזה של ההחלטה נשאר בעינו כי לגביו לא היתה בקשה לרביזיה.
היו"ר אמנון כהן
בוודאי. הייתם צריכים להכין לנו חומר.
ולדימיר נמירובסקי
זה כהנחיה אבל לא כחומר של תקנות.
אתי בנדלר
כדין וחשבון לוועדה, כדי שהוועדה תוכל לדון בנושא.
היו"ר אמנון כהן
זה אושר גם. תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:00)

קוד המקור של הנתונים