ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/09/2005

חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 24), התשס"ו-2005, הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - מד רעש בדיסקוטקים), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים