ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/09/2005

חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 9), התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים