ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 10/08/2005

תקנות התעבורה (תיקון מס'.....), התשס"ה-2005 בדבר אימוץ התקינה האירופית בנושאי כלי רכב ונהיגה , תקנות התעבורה (תיקון מס' 3) (תיקון), התשס"ה-2005 בדבר אימוץ התקינה האירופית בנושאי כלי רכב ונהיגה

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

10.8.2005


הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 485

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, ה' באב תשס"ה, 10.8.2005, שעה 09:30
סדר היום
1. תקנות התעבורה (תיקון מס' ....), התשס"ה-2005 בדבר אימוץ התקינה האירופית בנושאי כלי רכב ונהיגה
2. תקנות התעבורה (תיקון מס' 3)(תיקון), התשס"ה-2005 בדבר אימוץ התקינה האירופית בנושאי כלי רכב ונהיגה
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ראבשלום וילןאילן ליבוביץ'
מוזמנים
חה"כ אליעזר כהןחנניה אפנג'ר
- מנהל משרד הרישוי מחוז תל אביב והמרכז, משרד התחבורהדוד אלוש
- מנהל מחוז באר שבע והנגב, משרד התחבורהאבנר פלור
- ראש אגף זיהום, אויר, משרד התחבורהעו"ד חוה ראובני
- לשכה משפטית, משרד התחבורהסנ"צ שולמית שמעון - ראש חוליית תעבורה, המשרד לביטחון פניםעו"ד יעל נבון
- לשכה משפטית, המשרד לביטחון פניםסרן לאה טל
- סגן יועמ"ש אט"ל, משרד הביטחוןגבי בן הרוש
- יו"ר מועצת המובילים והמסיעיםדוד כוכבא
- מנכ"ל מועצת המובילים והמסיעיםשמואל בן ארי
- מהנדס רכב ראשי מנהל מרקע, אגדאברהם יצחק
- מנהל טכני, דן
עוזרת ליועצת המשפטית
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
טלי רם

1. תקנות התעבורה (תיקון מס' ....), התשס"ה-2005 בדבר אימוץ התקינה האירופית בנושאי כלי רכב ונהיגה
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא תקנות התעבורה (תיקון מס'..), התשס"ה-2005 בדבר אימוץ התקינה האירופית בנושאי כלי רכב ונהיגה. יש לנו כאן שני סטים של תקנות, חלקן נדמה לי אושרו וצריכות לעבור איזשהו תיקון.


הבנתי שהעניין דחוף. ב- 9 באוקטובר 2005 נכנסות לתוקף תקנות אחרות שלמעשה מבטלות את מה שקיים. לכן, למרות שאנחנו מצויים בפגרה, אנחנו מקיימים את הדיון כדי לתת לכם את הכלים לעבוד, וזאת על-אף שזה הגיע ביום האחרון לפני יציאתנו לפגרה.


עורכת-דין חוה ראובני, היועצת המשפטית של משרד התחבורה, בבקשה.
חוה ראובני
קודם כל, אני רוצה להודות לוועדה על קיום הדיון בפגרה. חלק מהדברים שמונחים על השולחן כרגע נחוצים לנו בדחיפות גבוהה ביותר, עוד לפני שמושב החורף מתחיל.


באוקטובר 2004 אישרה הוועדה הזאת – בהרכבה הקודם – תיקון מאוד מאוד גדול לתקנות התעבורה, שכלל חמישים ומשהו תקנות, שאימצו את התקינה האירופית לחקיקה הישראלית. באימוץ הזה נקבעו שלבים שונים לתחילה, בהתאם לצרכים.
היו"ר אמנון כהן
על מה דיברו התקנות הללו?
חוה ראובני
התקנות עסקו בשלושה ראשים. ראש אחד היה סיווג מחדש של רשיונות הנהיגה, קביעת דרגות חדשות לרשיונות נהיגה לפי המקובל באירופה, שזה דומה אבל לא זהה למה שמקובל בישראל – לעשות את ההתאמות, כולל הוראות מעבר למעבר ההדרגתי מהרשיונות שלנו הקיימים לחדשים. זה ייכנס לתוקף, לבקשתנו, בינואר 2007. אנחנו עובדים על ההיערכות, זוהי עבודה גדולה מאוד מבחינה מחשובית, מבחינה אכיפתית. זהו תהליך ארוך, ניתנו לוועדה הסברים מפורטים למה אנחנו נזקקים לזמן ארוך כל כך.הראש השני היה שינוי הסיווגים של כלי רכב. אצלנו יש כיום מאות סוגים של כלי רכב. רצינו להכניס את עצמנו לאיזשהו סד של הגדרות וסיווגים, בהקבלה לסיווגים הקיימים בתקינה האירופית. גם זה ייכנס לתוקף בינואר 2007.


הראש השלישי – שאליו נוגעים רוב הדברים שעולים היום על סדר-היום – הוא הנושא של שינוי בתקינה עצמה של דרישות טכניות מכלי רכב, בראש ובראשונה בתחום המידות, המשקלות והעומסים: אורך מותר, משקל כולל מותר, עומס מותר על סרנים, שאצלנו היו גבוהים מהנהוג באירופה, מה שיצר בעיות בטיחותיות, בעיה של שחיקת תשתיות וגם ייקר מאוד את הרכב כיוון שאי-אפשר היה לקנות מוצרי מדף, היה צריך לבנות את כלי הרכב במיוחד לצרכים ולהגדרות של מדינת ישראל. ברגע שהאורך גדל, צריך לבנות את זה אחרת, ואם זה נושא משקל גדול יותר, צריך לעשות התקנות טכניות נוספות.
היו"ר אמנון כהן
מה ההבדל בין מה שאושר לבין מה שאתם מבקשים?
חוה ראובני
מטבע הדברים, כשעושים כזאת עבודה – כאשר ההכנה אצלנו נמשכה סדר גודל של שש שנים- קרו תקלות. כמה שניסינו, פה ושם יש תקנה שהיה צריך לתקן, ולא תיקנו.


שנית, היה כאן איזשהו קצר תקשורתי – תאריכי התחילה נקבעו בצורה לא מוצלחת. לדוגמה, תאריך התחילה של הוראת המעבר נקבע להיות ינואר 2007 לגבי דברים שכבר נכנסו לתוקף בפברואר. המעבר בין הישן לחדש נשאר חור של שנה וחצי, ולכן אנחנו צריכים לתקן את זה.
לאה ורון
מתי ייכנס לתוקף שינוי התקינה בעניין מידות, עומסים ומשקלות?
חוה ראובני
מידות, משקלות ועומסים – בתקופת החגים, בין ראש השנה ליום כיפור, בתאריך 9 באוקטובר.


פה ושם מצאנו נושאים שאנחנו מבקשים להשלים בהם את החסרים, ובנוסף היו תיקונים בתקנות התעבורה שהוועדה הזאת אישרה מאז שאישרה את התקינה האירופית, שמחייבים את ההתאמה שלהם גם כן לתקינה האירופית. הם הונחו על השולחן בטרם פורסמה התקינה האירופית, כך שאי-אפשר היה להתאים אותם ולכתוב אותם מראש לפי התקינה האירופית, אבל הם אושרו אחריה.


אלה למעשה עיקר השינויים שמונחים פה בפני הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
נעבור לקריאת התקנות.
חוה ראובני
אני מתחילה מהמסמך שנושא את הכותרת: תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ה-2005. אלה תקנות שלא תוקנו עדיין, זה מתקן את התקנות הקיימות.


4)

תיקון
1.
בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – התקנות העיקריות),
במקום הגדרת "רכב נוסעים פרטי (passanger car)"
יבוא:
""רכב נוסעים פרטי" – רכב מנועי פרטי המיועד להסיע נוסעים אשר צוין ברשיון הרכב שלו סיווג ראשי 1M"
אנחנו ביטלנו בתיקון של התקינה האירופית את הגדרת רכב נוסעים פרטי דו-שימושי – מה שמוכר כ"סטיישן" או חמש דלתות – והשארנו את רכב נוסעים ארבע דלתות. נשארנו בעצם ללא הגדרה ל"סטיישנים" ולחמש דלתות. אנחנו לא רואים יותר הצדקה להפריד בין השניים, ולכן אנחנו כותבים הגדרה לרכב נוסעים פרטי שתכלול את שניהם, בלי קשר למספר הדלתות.
היו"ר אמנון כהן
זה מתבטא גם במחיר.
חוה ראובני
זאת רק הגדרה. בתקנות התעבורה אנחנו מטילים חובות על נהגי רכב לפי סוג הרכב, מוגדר בתקנות. אנחנו קובעים תקינה לרכב, כך שאם היום התקנות מדברות על רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו-שימושי, אני רוצה לדבר על רכב נוסעים פרטי ולהתייחס לשניהם בחבילה אחת.
היו"ר אמנון כהן
שתי דלתות, ארבע דלתות, חמש דלתות – אותו דבר.
חוה ראובני
אותו דבר. אנחנו לא משנים את הדרישות מהם, אנחנו רק קובעים הגדרה משותפת.
היו"ר אמנון כהן
האם במחירון שיוצא זה מתבטא מבחינת מחיר?
חוה ראובני
זה לא קשור. זאת הקטגוריה המשפטית, זה לא מתערב ביבואנים שבתוך קטגוריה משפטית אחת יכולים לייצר מגוון רחב מאוד של דגמים, שכולם נמצאים תחת הכותרת המשותפת של רכב נוסעים פרטי.
אילן ליבוביץ'
איך זה היה עד היום בתקנות?
חוה ראובני
היו שתי הגדרות: היה רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו-שימושי, שזה מה שקרוי "סטיישן" או חמש דלתות.
אילן ליבוביץ'
כעת, כשעושים סריקה של התקנות, בכל מקום יהיה כתוב רק רכב נוסעים פרטי?
חוה ראובני
ההגדרה של פרטי דו-שימושי יורדת.
לאה ורון
למעשה, מבחינת הציבור אין שום שינוי, למעט השינוי בהגדרה.
חוה ראובני
נכון, כי גם כיום הדרישות משני סוגי הרכב האלה הן זהות – התקינה, החובות של התנהגות בדרך – אין הבדל ביניהן, כך שההפרדה ביניהן בתקנות הפכה להיות מיותרת.
אילן ליבוביץ'
האם יש בתקנות מקומות שעדיין משתמשים ברכב פרטי דו-שימושי?
חוה ראובני
אני מקווה שלא, מקווה שהורדנו את כל המקומות.
לאה ורון
אם לא – תצטרכו לאשר תיקון נוסף.
חוה ראובני
מדובר ב- 600-700 תקנות, אנחנו משתדלים לא לפספס.
היו"ר אמנון כהן
תקנה 1 מאושרת.

תיקון
2.
בתקנה 9א(א) לתקנות העיקריות, במקום "4,000 ק"ג" יבוא
תקנה9א

"3,500 ק"ג".


העברנו את חלוקת המשקלים, שינינו את מקומה.
היו"ר אמנון כהן
תקנה 2 אושרה.
חוה ראובני
תיקון
3.
בתקנה 76(ג) לתקנות העיקריות, במקום "4,000 ק"ג" יבוא "3,500 תקנה 76

ק"ג".
היו"ר אמנון כהן
מה ההבדל בין תקנה 9א(א) לבין תקנה 76(ג)?
חוה ראובני
תקנה 9א עוסקת בשלט של נהג חדש, היא מטילה על נהג חדש ברכב שמשקלו עד 4,000 ק"ג לשים שלט "נהג חדש"; תקנה 76(ג) עוסקת בחניות.
סנ"צ שולמית שמעון
הוועדה, למיטב ידיעתי, לפני יומיים טיפלה גם בתיקון של 76(ג) לגבי חניות של רכב שמוביל חומרים מסוכנים.
חוה ראובני
אם כבר תוקן שם, אני אבדוק שלא נפרסם פעמיים את אותו דבר.
לאה ורון
היה תיקון תקנה אחרת בנדון, וזה אושר.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מאשרים את תקנה 3. תבדקו שזה לא קיים בתיקון אחר.
אילן ליבוביץ'
האם אלה לא התקנות שלגביהן היו ויכוחים?
חוה ראובני
לא. זה קשור לאותה תקנה, אבל פה אנחנו לא מתעסקים עם החנייה. החובה כאן מוטלת על רכב שעולה על 4,000 ק"ג, אני מעבירה את זה לעולה על 3,500 ק"ג.תקנה 4 – תיקון תקנה 190. תקנה 190 היא התקנה שעניינה כל מיני היתרי נהיגה. יש כלי רכב מסוימים שמצריכים דרגת רשיון מסוימת פלוס היתר. לדוגמה: אמבולנס – מי שיש לו רשיון נהיגה דרגה 2, מה שמכונה בציבור ב', צריך את הדרגה הזאת פלוס היתר, ויש תנאים מסוימים לקבלת ההיתר. היו לנו מעט פספוסים בתיקונים של ההיתרים, ואני מבקשת לתקן אותם.

תיקון
4.
בתקנה 190 לתקנות העיקריות –
תקנה
190

(1)
בפסקה (1) –

(1) במקום הרישה יבוא "כאמור בתקנה 184(ב) אם

המבקש";


זהו היתר לאוטובוס זעיר פרטי, מה שקרוי היתר של משפחות ברוכות ילדים להסיע, עם דרגה 2, עד 15 נוסעים - בתקינה האירופית זה עד 16 - שלא בשכר. לא מדובר על מסיעים בשכר, מדובר על אנשים שלצרכים פרטיים לחלוטין צריכים להסיע למעלה מ-8 נוסעים. ההיתר הזה נועד לאפשר להם לעשות זאת בלי להוציא רשיון נהיגה למשאית או לאוטובוס.
היו"ר אמנון כהן
אם יש לאדם 17 ילדים?
חוה ראובני
אז חוששתני שהוא ייאלץ להוציא רשיון נהיגה לאוטובוס. אנחנו מגיעים עד 16 נוסעים.
היו"ר אמנון כהן
כולל הנהג.
חוה ראובני
לא, מעבר לנהג. בתקינה האירופית זה יהיה נהג פלוס 16. כיום זה 1 פלוס 15.
היו"ר אמנון כהן
אם יש אחד או שניים כאלה חריגים, אפשר לטפל בזה.
חוה ראובני
אני לא חושבת שיש את הבסיס לכך, אבל הם ממילא צריכים רכב מסוג אוטובוס. אין כלי רכב קטנים מתחת ל- 3.5 טון שאפשר להסיע בו כל-כך הרבה נוסעים.

(2) בפסקת משנה (א), במקום "תקנה 178" יבוא "תקנה 180".

אלה ההפניות לדרגות החדשות של התקינה האירופית.


פסקה 4 זה התיקון של הטרקטורים שהוועדה אישרה. באוגדן שעדכנתי אתמול זה עדיין לא נכנס. דרגה 4 זה ההיתר לנהיגה בטרקטור משא. אנחנו מתקנים פה את ההפניות ההדדיות בין התקנות.


(2)
בפסקה (4) -

(1) ברישה במקום "בתקנה 177(6)" יבוא "בתקנה

179(6)";
היו"ר אמנון כהן
מה יהיה כעת לגבי טרקטור?
חוה ראובני
הוועדה אישרה לפני כחצי שנה תקנות שיוצרות סוגים חדשים של כלי רכב. מה שנמצא היום בקבוצה מאוד רחבה של טרקטור, אנחנו גזרנו לחתיכות והוצאנו מתוך זה קבוצה שקראנו לה טרקטור משא, הוצאנו מתוך זה רכב שטח. הוצאנו עוד נתח. זה תיקון שאושר בוועדה לפני כשמונה חודשים, פורסם לפני חצי שנה. כאן אנחנו מתקנים את ההפניות בתקינה האירופית. זה קשור גם לתיקון השני שנמצא פה על השולחן.

(2) בפסקת משנה (א), במקום "177(1) יבוא "179(1)".

אלה מספרים חדשים של התקינה האירופית.
(3)
בפסקה (5) -
(1) ברישה, במקום "בתקנה 176א(4)" יבוא "בתקנה

177";

176א(4) – מדובר על אופנוע להגשת עזרה ראשונה. אנחנו לא משנים את המהות, אנחנו רק מחליפים את המספרים של התקנות בהפניות.

(2) בפסקת משנה (א), במקום "תקנה 176א" יבוא "תקנה 177".
היו"ר אמנון כהן
אין פה החמרה מבחינת רישוי.
חוה ראובני
כלום. אלה רק הפניות.
היו"ר אמנון כהן
האם יש הערות לגבי תקנה 4? אין. אנחנו מאשרים את תקנה 4.
חוה ראובני
תקנות 5 ו-6, עניינן תיקון ההפניות בתקנות מגרשי הדרכה, שגם הן טרם נכנסו לתוקף.
לאה ורון
השתלמות מעשית בנהיגה.
אילן ליבוביץ'
מתי זה אמור להיכנס לתוקף?
חוה ראובני
הן ייכנסו לתוקף כשיהיו שישה מגרשים בפריסה ארצית. אנחנו חושבים שבערך בעוד שנה. אנחנו עושים עבודה אינטנסיבית.
גבי בן הרוש
מגרשים יהיו, אבל קרח ושלג לא יהיה בארץ.
חוה ראובני
אנחנו עושים עבודה אינטנסיבית מאוד, אנחנו מנסים לסייע ליזמים לעבור את ועדות התכנון. זה היה אמור להיכנס לתוקף במרס החולף, לפני מספר חודשים.
לאה ורון
לאחר שהוועדה אישרה את זה בדחיפות, לבקשת משרד התחבורה.
חוה ראובני
תקנות בעניין מגרשי הדרכה אושרו שנה וחצי קודם. ביקשנו תחילה של שנה וחצי, האמנו שתוך שנה וחצי יקומו המגרשים. בפועל התברר שתקוותינו נכזבו.
אילן ליבוביץ'
כמה מגרשים מצויים היום בהליכים?
דוד אלוש
יש כבר שלושה בהליכים כמעט סופיים ויש עוד חמישה בהליכים. מסתבר שהבירוקרטיה היא מאוד רצינית.
לאה ורון
אולי ראוי שמשרד התחבורה יכתוב לוועדה היכן עומד הנושא של מגרשי ההדרכה, בהתחשב בעובדה שהוועדה אישרה והזדרזה לאשר עוד בפגרה הראשונה, בתקופתו של חבר הכנסת שמחון.
דוד אלוש
אני אבקש מהסמנכ"ל.
חוה ראובני
תקנה 213א(א) מדברת על מי חייב להשתלם במגרשי הדרכה.

תיקון
5.
בתקנה 213א(א) לתקנות העיקריות –
תקנה
213א

(1)
בפסקה (1), במקום "תקנה 177" יבוא " תקנה 179";


(2)
בפסקה (2), במקום "לפי תקנות 179א עד 187" יבוא "לפיתקנות 182, 183, 184 לנהיגת רכב ציבורי ו-185".


תקנה 213ג(א)(4) מדברת על מי יכול להיות מדריך במגרש הדרכה.

תיקון
6.
בתקנה 213ג(א)(4) לתקנות העיקריות –

תקנה
213ג

(1)
במקום "תקנות 178, 179, 179א ו-180" יבוא "תקנות 180,181, 182 או 183";
(2) במקום "תקנה 181" יבוא "תקנה 184 לנהיגת רכב ציבורי".
היו"ר אמנון כהן
למה מופיעה המילה "או"?
חוה ראובני
כאשר כותבים "או" ברשימה, זה אומר כל המשפט. לא צריך להיות רשיון לפי כל הדרגות האלה, אלא לפי אחת מהן.
אילן ליבוביץ'
במקור כתוב וְ- 180.
חוה ראובני
לדעתי זה צריך להיות "או". מהנוסח הנוכחי משתמע שצריך שיהיו לו כל הדרגות האלה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מסמיכים אותך אם נפלה טעות.
דוד אלוש
תקנה 183 מכסה את כל מה שיש לפני כן.
היו"ר אמנון כהן
תקנה 180 קודם לא כיסתה?
דוד אלוש
180 לא כיסה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מאשרים את תקנות 5 ו-6.
חוה ראובני
תיקון
7 .
בתקנה 364ב(ג) לתקנות העיקריות, במקום "4,000 ק"ג" יבוא "3,500 ק"ג".
תקנה

364ב
לאה ורון
"(ג) רכב כאמור בתקנת-משנה (ב) ששנת ייצורו בהתאם לרשום ברשיון הרכב לפני שנת 1972 שנרשם עד כ"א באב התשל"א (15 באוגוסט 1971) וכן רכב שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג יהיו מצויידים במנעול בטחון או במכשיר נעילה שיהיו תקינים בכל עת."
היו"ר אמנון כהן
תקנה 7 מאושרת.
חוה ראובני
תיקון
8.
בתוספת השניה לתקנות העיקריות, בחלק ג' בפרט 18, במקום

התוספת

"(תקנה 355 (ד) ו-(ה))" יבוא "(תקנה 355 (ג2) עד (ה))".
השניה

זהו שינוי בהפניות שבתקנים.
היו"ר אמנון כהן
תקנה 8 מאושרת.
חוה ראובני
תחילה
9.
(א)
תחילתן של תקנות 1 עד 7, ביום י"א בטבת, התשס"ז (9
בינואר 2007);
היו"ר אמנון כהן
כפי שהיה?
חוה ראובני
אותו תאריך של התקנות הקיימות.


(ב) תחילתה של תקנה 8 – ביום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 3) (תיקון),

התשס"ה-2005.

זה התיקון השני שמונח על שולחן הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
באוקטובר.
חוה ראובני
לא. זה מתי שהתיקון הנוסף שמונח על סדר-היום להיום, ייכנס לתוקף. זה שייך לזה עניינית, ואנחנו רוצים שהם ייכנסו לתוקף ביחד ברגע שזה יתפרסם.
היו"ר אמנון כהן
אישרנו את תקנה 9.

2. תקנות התעבורה (תיקון מס' 3)(תיקון), התשס"ה-2005 בדבר אימוץ התקינה האירופית בנושאי כלי רכב ונהיגה
היו"ר אמנון כהן
אנחנו עוברים לסט הבא של התקנות – תיקון 3.
חוה ראובני
תיקון 3 זה מה שקרוי התקינה האירופית, זה התיקון שהוועדה אישרה באוקטובר אשתקד, ואנחנו רוצים לערוך בו כמה שינויים.

תיקון
1.
בתקנה 11 לתקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ה-
תקנה

2005
(להלן – התקנות המתקנות) –

11


תקנה 11 זו התקנה שדיברה על רשיונות נהיגה חדשים.

(1) בתקנה 177 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:
"ובאופנוע להגשת עזרה ראשונה, אם ניתן מאת רשות הרישוי היתר מיוחד בכפוף לאמור בתקנה 190.";

177 מדבר על רשיון נהיגה על אופנוע בינוני, 33 כוח סוס. בתקינה האירופית זה כבר לא עובד לפי סמ"ק, אלא לפי ההספק. כיוון שיכול להיות אותו נפח מנוע בעוצמה מאוד מאוד שונה, אנחנו עוברים כמו בתקינה האירופית לבסיס של הספק.
היו"ר אמנון כהן
מה נגיד היום במקום כוח סוס?
סנ"צ שולמית שמעון
יופיע גם הנתון של סמ"ק.
חנניה אפנג'ר
הספק. לא מתייחסים יותר לכוח סוס.
היו"ר אמנון כהן
נניח 500 סמ"ק.
דוד אלוש
500 סמ"ק זה בין 24 ל-33 כוחות סוס.
היו"ר אמנון כהן
ומה ההספק?
דוד אלוש
ההספק הוא פונקציה של משקל, של כוח סוס ונפח. התאמנו את עצמנו למצב באירופה.
סנ"צ שולמית שמעון
עדיין יצוין ברשיון הרכב גם ההספק וגם הסמ"ק.
חוה ראובני
מאז שאושרה התקינה האירופית, אנחנו יצרנו את ההיתר לאופנוע להגשת עזרה ראשונה.
דוד אלוש
אין התייחסות לכוח סוס, נכון?
חוה ראובני
אני מכניסה לתוך הדרגה A1 את האופנוע להגשת עזרה ראשונה - מאת רשות הרישוי היתר מיוחד בכפוף לאמור בתקנה 190.


הוועדה אישרה לפני מספר חודשים היתר לאופנוע להגשת עזרה ראשונה למי שיש לו רשיון נהיגה דרגה ב', שזה אופנוע עד 500 סמ"ק. כרגע אני רוצה להכניס את זה לתקינה האירופית בדרגה הבינונית המקבילה של האופנועים.
דוד אלוש
גם לגבי כוח סוס?
חוה ראובני
אני מכניסה לתוך זה היתר על גבי תקנה 177.
דוד אלוש
אבל מצוין פה: באופנוע להגשת עזרה ראשונה. באיזו רמת כוח סוס האופנוע הזה?
חוה ראובני
קבענו לזה הגדרה, כמה כוח סוס, אני לא זוכרת כרגע את המספר.
סנ"צ שולמית שמעון
אם הוא קיים ב- 177, אז המקסימום שיכול להגיע לו לפי דרגה A זה רק 33 כוח סוס.
חוה ראובני
(2)
במקום תקנה 179 לתקנות העיקריות יבוא:

כאן אני מעתיקה את התיקון של הטרקטורים שנעשה לפני מספר חודשים.
רשיון
"179 . "רשיון נהיגה דרגה 1 הוא רשיון
נהיגה

לנהוג -
דרגה 1

(1)
בטרקטור למעט טרקטור משא

גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 10,000 ק"ג, אם נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 189(א);

(2)
במכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל או

מכונה ניידת אופנית,שמשקלה הכולל המותר אינו עולה על 14,000 ק"ג, למעט מלגזה;
(3)
במלגזה שכושר הנשיאה שלה עד 20,000 ק"ג;

(4)

בטרקטורון;

(5)
ברכב שטח;
(6)
בטרקטור משא, אם ניתן היתרמאת רשות הרישוי לפי תקנה 190.";


(3)
בתקנה 180(א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:


זוהי התקנה של רשיון נהיגה לרכב פרטי."(4)
בטרקטור משא";


(4)
בתקנה 181 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא
זו התקנה של המשאית עד 12 טון.
"(4)
במכונה ניידת אופנית שמשקלה הכולל המותר אינו עולה על 14,999 ק"ג או במלגזה";


(5)
בתקנה 182 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:


כאן מדובר על משאית כבדה.
"(3)
במכונה ניידת אופנית שמשקלה הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג";
(6) בתקנה 185 לתקנות העיקריות, פסקה (4) – בטלה. כאן מדובר על רשיון נהיגה לאוטובוס.
דוד כוכבא
מה לגבי רשיון נהיגה דרגה 7, של טיולית?
חוה ראובני
טיולית כרגע נמצא ברשיון נהיגה D, רשיון נהיגה לאוטובוס. יש מחלוקת.
דוד כוכבא
מה דינו של נהג שיש לו רשיון נהיגה על טיולית? האם הוא יכול לנהוג על אוטובוס?
חוה ראובני
לא.
דוד כוכבא
איחדתם את הרשיונות. אתם ביטלתם את רשיון הנהיגה לטיולית.
דוד אלוש
הם ביטלו את זה בתקנות בוורסיה הקודמת. רציתי שזה יתוקן כאן היום.
חוה ראובני
לא הנחנו את זה על השולחן, יש אצלנו עדיין מחלוקת מה צריך להיות. עלתה השאלה מה צריך להיות רשיון הנהיגה לטיולית - האם צריך אוטובוס או לא צריך אוטובוס.
דוד אלוש
אבל אנחנו חיים בינתיים.
חוה ראובני
תקנות התקינה האירופית ייכנסו לתוקף רק בינואר 2007. עד אז אנחנו נביא את הפתרון.
קריאה
בינתיים המשטרה עושה חיל...
חוה ראובני
זה לא נכון.
דוד כוכבא
רשיון נהיגה דרגה 7, שזה רשיון טיולית, בוטל, ובעצם אוחד עם רשיון לאוטובוס.
דוד אלוש
לא מדויק.
דוד כוכבא
לאחר כניסה לתוקף של התקנות - מי שינהג על טיולית יצטרך רשיון נהיגה על אוטובוס, לא על משאית.
היו"ר אמנון כהן
וכרגע הוא לא צריך.
דוד כוכבא
אבל ישנם אנשים שמחזיקים רשיון נהיגה דרגה 7, שזה טיולית - זה היה רשיון נהיגה נפרד שבוטל.


אנחנו מבקשים שאנשים אלה יקבלו רשיון לאוטובוס כי יכול להיות גם שהטיולית לאט לאט תיכחד. אם זה אוחד, אזי שיקבלו רשיון על אוטובוס.
דוד אלוש
הטיולית בוטלה לפני הרבה שנים. מי שמחזיק בדרגת הרשיון, מחזיק את זה כדרגת רשיון, אבל היום מי שרוצה טיולית - אנחנו לא נותנים. אנחנו מחייבים אותו לעבור את הקורס לרכב ציבורי, לאוטובוס, ולקבל רשיון נהיגה לאוטובוס.
היו"ר אמנון כהן
כמה טיוליות קיימות?
גבי בן הרוש
יש 270 טיוליות.
דוד אלוש
רוב הטיוליות זה מעין זכות ציבורית, כמו מונית - זה עובר בירושה מאב לבן.

אנחנו היום לא מאשרים רישום של טיולית. אדם שיש לו כסף ורוצה לקנות טיולית - אנחנו לא מאשרים.
היו"ר אמנון כהן
צריך מודל חדש.
דוד אלוש
אז אנחנו כן מאשרים.
היו"ר אמנון כהן
מה יקרה ב- 2007?
דוד אלוש
כאן אירעה לנו מעין תקלה. כפי שגב' חוה ראובני ציינה, אנחנו כרגע בדיונים כי יש אצלנו במשרד חילוקי דעות לגבי הטיולית ולגבי האוטובוס.


יש כאלה הגורסים שמי שיש לו לטיולית - יקבל גם על אוטובוס, ולו מהסיבה שהמבנה של הטיולית היום הוא כמו אוטובוס, והוא מסיע רק נוסעים ולא מסיע מטען או משא. יש הגורסים אחרת, ולכן את זה עדיין לא הנחנו על השולחן.
היו"ר אמנון כהן
אני מבין שעד 2007 הם ממשיכים באותו מסלול, וב- 2007 ניתן את הדעת.
אבשלום וילן
לא. הטענה שלהם היתה שמי שבוורסיה הקודמת היה לו רשיון לטיולית, ואין לו כרגע רשיון על אוטובוס – באישור התקנות הקיימות הוא בעצם נופל בין הכיסאות.
דוד אלוש
הוא לא נופל בין הכיסאות. תיאורטית, הוא יכול לקבל על אוטובוס.
אבשלום וילן
הם מתארים פה מצב שמי שיש לו רשיון לטיולית – הוא לא תקף יותר. הוא עדיין לא עשה רשיון על אוטובוס, איך הוא נוהג את הטיולית?
חוה ראובני
התקנות של רשיונות הנהיגה בדרגות החדשות נכנסות לתוקף בינואר 2007. בנוסף, התקנות קובעות שכל אחד שיש לו רשיון נהיגה לפי התקנות הקודמות – יכול לנהוג כל רכב שהיה רשאי לפי התקנות הקודמות במשך עוד שנה וחצי. בעיה תהיה לא לפני יולי 2008. עד אז אני חושבת שאנחנו נצליח להכריע בינינו ולהניח את זה.
היו"ר אמנון כהן
האם כרגע הם לא נפגעים מכך?
חוה ראובני
לא כרגע ולא בעוד שלוש שנים.
אבשלום וילן
הם על פסק זמן עוד שלוש שנים. הם לא הכריעו בוויכוח, אבל יכול להיות כך - או שבסופו של דבר יכירו ברשיון הטיולית שלהם, או שיחייבו אותם תוך שלוש שנים לעשות קורס על אוטובוס, או שימצאו פתרון יצירתי אחר.
לאה ורון
בכל מקרה הם יידרשו להביא את התקנות לאישור הוועדה, ואז אתם תידרשו לדון בכך ולהחליט.
היו"ר אמנון כהן
מה גורלם במקרה שלא מביאים תקנות?
דוד אלוש
נכון לרגע זה, מי שיש לו רשיון על טיולית לא יכול לנהוג על אוטובוס.
היו"ר אמנון כהן
הוא רוצה להמשיך לנהוג על טיולית, אבל אתה מחייב אותו רשיון לאוטובוס.
אבשלום וילן
לא בשלוש השנים הקרובות.
דוד אלוש
נכון לרגע זה, אני לא מחייב אותו לכלום.
היו"ר אמנון כהן
הוא רוצה כל חייו להישאר עם הטיולית, לא רוצה לנהוג על אוטובוס. אתה אומר היום שאולי הוא יקבל רשיון על אוטובוס, אבל הוא לא רוצה לנהוג באוטובוס.
דוד אלוש
אם אנחנו נחליט – ואתם תאשרו – את הטיולית כאוטובוס, זה לא משנה.
היו"ר אמנון כהן
ואם לא תביאו את זה, מה יקרה?
דוד אלוש
הוא יוכל לנהוג על טיולית, אבל אנחנו עד 2007 נמצא את הפתרון להביא לשולחן הזה את השינוי.
היו"ר אמנון כהן
נניח שאתם לא מביאים, מה יקרה בתקנות הקיימות היום?
סנ"צ שולמית שמעון
יש לכך תשובה ברורה וחד-משמעית בתקנות שייכנסו לתוקף.
היו"ר אמנון כהן
אני לא יכול לחייב שר להביא תקנות.
דוד אלוש
אנחנו דנים על כך כרגע במשרד, אנחנו יושבים בדיוק על הסעיף הזה.
היו"ר אמנון כהן
אני שואל מה יקרה אם לא תגיעו להסכמות.
גבי בן הרוש
יש בעיה יותר חמורה, ולא מניחים את זה על השולחן. יש מעל 200 טיוליות, והטיוליות האלה לא נוסעות לבתי-ספר ולא מסיעות אזרחים. צה"ל חייב אותנו היום למפרט ולתקן חדש לטיוליות כי הן משרתות את צה"ל בתנאי שדה ליחידות הקרביות.


אנחנו מדברים על אותם נהגים – דור המדבר – שהוציאו רשיונות אז, אינני מבין מדוע לא מביאים את זה היום. אנשים נכנסים להשקעות, מחר אומרים לאדם כזה שהרשיון שלו לא טוב, כאשר הוא נסע כך במשך 30 שנה.
חוה ראובני
אני רוצה לציין שכיום יש לקונה. בטבלה שלנו באמת אין דרגה מקבילה לדרגה 7.


עם זאת, אני חושבת שלוועדה יש מספיק ניסיון איתנו, שגם כאשר אנחנו יוצרים דרגה חדשה ומחמירים דרישות לגבי האוכלוסייה הקיימת שכבר יש לה רשיון, אנחנו קובעים לגביה הוראת מעבר.


כדי להוציא רשיון נהיגה לטיולית אנחנו דורשים כך, אבל לגבי מי שכבר יש לו רשיון לטיולית או עסק בזה – אנחנו מקלים מאוד. עשינו את זה עם האוטובוס הזעיר הציבורי, עשינו את זה אפילו כאשר הכנסנו את הדרישות למשא כבד דרגה 13, עשינו את זה לאחרונה עם המכונות הניידות. זאת הגישה, אנחנו לא רוצים לפגוע בתעסוקה ובפרנסה של אנשים.
אבשלום וילן
אנחנו כרגע ב-10 באוגוסט. שיביא המשרד תוך שלושה חודשים את הפתרון שלו, ונדון בכך.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא דנים בכך כרגע. העלית את זה בצדק, אתה חרד לגורל אותם אנשים. כרגע זה לא על השולחן.

אנחנו נבקש מגב' חוה ראובני – שמייצגת את המשרד היום – שתמציא לנו תוך פרק זמן סביר, עד סוף שנת התקציב הנוכחית, את הפתרון שיעלה בדיונים שלכם.
גבי בן הרוש
לפי המצב הזה, בשנת 2013 נשב פה ונדבר על זה. אנחנו נופלים בין הכיסאות.
לאה ורון
יש זמן עד יוני 2008.
דוד כוכבא
אם אתה תתנה את המשך קידום החקיקה במציאת פתרון, תאמין לי שזה ייפתר תוך שבועיים.
חוה ראובני
מר כוכבא, זאת בעיה שתהיה בעוד שלוש שנים. אנחנו ביקשנו דיון פגרה על מה שאנחנו צריכים עכשיו.
דוד כוכבא
אבל מדוע את לא מעבירה משהו מושלם? בעוד שנה לא יהיו מחלוקות?
חוה ראובני
מישהו יכריע בהן.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מאשרים את סעיף 1, עוברים לסעיף 2, ועד סוף השנה תביאו לנו את התקנות.
אבשלום וילן
אדוני היושב-ראש, סוף השנה זה מסוכן מדי – תהיה מערכת בחירות. תן להם חודש לאחר החגים, עד סוף נובמבר, בהנחה שעדיין תהיה כנסת.
דוד אלוש
יושבים כאן המובילים. אנחנו בדקנו את הסוגיה. היות ויש בינינו חילוקי דעות – היות והמשקל של הטיולית וכן המבנה החדש, שזה מיועד לנוסעים, והמשקל דומה למשקל של אוטובוס רגיל, 17 טון, אזי היתה נטייה כן לאשר את זה כאוטובוס, אבל צודקת גב' חוה ראובני. היות שזה היה כתוב אחרת, זה עדיין בתהליך.
אבשלום וילן
האם אתם מסוגלים בשלושה חודשים – כולל החגים – לשבת ולפתור את הסוגיה הזאת?
דוד כוכבא
אני מעריך שכן.
היו"ר אמנון כהן
סעיף 1 מאושר.
חוה ראובני
תיקון
2.
בתקנה 13 לתקנות העיקריות -
תקנה
13

(1)
פסקה (2) – בטלה;
(2) במקום פסקה (4) יבוא:
"(4)
בתקנת משנה (ג), ברישה ובפסקה (4), במקום "תקנה 180" יבוא "תקנה 183", ובפסקה (2), במקום "תקנה 179א" יבוא "תקנה 182";"

כאן אנחנו מדברים על תיקונים של ההפניות.
היו"ר אמנון כהן
תקנה 2 מאושרת.
חוה ראובני
תיקון
3.
בתקנה 28 לתקנות המתקנות, בתקנה 271א(ד)(2) לתקנות
תקנה

העיקריות, בטור סיווג משנה, מול סיווג ראשי 2N ו-3N, בסופו
28

יבוא:


"6
תומך"
בתקנה 28 מדובר על סיווג רכב חדש לפי התקינה האירופית. בטבלת סיווגי הרכב לפי התקינה האירופית, בסיווג של כלי רכב מסחריים, השמטנו את הסוג תומך, שהוא כמובן סיווג קיים, שזה הסוס של הנתמך של הסמיטריילר.
היו"ר אמנון כהן
תקנה 3 מאושרת.
חוה ראובני
תקנה 314 עוסקת במשקל הכולל המותר של רכב. אנחנו לא משנים משקלים, אבל עורכים כמה תיקונים.

תיקון
4.
בתקנה 34 לתקנות העיקריות, בתקנה 314 לתקנות העיקריות –

תקנה
34

(1)
בתקנת משנה (א), בפסקה (3), במקום הרישה יבוא "האמור
בפסקה זו יחול בנוסף על האמור בפסקאות (1) ו-(4):"

בתקנה הזאת אנחנו רוצים לומר שרכב מחובר זה משאית שיש לה נגרר. לכאורה, אפשר לעשות צירוף של כל משאית עם צירוף של כל נגרר, בתנאי שהמשאית עומדת בדרישות המידות והמשקלות למשאיות, והנגרר עומד בדרישות של מידות ומשקלות לנגררים.

אנחנו מבקשים לומר שאי-אפשר לעשות כל צירוף שהוא, אלא אנחנו מגבילים זאת רק לצירופים שמנויים כאן. אמרנו זאת בתקנות הקודמות, בתיקון לתקינה האירופית, אבל אמרנו זאת בצורה לא ראויה. אמרנו בנוסח ש"לא יירשם רכב מחובר....", אבל תקנה 314 לא עוסקת כלל ברישום, היא עוסקת בסטנדרט: המידות והמשקלות יהיו כך. לכן חשבנו שצריך לשנות את הנוסח שקבוע שם, אנחנו לא משנים את המידות והמשקלות, אנחנו לא משנים את הצירופים האפשריים. תיקון 3 כבר אמר מהם הצירופים האפשריים, אנחנו רק חושבים שצריך לנסח זאת אחרת.
היו"ר אמנון כהן
כיום, חברה שיש לה משאיות ויש לה גם גרורים, לא תצטרך לשנות דבר?
דוד אלוש
לא, הם לא יצטרכו לרמות אותנו. בפועל, בשטח, אותו בעל משאית לוקח את המשאית כמשאית ומצרף אליה גרור שהאורך שלו שונה. הוא קונה גרור נוסף ואחר-כך הוא בא אלינו בטענות שלגרור יש רשיון רכב, לגורר – המשאית – יש רשיון רכב, וכשהוא מחבר את שניהם זה יוצר מעין הכלאה.
לאה ורון
האם מדובר על אורך או שמדובר על משקלים?
גבי בן הרוש
גם וגם.
אבנר פלור
כפי שחוה ציינה, התקנה באה להסדיר כדי שיהיה יותר ברור לאותם נהגים ולאותן חברות הובלה, שבעצם מדובר על רכב מחובר. רכב מחובר זה גורר וגרור, זאת אומרת שהמשקל הכולל של הרכב המחובר הוא משקל הגורר פלוס משקל הגרור.
באנו גם לציין את השילובים
רכב שני סרנים וגרור שלושה סרנים, או רכב שלושה סרנים וגרור שלושה סרנים – רק הצירופים האלה מותרים, שלא יקרה מצב שמישהו יעשה צירוף שאיננו מותר בתקנות.
היו"ר אמנון כהן
השאלה שלי היא לגבי חברות שעוסקות בהובלת סחורות – כאשר יש להן גורר ויש להן נגרר. האם התקנה לא משנה לגביהן דבר, האם הן לא מחויבות להחליף נגררים, וכו'?
אבנר פלור
לא. זה מדבר רק על החדשים, לא על הישנים – שלהם יש תקופת מעבר של עשר שנים. פה מדובר על החדשים.
גבי בן הרוש
לצערי, תקנות התעבורה במדינת ישראל קיימות משנת 61', לא שונה בהן דבר.

חברי אומר שחיברו, כי עבדנו וקיבלנו רישוי חוקי גם לנגרר וגם לזה – פעם אני מוביל עגבניות, פעם הודים ופעם ברזל לבניין - אבל לכל נגרר יש את הרישוי שלו.

נניח המשטרה תופסת רכב כזה ובודקת את האורך הכללי שלו, התקנה היא משנת 61' והיא מדברת על 15.5 מטר, אבל אנחנו נוסעים עם 17-18 מטר כבר 30 שנה, על-פי חוק. ואז מגיעים לבית-המשפט, יושבים דוחות משטרה – ואני מתכתב עם תחנות בכל הארץ, ואומר: הרי אנחנו במשך 30 שנה נוסעים באופן חוקי.

אנחנו לא מייצרים משאיות בארץ, אנחנו קונים אותן בארצות הברית או באירופה, במידות שלפיהן נוסעים בעולם. הנגרר הוא של יצרנים בארץ. קיבלתי רישוי חוקי, מה אתם רוצים ממני, אני נוסע על-פי חוק. זה שמשרד המשפטים ומשרד התחבורה לא שינו את התקנות במשך 30-40 שנה, האם אני צריך לסבול מזה?

רבותי, אני מדבר אתכם, והשולחן שלי בחיפה מלא בדוחות של תקנות התעבורה.
היו"ר אמנון כהן
מר בן הרוש, אתה מהשטח, אני שואל אותה שאלה ששאלתי את הגברת: האם התקנה הזאת לא משנה דבר לגבי חברות שמסיעות, האם לא יקרה מצב שהן יצטרכו מחר להחליף את כל הנגררים שלהן.
גבי בן הרוש
לא. זה בהסכמה איתנו, יש תקופת מעבר לעשר שנים, כמו באירופה. כשדובר על משקלות, אנחנו לא התאמנו את עצמנו לגמרי לאירופה, כי הזכרתי לחבריי שיש את צה"ל.
היו"ר אמנון כהן
כלומר, זה לא פוגע.
גבי בן הרוש
זה לא פוגע.
דוד אלוש
לגבי האורך, נאמר דבר לא מדויק. הוא ציין שאת התקנות תיקנו בשנת 61'. תיקנו את זה ב- 95'.
גבי בן הרוש
הן קיימות משנת 61'.
דוד אלוש
אבל הן תוקנו ב- 95'.
חוה ראובני
(2)
אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א1)
לא יצורף גרור לרכב מנועי או נתמך לתומך, אלא בצירופים המנויים בתקנת משנה (א)(1) ו-(2)."

יש כאן טעות דפוס. כתוב (א)(1) ו-(2). צריך להיות כתוב: (א)(2) ו- (3).
היו"ר אמנון כהן
תקנה 4 מאושרת.
חוה ראובני
תקנה 5 בעצם באה לחוקק מחדש תקנות שהיו כבר, ושבטעות בוטלו במסגרת התקינה האירופית. אני מבקשת להחזיר אותן מילה במילה, כפי שהן קיימות היום.

תיקון
5.
בתקנה 35 לתקנות המתקנות –

תקנה
35

(1)
במקום כותרת השוליים יבוא "הוספת תקנות 314א1
ו-314א2";
(2) בסופה יבוא:
"רכב 314א2. (א)
על אף האמור בתקנות אלה, אורכו הכולל של
להובלת

רכב מחובר או רכב מורכב כמפורט להלן,
חומרים
שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן

מסוכנים
לא יעלה על המצוין לצדו
במטרים
(1) רכב מחובר


18.75
(2) רכב מורכב בעל תא נהג מעל
המנוע שהאורך מפין הגרירה של
הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו
עולה על 12 מטרים


16.50
(3) רכב מורכב בעל תא נהג מאחורי
המנוע שהאורך מפין הגרירה של
הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו
עולה על 12 מטרים


17.60


(ב)
לא יעלה המשקל הכולל המותר של כלי רכבהמיועדים להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן,
על המשקל שצוין לצד כל אחד מהם
בק"ג
(1) רכב מנועי בעל 2 סרנים

18,000
(2) רכב מנועי בעל 3 סרנים

25,000
(3) רכב מנועי בעל 3 סרנים כשעל
הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד
גלגלים ומתלה אוויר או מתלה דומה לו
בתכונותיו בהתאם לאמור בהנחיות האיחוד האירופי מס' EC/96/53 לרבות כל העדכונים שלהן (בתקנה זו - מתלה), או כשהעומס המרבי המותר על סרן מניע
אינו עולה על 9,500 ק"ג

26,000
(4) רכב מנועי בעל 4 סרנים עם שני
סרני היגוי כשעל הסרן המניע
מותקנים מכל צד צמד גלגלים ומתלה
או כשהעומס המרבי המותר על כל
סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג
32,000
(5) גרורים
(א) גרור בעל 2 סרנים
18,000
(ב) גרור בעל 3 סרנים
24,000


(6) רכב מחובר
(1) רכב מנועי בעל 2 סרנים
שמצורף אליו גרור בעל 2
סרנים36,000
(2) רכב מנועי בעל 2 סרנים
שמצורף אליו גרור בעל 3
סרנים


40,000
גבי בן הרוש
יש כאן טעות ב- (ב). יש בינינו סיכום. זוהי התקנה הישנה, החזרתם אותה מחדש. יש סיכום שבמכולה ימית, גורר עם שני סרנים ונגרר שלושה סרנים, זה יהיה 43 טון.
חוה ראובני
אבל מדובר על חומרים מסוכנים.

(3) רכב מנועי בעל 3 סרנים
שמצורף אליו גרור בעל 2 או
3 סרנים


44,000
(7) רכב מורכב
(1) תומך בעל 2 סרנים שמצורף
אליו נתמך בעל סרן אחד
28,000
(2) תומך בעל 2 סרנים שמצורף
אליו נתמך בעל 2 סרנים
כשהמרחק בין הסרנים הוא
בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר
36,000
(3) תומך בעל 2 סרנים
שמשקלו הכולל המותר 18,000
ק"ג לפחות, על הסרן המניע שלו מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ונתמך בעל 2 סרנים שהמרחק בין סרניו
עולה על 1.8 מטר והעומס המרבי המותר עליהם הוא 20,000 ק"ג
או יותר


38,000

(4) תומך בעל 2 סרנים שמצורף
אליו נתמך בעל 3 סרנים
40,000
(5) תומך בעל 3 סרנים שמצורף
אליו נתמך בעל 2 סרנים
40,000
(6) תומך בעל 3 סרנים שמצורף
אליו נתמך בעל 3 סרנים
44,000

(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב) לא יעלה העומס המרבי המותר על סרנים של רכב שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצדם:
בק"ג
(1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי
7,500
(2) סרן בודד לא מניע

10,000


(3) סרן בודד מניע


11,500
(4) צמד סרנים ברכב מנועי
(1) כשמרחק בין הסרנים
פחות ממטר אחד

11,500
שמואל בן-ארי
כלומר, זה אותו דבר כמו סרן בודד?
אבנר פלור
זה בצמד סרנים, בדיוק כמו התקינה.
חוה ראובני
(2) כשהמרחק בין הסרנים
בין מטר אחד לבין 1.3 מטר
16,000
(3) כשהמרחק בין הסרנים
בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר ועל
הסרן המניע מותקן, מכל צד,
צמד גלגלים ומתלה או
כשהעומס המרבי המותר על
כל סרן מניע אינו עולה על 9,500
ק"ג19,000
(5) צמד סרנים בגרור או בנתמך
(1) כשהמרחק בין הסרנים
עד מטר אחד


11,000
(2) כשהמרחק בין הסרנים
מעל מטר אחד עד 1.3 מטר
16,000
(3) כשהמרחק בין הסרנים
מעל 1.3 מטר עד 1.8 מטר
18,000

(4) כשהמרחק בין הסרנים
מעל 1.8 מטר


20,000
(6) שלישיית סרנים בגרור או בנתמך
(1) כשהמרחק בין הסרנים
עד 1.3 מטר


21,000
(2) כשהמרחק בין הסרנים
מעל 1.3 מטר עד 1.4 מטר
24,000
(ד)
ברכב שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן, לא יפחת המשקל על הסרנים המניעים מ-25% ממשקל המטען המותר לאותו רכב לפי תקנות אלה."
גבי בן הרוש
אני מבקש לחזור לתקנה 5(2)(א), לגבי 18.75 מטרים ברכב מחובר – חשוב לי שהוועדה

תדע את המציאות שקיימת לי ולצה"ל, ואני מדבר על האורכים.


חבר הכנסת פורז, כיושב-ראש הוועדה, שלח אותנו ואת משרד התחבורה לעשות שיעורי-

בית.

לי ולצה"ל יש בעיה - אנחנו מייבאים רכב מארצות הברית. אנחנו מדברים כל הזמן על

תקינה אירופית. מה ההבדל בין הרכב האירופאי לבין הרכב האמריקני? שהמנוע של הרכב

האמריקני, באופן טבעי, הוא מקדימה, וזה מוסיף עוד מטר. בתקנות התעבורה אני נמצא עם 17.60 מטר, אבל בפועל אני עם 18.60 מטר ברכב אמריקני.

חבר הכנסת פורז שאל את משרד התחבורה: מה אתם רוצים, שבמדינת ישראל יהיה

איסור לייבא רכבים מאמריקה? לפי התקנות אסור לי לנסוע.

נכון שאי-אפשר לשים חריגים בתקנות התעבורה. מה שאני מבקש מהוועדה - שהמשטרה

תשמע זאת – שקיימת בעיה של רכב אמריקני. זו תקנה אירופאית.
אבנר פלור
קודם כל, אנחנו מדברים על נושא של חומרים מסוכנים.
גבי בן הרוש
זה לא משנה.
אבנר פלור
גם לנושא של הרכב הרגיל, הרי היתה ועדה שהיית שותף בה. אנחנו נתנו 1.10 מטר לכלי רכב אמריקניים, לרכב אירופאי נתנו 16.50 מטר. עכשיו אתה בא ומעלה בעיה שגם ה- 17.60 מטר לא מספיק לרכב האמריקני.

זוהי בעיה שלא כדאי שנעלה אותה עכשיו במסגרת הוועדה. זה צריך להתקיים בדיונים איתנו.
גבי בן הרוש
חשוב לי שהוועדה תדע. רכב כזה שעושה תאונת דרכים, חס וחלילה, קודם כל מודדים אותו מבחינת האורך, ואז המשטרה בצדק אומרת: מה אתם רוצים ממני, זהו החוק.


אני מבקש להתייחס לרכב האמריקני בארץ.
חוה ראובני
התקנות כבר קיימות – תוספת של 1.10 מטר.
אבנר פלור
הוא מסכים עם זה, ורק טוען שקיימת בעיה מעבר לכך בכלי הרכב הישנים, שבהם האורך יותר מ- 17.60 מטר. אנחנו נדון בכך יחד איתם.
גבי בן הרוש
אדוני היושב-ראש, אני מבקש מוועדת הכלכלה שאכן המשטרה ומשרד התחבורה יהיו תמימי-דעים. יש תקנה 315 של היתר פטור חריג.

בתקנות התעבורה אינני יכול לבקש חריג. זוהי הזדמנות עבורי להשמיע בוועדה שאכן קיימת בעיה כזאת.
היו"ר אמנון כהן
לא רק שקיימת בעיה. אני רוצה שאם מחר עוצרים – שיהיה פתרון.
אבנר פלור
אנחנו נעלה זאת בדיון במשרד, וניתן תשובות. אני אעלה זאת בפני הממונים.
היו"ר אמנון כהן
האם שבועיים מספיקים לשם כך?
אבנר פלור
תוך חודש.
גבי בן הרוש
מצוין.
היו"ר אמנון כהן
משרד התחבורה – אני מבקש תוך חודש ימים ליידע את הוועדה בנושא.
סרן לאה טל
אני מייצגת את צה"ל. בנוסח הקודם היה סעיף 314(א)(1) שנתן פטור לרכב צבאי בחירום. כעת, סעיף 314(א)(1) כביכול לא יחול על כל מה שדיברנו עכשיו, על רכב להובלת חומרים מסוכנים.
אבנר פלור
נכון.
סרן לאה טל
האם זה אומר שרכב של צה"ל להובלת חומרים מסוכנים לא יוכל לקבל את הפטור?
אבנר פלור
בנושא הזה היו כבר תכתובות אתכם. הנושא של רכב להובלת חומרים מסוכנים הוא לא במסגרת של התקנות הרגילות, זה בחוק שירותי הובלה, והפטור שצריך להינתן הוא מאותו חוק שירותי הובלה. זה לא פה, עובדה שגם הנושא של ה- 15 שנה נמצא באותו חוק, ואתם פטורים במסגרת אותו חוק.

אנחנו כתבנו לכם – ויש לי את התכתובות, אוכל להעביר לך לאחר הדיון – שעליכם לפנות למחלקת מטענים במסגרת חוק שירותי הובלה ולקבל את הפטור להובלת חומרים מסוכנים.
סרן לאה טל
חוק שירותי הובלה לא חל על צה"ל, יש לנו פטור בחוק.
היו"ר אמנון כהן
תקנה 5 מאושרת.
חוה ראובני
אני מבקשת להוסיף שורה שלא כתובה פה. התקנות האלה היו מפוזרות בתקנות קיימות, ולכן אנחנו מבקשים להוסיף משפט. אחרי (ד) אנחנו מבקשים להוסיף (ה): "לעניין תקנה זו יראו 2 סרנים בחלקו האחורי של הרכב כצמד סרנים, ו-3 סרנים בחלקו האחורי של הרכב כשלישיית סרנים".

זה קיים גם בתקנות הנוכחיות. בגלל שינוי מבנה של התקנות, זה נופל מהתקנה הנוכחית.
היו"ר אמנון כהן
תקנה 5 מאושרת, כולל התיקון.
דוד אלוש
שאלה אם זה לא מתנגש עם הגדרה של צמד בשלישיה.
חוה ראובני
זה מתנגש. לכן אנחנו אומרים: "לעניין תקנה זו יראו..." מדובר רק על התקנה הזאת.

בתקנה הבאה – תיקון תקנה 38 – מדובר על עדכון תקנים.

תיקון
6.
בתקנה 38(6) לתקנות המתקנות, במקום "ששנת ייצורו 2003" יבוא
תקנה

"ששנת ייצורו 2005".
38

אנחנו החלנו פה דרישה רטרואקטיבית בגלל אורך הזמן של תיקון התקינה.
היו"ר אמנון כהן
שלא תבקשו שוב עד 2008.
חוה ראובני
להיפך. הוועדה אישרה להחיל משהו אחורנית, שבסוף 2004 יחול משהו על רכב משנת ייצור 2003. אנחנו רוצים להזיז זאת קדימה ל- 2005.
היו"ר אמנון כהן
זה כבר לא רלוונטי, מזמינים רכבים 2006.
חוה ראובני
אבל התקנה הזאת כבר חיה.
שמואל בן-ארי
האם רכב חדש שמגיע היום כבר עונה להגדרת התקנות הללו?
חוה ראובני
כן.
גבי בן הרוש
הבדיחה העצובה היא שהרכב הישן עד שנת 2001 מורשה להוביל חומרים מסוכנים במשקל כללי של 63 טון; רכב חדש מוגבל ל- 41 טון.
דוד אלוש
אתם רציתם את זה.
גבי בן הרוש
אבל לא בחומרים מסוכנים.
חוה ראובני
תיקון
7.
בתקנה 39 לתקנות המתקנות, בתקנה 347א(ד) לתקנות העיקריות, תקנה

במקום "ששנת ייצורו 2003" יבוא "ששנת ייצורו 2005".
39
זה אותו דבר לגבי פנסי ערפל – מה שאמרנו קודם לגבי מכווני כיוון.
היו"ר אמנון כהן
תקנה 7 מאושרת.
חוה ראובני
תיקון
8.
בתקנה 42 לתקנות המתקנות, בתקנה 355(ג2) לתקנות העיקריות, תקנה

המילים "מסוג כאמור בתקנת משנה (ג1)" – יימחקו.
42

מדובר על משענות ראש. המילים האלה מיותרות כי התקנה מפנה לתקן, והתקן אומר כבר על איזה סוגי רכב זה יחול.
היו"ר אמנון כהן
תקנה 8 מאושרת.
חוה ראובני
התקנה הבאה – 55 – היא תקנת התחילה. הסברתי בפתיח שחלו כאן שיבושים.

תיקון
9.
בתקנה 55 לתקנות המתקנות -
תקנה
55

(1)
בתקנת משנה (א), במקום "למעט תקנות 32 ו-34" יבוא
"למעט התקנות המפורטות בתקנות משנה (ב) עד (ה)";


תקנת משנה (א) הקיימת אומרת: תחילתן של תקנות אלה, למעט כך וכך, שנתיים מיום פרסומן. אני רוצה למעט הרבה יותר מאשר מה שקיים שם.
לאה ורון
כלומר, זה דוחה את התחילה?
חוה ראובני
לא. להיפך, זה מקדים. זה נחלק פה לפי סעיפים, עניינית.


תקנת משנה (ב) של תקנה 55 זה התקנות שייכנסו לתוקף 30 יום מיום הפרסום. אלה תקנות שכבר נכנסו לתוקף בפברואר. תקנת משנה (ג) מתייחסת למה שייכנס לתוקף ב-9 באוקטובר הקרוב.

(3) בתקנת משנה (ג), במקום "תקנה 34" יבוא "תקנות 34, 35 ו-57".
תקנה 34 זה מה שאושר כבר אז; תקנה 35 זה מה שהקראתי פה היום לגבי חומרים מסוכנים; תקנה 57 זה הוראת המעבר לגבי המידות והמשקלות, שחייבת להיכנס לתוקף יחד עם המידות והמשקלות.

(3) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ד)
תחילתן של תקנות 5, 9, 33, 37 עד 40, 42 43, 45 ו-54 - ביום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 3) (תיקון), התשס"ה-2005 (להלן – התקנות המתקנות);

ברגע שהתיקון הזה, שאנחנו עובדים עליו כרגע, מתפרסם – תיכנס לתוקף רשימת

התקנות שהוזכרה פה בתוך התחילה האירופאית, זאת אומרת שלא יחכו ל-2007 אלא מייד כשזה יתפרסם.
לאה ורון
תקנות באיזה עניינים?
חוה ראובני
תקנות שמתייחסות למפרטי רכב ולתקינה, שלמעשה רצינו אותן מיידית. רצינו אותן כבר

אז, אבל זה התפספס במועדי התחילה. זה לא מטיל חובות על הציבור.
אבנר פלור
חלק מהדברים כבר נמצאים ברכב.
לאה ורון
שאלה היא איזה שינוי זה עושה ביחס לציבור אם התקנות האלה נכנסות לתוקף מייד עם פרסומן.
אבנר פלור
זה לא משפיע על הציבור. חוה בזמנו בדקה את הנושא גם איתנו, וזה לא משפיע. לדוגמה, הנושא של פנס ערפל – ממילא הרכב הגיע עם זה, אז למה לא נדרוש את זה.
חוה ראובני
זה מתייחס לדברים כמו החלפת האזכורים של 4,000 ו- 3,500, ומחיקת המילים: אופניים רכב צידי מאחת התקנות.

(ה)
תחילתן של תקנות 1(3), 2 עד 4, 6, 7, 27, 36 ו-50 - 30 ימים מיום תחילתן של התקנות המתקנות;".

אלה ענייני תקינה בעיקר.
היו"ר אמנון כהן
האם יש למישהו בעיה עם התחולות הללו? אולי יש משאיות שלא הותקנו בהן כל מיני אביזרים. האם זה בסדר? גבי, אתה לוקח על עצמך אחריות כבדה.
גבי בן הרוש
אדוני היושב-ראש, אתה יודע כמה שנים אני מלווה את התקנות האלה?
היו"ר אמנון כהן
מבחינתי, אתה איש מקצוע מהשטח.
גבי בן הרוש
להשכלה כללית – בשנת 77 הממשלה הקימה ועדת מנכ"לים, אמרו: נלך על תקינה אירופאית גורפת, בלי לדעת שיש את צה"ל ושאנחנו במזרח התיכון. רצו להיות אירופה. אמרתי: אירופה בעזה לא הולך.
היו"ר אמנון כהן
תקנה 9 מאושרת.
חוה ראובני
תיקון תקנה 57 – הוראות המעבר לרכב.

תיקון
10.
בתקנה 57(ב) לתקנות המתקנות –

תקנה
57
(1)
אחרי "כנוסחה בתקנה 34 לתקנות אלה" יבוא "למעט רכב
מורכב המורכב מתומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג ונתמך בעל 3 סרנים שאורכם הכולל לא יעלה על 17.50 מטרים";
(2)
בסופה יבוא
"או אורך אחר
שאושר ערב תחילתן של תקנות אלה, שאינו עולה על האורך הכולל
המותר לפי תקנות אלה."

אני מבקשת מאנשי המקצוע להסביר במה מדובר.
אבנר פלור
במסגרת התקנות המתקנות הקודמות דיברנו על תומך 4 סרנים פלוס נתמך עם מנוף – יש

לתומך מנוף. בגלל הנתונים הטכניים של המנוף, הוא מחויב בתומך עם 4 סרנים, ואז אמרנו

שהאורך יהיה יותר ארוך מאשר בכלי הרכב הרגילים. אם לרכב הרגיל איפשרנו רכב מורכב 16.5

מטר, פה נתנו 17.5 מטר – בגלל המנוף והמבנה הטכני.


פנו אלינו מועצת המובילים בטענה שהיא אכן צודקת, ואמרו: לגבי רכב חדש- מצוין, אבל

יש לנו כלי רכב ישנים כאלה שנוסעים בכבישי הארץ שגם מגיעים ל- 17.5 מטר.

בעצם איפשרנו בתוך התקנה, במסגרת תקופת המעבר הזאת, שיהיה פתרון לאותם כלי

רכב ישנים שגם כן יהיו 17.5 מטר. זה לא יהיה רק לגבי כלי רכב חדש שנרשם לפי התקנות החדשות, אלא גם רכב ישן עם אותו מבנה.
גבי בן הרוש
יש בעיה עם המשטרה.
סנ"צ שלומית שמעון
התיקון שנמצא כאן לגבי משרד התחבורה עושה תיקון חלקי לחלוטין, כי אם לא מתקנים

את תקנה 313 בתיקון מס' 3 ולא קובעים מפורשות שהבסיס החוקי יהיה שם, לא תוכל להחיל

שום הוראות מעבר בתקנה 57.


הנוסח שצריך להיות זה אותו נוסח שקיים כרגע בתיקון מס' 3 בתקנה 313, לגבי תומך 4

סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, יש לו אורך ויש לו תנאים.


אני מציעה לקחת את אותו נוסח, להכניס אותו ל- 313 הישן, ואז גם אפשר להחיל אותו

בהוראת מעבר בתקנה 57.
אבנר פלור
מקובל.
סנ"צ שלומית שמעון
הנוסח לא קיים פה בהצעה לתיקון.
חוה ראובני
זה עלה אחרי שהגשנו. אנחנו מציעים שבנוסף לכך שהוועדה תאשר את התיקון לתקנה

57, תהיה השלמה. זו הוראת מעבר לרכב ישן, אבל למעשה החדש חסר.
גבי בן הרוש
ההשלמה בסדר.
לאה ורון
אם תציעו את הנוסח - היושב-ראש יהיה מוכן כבר עכשיו לאשר זאת ולא תידרשו לבוא

שוב, כמובן אם זה מקובל על כולם.
חוה ראובני
זה יהיה תיקון לתקנה 34 לתקנות המתקנות.
היו"ר אמנון כהן
האם תהיה פסקה (3)?
חוה ראובני
לא. זה במקום אחר צריך לבוא. זה צריך לבוא בתקנה 4 למעשה.
לאה ורון
תסמיכו אותם לגבי העבודה הטכנית, העיקר שהעיקרון מקובל.
חוה ראובני
יש לנו פסקאות (1) ו-(2). צריך להוסיף פסקה (3) שתאמר שבתקנה313(א)(3)(ד) לתקנות העיקריות, אחרי פרט (2) יבוא: (3) כשהתומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים, ובלבד שאורך הרכב המורכב לא יעלה על 17.7 מטרים ואורך הנתמך לא יעלה על 12.5 מטרים ושהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטרים וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים בנתמך ואז האורך יהיה 17.5 מטר.
גבי בן הרוש
זה מצוין, זה פותר את הבעיה, אבל שוב אני נכנס לחריג האמריקני. האמריקני חורג מזה.
היו"ר אמנון כהן
בפרק הזמן שביקשתי תשובות, תמציאו תשובה גם לזה.
שמרית שקד
רציתי לשאול מה הכוונה כשנאמר: אורך אחר שאושר ערב תחילתן... - אושר על-ידי מי?
חוה ראובני
רשות הרישוי מאשרת לעתים אורכים חריגים כבר כיום, לפני שהתקנות האלה מתחילות.
שמרית שקד
האם ניתן היתר?
חוה ראובני
כן, לרכב ספציפי ניתן אישור על-ידה, ואנחנו רוצים שלא יהיו אישורים כאלה כי התקנות לא התאימו לצרכים. עד עכשיו זה עבד במסלול של חריגים, מתוקף הסמכות של תקנה 269. כעת אנחנו לא רוצים לבטל את ההיתרים האלה.
שמרית שקד
ברור. האם הכוונה היא אורך אחר שאושר לפי תקנה 269?
חוה ראובני
כן.
שמרית שקד
השאלה מי אישר.
חוה ראובני
רשות הרישוי.
שמרית שקד
כלומר, הכוונה היא אורך אחר שאישרה רשות הרישוי לפי תקנה 269. אם אפשר להוסיף את זה כדי שיהיה ברור.
היו"ר אמנון כהן
סעיף 10 אושר.
סנ"צ שולמית שמעון
הערה נוספת. בסעיף 57(ב), תיקון תקנה 57, הנוסח צריך להיות אותו נוסח כפי שקראנו עכשיו, זאת אומרת הנוסח מתייחס גם ל- 313 וגם ל- 57. החלה רטרואקטיבית צריכה להיות באותו תוכן כמו הוראות החוק החדשות.
היו"ר אמנון כהן
תדברו ביניכם, תגיעו להסכמות, אני יוצא לכמה דקות.
קריאות
- - -
לאה ורון
היא תשלח לנו בסוף את כל הנוסח, ואז תבדקו.


(היו"ר אמנון כהן חוזר לישיבת הוועדה)
היו"ר אמנון כהן
האם הגעתם להבנות? את סעיף 10 אישרנו, כולל התוספות?
חוה ראובני
אין תוספות לסעיף 10. המשטרה השתכנעה.
גבי בן הרוש
הערה לסדר. היום אני פרוס בכמה בתי-משפט בארץ. לא מדובר על נהגים שלי, אלא נהגים שפונים אלי, שלא עשו שום עוול בכפם והם עומדים לדין. הם נסעו על-פי חוק, אבל אנחנו רואים מה קרה עם התקנות.


אני מבקש מגברת חוה ראובני מסמך, בעקבות הדיון בוועדת הכלכלה היום, שאכן מכשירים את כל הציוד.
חוה ראובני
אני אוציא מכתב לראש מחלקת תנועה.
לאה ורון
עורכת-דין ראובני, בבקשה תעבירי עותק גם לוועדת הכלכלה.
חוה ראובני
בתקנה 11 צריך להיות כתוב התשס"ו במקום התש"ו.

הוראת 11.
בתקופה שמיום ו' בתשרי התש"ו (9 באוקטובר 2005) ועד יום כ"ב

שעה

בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 2007), יראו כאילו בתקנה 34 לתקנות
המתקנות, בתקנה 314 לתקנות העיקריות –

(1)
בתקנת משנה (א)(1) -
(1) בפסקת משנה (א), אחרי "2 סרנים" יבוא "למעט אוטובוס" ;
(2) אחרי פסקת משנה (א) יבוא:
"(א1)
אוטובוס בעל 2 סרנים

19,000";


כאן צריכה לבוא פסקה (2) במקום פסקה (4).
(4) בתקנת משנה (ב) –

(1) בפסקה (2), אחרי "סרן בודד מניע" יבוא "למעט אוטובוס";
(2) אחרי פסקה (2) יבוא:
"(2א)
סרן בודד מניע לאוטובוס

13,000".


זוהי הוראת מעבר של שינוי במשקלים לאוטובוסים, בהדרגה, כדי שתיכנס ההפחתה של המשקלים רק בסוף דצמבר 2007.
שמואל בן ארי
שמואל בן ארי, המהנדס הראשי של אגד. כשמדובר על אוטובוס, כל זמן שאלה אוטובוסים עירוניים - ויש גם את "דן" שאצלם מרבית האוטובוסים הם עירוניים - למעשה אין בעיה לעמוד בתקנות האירופיות.


אוטובוס בין-עירוני זאת המצאה ישראלית,שהיא חיה וקיימת. יש אוטובוסים בין-עירוניים גם באנגליה, גם בגרמניה, אבל שם אין נוסעים בעמידה.


המשמעות למעשה של הפעלת התקנה הזאת של הורדת המשקל ל- 18 טון - היום, לפי התכנון הנוכחי של אוטובוסים, ואוטובוסים מתוכננים היום במיטב שכלולי הטכניקה האפשריים, גם למניעת קריסה בגלגול, בהתנגשות, כדי להעניק את הבטיחות המקסימלית - כאשר אוטובוס בין-עירוני מתוכנן לעמוד בכך, אי-אפשר למעשה להוביל נוסעים בעמידה, או כמעט שאי-אפשר להוביל נוסעים בעמידה אם התקנה הזאת תיכנס לתוקף.


לאגד יש 1,700 אוטובוסים בין-עירוניים. למשרד התחבורה יש שתי זרועות. זרוע אחת היא המפקח על התעבורה, שהוציא תקנה משנות החמישים: אדם שעומד בתחנה, חייבים לאסוף אותו. הוא לא עוסק כלל עם כמות הנוסעים. זרוע נוספת זה אגף הרכב - שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה מלא - שם אומרים: האוטובוס צריך לענות למפרט מסוים, בין היתר המשקל הכולל.


המשמעות של ירידה ל- 18 טון באוטובוס בין-עירוני היא אדם עד שניים בעמידה, כאשר היום מותר 14-15 איש בעמידה, לפי המשקלות הנוכחיים.


יתרה מכך. האוטובוסים מיוצרים בארץ על-ידי "מרכבים". יש יבוא של אוטובוסים מוגמרים מאירופה , שם הם מאושרים כאוטובוס תיירותי ללא נוסעים בעמידה, 18 טון. השלדה מאושרת ל-19 טון.


אנחנו לא דורשים חריג על יצרן השלדה. הברקסים, החוזק, הכל בנוי נכון ל- 19 טון, אבל כאשר מביאים אוטובוס משם, כשלוקחים אותו כאוטובוס בין-עירוני, המרכב גם כן מתקרב ל-19 טון.
היו"ר אמנון כהן
מה אדוני מציע?
שמואל בן ארי
עלה כאן רעיון לדחות את זה בשנתיים, ועד אז נשב ונראה אם אפשר להוריד את המשקל. זו דעתי כמהנדס רכב.
אבנר פלור
זה נדחה בשנתיים.
שמואל בן ארי
הרעיון הוא לדחות בשנתיים, אבל כמהנדס רכב אני חושב שאי-אפשר יהיה להוריד משמעותית את משקל האוטובוס מעבר למאות קילוגרם בודדים, מבלי לפגוע בבטיחות.


מצד שני יש אפשרות של צורה אדמיניסטרטיבית. אם היום אנחנו מחשבים שכל קוב מטען הוא 100 קילוגרם בתא המטען, ולפי הנפח אנחנו מחשבים, אז אולי נחשב לפי 50 קילוגרם, אולי לא נחשב אותו כלל.


אני מבקש להסביר נקודה נוספת. באוטובוס בין-עירוני, קווי אקספרס נוסעים רק בישיבה, שם אין בעיה. זה מתבטא בקווי מאסף שבהם עולים נוסעים ויורדים נוסעים. יכול להיות פיק בלבד שהגענו ל-19 טון. אנחנו מגיעים ל-19 טון בצורה מחושבת. משקל אדם הוא 68-70 קילוגרם, אבל יש גם נשים ויש ילדים.


אני מציע להשאיר 19 טון, כמו במדינת ישראל. זהו אוטובוס ייחודי למדינת ישראל. אם אפשר לעשות את זה - עשיתם מצווה, אחרת בכל אירוע גדול שבו צריך להעמיד 300-400 אוטובוסים לרשות הרבנים ביד אליהו למשל, יהיה צורך להביא עוד 100 אוטובוסים.
גבי בן הרוש
קיימת בעיה נוספת, ואני מחזק את דברי קודמי. בארבע השנים האחרונות נדרשנו למגן את הרכבים - בגלל הדרישות הביטחוניות, בגלל שאנחנו נוסעים בשטחים.


בגלל המיגון, המשקל הרבה יותר כבד, ולכן אנחנו כבר בבעיה. במקום לקחת 20 חיילים, נסענו עם 4 חיילים. זה בא על חשבון דברים רבים.
אבנר פלור
אתחיל מהסוף. בהתייחס לנושא שהעלה גבי בן הרוש באשר לאוטובוס ממוגן - מכיוון שאצלנו זה חריג מהתחלה, הוא יקבל את ה-19 טון גם בעוד שנתיים וגם בעוד שלוש שנים.


לגבי אוטובוס רגיל, צריך לדעת שהבסיס לתקנות החדשות זה קודם כל החלטת ממשלה שאנחנו צריכים להיות צמודים לאירופה - לא במאה אחוז אבל עד כמה שניתן. דוח מבקר המדינה דרש מאתנו להתאים את העומסים על הסרנים כמו באירופה.


גם באירופה אוטובוסים נוסעים לפי התקינה האירופאית מבחינת המשקלות, פרט לשתיים או לשלוש מדינות, וכיוון שמדובר בדברים ייחודיים לנו וישנם שני מפעלי ייצור בארץ, אנחנו באנו איתם במגע, התקיים דיון עם הקואופרטיבים ועם אותם מפעלים, ומתברר שבין המפעלים קיימות מחלוקות.


סיכום הדיון - הגענו להחלטה עם אותם מפעלים שבתקופה של השנתיים האלה אנחנו נבחן את הנושא גם איתם, ובמידה שנמצא לנכון שעוד שנתיים זה יהיה בלתי אפשרי, נחזור לוועדה.
היו"ר אמנון כהן
הוא ביקש שנתיים.
אבנר פלור
הוא קיבל שנתיים.
שמואל בן ארי
שנתיים קיבלנו. אני מציע לחשוב.
חוה ראובני
הוא מבקש שזה יהיה קבוע.
היו"ר אמנון כהן
נציג משרד התחבורה - שהוא איש טכני - טוען שהוא היה איתכם בדין ודברים, והסיכומים כרגע הם לשנתיים.
לאה ורון
אולי מר פלור יכול להבהיר לגבי המפעלים שמייצרים בארץ אוטובוסים, משום שהם לא הוזמנו לדיון של הוועדה.
אבנר פלור
הם היו שותפים לדיונים. זה בסיכום איתם, יש בידי את סיכום הדיון ואני יכול להמציא לכם אותו, שמבחינתם בתקופה הזאת של שנתיים זה בסדר.


אנחנו נבחן. במידה שנמצא לנכון שתהיה בעיה - נחזור לוועדה.
היו"ר אמנון כהן
שנתיים קיבלת. לגבי ההמשך - לפי הצורך, עניינית.
שמואל בן ארי
אני מבקש שיהיה כתוב שבמידת הצורך, אם לא הגענו לפתרון טכני - נאריך את זה לתקופה נוספת.
היו"ר אמנון כהן
זה יחזור לוועדה. אנחנו מסכמים שאם תוך שנתיים לא הגעתם לפתרון - זה יבוא שוב לדיון בוועדה.


אנחנו מאשרים את תקנה 11 - הוראת שעה.


אישרנו את כל התקנות. תודה רבה, הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים