ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/08/2005

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון - דמי טיפול מקצועי-ארגוני מרבי), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים