ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/08/2005

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 40), התשס"ז-2007

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים