ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/08/2005

הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - הארכת תקופת הזיכיון בערוץ השלישי), התשס"ה-2005, חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 26), התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – הארכת תקופת הזיכיון בערוץ השלישי); (תיקון מס' 24)

2
ועדת הכלכלה
16/08/2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישיפרוטוקול מס' 494
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"א אב, תשס"ה (16.08.2005) שעה 14:00
סדר היום
1. הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – הארכת תקופת הזיכיון בערוץ השלישי), התשס"ה-2005 של חה"כ גלעד ארדן, חה"כ אילן ליבוביץ, חה"כ עמרם מצנע (פ/3188).
2. הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 24), התשס"ה-2005
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
גלעד ארדן
ענבל גבריאלי
אבשלום וילן
דוד טל
אליעזר כהן
משה כחלון
אילן ליבוביץ
אברהם פורז
מוזמנים
אבי בלשניקוב – מנכ"ל משרד התקשורת
עו"ד הילה שמיר – לשכה משפטית, משרד התקשורת
אבי אזוז – כלכלן, משרד התקשורת
אסף כהן – סמנכ"ל בכיר כלכלה, משרד התקשורת
אריה רשף – לשכה משפטית, משרד התקשורת
מוטי שקלאר – מנהל הרשות השניה
איילת מצגר – סמנכ"ל טלוויזיה, הרשות השניה
עו"ד ג'קי כהן - יועץ משפטי, הרשות השניה
עידית צרנוביץ – ראש אגף רדיו, הרשות השניה
יוחנן צנגן – מנכ"ל רשת-נגה
אבי ניר – מנכ"ל קשת
ניר למפרט – מנכ"ל ישראל 10
עו"ד דבורה קימחי – יועצת משפטית, ישראל 10
עו"ד יורם בונן – יועץ משפטי, ישראל 10
אבי ברזילי – מנכ"ל חדשות, ישראל 10
תלמה בירו – מנכ"ל איגוד המפרסמים
יגאל בראון – מנכ"ל איגוד חברות הפרסום
ראובן רצון – סמנכ"ל אקו"ם
יוריק בן-דוד – מנכ"ל אקו"ם
עו"ד נדב הלוי – איגוד מפיקי הסרטים והטלוויזיה
אתי חסיד – מנכ"ל איגוד המפיקים
נעמי שחורי – איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה
אייל חלפון – הנהלת איגוד המפיקים
נפתלי גליקסברג – פורום היוצרים הדוקומנטרים
איילת בכר – פורום היוצרים הדוקומונטרים
מוש דנון – מפיק, איגוד המפיקים
אייל מלובן – מנכ"ל איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה
עו"ד ניר גרסון – מועצת הכבלים
עו"ד עדי שי – מוסיקה 24
ליאון צימן – מנכ"ל ובעלי אולפני מימד
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

1.
הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – הארכת תקופת הזיכיון בערוץ השלישי), התשס"ה-2005 של חה"כ גלעד ארדן, חה"כ אילן ליבוביץ, חה"כ עמרם מצנע (פ/3188).
2. הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 24), התשס"ה-2005
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון בהצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – הארכת תקופת הזיכיון בערוץ השלישי) התשס"ה-2005 של חברי הכנסת גלעד ארדן, אילן ליבוביץ ועמרם מצנע (פ/3188).
הנושא השני
הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 24), התשס"ה-2005.

הצעות החוק הפרטיות של חברי הכנסת עברו במליאה ב- 20.7.2005.
אבשלום וילן
הצעות החוק, הממשלתית והפרטיות, אינן זהות.
היו"ר אמנון כהן
חברי הכנסת המציעים יציגו את הצעות החוק שלהם. נשמע הסבר לגבי הצעת החוק הממשלתית ונראה אם אפשר לאחד ביניהן. הצעת החוק הפרטית היא בקריאה טרומית. אם המציעים יסכימו לאחד את הצעותיהם עם הצעת החוק הממשלתית, נעזר ביועצת המשפטית של הוועדה.
אתי בנדלר
התקנון נותן כלים תקנוניים לשלב הצעת חוק פרטית בהצעת חוק ממשלתית. אני מפנה לסעיף 138 (ב) לתקנון שאומר: "הוועדה רשאית לשלב הצעת חוק פרטית בהצעת חוק מטעם הממשלה, אותה מכינה הוועדה לקריאה שניה ושלישית. בעת הדיון בקריאה שניה, מייד לאחר הצעת יושב ראש הוועדה, או חבר הוועדה שמתמנה לכך על ידה, תינתן רשות הדיבור במשך 3 דקות לחבר הכנסת שהציע את הצעת החוק שאושרה בדיון מוקדם וששולבה בהצעת החוק הממשלתית. אם היו מספר מציעים, תינתן רשות דיבור, כאמור, לחבר הכנסת שעליו הסכימו הצדדים." זה כלי אחד שמאפשר שילוב הצעת החוק.

כלי נוסף ישנו בסעיף 122(ב) לתקנון האומר: "עברה הצעת חוק בדיון מוקדם ולאחר מכן עברה הצעת חוק זהה או דומה בעיקרה בקריאה הראשונה" - - - כאן אני עוצרת כי אינני יודעת אם אפשר לומר שההצעות דומות בעיקרן - - - "רשאית הוועדה שאליה הועברו ההצעות, על פי יוזמתה, ובאישור ועדת הכנסת, לדון בהצעות במשולב ולהביאן כהצעת חוק אחת לקריאה שניה ולקריאה שלישית".

התנאי כאן הוא שנשתכנע שההצעות הן לפחות דומות בעיקרן, וזה תלוי בוועדת הכנסת. היתרון והחיסרון של כל אחד מהכלים האלה הוא, שאם פועלים בהתאם לסעיף 122(ב) - אישור ועדת הכנסת, עדיין יש לחבר הכנסת שליטה על הצעת החוק שלו, כך שאם הממשלה, למשל, חוזרת בה מהצעת החוק, החזרה הזאת לא "הורגת" את הצעת החוק הפרטית.

להזכירכם שאנחנו מדברים על שתי הצעות שאינן נמצאות באותו שלב. הצעת החוק הפרטית עברה רק את הדיון המוקדם והצעת החוק הממשלתית עברה קריאה ראשונה. לעומת זאת, בכלי של שילוב הצעת החוק הפרטית והצעת החוק הממשלתית, הצעת החוק הפרטית נבלעת בתוך הצעת החוק הממשלתית. אלה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהכלים האלה, ועכשיו תוכל הוועדה להחליט באיזה מן השיטות היא רוצה לעבוד.
היו"ר אמנון כהן
המציעים צריכים להחליט, אני לא רוצה להחליט בניגוד לרצונם.
אתי בנדלר
אני חוששת שלא נצליח לקדם את הצעת החוק הפרטית, כך שהיא תגיע לאותו שלב כמו הצעת החוק הממשלתית כי הכנסת לא מקדמת בפגרה הצעות חוק פרטיות, לא מפרסמת הצעות חוק פרטיות לקריאה ראשונה ולא מתאמת בהם קריאה ראשונה. לכן הכלי הזה, שהוא כלי לכאורה אפשרי, הוא לא מעשי.
אברהם פורז
בזמן הפגרה לא דנים בהצעת חוק פרטית?
אתי בנדלר
לא.
לאה ורון
היא מדברת על מליאת הכנסת.
אילן ליבוביץ
הרציונל של שתי הצעות החוק דומה כי הן דנות בנושא הארכת הזיכיון של הערוץ השלישי. אני חושב שהצעת החוק הממשלתית חרגה מהרציונל הזה בנקודה מסויימת, שאולי אחר כך אגע בה. שתיהן מכוונות ביסודן לאותו דבר, לכן אני לא רואה בעיה באיחוד שתי ההצעות ובדיון בהן במשותף.
אתי בנדלר
הקראתי את הכלים התקנוניים במקרה שהצעת חוק פרטית עברה דיון מוקדם בלבד, והצעת חוק אחרת עברה גם קריאה ראשונה. אפשר להחליט על שילוב בלי ועדת הכנסת, אבל אתם מאבדים את השליטה על הצעת החוק.
היו"ר אמנון כהן
הוא לא צריך את השליטה, הוא צריך את החוק.
אבשלום וילן
אחרי שעשינו את השילוב, האם תאורטית אנחנו יכולים להעביר פה ברוב את הנוסח של ליבוביץ וארדן בלי לשנות בו דבר וזה יעבור לקריאה שניה ושלישית?
אתי בנדלר
כל הצעת חוק שמובאת לדיון בוועדה מוועדות הכנסת נתונה לשינויים ולתיקונים אם לא מדובר בחריגה מגדר הנושא. הוועדה יכולה להכניס כל שינוי וכל תיקון וכך היא יכולה לעשות לגבי הצעת החוק הממשלתית. זאת אומרת, גם אם הבסיס לדיון הוא הצעת החוק הממשלתית, אני מקווה ומצפה שהוועדה לא תהיה חותמת גומי של הצעת חוק ממשלתית. לכן, כל הצעת חוק ממשלתית אפשר לשנות ולהתאים.
אבשלום וילן
נניח שהוועדה מצביעה עבור ההצעה של ארדן וליבוביץ - - -
אתי בנדלר
הממשלה יכולה לחזור בה מההצעה. הוא אשר אמרתי, ברגע שהיא שולבה, הם מאבדים שליטה על הצעת החוק.
גלעד ארדן
אפשר להחליט על המיזוג בשלב מתקדם יותר?
אתי בנדלר
כן, אני חושבת שאפשר.
דוד טל
אלא אם כן יגידו שזה נושא חדש.
אתי בנדלר
נחליט על כך בשלב יותר מאוחר.
אילן ליבוביץ
אנחנו נחליט בשלב מאוחר יותר עם אנחנו משלבים או לא.
אתי בנדלר
למעשה אתה מבקש להניח בצד את הצעת החוק הפרטית ולהתחיל לדון בהצעת החוק הממשלתית.
אילן ליבוביץ
בדיוק.
היו"ר אמנון כהן
משרד התקשורת בבקשה.
אבי בלשניקוב
צהריים טובים לכולכם. מזה 7 חודשים עוסק משרד התיקשורת בתיקון הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, קרי הצעת החוק בעניין הארכת הזיכיון של ערוץ 10. אני חושב שכל חברי הוועדה המכובדים והאורחים שנמצאים מסביב יודעים בדיוק איזו סוגיה מונחת כאן על השולחן ועיניהן של 500 משפחות, שעובדות בערוץ 10 נשואות לשולחן הזה.
אברהם פורז
זאת הערה מיותרת לגמרי, פופוליסטית ומיותרת.
אבשלום וילן
דנו חודשים בסוגיה וקיבלנו החלטות. מה זאת הפתיחה הזאת?
אבי בלשניקוב
אם המשפט בדבר 500 משפחות הוא הערה פופוליסטית, אני חוזר בי. התיקון המונח היום בפני הוועדה נועד לאפשר אופק נאות לפעילותו של ערוץ 10 ובעיקר להמשך קיומה של תחרות בתחום שידורי הטלוויזיה המסחריים. כפי שיודעים חברי הוועדה, ערוץ 10 החל לשדר בשנת 2002 כערוץ מסחרי נוסף לערוץ 2. הערוץ נתקל בקשיים גדולים מאלה שנחזו בשלב המכרז והגיע כבר בשנת פעילותו הראשונה להפסדים של כ-200 מיליוני שקלים. הנתונים האלה ידועים לחלק מחברי הוועדה, זה לא הסיבוב הראשון שנושא ערוץ 10 ועתידו מונח.

בשנת 2003 עד מחצית 2004 הערוץ היה בהליך הקפאת הליכים אשר היציאה ממנו התאפשרה הודות להצטרפותם של משקיעים חדשים שהזרימו השקעות לערוץ. מאז יציאתו מהקפאת הליכים הערוץ החל לנסות ולבנות מחדש את מערך שידוריו ואולם לא הצליח לעמוד במלוא מחוייבויותיו הרגולטוריות.

מאחר והקמתו של הערוץ ופעולתו הכן הביאו לתחרות משמעותית בתחום שידורי הטלוויזיה המסחריים, להרחבת הבמה ליצירה הישראלית ולהגדלת נפח הפרסום בטלוויזיה וגם הוזלה בעלויות הפרסום, משרד התקשורת רואה חשיבות לכך שיווצרו תנאים שיאפשרו המשך קיומו של הערוץ.

לאור האמור, אנו סבורים כי יש להבהיר את אופק תקופת הזיכיון של הערוץ וכן את התנאים בהם יוכל לפעול על מנת להגיע לאיזון כלכלי ולעמידה מלאה במחוייבויות שלו, וזאת על ידי תיקון חוק הרשות השניה בשני עניינים מהותיים:

1. להסמיך את מועצת הרשות השניה להאריך את תקופת תוקפו של הזיכיון שניתן לערוץ 10, בפרק זמן של שנתיים, ולאחר מכן בפרק זמן של שנתיים נוספות. כך שבתקופת הזיכיון הכוללת של הערוץ, יכול שתעמוד 12 שנים. זאת בכפוף לבחינה שתיערך על ידי מועצת הרשות השניה, לפני כל החלטה בדבר הארכת הזיכיון, לעניין עמידתו של בעל הזיכיון בהוראות החוק, התקנות, כללי המועצה ותנאי הזיכיון וכן בכפוף לתשלום תמורה למדינה בעד הארכת הזיכיון בשנה ה-11 ובשנה ה-12.
2. להסמיך את מועצת הרשות השניה להתיר לבעל הזיכיון בערוץ 10 להשלים תנאים ומחוייבויות עבר שלא קויימו על ידו, ובעיקר בתחום ההשקעה בהפקה מקומית ובסוגה עלית, ובלבד שבעל הזיכיון ימלא אחר כל המחוייבויות האמורות עד תום תקופת הזיכיון הראשונה.

משרד התקשורת, הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ומשרדי האוצר והמשפטים, ניהלו דיונים רבים, כולל עם הנהלת הערוץ, על מנת להגיע לסיכומים האלה. מבחינתנו, כממשלה, אנחנו עומדים על כך, ועמדנו לאורך כל הדרך, שהערוץ יעמוד במחוייבויות שלו. נכון, עשינו פריסה. מצד אחד ראינו את הרצון העז והאמיתי של כולנו שהערוץ ימשיך להתקיים. מצד שני, רצינו שימלא את המחוייבויות שלו עד הפריט האחרון.

דבר שמאוד חשוב בעינינו הוא נושא התחרות. אנחנו חושבים שזה טוב לערוץ 10, זה טוב לרשות השניה, זה טוב לערוץ השני. זה טוב לכל הגופים שיושבים כאן שיהיו במדינת ישראל שני ערוצי טלוויזיה מסחריים. אני לא רוצה להגיד מה יהיה אם יהיה רק ערוץ אחד.
היו"ר אמנון כהן
כמה זמן עבדתם על החוק?
אבי בלשניקוב
מהרגע שהסוגיה עלתה עד רגע זה עברו כ-7 חודשים. עבדנו על החוק, כולל בוועדת השרים לחקיקה, בין 5 ל-6 חודשים.
היו"ר אמנון כהן
אז לוועדה יש לפחות את אותו זמן לדון ולחשוב.
אבי בלשניקוב
כפי שכולכם יודעים, נכנסו משקיעים חדשים לתוך הערוץ. אני חושב שזה לא יהיה נכון לומר למשקיעים החדשים ולערוץ 10, שבא היום לשולחן הזה ומבקש היום אופק שרות, שנחליט תוך 6-7 חודשים. זאת זכותה של הכנסת, אבל אני חושב שזה לא יהיה נכון.
היו"ר אמנון כהן
נראה את המצגת.
ניר למפרט
מציג את המצגת: כפי שנאמר, הערוץ קיים 3.5 שנים ואנחנו מנסים לעשות מאזן של שלוש שנות פעילותו. אני מנסה להסתכל על הדברים בראייה כוללת, וכפי שאנחנו מנתחים את התמונה, רשימת הנהנים מקיומו של ערוץ 10 היא ארוכה: המדינה, הציבור, שוק הטלוויזיה. אין ספק שהפעילות בשוק הטלוויזיה עלתה דרמטית מאז קיומו של הערוץ. אני רוצה להדגיש שבתקופה הזאת הושקעו מעל למיליארד שקלים. אני כן חושב שחשוב לציין שבערוץ מועסקים 1,500 איש מהמעגל הראשון. מנכ"ל המשרד דיבר על ההשפעה בשוק הפרסום ועל הפרסומאים. גם ערוץ 2, למרות הכל, נהנה מהתחרות, מעבר לעובדה שהוארך לו הזיכיון.

מי מימן את ההרפתקה הזאת? בעלי המניות השקיעו עד היום כ- 170 מיליון דולר. לפחות המשקיע, מר מימן, מחק דה פקטו את עיקר השקעתו. להערכתנו נדרשים 60-80 מיליון דולר כדי להגיע לאיזון. אני לא אחזור על ההיסטוריה, אבל כדאי להדגיש שהערוץ נכנס כמתחרה חדש עם תנאים נחותים יותר מאשר המתחרה הוותיק. זה בא לידי ביטוי הן בתקופת הזיכיון הקצרה יותר - 8 שנים לעומת 10 שנים שקיבל המתחרה הוותיק. המחוייבויות הרגולטוריות, בוודאי בעת כניסתו, היו גבוהות יותר מאלו שחלו ערוץ 2 וכדומה.

גודל השוק שעל פיו הערוץ הוקם הערוץ דה פקטו הצטמצם בכמעט 50% אל מול מה שחזו. דבר זה הינו בניגוד לדוגמאות אחרות בתעשיית התקשורת. לדוגמא: בתעשייה הרב ערוצית "יס" נהנתה מ"הטבות ינוקא" דרמטיות הן בתחום הטכנולוגי, הן בתחום הכלכלי והן בתחום התוכן. חברות הכבלים נדרשו לתת את הערוצים העיקריים במחיר שנקבע למתחרה החדש. תארו לכם שהמדינה היתה כופה על ערוץ 2 לתת את חדשות 2 במחיר שהיא היתה קובעת לערוץ 10. אין ספק שהתנאים בפועל לערוץ 10 לא היו כאלה.
אברהם פורז
הכנסת לא רצתה שזה יקרה.
ניר למפרט
אנחנו מבקשים להאריך את תקופת הזיכיון, כפי שערוץ 2 קיבל, ל-12 שנים. בעלי המניות של ערוץ 10 מתחייבים לעמוד בכל המחוייבויות מהיום ואילך, וכמו שנאמר בהצעת משרד התקשורת: בתקופת המעבר, מרגע היציאה מהקפאת הליכים ועד היום, יש פער בחלק מהמחוייבויות. את הפער הזה בעלי המניות מתחייבים למלא בתקופה שהוגדרה פה, קרי עד תקופת הזיכיון המקורי.

זאת אומרת, אנחנו לא מבקשים הקלות, לא מבקשים שתוותרו לנו על מחוייבויות. אנחנו מתחייבים לעמוד במחוייבויות, כפי שנקבע בחוק וכפי שהרשות השניה דורשת מאיתנו. אנחנו נשלים גם את אותן מחוייבויות שטרם מילאנו בתקופת המעבר.

כדאי לציין, שבבדיקה שהסתיימה עכשיו על ידי רואי החשבון של הרשות השניה, לגבי ההוצאה הכוללת בשידורים לשנת 2004, עמד הערוץ במעל מ- 90% מהנדרש. כאמור, את הפער הזה אנחנו מתחייבים להחזיר. החוק, כפי שנאמר, בהחלט מתנה את הארכת הזיכיון במילוי המחוייבויות.

אני חושב שאי אפשר להתעלם מהמגמה שהערוץ נמצא בה מאז הליך הקפאת ההליכים. אנחנו נמצאים בתהליך של שיפור, הן מבחינת איכות ההפקה, היקף ההפקה, חברת החדשות והמצב המסחרי. אני אומר שקצב ההמראה שלנו הואט בגלל אי הוודאות שהיתה לנו במשך תקופה לא מבוטלת, ומנכ"ל משרד התקשורת רמז עליה.

לעומת זאת, אני יכול לומר שעם השלמת העסקה עם המשקיעים, קיבלנו הנחיות, אותם אנחנו כבר מממשים בפועל, לצאת לתקופה של עשייה כדי שב-2006 נוכל להראות ולהתגאות שעמדנו בכל המחוייבויות להם נדרשנו, אם זה בתחום הדרמה, אם זה בתחום התעודה וכדומה.

אני רוצה להזכיר שלפני שבועיים שלושה, בטקס האקדמיה, ששודר על ידי עמיתנו מקשת, המנצח הגדול בתחום האיכותי היה ערוץ 10, למרות התקופה הקשה שהוא עבר.

אני אבקש ממנכ"ל חברת החדשות לומר כמה מילים.
אבי ברזילי
אני נמצא בחברת החדשות רק חודשיים ושבוע. במקצועי אני עיתונאי ועורך חדשות. אני חושב שצריך לזכור שפלורליזם בתכניות בידור הוא חשוב אבל לא יותר מידי מכיוון שיום אחד דודו טופז בערוץ 2, יום אחד דודו טופז בערוץ 10 ויום אחד דודו טופז בכבלים. בחברת חדשות, אם אנחנו מאמינים בדמוקרטיה, פלורליזם הוא לחם חוקה של המערכת.

אני יכול לומר לכם פרטים על אתמול: 3 מערכות סיקרו את ההתנתקות. בערוץ 10 צפו 10% מהצופים, בערוץ 2 צפו 18.8% ובמבט צפו 10.4%. המירוץ הזה מבטיח שכולם יקבלו את הזכות לדבר, כולם יקבלו את הזכות להביע את דעתם ואולי כך נהיה מדינה מתוקנת.
משה כחלון
אותם אנשים עוברים מערוץ לערוץ.
אבי ברזילי
חבר הכנסת כחלון, אותך לא ראיתי אתמול באף ערוץ.
אבי ברזילי
מכיוון שאני רק חודשיים בערוץ 10, ובאתי מהחדשות של ערוץ 2, אני חושב שהמשך קיומה של החברה הזאת הוא חיוני גם להצלחתה של חברת החדשות של ערוץ 2. אף אחד לא ניזוק מתחרות אלא להפך. כעיתונאי אני יכול לומר, שהחרדה הכי גדולה שלנו, כעיתונאים בערוץ 2, היתה שערוץ 10 ייסגר. כי כשערוץ 10 ייסגר, אז למנהלי ערוץ 2 יהיה מקל ארוך על העיתונאים של ערוץ 2 וזאת תהיה פגיעה.
היו"ר אמנון כהן
מה היה הרייטינג אצלכם?
אבי ברזילי
לנו היה 10%, ערוץ 2 - 18.8$ ובמבט 10.4%.
היו"ר אמנון כהן
אני חושב שהמגישים יקרים מידי.
אבי ברזילי
לגבי הרמז על משכורות המגישים, אני מניח שגם זה יתוקן. אלה דברים שנעשו בעבר, בתקופת הפריצה, והם לא יימשכו בתקופת ההתייצבות.
דוד טל
אדוני היושב ראש, רבותי חברי הכנסת, השאלה המרכזית שעליה צריך לקבל תשובה היא: האם יש הצדקה לערוץ נוסף כמו ערוץ 10? יתכן שהמדינה שלנו קטנה ואין מקום לערוץ 10. אם ייסגר ערוץ 10, האם יישאר ערוץ 2 כמונופול? השאלה הגדולה היא איזה מחיר מוכנה מדינת ישראל לשלם? האם כל מחיר כדי שיהיו שני ערוצים?

אני רוצה להזכיר לך, אדוני היושב ראש: כשהמשקיעים של ערוץ 10 רצו להיכנס, גם אבא שלי רצה לרכוש את הערוץ. רק מה? הוא באמת ראה רגולציה לא נורמלית. הוא לא למד תורה, אבל חשבון הוא יודע והוא אמר לי שברגולציה כזאת אין סיכוי שהערוץ הזה יתרומם. זה שלקח את זה נוכח לדעת שבאמת זה בלתי אפשרי. הגיעו לכאן לשולחן הזה, השולחן הזה עשה את ההנחות הדרושות, פעם ועוד פעם ועוד פעם. אם יהיה לי זמן בישיבה הבאה אצטט לך מה אמר מודי זנדברג, מה אמר אילן ליבוביץ, מה אמר ידידנו אברהם פורז, מה אמר היושב ראש שלום שמחון, מה אמר נימרוד נוביק, מה אמר איתן כבל. כולם אמרו שהריטואל הזה ישוב ויחזור.
היו"ר אמנון כהן
אתה חושב שהנושא הזה יבוא אל שולחננו עוד פעם?
דוד טל
אין לי ספק בזה. אבל המצב קשה יותר מפני שיש פה חוסר הוגנות כלפי אותם משקיעים שרצו להשקיע. היום אומרים לי המשקיעים, שלו היו יודעים שהרגולציה תהיה כזאת נמוכה, גם הם היו נכנסים. יש מצב שבעצם משאב לאומי - - -
היו"ר אמנון כהן
האבא ייכנס?
דוד טל
בתנאים האלו? מחר. הוא גם לא רוצה שותפים. חשבון הוא יודע לעשות ובתנאים האלה הוא היה נכנס.

אני חושב שיתכן שאם היה נכנס משקיע אחר וההתנהלות היתה אחרת, הערוץ היה מתרומם. אני לא נותן הבטחה לאף אחד מהמשקיעים, וגם לא צריך לתת, שבכל מצב הוא מרוויח מהערוץ הזה.

אפשר לומר שהזכיין כשל וזה לא עומד בשום קנה מידה ציבורי. אנחנו כרגע מעוותים את העיקרון שכולם שווים בפני החוק. אני לא רוצה להתערב בניהול של ערוץ 10. בניגוד למנהל החדשות, מבחינתי לא איכפת לי כמה תשלם. גם לא אכפת לי שאדם יעבוד 5 דקות ויקבל 10,000 שקלים, מה שהעובדת שלי צריכה לעבוד בשנתיים. אני נותן לך את כל סמכויות הניהול, אבל גם את כל האחריות. זאת אומרת, שבשורה התחתונה, כשתהיה בגרעון, אל תבוא לשולחן הזה כדי להושיט יד לעזרה. זה לא מקובל עלי מפני שאם אתה מתנהל טוב, זה סיכון שיש במקצוע ובעסק.

על דעת זה אמרתם ועל דעת זה הבטחתם, פעם אחר פעם, וכל פעם אמרתם שזאת פעם אחרונה. אני מרגיש שעושים צחוק מהעבודה. איתן כבל אמר בפעם שעברה שהוא מרגיז מבוזה. כוועדה, אנחנו חייבים לקבל דיווח ממועצת הרשות השניה לגבי ערוץ 2 וערוץ 10. מה כל אחד מקיים? יש חוק אותו הם צריכים לקיים. אני רוצה לבדוק זה מול זה, מה כל אחד מהם מקיים. לפי זה אפשר יהיה לשקול ולגבש החלטה אם אנחנו בעד לאפשר להם או שצריך לעצור את הדבר הזה ולא לאפשר יותר לערוץ כושל, לצערי. והייתי שמח אם הוא היה רווחי.
בפעם האחרונה אמרתי להם
"שלום שלום ואל תבואו לי בחלום". מאוד לא רציתי, אבל ידעתי שהם יגיעו לכאן. למען הגילוי הנאות אומר שישבתי עם נציגי ערוץ 10 ועוד נציגים אחרים שהיו לטובת ערוץ 10 ואמרתי להם שלדעתי בשנה הבאה ובעוד שנתיים, כעת חיה, נשוב ונדון איתם בדבר הזה.
היו"ר אמנון כהן
להבדיל ממך, לא ישבתי עם אף אחד, באתי זך ונקי.
דוד טל
אבל אם הייתי יושב עם מישהו, היית צריך לשבת עם כולם.
אבשלום וילן
יש לי הצעה לסדר. יושבים כאן כמה חברי כנסת שעברו את הדיון הקודם ועשו את ההסדר הקודם. מה שדוד טל אמר זה חלק מהנקודות שבמשך הדיון צריכים להיות על השולחן. כפי שדוד ציין, יש לנו הרגשה שיש פה משהו לא קונסיסטנטי.
היו"ר אמנון כהן
מייד נשמע את ההצעה.
יוחנן צנגן
אני מנכ"ל רשת. אקדים ואומר, ברוח הימים האלה, אנחנו מאוד מפוייסים עם העניין הזה. אין לנו בעיה עם תחרות. אין לנו בעייה עם הישרדותו של ערוץ 10, להפך. אנחנו בעד הישרדותו של ערוץ 10.
דוד טל
זה ברור, כי אז גם אתם מרוויחים.
יוחנן צנגן
אנחנו בעד שוויוניות. הצעת החוק שמונחת בפניכם היום, היא באופן מאוד יוצא דופן לא שוויונית. למה אני מתכוון? זאת לא הצעת חוק שבאה לדון באיזה תקלה בחקיקה קודמת או לעשות הטבה ברמה הספציפית עם גוף כלשהו. זאת הצעת חוק עקרונית שבעצם מחזירה למועצת הרשות השניה את הסמכות לתת הקלות לאחד מזכייניה.
דוד טל
עד שמנכ"ל ראש הממשלה ייקח אותה חזרה.
יוחנן צנגן
יכול להיות. כבר היינו בריטואל הזה.

למה אני אומר "מחזירה"? כי לפני שנתיים, בתיקון מס' 19 לחוק הרשות השניה, הסמכויות האלו ניטלו מהרשות השניה ונקבע בנספח לחוק בדיוק מה כל אחד מהגופים הזכיינים צריך לעשות. היום רוצים להחזיר את זה. אני בעד להחזיר את הסמכות לרשות השניה, אני חושב שברגע שיש מועצה, והיא סוברנית לקבל החלטות, צריך באמת לתת לה את הכלים לקבל את ההחלטות האלה. אלא מאי? שהצעת החוק מחזירה למועצה רק את הסמכויות לגבי ערוץ 10 ולא לגבי ערוץ 2. פה אני חושב שיש פגיעה משמעותית בעיקרון השוויון. שלא יובן לא נכון, אנחנו לא מבקשים הקלות. אנחנו רק מבקשים שהסמכות במתן הקלות, הסמכות לבדוק את השוק, הסמכות לשקלל אכן אם ההקלות האלה ראויות ולמי צריך לתת אותן ומתי , צריכה להינתן בידי הגוף המקצועי, שזאת מועצת הרשות השניה, גוף שפועל על פי חוק ובידי הגוף הזה לתת את הסמכות הזאת לערוץ 10 ולערוץ 2 ביחד, ולא רק לערוץ 10.
אבשלום וילן
אני רוצה להמשיך בנקודה עליה דיבר דוד טל. לפני שנתיים היה פה דיון. דובר אז על הגנת ינוקא. ינוקא עוד מעט מתגייס לצבא והוא עדיין ינוקא. כמה שנים נותנים ינוקא? אגב, בניגוד לדוד טל, אני חושב שתחרות הכרחית פה וטוב שיש שני ערוצים מסחריים וטוב שיהיה ערוץ ציבורי. יש יותר משני ערוצים מסחריים כרגע, אבל אני חושב שמה שצריך להבין מה קורה פה: באו אלינו והתחייבו ואתה ידוע כמה שנים דנו בכך. אני מציע לך לקרוא את הפרוטוקולים ואת מה שאמרו היוצרים ותבין שלא עמדו כמעט בכל ההתחייבויות שניתנו.

אומרים אנשי ערוץ 10 שעכשיו הם מתחייבים לעמוד בהתחייבויות. אבל התחייבתם קודם ולא עמדתם. מה קרה? הבעיות הכלכליות עדיין לא נפתרו. אני אגיד לך למה יש לזה טעם רע? קודם אמרו שיש משקיע איקס, באו לפה הסבירו והסבירו, כופפנו את החוק ועשינו תיקון לחוק. עכשיו יש משקיע חדש מהוליווד אז שוב פעם מכופפים.
אליעזר כהן
גם הוא יבוא, יפסיד ויילך.
אבשלום וילן
מבחינה פרוצדורלית, ככה לא עובדת מדינה מתוקנת. היה מכרז לערוץ 2? היו שני זכיינים שהפסידו? אולי הם רוצים להיכנס לשם? אני לא יודע. זה לא חברת קרייזלר. לא שולחים פה את לי איקוקה לקונגרס להציל את המפעל. פה זה הפך לשיטה. אז נכון שהמשקיע הראשון הפסיד הרבה כסף בשלב ההקמה. אולי זה לא רלוונטי, אבל בקרוב יש לו עיסקה טובה שקיבל דרך המדינה והוא יתאזן.

אני בעד שאנחנו נאשר את הזיכיון אבל אני חושב, אדוני היושב ראש, שהוועדה הזאת לא צריכה למהר. היא צריכה לברר היטב היטב מה קורה עם כל נושא הסוגה עלית. אין ויכוח שהחדשות מצויינות, אבל הבעיה שלא עמדתם בתנאים שהוועדה הכתיבה, ובראש ובראשונה טלוויזיה שיהיה בה מידה של ישראליות דרך היצירה המקורית, ששם לב הבעיה שלכם מבחינת הדרישות שלנו מכם.

אדוני המנכ"ל, אני מריח משהו לא טוב. אתה יודע שמועצת הרשות השניה ליוו את כל הנושא ומי כמוהם מכיר את זה. יש פה ריח לא טוב. המועצה היתה מועצה ציבורית עם מינויים שקולים וטובים ובזמן האחרון עולה באפי ריח של בישולים פוליטיים, וזה ריח לא טוב.

לכן אני חושב שהוועדה הזאת צריכה לדון ברצינות ולראות בדיוק מה התנאים ובמה עומדים ולא עוד פעם לשנות את החוק, לתת הטבות למשקיעים בשם התחרות. בעצם מה אנחנו מצפים מהשוק הזה? שכאשר יש בעיה לא מתמודדים איתה בדרכים של השוק החופשי אלא רצים לרגולטור.
היו"ר אמנון כהן
מנכ"ל קשת, רצית להוסיף משהו?
אבי ניר
אני שומר לי את הזכות, אם אפשר, לדבר מאוחר יותר. אני רק רוצה להצטרף לדבריו של חבר הכנסת טל. אני חושב שמאוד חשוב לכל הפורום המכובד הזה לראות את העובדות כהווייתן: מה ערוץ 2 עשה, מה ערוץ 10 עשה. אני חושב שנכון שהרשות השניה תיתן סקירה על כל ההשתלשלות של עמידה בהתחייבויות בהפקת מקור בשני הערוצים.
אילן ליבוביץ
כשחבר הכנסת ארדן ואני הגשנו את הצעת החוק דיברנו על הארכת הזיכיון כי חשבנו שבזה אנחנו מביאים לתיקון טעות או עוולה שנעשתה כלפי ערוץ 10. אני חושב שהממשלה, בהצעה שלה, הלכה צעד אחד קדימה. אני חושב שזה אפילו בניגוד למה שסוכם עם המשקיעים בשלב מוקדם יותר. אני אשמח אם משרד התקשורת יביא את אותם סיכומים שהיו לו עם אותם משקיעים. היו סיכומים שנעשו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים ועורך דין יזהר טל ממשרד התקשורת. הייתי מאוד שמח אם משרד התקשורת יחשוף אותם בפני הכנסת כי אני לא זוכר שהיה מדובר שם על הקלות ברגולציה כלפי המשקיעים. אני חושב שבהצעת החוק הזאת הלכתם צעד אחד קדימה שאני, לפחות, לא יכול להתחבר אליו, לאור כל הנימוקים שאמרנו בדיון הקודם. יש הבדל בין להגיד: אנחנו מורידים את התחתונים בפני המשקיע ונותנים לו לעשות טלוויזיה איטלקית בישראל", לבין להגיד שאנחנו משווים את התנאים של המשקיע ונותנים לו לעבוד ב- 10 שנים - - -
אבי בלשניקוב
אני מבקש להבהיר שתזכיר הצעת החוק, שהוגש על ידי הממשלה, אושר על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, כל הסיכומים היו בידיעה, בשותפות, במעורבות ובהסכמה מלאה של הממונה על ההגבלים העסקים, דרור שטרום, והיועץ המשפטי, לשעבר, של משרד התקשורת, ד"ר יזהר טל.
אייל חלפון
אני במאי ותסריטאי. אני פה בשם האיגודים אבל בראש ובראשונה אני כאן בשם הבן שלי, כי אני באמת חושב שאני מייצג אותו. אתם עוסקים פה במשהו שחשוב יותר מכסף, משהו שקשור לשפה העברית ולתרבות העברית וגם לשמירת חוק. זה מה שצריך להנחות את כולם.

איגוד הבימאים והתסריטאים חברו במאבק הזה לפורום היוצרים הדוקומנטרים ולאיגוד המפיקים, למרות חילוקי דעות קשים שיש לנו בנושאים אחרים. בנושא הזה אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות ביחד כי הנושא חשוב מאוד.

היה הכי נכון מבחינתנו להגיד שיסגרו את ערוץ 10. כי זה מה שאנחנו מרגישים. ערוץ 10 עושה מאיתנו צחוק במשך 3 שנים, הן כאזרחים והן כיוצרים. יש הרבה מאוד אנשים בתוך האיגודים שלנו שאומרים שצריך לסגור את הערוץ הזה. אבל זה לא משאנחנו רוצים, מסיבות שונות שחלקן נאמרו פה. באופן מפתיע אנחנו רוצים שערוץ 10 יחיה, וגם אמרנו להם.
אליעזר כהן
זה לא מפתיע, כל התעשיה הזאת גדלה.
אייל חלפון
השאלה איזה מן תעשיה זאת תהיה? כי זאת לא רק תעשיה, זאת יצירה. זאת תעשיה שקובעת את פני החברה הישראלית. היא קובעת איזה מן ילד יהיה לי. יש לכם אחריות מאוד גדולה. המילים של תרבות עברית ושפה עברית הם לא סתם. לא במקרה הזכירו כאן את איטליה. אנחנו מדינה אחרת ויש לנו תרבות ניהול וחוק שהיא לא כמו באנגליה ובצרפת. לא תהיה פה טלוויזיה כמו באנגליה ובצרפת כי אם לא תהיה פה רגולציה כמו שצריך, אז תהיה פה טלוויזיה כמו באיטליה. התכנית הפופולרית ביותר באיטליה בשנים האחרונות נקראת "תורידי את הבקיני שלך, תורידי את החזיה שלך". יכול להיות שמה שיהיה פה יהיה משהו דומה לזה או משהו כמו "פיק-אפ".

צריך שיתקבלו פה סנקציות מאוד ברורות וחזקות איך הערוץ הזה יעמוד במה שהוא מתחייב. אנחנו מסכימים לזה שהערוץ צריך לקבל השוואת תנאים לערוץ 2. צריך להאריך לו את הזיכיון. אנחנו גם מבינים שאין ברירה ואת החובות שלהם, מהשנה הזאת ומהשנה שעברה, הם לא יצליחו לשלם בשנה הבאה. אין שום אפשרות, הם לא נכנסו לשום הפקה. ההפקות החדשות שלהם ייכנסו אולי בסוף 2006. אתם חייבים לקבוע כללים וסנקציות מאוד ברורות שהם יעמדו בהם בכל שנה ושנה, אחרת הם עושים צחוק מכם כמחוקקים, ומאיתנו כיוצרים, ומהעם הזה.
גלעד ארדן
כשמנכ"ל משרד התקשורת נתן פה סקירה היסטורית, הוא שכח לומר שאחת הסיבות שהערוץ עדיין עומד על רגליו, הוא שוועדה אישרה פעמיים או שלוש פעמים הקלות לערוץ, מעבר למה שהמדינה דרשה במכרז.

אבל עכשיו אני רוצה להזכיר לכולנו את העבר של ערוץ 10 ולמה הדברים שתיאר חבר הכנסת טל לא מדוייקים. כאשר יצא המכרז לערוץ השלישי היה מצב במדינת ישראל שהשלום עמד בפתח וחשבנו כולנו שעוגת הפרסום, שכבר אז היתה בעליה, עוד תלך ותגדל. והנה, הפוליטיקאים, אנחנו למעשה, הבאנו את מדינת ישראל למצב הפוך לציפיות, ולא משנה מי אחראי למצב הזה. אותן מחוייבויות שהתבססו על הנחות עבודה מסויימות קרסו, ועוגת הפרסום, לא רק שלא גדלה, אלא אפילו ירדה.
אבשלום וילן
דווקא אנחנו, חברי הכנסת, טענו שהערכות שוק הפרסום מוגזמות ומסוכנות.
גלעד ארדן
אבל, כאשר המחוייבויות שבהן התחייב הזוכה בערוץ השלישי באו לעולם, זה היה על בסיס הנחות שלאחר מכן התבררו כמוטעות, ולא משנה כרגע מי אשם במצב הזה. בגלל שמי שמוביל את המדינה זאת ההנהגה הפוליטית, אז ההנהגה הפוליטית צריכה לראות מה קורה בכלכלה כתוצאה מהקריסה של חלק מהתכניות.

היה משקיע, קוראים לו יוסי מימן, שהוא לא חשוד בקרבה למחנה הפוליטי שאני משתייך אליו, אלא רחוק מזה, וגם לא להנהלה הבכירה של הערוץ הזה. הוא הפסיד סכום אדיר מכספו האישי. אני, דרך אגב, לא ראיתי את אביך מתדפק על דלתות הערוץ ולא אבא של אף אחד אחר. אגב, אם אבא שלך ירצה הוא יוכל עדיין להשקיע.
דוד טל
את זה אמרו לי גם בפעם שעברה.
גלעד ארדן
אבל הוא לא פנה.
דוד טל
הוא רק לא יודע להעריך שהם קיבלו הקלות של 500 מיליון שקלים, זה הרבה כסף.
גלעד ארדן
אני כתבתי את החוק, אז אני יודע להעריך כמה הקלות קיבלו. כדי להיות פופוליסטים, הכסף הזה לא יוצא מהמדינה. אם לא היה ערוץ 10 אז לא יהיה שקל הכנסות למדינה ולא הפקות. אז זה לא ברירה בין שייכנס למדינה פי 2 - - -
דוד טל
אולי באמת אין מקום לזה.
גלעד ארדן
אף אחד לא מתדפק על דלתותיהם. הערוץ הזה עומד לסיים את הזיכיון שלו בעוד כשנתיים. הערוץ הזה לא בוננזה גדולה, אף אחד לא מרוויח בינתיים כסף ואנחנו לא רואים עוד אנשים שמוכנים להשקיע. מסגרת קבלת ההחלטות שלנו היא, האם אנחנו מוכנים לסכן את התחרות בשוק התקשורת המסחרית ולהביא לכך שהערוץ יקרוס, או שאנחנו רוצים לאפשר את כניסתו של המשקיע הזה ולגרום לכך שהתחרות בתחום הזה תימשך.
אני מסכים לדבר אחד
לא יכול להיות מצב שבו יגידו לנו: עכשיו זה יהיה שונה, וזה לא יהיה שונה.
דוד טל
אבל הם אמרו את זה שלוש פעמים.
גלעד ארדן
אני מבין את מה שאתה אומר וגם המילה שלי והמילה של המדינה והמחוקק חשובים. השאלה היא איך אנחנו מכניסים בחוק הזה פרוצדורה שאם ביום כניסת החוק הזה לתוקף לא תהיה עמידה במחוייבויות, לא יהיה יותר שיקול דעת למועצת הרשות השניה?

לכן, אדוני מנכ"ל משרד התקשורת, אני חושב שאתם צריכים להתייעץ עם היועצים המשפטיים שלכם ולהביא לנו מודל, לפני ההצבעה, שיבטיח שלא יקרה עוד פעם מצב שבו נצטרך להחליט אם לסגור את הערוץ או לא.

אם נכנס משקיע חדש הוא צריך לדעת שהוא מביא כסף שיענה גם על המחוייבויות.
דוד טל
ואם בעוד שנתיים תגייס עוד משקיע חדש, לא תיתן לו?
גלעד ארדן
בוא נשים את המחסום הזה היום. הרי המחוייבויות שהיום בחוק הותאמו למצב הכלכלי שנגרם בשל המצב הביטחוני. כבר נעשו שתי התאמות. אי אפשר יותר.
דוד טל
4 פעמים, וזאת הפעם החמישית.
גלעד ארדן
אני לא רוצה לסגור את הערוץ. בואו תעזרו לנו, תכניסו פה מודל פחות גמיש שלא יאפשר שיקול דעת של מועצת הרשות השניה ויביא למצב שאם לא תהיה עמידה במחוייבויות, הערוץ ייסגר. לא היום, אלא בעוד שנתיים ואז המשקיעים ידעו מה הם צריכים להשקיע ומה עומד בפניהם.

ועוד הערה חשובה, שיעבירו את האולפנים לירושלים, כפי שהם מחוייבים בחוק.
היו"ר אמנון כהן
תודה לכל אלה שדיברו. התחייבתי בפני חברי הכנסת שאני אסיים עד שעה 15:00, לכן אנחנו חייבים לסיים את הדיון. יש לי רשימה של דוברים שאני מתחייב לתת להם לדבר בפעם הבאה. אני מבקש ממשרד התקשורת להעביר לוועדה את ההסכמים שערך עם ערוץ 10.

יש להתחשב בהערתו של חבר הכנסת ארדן ולכתוב שזאת הפעם האחרונה שחוזרים אלינו לוועדה.

הוועדה תידרש להכריע האם להמשיך ולתת הקלות לערוץ 10, תוך פריסת המחוייבות שלו והבטחת היצירה המקורית והתשלומים ליוצרים, למבצעים ולכל הספקים. יש לי פה שורה של מכתבים מאנשים שלא קיבלו את כספם למרות שהשקיעו ממיטב זמנם וכישוריהם. כל הדברים האלה יילקחו בחשבון. מצד אחד לתת סוכריה ומצד שני להבטיח שכל הספקים יקבלו את התשלומים המגיעים להם.
דוד טל
אני מבקש שהוועדה תקבל דוח על קיום התחייבויות הן מערוץ 2 והן מערוץ 10. אנחנו צריכים להעמידם זה מול זה.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצים לקבל את ההשוואה מערוץ 2 ומערוץ 10, מבחינת תמלוגים, מחוייבויות וכדומה.
אבשלום וילן
אמר מנכ"ל ערוץ 10 שהם מתחייבים לעמוד בכל ההתחייבויות שדרשנו בפעם הקודמת. אנחנו נמצאים עכשיו ב-16 לאוגוסט, אני מבקש לקבל דוח כתוב: האם שילמו למפיקים? האם עשו את הסוגה עלית?
היו"ר אמנון כהן
זה מה שביקשתי. בדיון הבא נראה את כל הדברים האלה ונשמע את גם את שאר השחקנים שנותנים את השירותים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:15

קוד המקור של הנתונים