ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/08/2005

תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב), התשס"ד-2004

2
ועדת הכלכלה
16.08.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישיפרוטוקול מס' 490
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"א אב, תשס"ה (16.08.2005) בשעה 10:30
סדר היום
תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב), התשס"ד-2004
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
יעקב אדרי
גלעד ארדן
אבשלום וילן
דוד טל
אילן ליבוביץ
מוזמנים
עו"ד חוה ראובני – לשכה משפטית, משרד התחבורה
משה ימיני – ראש תחום סחר יבוא ויצוא, משרד התחבורה
שוקי שדה – מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה
רבקי דבש – יועמ"ש, משרד המשפטים
משה בן זיקרי – ראש מחלקת תנועה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים
יצחק שרעבי – רכז תעבורה, רמ"ד תעבורה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים
עו"ד יעל נבון – עוזרת יועמ"ש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים
יהודה רודד – מנכ"ל איגוד יבואני הרכב
ד"ר יעקב אדלר – נציג "אנשים באדום", עמותה
נתן אשכנזי – מנכ"ל "ונשמרתם", עמותה
לוי יצחק שטראוס - רכז "ירושלים ונשמרתם", עמותה
שי גלעד – יו"ר ועדת תעבורה, לשכת עורכי הדין
דב תומר – עמותת אור ירוק
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרוטוקלים
אתי אפלבוים


תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב), התשס"ד-2004
היו"ר אמנון כהן
הנושא: תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב), התשס"ד-2004.

בפנינו בקשה לדיון מחדש. לפני כחודשיים התקיים דיון ארוך בנושא הזה וחברי הוועדה ואנוכי לא הסכמנו לאשר את התקנות הללו מכיוון שהגוף שבעצמו היה אמון על האכיפה, לא שמר על החוק. אנחנו, כאזרחים, רוצים שעל גבי דוח התנועה יצויינו מספר הנקודות שצברנו בגין עבירות תנועה שביצענו. נוצר מצב שכאשר אני מקבל את הדוח, אני לא יודע כמה נקודות צברתי עד כה ואני משלם את הדוח. בכך אני מודה בעצם שעברתי את העבירה. אבל, אם אני אדע שברגע שאני אשלם את הדוח אצטרך לעבור קורס לנהיגה מונעת או ישללו ממני את הרישיון, יתכן ולא אשלם מייד ואולי אחליט לערער על הדוח. יתכן שלא אני נהגתי ואני אבקש מהנהג לשלם את הדוח. יתכן שהמכשיר שצילם אותי לא היה תקין וכדומה. ברגע שאדע את מצב הנקודות, שיקול הדעת שלי באשר לתשלום הקנס יכול להשתנות.

לכן אנו רוצים שבדוח התנועה, שהמשטרה נותנת לאזרחים, יצויין כמה נקודות שווה העבירה שנעברה. כאמור, לא אישרנו את התקנות.

שוחחתי עם סגן השר לביטחון פנים, חבר הכנסת יעקב אדרי, והוא הסביר לי שקיימת היום בעיה טכנית מבחינת המיחשוב לציין את מספר הנקודות על גבי הדוח. הם עובדים על כך והפרוייקט צריך לקבל תיקצוב ופריסה ארצית בכל המחוזות. הפרוייקט יושלם תוך שנה בפריסה ארצית ולכן הם מבקשים לאשר את התקנות למשך שנה אחת.

לאחר השיחה והסיכום עם סגן השר לביטחון פנים, ביקשתי לקיים דיון מחדש. אני מביא את הנושא לדיון מחודש בוועדה. הנושא מאוד חשוב, לכן אבקש מחבריי לאשר את הדיון מחדש ולאחר מכן לאשר תקופת זמן של 8 חודשים או 10 חודשים.

אנחנו מאשרים את פתיחת הדיון מחדש. חבר הכנסת אדרי בבקשה.
יעקב אדרי
בוקר טוב לכולם. אנחנו מכירים בחשיבות הצורך שהניקוד יצויין על גבי הדוח. הדרג המקצועי במשטרה ביקש ארכה. הסברתי ליושב ראש הוועדה את הבעייתיות של היישום. אנחנו נשתדל להתחיל בפרוייקט בכמה מחוזות כבר בחודשים הקרובים. אנחנו צריכים לפרוס את זה לאורך כל השנה אולם אנחנו מתחייבים לסיים הכל תוך שנה.
היו"ר אמנון כהן
מייד נקרא את התקנות. אני מוכן לאשר שנה מיום הדיון הקודם.
יעקב אדרי
בהחלט, עברו כבר חודשיים ונשארו 10 חודשים.
יעל נבון
"תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב), התשס"ד-2005.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 69(א)(ד) לפקודת התעבורה, לאחר התייעצות עם שר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

1. מסירת מידע בדבר מספר נקודות לחיוב.

(א) דרך אחרת למתן מידע כאמור בסעיף 69(א)(ד) לפקודה, כי קבלת מידע
ממוחשב בטלפון בדבר מספר הנקודות שבהם יחוייב בשל הרשעתו באותה
עבירה.
(ב) מספר הטלפון לקבלת המידע כאמור יצויין על גבי הודעת תשלום הקנס.

2. פרסום מספר הטלפון לקבלת המידע כאמור יצויין במודעה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית ובעיתון יומי אחד בשפה הערבית, במודעה שתפורסם בתוך שבוע מיום אישור תקנות אלה בידי ועדת הכלכלה של הכנסת.

3. תוקפן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן."
אבשלום וילן
למה צריך פרסום בעיתון, אם ממילא מספר הטלפון לקבלת הנקודות מופיע על הדוח? חבל על הכסף של משטרת ישראל.
היו"ר אמנון כהן
אולי תפרסמו באופן קבוע באתרי האינטרנט של משרד התחבורה ושל המשטרה.
משה בן זיקרי
זה קיים כבר היום באתר.
דוד טל
אם אני מקליד את מספר תעודת הזהות שלי אני יודע כמה נקודות יש לי?
משה בן זיקרי
מי שמנהל את יומן הנקודות הוא משרד הרישוי. אנחנו נותנים נקודות פר עבירה. אתה מקיש את סמל העבירה ויכול לדעת כמה נקודות קיבלת.
היו"ר אמנון כהן
ואם אני מקיש את תעודות הזהות שלי אני יכול לדעת כמה נקודות יש לי?
חוה ראובני
אנחנו רוצים לעשות את זה אנחנו רק מתלבטים מהי הדרך לזהות שמי שעושה את הבירור זה באמת אתה.
דוד טל
אם רוצים לברר ציון באוניברסיטה, מקישים את מספר תעודות הזהות ומקבלים את הציון.
חוה ראובני
מספרי תעודות הזהות שלנו מסתובבים בכל מיני מקומות. כל מועדון לקוחות שאתה מצטרף אליו או מקום לימודים שאתה לומד בו, יודעים את מספר הזהות שלך. כל מעסיק יכול להיכנס ולבדוק כמה נקודות יש לך.
דוד טל
אני בעד זה ש"אור ירוק" יקבלו את המידע, אבל אני חושב שזאת שרירות לב של המשרד שהוא נותן רק למי שהוא רוצה. אם היו קריטריונים, כפי שחבר הכנסת ארדן אמר, אז אני מבין. אני לא רוצה שרירות לב, שהשר יחליט לזה אני נותן ולזה אני לא נותן.
חוה ראובני
אור ירוק לא יקבלו מידע לגבי מספר הנקודות.
לאה ורון
הוא דיבר על קבלת מידע, לא על נקודות.
חוה ראובני
חצי עולם יודע את מספר הזהות ואת תאריך הלידה.
דוד טל
מה יקרה אם מישהו ידע כמה נקודות יש לי? מה כל כך סודי בזה?
חוה ראובני
הנקודות זה מרשם פלילי.
גלעד ארדן
תרשי לי להזכיר לך שהממשלה תומכת בהצעת החוק שלי, לפרסם במאגר מידע באינטרנט כל מי שיש לו פסילה. ההבדל הוא לא כל כך גדול.
אתי בנדלר
בפסילה אסור לך בכלל לעלות על הכביש.
שוקי שדה
בכל מקרה, יש היום פעילות מסודרת במשרד התחבורה שבה אדם יכול לדעת כמה נקודות יש לו. הוא מתקשר לטלפון 1-700-70-43-70, תוך 40 שניות הוא מקבל מענה. מבקשים ממנו מספר פרטים לאימות הנתונים, אנחנו מדפיסים לו את דוח על הנקודות ושולחים אליו הביתה, כך שאין בעיה לאזרח במדינת ישראל לברר את מספר הנקודות שלו.
דוד טל
תוך כמה ימים מקבלים את הדוח על הנקודות?
שוקי שדה
תוך 4-5 ימים, אתה יכול לבדוק אותנו.
אבשלום וילן
אני חוזר לנושא המודעה בעיתון. אין צורך במודעה. האדם מקבל דוח שעל גביו מצויין מספר הטלפון לבירור. מה הוא יעשה עם מודעה בעיתון?

אני נמנע בהצבעה כי אני חושב שצריך לבטל את המודעה בעיתון.
היו"ר אמנון כהן
תוקף התקנות 1.5.2006. מי בעד - אושר ברוב.

חבר הכנסת אבו וילן נמנע.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים