ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/08/2005

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ה-2005, בדבר התאמת כללי הסימון של פנסי החזית לתקינה האירופית

פרוטוקול

 
תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשס"ה-2005, בדבר התאמת כללי הסימון של פנסי החזית לתקינה האירופית

2
ועדת הכלכלה
16/08/2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 488
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"א אב התשס"ה (16.08.2005) בשעה 09:30
סדר היום
תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשס"ה-2005, בדבר התאמת כללי הסימון של פנסי החזית לתקינה האירופית.
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
דוד טל
אליעזר כהן
מוזמנים
עו"ד חוה ראובני – לשכה משפטית, משרד התחבורה
משה ימיני – ראש תחום סחר יבוא ויצוא, משרד התחבורה
שוקי שדה – מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה
רבקי דבש – יועמ"ש, משרד המשפטים
יהודה רודד – מנכ"ל איגוד יבואני הרכב
ד"ר יעקב אדלר – נציג "אנשים באדום", עמותה
נתן אשכנזי – מנכ"ל "ונשמרתם", עמותה
לוי יצחק שטראוס - רכז "ירושלים ונשמרתם", עמותה
שי גלעד – יו"ר ועדת תעבורה, לשכת עורכי הדין
דב תומר – עמותת אור ירוק
יועצת משפטית
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרוטוקולים
אתי אפלבוים


תקנות התעבורה (תיקון מס' ) התשס"ה-2005, בדבר התאמת כללי הסימון של פנסי החזית לתקינה האירופית.
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון בעניין: תקנות התעבורה (תיקון מס' ) התשס"ה-2005, בדבר התאמת כללי הסימון של פנסי החזית לתקינה האירופית.

עורכת דין חוה ראובני תסביר את התיקון המבוקש.
חוה ראובני
מדובר בתיקון טכני. כידוע מדינת ישראל עובדת, בתחום תקינת הרכב, לפי התקינה האירופית, גם בנושא פנסי החזית של כלי רכב. התקן האירופי כולל דרישות מהפנסים עצמם, ואיך מסמנים על הפנס שהוא מתאים לתקינה.

נודע לנו לפני מספר חודשים, בסמוך לזמן שהנחנו את התקנות האלה על שולחן הכנסת, שעוד מספר שנים קודם שונתה התקינה האירופית ואפשר לסמן פנסים בצורה אחרת ממה שכתוב אצלנו בתקנות.
היו"ר אמנון כהן
למה לא הבאתם את זה יחד עם כל התיקונים וההתאמות לתקינה האירופית?
חוה ראובני
כי זה נודע לנו לחוד. הגיע משלוח של כלי רכב והתברר שהפנסים שלהם מסומנים בהתאם לתקינה האירופית. מדובר באופן הסימון על גבי הפנסים. הסימון הזה מתאים לתקינה האירופית ולא מתאים לתקנות שלנו. היתה לנו בעיה לאשר את היבוא של המכוניות האלה.
היו"ר אמנון כהן
היבואן לא הכיר את התקנות שלנו? אנחנו נשנה את התקנות בהתאם ליבואן? איך זה עובד? אנחנו מתאימים את עצמנו ליבואן?
חוה ראובני
היבואן התאים לתקינה האירופית ואנחנו שואפים להתאים לתקינה האירופית, רק שהיבואן היה יותר מעודכן מאיתנו.
היו"ר אמנון כהן
זה לא משנה. לפני שהוא ייבא הוא היה צריך לבוא לשר התחבורה או לגוף המקצועי ולומר שבכוונתו להביא מוצר שמוסדר לפי התקינה האירופאית. אבל הוא לא קיבל אישור, ועכשיו אני צריך להתאים את עצמי אליו.
חוה ראובני
אני לא מתאימה את עצמי ליבואן אלא לתקינה האירופית.
היו"ר אמנון כהן
הייתם צריכים להגיד לו שיחזיר ושיביא משהו שמתאים לנו.
חוה ראובני
אני לא יודעת מה קרה עם היבואן הספציפי הזה.
היו"ר אמנון כהן
היבואן לא היה חבר מרכז ליכוד?
משה ימיני
אנחנו לא מתעסקים בדברים כאלה.
היו"ר אמנון כהן
אני לא יודע מי מתעסק, אבל כך זה נראה, אם זה הולם לפי היבואן. אם היתה ראיה מערכתית של משרד התחבורה שיש להתאים לתקינה האירופאית זה בסדר. אבל כל פעם להביא טלאי על טלאי? אין ראיה מערכתית? אין אצלכם אנשי מקצוע שבודקים בראייה מערכתית?
חוה ראובני
זה לא שאנחנו מתאימים עצמנו ליבואן. כל היבואנים מביאים כך. הם כולם מתאימים לתקינה האירופית והתקינה האירופית מקובלת עלינו. זאת התקינה לפחות 4 שנים.
היו"ר אמנון כהן
למה הבאתם את זה רק היום?
חוה ראובני
היבואן הביא את זה לתשומת ליבנו. לצערנו לא היינו מעודכנים.
דוד טל
איך אישרתם להכנס רכב לישראל שהוא בניגוד לתקנות? 4 שנים איפשרתם להכניס רכב בניגוד לתקנות.
משה ימיני
שיטת הסימון על הפנסים רשומה בתוספת הישנה לתקנות התעבורה. הסימון כולל את מספר הארץ שממנה הובא הפנס ומספר קטלוגי. על פי החלטת הממשלה 156 מאוגוסט 2000, משרד התחבורה עובד לפי התקינה האירופאית. אנחנו כל הזמן מתאימים את התקנות שלנו לדרישות האירופאיות. במהלך השנים שינו את הסימון על הפנסים - - -
היו"ר אמנון כהן
רק על הפנסים? מחר תגיד שגם הכנפיים לא מתאים כבר?
דוד טל
אם האירופאים ישנו את התקינות אז גם הם יהיו חייבים לשנות. את זה אני מבין, אבל למה חלפו 4 שנים מאז שהתקינו את התקינה, ומדינת ישראל איפשרה, בניגוד לתקנות, להכניס כלי רכב שלא מאושרים על ידיה?
משה ימיני
במהלך השנים שונה הסימון והועבר מהעדשה לגוף הפנס כי העדשה היתה מפלסטיק. אנחנו מאשרים כל שנה דרישות מהיבואנים כמה שנים קדימה. עד היום זה היה מוטבע על גוף הפנס או על העדשה. לפני מספר חודשים החלו בקהילה האירופאית לסמן את הפנסים במדבקה שלא ניתנת להסרה ומודבקת על גוף הפנס. לפני מספר חודשים הגיעו לארץ כלי רכב כאלו בפעם הראשונה. בדקנו עם היבואנים והקהילה האירופאית ונוכחנו שהיו החלטות מזה מספר שנים אבל הן לא יושמו עד עכשיו. לפני מספר חודשים הגיעו כלי רכב עם מדבקה על הפנס. אלה רכבים מסוף 2005 ו-2006.

לאחר שבדקנו התברר לנו שהם עברו לשיטה חדשה שמאושרת על ידי הקהילה האירופאית. הם רק לא יישמו את השיטה הזאת עד עכשיו. אחרי שבדקנו את המסמכים וראינו שזה מאושר על ידי הקהילה האירופית, אנחנו מתאימים עצמנו אליהם.
היו"ר אמנון כהן
איזה גוף בודק את החלפים ורואה אם הם מתאימים לתקינה? האם אתה יכול לדעת מראש? יש נציג שנמצא בקשר עם המפעלים בעולם?
משה ימיני
המדיניות של משרד התחבורה לגבי יבוא רכב הולכת הרבה קדימה. היום יש לנו דרישות כבר מכלי רכב שיגיעו משנת 2007.
דוד טל
מר ימיני, תסלח לי, אתם בעצם הולכים אחורה ולא קדימה. בעצם התקנות שלהם היו כבר ב-2001 ולא יישמו אותם. משרד תחבורה "נורמלי" היה מכין כבר ב-2001 את התשתית לכל התקנות מפני שלא ידעתם מתי יישמו, וגם לא ביררתם. ממה שאתם מספרים לנו, ידעתם רק בדיעבד על מה שהיה לפני 4 שנים. אתה משתמש בסיבה שלא יישמו את זה ולכן הנזק לא כל כך נורא.

אני מדבר כרגע ברמה העקרונית, האם זה נראה לך סביר שמשרד התחבורה של מדינת ישראל מאפשר לכלי רכב להיכנס, שלא על פי התקנות של מדינת ישראל? להזכירך, תקנה זאת חקיקה.
משה ימיני
הדרישות שלנו יוצאות מבעוד מועד. ישבנו עם היבואנים ונתנו להם את הדרישות לשנת 2007. הסוגיה שאנחנו מדברים עליה היא לא כל כך ברורה, כי לא היה ברור באיזה אמצעי יסמנו את העדשה.
דוד טל
אתה עדיין לא עונה לי מדוע מדינת ישראל איפשרה כניסת כלי רכב בניגוד לתקנות? לפחות 2005 ו-2006 ואולי עוד לפני. אתם אמרתם שבסוף 2005 ו-2006 נכנס רכב חדש על פי תקן של הקהילה האירופאית.
חוה ראובני
אני מבקשת להבהיר: אמנם ההחלטה שלהם היתה בספטמבר 2001 - - - חוקית זה לא בסדר, אבל עד אז לא הגיעו בפועל כלי רכב עם הסימון שהיה בניגוד לתקנות שלנו.
דוד טל
למה לא הייתם ערים לשינויים האלה בתקנון האירופי? אני בטוח שהייתם צריכים להיות ערים. ישנתם בשמירה 4 שנים.
אליעזר כהן
אור ירוק יכנסו לעניינים והכל יהיה בסדר.
חוה ראובני
אני מבקשת להעיר עוד הערה: אנחנו נמצאים בבדיקה מערכתית של כל התוספת השניה שהיא רשימה של תקנים. האם מקומם של התקנים האלה הוא בחקיקת משנה, או האם ראוי יותר לקבוע שהתקנים יועמדו לעיון הציבור במשרד התחבורה ולא לפרט את התקנים וכל פעם שהקהילה האירופית משנה פרט כזה או אחר ואז לבוא ולהטריח את הוועדה כדי לאשרר את זה גם לחקיקה שלנו. זאת עבודה שנעשית. המעבר הזה יצטרך לבוא לשולחן כאן.
דוד טל
יושבים פה נציגים של אזרחי מדינת ישראל. סביר להניח שברגע שזה יהיה במשרד התחבורה, לא אני ולא אמנון נלך למשרד התחבורה לבדוק מה השתנה ומה לא השתנה. פה, לפחות, יש נציגים והם יהיו מודעים למה שקורה.

אם לא היית באה היום, לא הייתי יודע שהמדינה הכניסה שלא על פי החוק רכב בניגוד לתקנות.
חוה ימיני
לא הכנסנו.
דוד טל
הכנסתם. אמרתם סוף 2005 ו-2006, בוודאי שנכנסו.
משה ימיני
כשהגיעו כלי הרכב האלה עצרנו אותם.
דוד טל
אני לא מתכוון לעשות מזה עניין. אני מדבר כרגע ברמה העקרונית. לדעתי זה צריך תמיד להגיע לשולחן הזה, משום שכאן יש נציגים מימין ומשמאל, הם שומעים ומייצגים פחות או יותר את כל הציבור. כשזה יהיה רק אצלכם, תוכלו להכניס לשם מה שאתם רוצים והציבור לא יידע מזה.
יהודה רודד
אני מאיגוד יבואני הרכב. לגבי שאלתו של חבר הכנסת טל: היבואנים מקבלים 10 חודשים מראש את הדרישות של משרד התחבורה לפי התקן האירופאי. היבואנים לוקחים את הרשימה הזאת ושולחים ליצרנים ושואלים אותם אם הם מסוגלים לעמוד בדרישות. בעיקרון, זה לא שמתאימים את התקנה ליצרן, אלא להפך, היצרן צריך להתאים את עצמו. אנחנו מייבאים לא רק מאירופה, מייבאים גם מיפן ומארצות הברית, וצריך להכניס את הכל תחת מסגרת תקנית אחת.
הייתי רוצה להתייחס לנושא הסימון
הפנס כפנס הוא בסדר - - -
דוד טל
זה ברור לי. לכן אני לא חושב שזה משמעותי. אני מדבר על העיקרון.
היו"ר אמנון כהן
איך לא ידעתם מה הדרישות של מדינת ישראל? כבר בשנת 2000 ידעתם מה הדרישות.
יהודה רודד
כתוב שם שהפנס צריך לעמוד בתקן האירופאי, שהוא תקן ישן שאנחנו מכירים אותו.
היו"ר אמנון כהן
למה לא התראת לפני שייבאו?
יהודה רודד
גם אנחנו לא ידענו על הבעיה של הסימון עד שהפנס הגיע. אף אחד לא היה מודע שזה השתנה. לא כל הרכבים שמגיעים מאירופה מסומנים בשיטה החדשה. חלקם עדיין מסומנים בשיטה הישנה. סך הכל נכנסו עם הסימון החדש, בתחילת 2006, רק 2 יצרנים מתוך 18.
משה ימיני
אתה לא יכול לדעת מראש באיזה שיטת סימון ישתמשו. שיטת הסימון אומרת שזה יהיה באופן שזה לא ניתן להסרה. יש לזה שתי משמעויות - - -
היו"ר אמנון כהן
היבואן יודע מה הוא מייבא. הוא צריך להתייחס למשמעות שאתה מתכוון אליה. הוא צריך לבדוק שהרכב עומד בדרישות. אם הוא היה עושה עבודה טובה הנציגים שלו בחו"ל היו עולים על הבעיה הזאת והייתם מגיעים לשולחן שלי לפני שהרכבים הגיעו לארץ.
משה ימיני
אחרי שאישרנו את הדגמים לשנת 2005, התחילה להתגלות תופעה של מדבקת נייר ואז עצרנו את הנושא של המכירה. פנינו לאירופה ושאלנו שאילתא אמרנו לנו שהסימון על הפנס הוא מותר.
חוה ראובני
תיקון התוספת השניה: 1. בתוספת השניה לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן התקנות העיקריות), בחלק ג', בפרט 16(8) –
1. ברישא, אחרי "על העדשה" יבוא "או על הפנס";
2. בסופו יבוא: "ואולם ניתן לסמן את פנס החזית ברכב נוסעים פרטי וברכב פרטי דו-שימושי על פי התקנים שנקבעו לעניין זה בדרישות החובה לפי תקנה 282".

אני מבקשת להשמיט את המילים "רכב פרטי דו-שימושי", כיוון שבישיבה קודמת תיקנו את זה.
דוד טל
מהי תקנה 282?
חוה ראובני
תקנה 282 זאת התקנה שמונה את כל הנושאים שבהם משרד התחבורה רשאי לקבוע דרישות חובה לעניין תקנים של רכב. הרשימה הזאת הוחלפה בתיקונים של תקינה אירופית לפני מספר חודשים. ניתן לסמן את התקנים שנקבעו בדרישות חובה. דרישות חובה לעולם יפנו לדרישה האירופית, כי זאת המדיניות.
דוד טל
אם אנחנו צמודים לתקינה האירופית, אז אנחנו אומרים שהרכבים הישראלים צריכים לעמוד שכל מה שקיים בתקינה האירופית. זה נכון?
חוה ראובני
כן.
דוד טל
אז למה אפשר פעם אחת כך ופעם שניה כל? יכול להיות שממילא זה לפי התקינה האירופית. למה לא לומר שהכל זה לפי התקינה האירופית ולא משנה אם זה על הפנס, על צוואר הפנס, על עדשה מפלסטיק, עדשה מזכוכית?
חוה ראובני
בתקנה 282 עצמה כתוב שהתקנים האמורים בתקנת משנה ב' יהיו מבוססים על מדינות הקהיליה האירופית, למעט כלי רכב שיוצרו בצפון אמריקה. אנחנו ממילא מחוייבים על פי התקנות, למעט כלי רכב שמיוצרים בצפון אמריקה והמזרח הרחוק, לעמוד לפי התקינה האירופית.
לאה ורון
סליחה, איך קוראים לזאת שיצאה כרגע?
אליעזר כהן
דבורה.
לאה ורון
אני מבקשת שאת עבודת הלובינג לא יעשו תוך כדי דיון של הוועדה, אני מבקשת לרשום את זה בפרוטוקול.
אליעזר כהן
עוזרת השר מרינה סולודקין טיפלה בי אתמול ביעילות וכתבתי לה מכתב תודה.
לאה ורון
והכניסה באיחור לדיונים של הוועדה והיציאה תוך כדי הדיונים? אי אפשר להפוך את הוועדה לשוק. אני, כמנהלת הוועדה, לא אתן לעשות את זה.
חוה ראובני
זאת התקנה שאותה אנחנו מבקשים לאשר.
היו"ר אמנון כהן
אבל למה התחילה שלה היא ב-2001?
חוה ראובני
רצינו להתיישר, אף כי אין כלי רכב כאלה שנכנסו לארץ בתקופה המדוברת - - -
דוד טל
אבל מדובר בשנת 2006. את באה כרגע להכשיר כלי רכב שנכנסו בניגוד לתקנות. זה לא נכון, בגלל שהיועצים המשפטיים של משרד המשפטים אומרים שבדרך כלל לא עושים חקיקה רטרואקטיבית.
היו"ר אמנון כהן
בכל מקרה אני לא יכול רטרואקטיבית.
שמרית שקד
אנחנו מבקשים להשמיט את סעיף 2 ולהחיל את התקנות האלה מיום הפרסום. אנחנו חושבים שלא נכון לאשר חקיקה רטרואקטיבית.
חוה ראובני
ברור שדבר כזה לא יהיה מונח, אלא באישור משרד המשפטים.
דוד טל
משרד המשפטים מסביר לנו כל הזמן שאי אפשר לעשות חקיקה רטרואקטיבית.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו משמיטים את סעיף 2 וזה יהיה מיום הפרסום.

יש עוד הערות?
דוד טל
מי שטוען שאנחנו לא בסדר, צריך לבוא עם ידיים נקיות ולהגיד שהוא בסדר. משרד התחבורה צריך להראות לנו שהוא יותר מבסדר, אם הוא סבור שאני לא בסדר. בינתיים, משבוע שעבר ועד עכשיו אני רואה עד כמה משרד התחבורה לא בסדר. אני מודיע לך שאני מתכוון לכתוב מכתב לשר התחבורה ולהעמיד אותו החומרה בה אני, כחבר כנסת, רואה את התנהלות משרדו.
היו"ר אמנון כהן
אני אשמח מאוד כי גם אני כתבתי מכתב והגבתי על כל מיני דברים.
דוד טל
אין לי שום דבר אישי, אבל אם מישהו מתריס כנגדי שאני לא בסדר, הוא צריך לבוא עם ידיים נקיות ולהראות לי עד כמה הוא בסדר. כרגע משרד התחבורה מראה לי עד כמה הוא מאוד מאוד לא בסדר, עד כמה הוא לא עושה כמעט כלום ולא עומד על משמרתו ובא אלי אחרי 4 שנים, 7 שנים.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מעמידים להצבעה את התיקונית לתקנות התעבורה התשס"א-2005 בדבר התאמת כללי סימון על פנסי החזית בתקינה אירופית, עם התיקונים שהכנסנו.

מי בעד? – עבר פה אחד ואושר. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים