ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/08/2005

תקנות התעבורה (תיקון מס'.....), התשס"ה-2005 בדבר חובת ניהול יומן נסיעות

פרוטוקול

 
תקנות התעבורה (תיקון) התשס"ג – 2003 בדבר הובלת חומ"ס בכלי רכב; תקנות שירותי הובלה

2
ועדת הכלכלה
8.8.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 482
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ג' אב התשס"ה, (8 באוגוסט 2005), שעה 11:15
סדר היום
1. תקנות התעבורה (תיקון) התשס"ג – 2003 בדבר הובלת חומ"ס בכלי רכב
2. תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשס"ג – 2003 בדבר הובלת חומ"ס.
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
דוד טל
אילן ליבוביץ
מיכאל נודלמן
מוזמנים
שוקי שדה - מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה
אבישי מיכאלי - מנהל אגף שינוע חומ"ס, משרד התחבורה
אריה שמואל - סגן מנהל אגף קציני בטיחות, משרד התחבורה
עו"ד עדה וייס - סגן היועץ המשפטי, משרד התחבורה
דוד פילזר - מנהל אגף תכנון ובנייה הנחיות ותקנות, משרד הפנים
פקד רוני לוינגר - קצין תביעות באגף התנועה, המשרד לביטחון פנים
עו"ד יעל נבון - עוזרת היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים
אייל טולדנו - יועץ משפטי אט"ל, צה"ל
נח יודלביץ - מנהל מוקד סביבתי, המשרד לאיכות הסביבה
דן רכליס - קצין בטיחות, איגוד קציני הבטיחות והתעבורה
רפי אברג'יל - חבר הנהלה, איגוד קציני הבטיחות והתעבורה
אהרון עמרם - קצין בטיחות, פורום קציני בטיחות
גבי בן הרוש - יו"ר מועצת המובילים והמסיעים
עודד לבנה - חבר הנהלת מועצת המובילים ומנכ"ל חברת הסעה "סע-שא"
עו"ד אסף וייס - התאחדות התעשיינים
עו"ד אריה נייגר - חבר ועדת הרפורמה, התאחדות התעשיינים
שלמה ללוש - מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
אתי בנדלר
עוזרת ליועצת המשפטית
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
רותי וייס

1. תקנות התעבורה (תיקון) התשס"ג – 2003 בדבר הובלת חומ"ס בכלי רכב
2. תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשס"ג – 2003 בדבר הובלת חומ"ס
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון בנושא תקנות התעבורה תיקון התשס"ג- 2003 בדבר הובלת חומר מסוכן בכלי רכב. 2. תקנות תעבורה תיקון, התשס"ג – 2003, בדבר הובלת חומר מסוכן. יש כאן שתי תקנות שאנחנו צריכים לדון בהם, לשמוע ונחליט מה לעשות איתן. אני קראתי קצת פרוטוקולים של הדיונים שהיו בוועדה - - -
גבי בן הרוש
יש לך את הפרוטוקול מ-2001?
היו"ר אמנון כהן
לא, אני מתחדש. אני קראתי פרוטוקול אחרון מ-6 בדצמבר 2004, אושר שם סעיף 1?
אתי בנדלר
תקנה 1 אושרה.
היו"ר אמנון כהן
קראתי את הפרוטוקול והבנתי שיש בעיה להסדיר מקומות שאפשר לחנות בהם באזורים של רשויות מקומיות, צריך שיתוף פעולה שלהם, הבנתי שלא היה שיתוף פעולה בינם לבין משרד התחבורה, מנהל מקרקעי ישראל, והבנתי שהיו כמה רעיונות, אולי באמת להיעזר במגרשים הקיימים של חברות גדולות, ואנחנו היום רוצים לשמוע למה הגעתם? איך הגעתם?
לאה ורון
אדוני היושב ראש, תקנות שירותי ההובלה כפופות להסכמה של השר לאיכות הסביבה והסכמת ראש הממשלה. בדקות אלו הגיע פקס מלשכת היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה שהיא מבהירה לי שבהמשך לשיחתנו הבוקר - - -
היו"ר אמנון כהן
שיחתה עם מי?
לאה ורון
בהמשך לשיחתה איתי הבוקר רצופים בזה מכתביו של עורך דין להב, היועץ המשפטי של הוועדה לאנרגיה אטומית, המבטאים הסתייגות מנוסח התקנות המוצע. "כפי שהודעתי, כל עוד נוסח התקנות אינו מקובל על הוועדה לאנרגיה אטומית, לא ייתן ראש הממשלה את הסכמתו להם.
היו"ר אמנון כהן
שיריבו ביניהם.
לאה ורון
אני מבקשת לומר שאנחנו את הבקשה להסכמת שני השרים הפנינו למשרד התחבורה עוד ביום חמישי ואני אתמול שוחחתי עם היועצת המשפטית למשרד התחבורה, עורכת הדין מלי סיטון, והבהרתי לה שהוועדה תידרש בטרם תתחיל בדיוניה להסכמות שני השרים. אני מציעה שהיועצת המשפטית של הוועדה תתייחס גם לנושא זה.
אתי בנדלר
אין לי מה לומר אלא את סעיף ההסמכה, אני אפנה ואקרא "בתוקף סמכותי לפי סעיפים אלה ואלה לחוק שירותי הובלה, בהסכמת השר לאיכות הסביבה ובהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדה הכלכלה של הכנסת" זאת אומרת, לא בכדי אישורה של ועדת הכלכלה של הכנסת מופיע האחרון, ולא מביאים לאישור הוועדה אלא אם התקיימו ההליכים שקדמו לכך ובכללם קבלת אישור מהשרים כפי שנדרש על ידי החוק. משהובהר שאישור כאמור לא ניתן אני חושבת שאין טעם שהוועדה תדון בכך.
היו"ר אמנון כהן
מה אתם אומרים משרד התחבורה?
עדה וייס
יש לנו הסכמה עקרונית על הנוסח - - -
היו"ר אמנון כהן
מה זה עקרונית?
עדה וייס
יש תיקון מסוים והסכמה עקרונית על הנוסח. אין הסכמה פורמלית. באופן פורמלי הם לא הודיעו שהם מסכימים.
לאה ורון
באופן פורמלי הם הודיעו שהם מתנגדים.
עדה וייס
אבל אחרי זה יש הסכמה על הנוסח.
אתי בנדלר
זאת אומרת שהנוסח שעכשיו בפני הוועדה הוא לא הנוסח שאתם מבקשים שהיא תאשר?
עדה וייס
עם תיקון מסוים.
דוד טל
אדוני היושב ראש, אני חושב שוועדת הכלכלה תשחית את זמנה לריק אם אנחנו מראש יודעים שראש הממשלה לא ייתן את ידו לזה, אנחנו נדון, נדון, נדון, ובסופו של יום אם הוא לא יחתום אז כל מה שדנו יילך לאיבוד, לכן אני חושב שצריך לדחות את זה, חבל שהטרחנו את האנשים שכאן ובסוף מודיעים לנו בדקה האחרונה את זה, אבל אם ראש הממשלה לא מסכים - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל מצד שני שר התחבורה מאוד דואג לתקנות ולחוקים ותוקף, ומציע הצעות - - -
דוד טל
לכן אדוני היושב ראש, ההערה הראשונה לגבי הסעיף הראשון במשרד התמ"ת מה שקרה, זו בדיוק הכוונה שלי הייתה. לא יכול להיות ששרים יתלוננו נגד ועדת הכלכלה מחד, ומאידך הם לא עושים שיעורי בית, זה בדיוק היה הנושא.
היו"ר אמנון כהן
טוב, כנראה שבאמת אין טעם לקיים כרגע את הדיון בנושא הזה ואנחנו נועלים את הישיבה, תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים