ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 26/07/2005

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 18) (אירוע אסון המוני), התשס"ב-2002, חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 19), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים