ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 26/07/2005

החלת דין רציפות - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7), התשס"ב 2002

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים