ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 26/07/2005

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 69), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 70) (אפוד זוהר – חובת החזקה

ועדת הכלכלה (479) 2
26/7/2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 479
מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום שלישי, י"ט בתמוז התשס"ה (‏26 ביולי, 2005), שעה 15:30
סדר היום
1. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 70) (אפוד זוהר – חובת החזקה ושימוש), התשס"ה-2005, פ/2759, של חה"כ גלעד ארדן
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
גלעד ארדן
אבשלום וילן
אליעזר כהן
מוזמנים
עו"ד חוה ראובני - הלשכה המשפטית, משרד התחבורה
סנ"צ שולמית שמעון - ראש חוליית תעבורה, המשרד לביטחון פנים
עו"ד יעל נבון - הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
איתי עצמון (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבתהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 70) (אפוד זוהר – חובת החזקה ושימוש),
התשס"ה-2005, פ/2759
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 70) (אפוד זוהר – חובת החזקה ושימוש), התשס"ה-2005.

הוועדה אישרה את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, אולם בעקבות החלטת הוועדה להחיל את זה גם על אופנועים נתקלנו בבעיה באחסון, איפה יאוחסן האפוד הזוהר באופנוע. חשוב לנו שאזרחי מדינת ישראל ירכשו את האפודים האלה.

האם חברי הכנסת מסכימים לפתוח את הדיון מחדש? כן.
אתי בנדלר
בנוסח שאושר בקריאה ראשונה, כפי שנאמר, נכתב בסעיף 65ב(א) כדלקמן: "ברכב מנועי, למעט באופנוע, יימצא אפוד זוהר". הוועדה בישיבתה אתמול מחקה את המילים "למעט באופנוע". עולה מכאן, שברכב מנועי יימצא אפוד זוהר. אבל לא עשינו את ההתאמות, ולצורך ההתאמות בשאר הסעיפים הקטנים נזקקתי להנחיית הוועדה.

סעיף קטן (ב) של אותו סעיף קובע: "הנוהג ברכב יחזיק את האפוד הזוהר, בכל עת, בתא הנהג ברכב". אם כך, צריך לקבוע מה מציעים לגבי אופנוע.

מתעוררת בעיה גם בסעיף קטן (ג), הקובע כדלקמן: "הנוהג ברכב מנועי בדרך שאינה דרך עירונית, היוצא מהרכב," – זה גם היוצא מהאופנוע, ואני לא יודעת מה זה לצאת מהאופנוע לצורך העניין הזה – "ילבש אפוד זוהר, למעט במדרכה; ואולם, הוא יהיה פטור מהחובה האמורה אם אחד מנוסעי הרכב" – האופנוע – "הנמצא מחוץ לרכב" – האופנוע – "לובש את האפוד הזוהר".

צריך לעשות התאמות, כי ההוראות לא מתאימות כרגע לאופנוע. לכן אני זקוקה להנחיות הוועדה. או תחליטו בכל זאת להשאיר את הנוסח שעבר בקריאה ראשונה, דהיינו שזה לא יחול על אופנוע אלא אם כן השר יחיל את זה בהתאמות שייקבע, או תנחו אותי אילו התאמות אתם רוצים לגבי אופנועים.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מבקשים להכניס את כל ההתאמות הנדרשות, מאחר שכבר סיכמנו שאנחנו רוצים להחיל את זה גם על אופנוע.
אתי בנדלר
אני צריכה שתנחו אותי.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מתייעצים, עדיין לא מנחים. קיבלנו החלטה שלא להחריג אופנוע, אלא לכלול גם אותו. כנגזרת מההחלטה הזאת, אם האפוד מאוחסן ברכב בתא הנהג אז צריך למצוא מינוח מתאים איפה יאוחסן באופנוע; אם נאמר שנוסע היוצא מחוץ לרכב כאשר יש בו תקלה צריך ללבוש אפוד זוהר, לפחות אחד מיושבי הרכב, אז אם אופנוען נוסע לבד, או נוסע עם מישהו, גם הוא, אם יש איזו תקלה אחד מן הנוסעים צריך ללבוש אפוד זוהר.
לאה ורון
השאלה רק איפה יונח האפוד באופנוע, כאשר לחלק מן האופנועים בוודאי אין בכלל תא מטען.
אתי בנדלר
אם מדובר על טוסטוסים למשל.
גלעד ארדן
אין דבר כזה. חייב להיות מקום אפסון. או שהמושב מתרומם, או שיש ארגז.
לאה ורון
גם בטוסטוס?
גלעד ארדן
בכל אופנוע. איפה שמים את הקסדה?
אתי בנדלר
אמרו לי שאת הקסדה מחברים עם מנעול, כך אמרה לי מישהי שהיה לה טוסטוס.
היו"ר אמנון כהן
יש בעיית אחסון אמיתית?
אתי בנדלר
כך אמרו לי.
אבשלום (אבו) וילן
בווספה ובכל אופנוע תמיד יש תא אחסון.
היו"ר אמנון כהן
איפה מניחים את המשולש הזוהר? האם אופנועים מחויבים להחזיק משולש זוהר?
קריאה
לא.
גלעד ארדן
אז עוד יותר חשוב שיהיה להם אפוד. אם אין להם משולש זוהר אז לפחות שיהיה אפוד.
לאה ורון
האופנוען יורד לגמרי מהכביש. אופנוע, בניגוד למכונית, יכול לשים את האופנוע בצד.
גלעד ארדן
גם כלי רכב גדול יותר יכול לחנות בשוליים.
אליעזר כהן
הייתי ממליץ לקבוע שאופנוע יירד לחלוטין לשוליים.

אני רוצה להעיר שתי הערות, אחת בעד והשנייה נגד.
היו"ר אמנון כהן
רק רגע. אני מבקש לשאול את נציגת משרד התחבורה, האם יש בעיה אמיתית באחסון באופנועים?
חוה ראובני
קודם כול, גם באופנוע יש חובה להחזיק משולש אזהרה. החובה גורפת.
היו"ר אמנון כהן
איפה מאחסנים את המשולש, איפה מאחסנים את המפתח שפותח את הגלגל הרזרבי?
חוה ראובני
אני לא מתיימרת להיות אשת מקצוע טכני.
גלעד ארדן
תמיד יש איפה לאחסן. באופנוע אין גלגל רזרבי.
היו"ר אמנון כהן
אם לאופנוע יש תקלה, איזה סימן אזהרה הוא שם בלילה?
אליעזר כהן
הוא מזמין גרר.
היו"ר אמנון כהן
בינתיים, עד שהגרר יגיע, הוא צריך לסמן את עצמו.
אליעזר כהן
באופנוע אין גלגל רזרבי. הרוכב מפרק את הגלגל ונוסע למוסך.
גלעד ארדן
עם מה הוא מפרק?
אבשלום (אבו) וילן
לא ראיתי אי-פעם אופנוע בלי שום תא מטען.
חוה ראובני
חייב להיות איזה תא מינימלי. אני מציעה לכתוב שברכבים, למעט אופנועים, האפוד יאוחסן בתא הנהג. לגבי כל היתר, לא להגיד כלום. הוא צריך להימצא. אנחנו לא נתערב. כל אחד ימצא פתרון משלו.
היו"ר אמנון כהן
היכן שהוא רוצה, אפילו בכיס שלו, או שילבש את זה עליו.
גלעד ארדן
אם הוא קנה קטנוע בן 60 שנה שאין בו שום מקום אחסון, וגם לא מוכן להרכיב עליו ארגז, אז שילבש את האפוד עליו. אין מקרה כזה. כל אחד לוקח אתו מחברת, תיק, נוסעים עם זה לעבודה וללימודים.
חוה ראובני
אתמול הוועדה אישרה שלשר התחבורה תהיה סמכות לפטור. אם יימצא האופנוע שאין בו מקום לשים אפוד קטן אז ניתן לו פטור.
אבשלום (אבו) וילן
מישהו אמר לי שבטרקטורונים יש בעיה.
שולמית שמעון
לטרקטורון אסור לעלות על הכביש, אז אין בעיה.
אליעזר כהן
חשוב שיילכו עם אפוד כזה, וזה חשוב לאופנוען עוד יותר מאשר לבעל מכונית. אם אפשר, הוא היה צריך לרכב עם זה כל הזמן. אחת הבעיות של אופנועים, שהם לא נראים.
היו"ר אמנון כהן
את זה אנחנו לא יכולים לחייב.
אליעזר כהן
בעיית האחסון נפתרה ב-90% מהמקרים כי האופנוענים בדרך כלל רוכבים עם תרמיל גב.
חוה ראובני
החובה היא גם כשהרכב חונה. נקבע שהאפוד "יימצא בכל עת", לא רק כשהאופנוע נוסע.
אליעזר כהן
אני מציע לאפשר לאופנוענים ללכת עם סרט, לא עם חזייה שלמה. את הסרט אפשר לקפל.
היו"ר אמנון כהן
את זה יקבע שר התחבורה בתקנות. אני לא קובע.
אליעזר כהן
דרך אגב, אני לא נגד החוק הזה.
לאה ורון
האם הגברת ראובני צודקת, שצריך למחוק את המילים "בכל עת" אם יש כוונה להחיל את זה על אופנועים?
אתי בנדלר
לא, גברת ראובני מציעה להשאיר את סעיף קטן (א) כפי שהוא, שיחול גם על אופנועים.
חוה ראובני
זה גם כשהוא חונה, לא רק כשהוא נוסע. תסתכלי על סעיף קטן (ב).
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מנחים את היועצת המשפטית של הוועדה להתאים את סעיפי הצעת החוק הן לרכב והן לאופנוע.
גלעד ארדן
אפשר להוסיף סעיף הגדרה ולהגיד: ""כלי רכב" – לרבות אופנוע, בשינויים המחויבים".
אתי בנדלר
מה זה "שינוי מחויב"? מי שלא מבצע את החובה הזאת עובר עבירה פלילית. הוא לא יודע מה זה שינוי מחויב. צריך להבהיר מה היא החובה.
אלו השינויים
סעיף קטן (א) נשאר כפי שאושר בוועדה.

בסעיף קטן (ב) ייאמר: "הנוהג ברכב, למעט באופנוע, יחזיק את האפוד הזוהר, בכל עת, בתא הנהג ברכב."

וסעיף קטן (ג) ייאמר: "הנוהג ברכב מנועי בדרך שאינה דרך עירונית, היוצא או היורד מהרכב, לפי העניין, ילבש אפוד זוהר, למעט במדרכה; ואולם הוא יהיה פטור מהחובה האמורה אם אחד מנוסעי הרכב יצא או ירד מהרכב כשהוא לבוש באפוד הזוהר".
היו"ר אמנון כהן
אישרנו את הצעת החוק. בבקשה תתאימי את הניסוחים.
אליעזר כהן
האם אי אפשר לכתוב: "אפוד או סרט"?
גלעד ארדן
השר יוכל לתת פטור, או לתת הנחיה.
אתי בנדלר
כתוב ש"הוראות סעיף זה לא יחולו על סוגי כלי רכב שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה". אפשר להוסיף שהשר רשאי בתקנות כאמור לקבוע חובה ללבוש דבר מה במקום האפוד, כלומר זה יחול אבל החובה תהיה על לבישת הסרט שאתה רצית.
חוה ראובני
לדעתי יש לו סמכות בכל מקרה לקבוע דברים מן הסוג הזה בתקנות.
גלעד ארדן
אם ירצה, יפטור את האופנועים ויתקין תקנה שמחייבת אותם בענידת סרט.
אבשלום (אבו) וילן
מה מועד התחילה?
אתי בנדלר
1 בינואר 2006.
אליעזר כהן
אני מציע שזה יהיה הדבר הבא, שיאשרו ענידת סרט במקום אפוד.
היו"ר אמנון כהן
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 70) (אפוד זוהר – חובת החזקה ושימוש), התשס"ה-2005, אושרה לקריאה שנייה ושלישית, עם התיקונים.

תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:45

קוד המקור של הנתונים