ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 26/07/2005

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - הסדרת פרסום באמצעות דיוור ישיר), התשס"ד-2003, הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - מניעת פניות בלתי מוזמנות), התשס"ד-2004, הצעת חוק קישור יזום, התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים