ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/07/2005

הצעת חוק עידוד ההתנדבות בתחום השיקום והסיעוד, התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

24.7.2005


הכנסת השש - עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 479

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום ראשון, י"ז בתמוז התשס"ה (24 ביולי 2005 ), שעה 13:45
סדר היום
הצעת חוק עידוד התנדבות (סיעוד ושיקום ביתי) התשס"ד-2004של חה"כ משה גפני, חה"כ שאול יהלום (פ/2598)
נכחו
חברי הוועדה: שאול יהלום – היו"ר
מוזמנים
אודי בן דרור

- רכז פנים ואיכות הסביבה, משרד האוצרצחי בר ציון

- אגף התקציבים, משרד האוצרגליה מאיר

- לשכה משפטית, משרד האוצראביטל שטרנברג

- משרד המשפטיםלאה ענתבי

- סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד הפניםנועה יצחקי

- משרד המשפטיםטליה אגמון

- משרד הבריאותהילה מנור

- משרד הבריאותאמנון דה-הרטוך
- משרד המשפטיםמשה לדרמן

- יד שרהדוד רוטנר

- יד שרה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק עידוד התנדבות (סיעוד ושיקום ביתי) התשס"ד-2004

של חה"כ משה גפני, חה"כ שאול יהלום (פ/2598)
היו"ר שאול יהלום
אנחנו עומדים כרגע בהצעת החוק, חוק עידוד התנדבות סיעוד ושיקום ביתי, תשס"ד-2004.


דבר ראשון, אני קיבלתי פה מכתב שאודי בן דרור שלח בשם קובי הבר. מצד אחד המכתב לא רלבנטי כי אנחנו צמצמנו את הכול, רק לארנונה. עכשיו מה שקיים היום בחוק, ההבדל הוא רק דבר אחד, שמה שקיים היום ארנונה, ברשות, הוא יהיה בחובה, זה הכול, זה הדבר היחיד שסיכמתי עם שר הפנים וכל השאר הורדנו. כך שכל המגילה הזאת לא רלבנטית, הורדנו היטל השבחה, הורדנו אגרות הורדנו הכול.


אני חושב שממילא הדברים לא שייכים כאן.
לאה ענתבי
כמה דברים הסמכויות של שר הרווחה לתת את הפטור מארנונה, הורחבו בצורה דרמטית. קודם היה מדובר, כמו שעכשיו אפילו קראת, על שיקום ביתי ועכשיו זה הפך לרווחה וסיעוד שזה משהו מאוד רחב ולא מוגדר ויכול להיות בתחומים שבכלל לא הייתה כוונה של הצעת החוק המקורית.
היו"ר שאול יהלום
היום, במה ניתנה היום הרשות לשר שיקול דעת, באיזה תחומים?
לאה ענתבי
תחומים שבהם הרשות המקומית מוסמכת לטפל, שהרשות המקומית – פעילות המוסד הינה בתחומים בהם רשות מקומית פועלת ומוסמכת לפעול, כגון רווחה, בריאות. אבל אנחנו בודקים כל דבר, אנחנו בודקים, פה זה רווחה בצורה מאוד –
היו"ר שאול יהלום
איך, תגדירי את איך שאת רוצה.
לאה ענתבי
אני לא הייתי מוחקת בכלל את הרווחה, הייתי חוזרת להצעת החוק המקורית, מעבירה סיעוד ושיקום ביתי ומגדירה לרבות התוספת, מגדירה את התוספת ובאמת מה שהתכוונו מציעי החוק במקור ולא רווחה.
היו"ר שאול יהלום
בסדר,
אמנון דה הרטוך
זה אומר עם כל הכבוד שההצעה תפורה למידות יד שרה.
לאה ענתבי
לא,
אמנון דה הרטוך
עמותה שצריכה לעסוק בשמונה מתוך עשרה תחומים שכולם –
לאה ענתבי
אבל פה זה הרבה יותר.
אמנון דה הרטוך
זה בעיה אחרת, אבל העמותה, אז מעתיקים את הלוגו של יד שרה.
לאה ענתבי
לא מעתיקים את הלוגו של יד שרה, שיקום וסיעוד, זה לא בתי אבות. בתי אבות יש לי בעשרות, מבקשים, כל הזמן אנחנו בעתירות איתם, עכשיו רווחה זה כל אחד, סתם לאחד את זה. זה הערה ראשונה.
היו"ר שאול יהלום
רגע אני עוד לא הבנתי, בואי תדייקי בהערה, כדי שמר דה הרטוך יבין.
לאה ענתבי
אני רוצה שירותי סיעוד ושיקום ביתי, כמו שהיה בהצעה המקורית, ולהוריד את המילה רווחה, כי רווחה זה מאוד מאוד –
ג'ודי וסרמן
ואם יאמר למעט בתי אבות, זה יותר –
לאה ענתבי
לא, כי רווחה זה בלי סוף, זה כל מיני מועדונים של קשישים וכאלה ואחרים, ושמקבלים תמיכה מהממשלה ומשלמים – רווחה אין בזה ממש הגדרה, זה מילה שכל דבר יכול להיכלל בה. זאת לא הייתה הכוונה.
אמנון דה הרטוך
ולרשום שירותי סיעוד ושיקום ביתי, זה מספיק?
לאה ענתבי
כן,
אמנון דה הרטוך
אז לא צריך על זה –
לאה ענתבי
הגדרה אחר כך, ההגדרה של סיעוד ושיקום ביתי, יודעים לסייע לנזקקים ולמצוא פעולות, זה בסדר, לרבות שירותים המפורטים בתוספת. זה פשוט לסייע לאנשים, זה מקובל עלינו.
היו"ר שאול יהלום
לא רק, לא חובה,
אמנון דה הרטוך
לא חובה כולה, אלא מה, אחד מהם מספיק?
היו"ר שאול יהלום
בוא נאמר שלושה מתוכם, זה סביר, שלושה תגיד.
אמנון דה הרטוך
שלושה מתוך עשרה?
היו"ר שאול יהלום
כן, בסדר,
לאה ענתבי
השאלה אם אנחנו שוב מגדירים את זה רק בארגון אחד.
היו"ר שאול יהלום
אם את אומרת שלושה מתוך עשרה, זה לא ארגון אחד.
לאה ענתבי
רגע, מורידים רווחה ומחזירים את התוספת ושלושה מתוך עשר הפעולות?
היו"ר שאול יהלום
מתן שירותי סיעוד, סיעוד או שיקום,
לאה ענתבי
שיקום ביתי, לא?
היו"ר שאול יהלום
מה זה שיקום ביתי?
לאה ענתבי
שאתה בבית, נזקק בבית להשתקם.
קריאה
אבל יש גם שירותי קהילה, הפעלת מרפאות שיניים, בתי מלאכה.
היו"ר שאול יהלום
מה איכפת לך שמופיע מרפאות שיניים?
לאה ענתבי
מרפאות שיניים לא חשבנו –
היו"ר שאול יהלום
אז סיעוד ושיקום, לא ביתי, להוריד את הביתי. בסדר?
לאה ענתבי
שיקום זה גם מילה יותר מדי רחבה.
היו"ר שאול יהלום
לא, אבל הוא צריך לעשות שלושה מתוך העשרה.
אמנון דה הרטוך
שלושה מתוך תשעה, לי זה נראה סביר.
קריאה
חלקם הם לא ביתיים, תסתכל על –
אמנון דה הרטוך
אבל יש שירותי בית ויש שירותי קהילה.
לאה ענתבי
אז רק שירותי בית.
אמנון דה הרטוך
מה עם שירותי הקהילה, זה יורד? זה לא יורד.
היו"ר שאול יהלום
לא, לא, שלושה מתוך תשעה.
קריאה
אז זה לא שיקום ביתי, זה גם קהילתי.
אמנון דה הרטוך
בסדר, אז מה הבעיה?
לאה ענתבי
אז זה הרבה יותר ממה שיש כאן –
אמנון דה הרטוך
זה כמפורט בתוספת.
לאה ענתבי
זה בעצם אלי”ן ואקים, כל אלה עכשיו יקבלו, אני אסביר לוועדה למה אנחנו , לי יש את הניסיון בנושא הזה.
היו"ר שאול יהלום
איפה אלי”ן?
לאה ענתבי
איפה הסיפור, הסיפור הוא שאלי”ן, אקים וכו', -
היו"ר שאול יהלום
תראי לי את שלושת הדברים שעושה אלי”ן.
לאה ענתבי
הפעלת מרכזי יום שיקומיים, הפעלת שירותי הסעה למוגבלים, אני לא בדקתי לפי השלושה האלה.
היו"ר שאול יהלום
צריכים להיות שלושה.
לאה ענתבי
היושב ראש אמר שלושה, אנחנו לא חשבנו על שלושה בדיוק, אם זה שלושה או ארבעה.
היו"ר שאול יהלום
מה המכסימום, מר דה הרטוך, אם נאמר שלושה מתוך תשעה, שזה יראה סביר? יותר משלושה?
אמנון דה הרטוך
אז ארבעה, אבל לא יותר,
היו"ר שאול יהלום
ארבע מתוך תשעה,
אמנון דה הרטוך
מחצית בערך, כן,
היו"ר שאול יהלום
חמישה זה גם אפשר?
אמנון דה הרטוך
זה כבר מתחיל להיות לכיוון –
היו"ר שאול יהלום
אני אסביר לך, אם הוא עושה חמישה מתוך תשעה, אין כאן אקים ואלי”ן ובית אבות רגיל, לא עושה חמישה מתוך תשעה.
לאה ענתבי
אבל אז השאלה אם אנחנו לא עושים בעצם חקיקה פרסונאלית שרק ארגון אחד יעמוד בה.
היו"ר שאול יהלום
מה פתאום, את שמעת כאן שזה מה שעושה ליונס, זה מה שעושה עזר מציון, זה מה שעושה יד שרה וזה מה שעושה, עושה חמישה דברים מתוך תשעה.
לאה ענתבי
אני לא בטוחה.
היו"ר שאול יהלום
חלקם בשירותי הקהילה, חלקם בשירותי הבית.
ג'ודי וסרמן
אבל אז גם יש סמכות לשר, צריך לחזור לנוסח המקורי המלא, יש סמכות לשר להוסיף על הפעולות, ואז יוסיפו עוד כמה פניות וגופים ייכנסו ויצאו, כי יום אחד כן יעשו מחצית מהפעולות שבתוספת ולמחרת לא יעשו.
היו"ר שאול יהלום
אז אל תוסיפי רשות לשר, תתני באישור בהתייעצות עם שר הפנים ושר האוצר. כי את לא יכולה, הם לא רוצים את זה, שר הפנים לא רוצה להטיל על הרשויות את העומס ושר האוצר, אז אנחנו חייבים לתאם איתו. אז אם את רוצה שהשר יוסיף, זה יהיה באישור שר – אמרת לי שהתייעצות ואישור זה אותו דבר.
ג'ודי וסרמן
שר הפנים ושר האוצר?
היו"ר שאול יהלום
ושר האוצר, להוסיף על תשעת הדברים האלה, הוא צריך לשלב חמישה מתוך תשעה.
אמנון דה הרטוך
לא, אני רוצה לומר כמחצית, מכיוון שאם תהיה יותר תוספת, אם יוסיפו עוד מרכיבים, אז אנחנו עוד פעם נתקן פה את המספר בחוק. אם אומרים לפחות מחצית מהפעילויות, אז אם יוסיפו עוד שלושה, זה שנים עשר, צריך שיהיו שישה, לא נרשום מספר. אז מחצית.
היו"ר שאול יהלום
מחצית אתה בארבע וחצי.
אמנון דה הרטוך
בחמש, אז יהיה חמש.
היו"ר שאול יהלום
אצלך תמיד ארבע וחצי זה חמש?
אמנון דה הרטוך
מחצית, מתוך תשע צריך חמש, כי ארבע זה פחות מחצי.
היו"ר שאול יהלום
בסדר, הגברת ענתבי, מה עוד?
לאה ענתבי
יש לי עוד הערות, מה שהוספתם לבקשתנו ב-2.2 – אינו גובה תמורה, לא רשמתם תמורה עבור פעולתו, או שהתמורה שהוא גובה נמוכה באופן משמעותי.


דיברנו לפני הישיבה מה זה באופן משמעותי, שזה יכול להיות לגרום, אנחנו בודקים למשל עכשיו החאן הגיש בקשה, בדקנו כמה לוקחים התיאטרות האחרים, באמת אנחנו בודקים את המחירים בבתי אבות ופה ושם אנחנו בודקים וזה עבודה רבה וזה עבודה שאנחנו צריכים להוכיח אותה לעתים בבית משפט, אז אמנון מציע שיהיה פחות, לכתוב כחמישים אחוז .
אמנון דה הרטוך
לכל היותר חמישים אחוז.
לאה ענתבי
לכל היותר חמישים אחוז.
היו"ר שאול יהלום
בסדר, הלאה.
אמנון דה הרטוך
לגבי ההערה הקודמת, לגבי הנושא של מחצית מהפעילויות, אז אנחנו צריכים להימנע, למנוע אפשרות של תרגיל שיהיו עשרים סניפים, דורשים עשרים סניפים, אז בסניף אחד הם יעשו מרפאת שיניים, לשני אנשים ואז הם תפסו אחד מתוך זה, אז צריך לקבוע שמתוך העשרים סניפים, בכל אחד ואחד מהם לפחות מחצית.
היו"ר שאול יהלום
אם אחד אין שיניים, יש לנו סביון וכל הילדים שם -
קריאה
זה צריך להיות אחוז, רוב זה מספיק חמישים ואחד אחוז, זה צריך להיות אחוז מאוד מרכזי.
היו"ר שאול יהלום
איך אתם אומרים?
אמנון דה הרטוך
הגוף צריך להראות שבכל אחד מהסניפים שלו –
לאה ענתבי
בכל אחד?
אמנון דה הרטוך
יש לו עשרים סניפים.
היו"ר שאול יהלום
בכל אחד מעשרים הסניפים, אם יש לו 240 סניפים אז אל –
אמנון דה הרטוך
אין לי בעיה.
ג'ודי וסרמן
אם למישהו יש עשרים סניפים, סניף אחד נותן ארוחות חמות, באזור המרכז, שלישי נותן רפואת שיניים.
אמנון דה הרטוך
זו הדרך להתחכם, את אומרת בסניף אחד הם יתנו חמש ארוחות, כי זה מה –
ג'ודי וסרמן
הם נותנים לכל אזור המרכז הרי.
אמנון דה הרטוך
לא, באזור הצפון, שיהיה להם רק חמישה נצרכים, והם יתנו לחמישה נצרכים ואז בזה – אילולא הייתי בסרט הזה, בתחום של התמיכות, לא הייתי מדבר, אבל הסרט הזה הוא עשיר ביותר, הדוגמאות הן בלתי נדלות.
היו"ר שאול יהלום
איזה, מה היית חושב שחמישים ואחד אחוז זה סביר?
אמנון דה הרטוך
לא, צריך להגיד שיהיה לו לפחות עשרים סניפים שעומדים בתנאים האלה.
היו"ר שאול יהלום
- רק חמש פעולות?
אמנון דה הרטוך
אם יש לו שלוש מאות סניפים, כמו שאמרת –
היו"ר שאול יהלום
לא, עשרים, אבל נניח שלגוף יש עשרים, והוא יש לו חמישה מתוך התשעה, אבל רק מ-17 סניפים יש לו שלושה ועוד אחד יש לו ארבעה, איך תנסח את זה?
ג'ודי וסרמן
זה לא סביר, כי באותו סניף יש להניח שלא עושים גם שירותי הסעה וגם –
אמנון דה הרטוך
אז שלפחות יהיו רוב הפעילויות הנדרשות.
היו"ר שאול יהלום
לא, סניף פתח תקווה נותן – המכבסה לא חייבת להיות באותו מקום, אבל סניף פתח תקווה צריך לתת השאלת סיעוד, שיניים, רגליים וכל הדברים האלה.
ג'ודי וסרמן
באותו אזור, באותה עיר, זה לא –
היו"ר שאול יהלום
זה סניף, אחד, מוגדר, סניף. כאשר סניף פתח תקווה נותן זה, סניף תל אביב, נותן זה. אבל אני אומר, נניח שיש ארגון של עשרים סניפים, בואו לא נהיה כאלה דווקניים, כי בכל אופן, יכול להיות שסניף אחד מתמחה ולקשישים הוא לא נותן, הוא נותן רק ארבעה דברים, אז נפסול אותו מהעשרים? לכן צריך להיות –
קריאה
אבל פה בעיקרון אחד שיש לו רק תשע עשר סניפים, אז נפסול אותו?
היו"ר שאול יהלום
רצפה, בוודאי, אני רק אומר, -
קריאה
כל פעם שאתה קובע קו, לא יעזור, תמיד יכולות להיות –
היו"ר שאול יהלום
נכון, אבל זה לא קו מספרי, זה קו מהותי, יכול להיות מצב שחמישה דברים אלה, נורא חשובים, אבל יכול להיות שסניף זה לא רלבנטי שמה נניח בתור דוגמא לבית מלאכה שיקומי, למה? כי עושה את זה ארגון אחר, אבל הוא כל כך גדול בהיקף, שהוא עושה – לכן אני אומר, צריך להיות רוב.
אמנון דה הרטוך
רוב השירותים שכל סניף יספק, הוא לא צריך לספק את כל השירותים, אבל את רובם כן, אני שואל. אם עושים למשל, אם הגוף עצמו מספק חמישה מתוך תשעה, אז בכל אחד מהם הוא צריך לספק שלושה.
ג'ודי וסרמן
רוב השירותים ניתנים לכל הסניפים?
אמנון דה הרטוך
בכל אחד מהסניפים.
ג'ודי וסרמן
רוב השירותים שניתנים על ידי הגוף ניתנים –
אמנון דה הרטוך
בדיוק, הגוף צריך לעמוד בדרישת מינימום, שנגיד היום, חמישה מתוך תשעה שירותים. עכשיו, כל אחד ואחד מהסניפים, צריך לספק שלושה שירותים, בסדר?
לאה ענתבי
הארצי מספק חמישים.
צחי בר-ציון
חלק מהשירותים שמדברים עליהם, הם בכלל כאלה שלא קשורים בכלל למטרות שאנחנו מדברים עליהם, שזה סיעוד ושיקום. נגיד למשל משדרי מצוקה, משדר מצוקה זה לאו דווקא מישהו שהוא מרותק לבית, יש פה הרבה דברים שיכולות לפתוח פתח בעייתי מבחינתנו, או אספקת אוכל לבודדים.
היו"ר שאול יהלום
חכה רגע, לא, נפתור את הבעיה אחרת. משדרי מצוקה בבתים, לאנשים –
קריאה
זה בדרך כלל על אנשים.
אמנון דה הרטוך
לא, שאלה אם הוא מרותק או לא.
היו"ר שאול יהלום
משרדי מצוקה לאנשים מוגבלים או קשישים. בסדר?
קריאה
זה אדם או עם מוגבלות או אדם קשיש. אתה ראית אותו עם משדר מצוקה?
קריאה
זוג קשיש, שהוא לא בקו הבריאות במאה אחוז, הוא לא צריך את העזרה של לחצן מצוקה?
אמנון דה הרטוך
בוודאי שהוא צריך, זה לא סיעוד וזה לא שיקום אבל.
היו"ר שאול יהלום
זה גם לי יש בבית, יש לי מוקד 99, והוא שם לי משדר מצוקה ממוחשב.
קריאה
מצוקה? לא,
היו"ר שאול יהלום
מה זה מצוקה – בא מחבל זה מצוקה. הוא אומר לי, זה הביטחון של הכנסת, יבוא מחבל, תלחץ.


זה לקשישים או חסרי ישע. קשישים מוגבלים, מוגבלים לא צריך,
לאה ענתבי
כן, אנשים עם מוגבלות, כן,
היו"ר שאול יהלום
קשישים או אנשים עם מוגבלות.
צחי בר-ציון
בעיה נוספת מתעוררת גם עם אספקת ארוחות חמות לבודדים, זאת אומרת גם פה יכולה להיות בעיה, אנחנו מפחדים שככל שאתה מרחיב את זה –
קריאה
גמרנו, קשישים ונכים.
צחי בר-ציון
רק לנסות להסביר, אנחנו מנסים להגיד שגם ככה, חלק מהקריטריונים.
היו"ר שאול יהלום
אני בודד ומרים טלפון לפיצה אתה מתכוון, אז בסדר, זה נכון.
קריאה
אנשים עם מוגבלות.
היו"ר שאול יהלום
מאה אחוז, אז עכשיו אחרי שתיקנו את שני אלה, זה בסדר? שבכל סניף יש לפחות שלושה, אנחנו אומרים בכל הארגון יש חמישה, ובכל סניף שלושה, בסדר? צחי, בסדר?
צחי בר-ציון
אני חושב שהשלושה זה מעט מדי בכל סניף, אני עדיין אומר את זה, זה עדיין פתח לבעיה.
היו"ר שאול יהלום
למה? הכנסנו לך את הכול לקשישים ומסכנים, אז מה אתה – זה הכול בעיות קשות. אם אתה רוצה נעשה נוקשה כל אחד מהתשעה.
צחי בר-ציון
בהתחלה שאמרת, אמרת שאתה אומר שהתקרה של העשרים היא בעייתית מבחינתך, משום שאתה אומר שאם באיזה שהוא סניף מסוים הוא מתמחה למשהו אחר. התחושה שלנו שאם אתה אומר רק שלושה פה, מתוך החמישה, או אם ירחיבו את זה בעתיד זה עוד יגדל, יכולה להיות בעייתית. לפחות ארבעה, משהו שלא יראה איזה שהוא פתח לרעה. זה מאוד מטריד אותנו החשש.
היו"ר שאול יהלום
יכול להיות שיש – אם הסניף משאיל ציוד רפואי, ונותן ארוחות חמות לקשישים וחסרי ישע ועוד מפעל מרפאת שיניים, אתה מבין את העניין? מה שעושה עוד הארגון הזה, בסניף הזה את משדרי מצוקה, אז מה, לא ניתן לו?


אני אומר חמישה צריך להיות בכל הארגון, שזה מכניס אותו לקריטריון ובכל סניף לפחות שלושה מהחמישה, זה לדעתי, אני לא יודע איך אפילו – ואם תראה עוד משהו שאתה רוצה, כמו ארוחות, שנעשה אותם נוקשים, רק למסכנים, בבקשה. אם אתה רואה כאן משהו פתח.
ג'ודי וסרמן
בישיבה הראשונה שדנו בתוספת, היו הוצאות –
היו"ר שאול יהלום
אנחנו באמצע גברת ענתבי, מה עוד?
לאה ענתבי
עכשיו אנחנו צריכים, אני דיברתי עם דודי, הגדרה של מתנדב והגדרה של סניף. כי יכולים לרשום תשע מאות אנשים, כל אחד יחתום, הוא לא יעשה שום פעילות, או פעילות חד פעמית וזה יהיה תשע מאות. אז מתנדב אני רשמתי למשל – מי שרשום במסמכי התאגיד ופועל במסגרת זו בהתנדבות, שנתיים לפחות, משהו כזה. כי אחרת –
היו"ר שאול יהלום
לא, הפוך, תני לו שעות.
אמנון דה הרטוך
שעות בשבוע לפחות.
היו"ר שאול יהלום
שעות בשבוע, זה תגידי לו –
לאה ענתבי
צריכים לבדוק תשע מאות איש, כמה שעות בשבוע.
היו"ר שאול יהלום
ואצלך שנתיים זה יותר טוב?
אמנון דה הרטוך
יש התחייבות של העמותה.
צחי בר-ציון
אפשר לעשות מדגם, העמותה יכולה –
לאה ענתבי
אבל מתי, לא שהוא חותם שהוא יהיה מוכן לעשות, אלא צריכים שזה יהיה מוכח שהוא כבר עשה את השעות האלה, שנה קודם, שנתיים קודם, שיהיה מוכח שהוא עשה את השעות האלה, לא שהוא יחתום שהוא מוכן ולמחרת אחרי שהוא חותם הוא יתפטר. ההתנדבות צריכה להיות –
היו"ר שאול יהלום
רגע, על מה את מדברת על העניין של מס הכנסה?
לאה ענתבי
לא, לא, אני מדברת על זה, הוא מפעיל תשע מאות, תשע מאות מתנדבים.
היו"ר שאול יהלום
על קריטריון לעמותה?
לאה ענתבי
השאלה מה זה תשע מאות מתנדבים, שלא יביא לך רישיון, הנה יש לי תשע מאות חתימות.
היו"ר שאול יהלום
אז בואי ניתן שני קריטריונים, תשע מאות מתנדבים ותחת –
לאה ענתבי
זה כן משנה.
היו"ר שאול יהלום
בואי נאמר שהעמותה צריכה לבוא ולומר, היא צריכה להוכיח לך שהיא מפעילה תשע מאות מתנדבים בשנה, וכך וכך שעות.
לאה ענתבי
אבל מה זה מתנדב? אבל התשע מאות מתנדבים, אני עכשיו מדברת על החלק של תשע מאות מתנדבים, מה זה מתנדב, הוא יכול לבוא ולהגיד לי , הנה יש לי חתימה, תשע מאות אנשים שהתנדבו. אני רוצה להוכיח שהתשע מאות מתנדבים האלה, עשו פעילות התנדבותית כלשהי, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות.
היו"ר שאול יהלום
את צריכה לראות את העמותה הזאת כגוף, מה אכפת לך שמונה מאות מתנדבים, אז אנחנו באים ואומרים בואו ניתן שני קריטריונים.
לאה ענתבי
אבל זה לא נכון, אנחנו נתנו כבר –
היו"ר שאול יהלום
ברור, עכשיו אדם לא מתנדב לחצי שעה, בואי נאמר, בואי ניקח שני – כמו שאת אומרת את לא תעמידי פקיד, אני אומר את זה לטובת הממשלה שתרצה לבדוק מחר. את לא תעמידי פקיד שיתחיל לבדוק את כל התשע מאות ואם יש למישהו אלפיים.
לאה ענתבי
לא, מישהו יחתום על זה, הצהרת שווא או הצהרת שקר הוא צפוי לעונש.
היו"ר שאול יהלום
מה שאני מציע, שבואי נקבע, נניח אם מתנדב, כמה שעות סביר בשבוע לדעתך?
קריאה
שלוש שעות,
היו"ר שאול יהלום
שלוש שעות, -
קריאה
משמרת,
היו"ר שאול יהלום
אנחנו בכנסת, כמה אנחנו עובדים? כל הזמן מתנדבים וזה לא מגיע לשלוש שעות נטו.
לאה ענתבי
אני לא מסכימה לשלוש שעות.
היו"ר שאול יהלום
כמה אתה חושב, אתה עובד באוצר, ואתה עוד כמה שעות נותן לעמותה כדי לא לעשות משהו לטובת החברה, כמה שעות תתנדב?
אמנון דה הרטוך
אז תגדיל את כמות – שאתה דורש, אבל שלוש שעות? מה לעשות, אנחנו מפחדים –
היו"ר שאול יהלום
כמה שעות?
לאה ענתבי
הוא נתן לי שתים עשרה שעות. בין שלוש ובין שתים עשרה, זה המון.
היו"ר שאול יהלום
צחי , כמה שעות, תגיד לי אתה. כמה שעות בשבוע?
צחי בר-ציון
שנייה, נחשוב,
היו"ר שאול יהלום
תחשבו,
קריאה
תחשוב על מישהו שעובד שמונה שעות ביום והוא - -
קריאה
יש גם אנשים שלא עובדים.
היו"ר שאול יהלום
אתה משלם לו חצי שכר לימוד, לא נותן לו פטור, אתה נותן לו חצי שכר לימוד של המדינה. אתה מסבסד לא על ארבע שעות בשבוע.
צחי בר-ציון
שם יש תכלית אחרת, זה תכלית אחרת וזה תכלית אחרת, אני לא חושב שצריך להשוות מכאן לשם, זה שני דברים שונים. שם רוצים לעוד סטודנטים שגם יתמכו בקהילות מסוימות, אז לכן זה עניין של תכליות, אני לא חושב שזה נכון להשוות משם לתכלית הזאת. פה התכלית לפטור גופים מארנונה, רק גופים גדולים מאוד, אם אתה לוקח שלוש שעות, זה לא מראה על חוזק, לדעתי.
צריך להסתכל מה התכלית ולא מה מקומות אחרים.
אמנון דה הרטוך
גם אי אפשר לבדוק את זה אחר כך.
היו"ר שאול יהלום
אתה צריך לקחת בחשבון שאתה לוקח, אם אתה מדבר על אנשים עובדים, אגף התקציבים במשרד האוצר, שאתה בא ואתה אומר להם – תעשו משהו למען החברה, בואו נחשוב, תחשוב שאתה במסגרת זאת אתה לוקח כך וכך שעות והולך להסיע נכים לפיזיותרפיה, שלא יכולים לצאת מהבית. תחשוב אתה, כמה שעות בשבוע זה יהיה בשבילך מאמץ. לדעתי אם תגיד יום אחד אחרי הצהריים אני מתנדב, כולם ישתפו אותך ויוקירו אותך.


כך נראה לי, אני לא מדבר על פנסיונר שיכול לעבוד מאה שעות.
לאה ענתבי
לכן אם אתה אומר סך כל שעות שבועיות, זה כולל את הפנסיונרים שעובדים ככה.
היו"ר שאול יהלום
בסדר, חכי רגע, לכן אני אומר, אם אתה מדבר כמו פרח ארבע שעות בשבוע, שש עשרה שעות בחודש, כפול תשע מאות, זה שש עשרה כפול תשע מאות, כמה זה?
אמנון דה הרטוך
ארבע שעות לכל מתנדב,
צחי בר-ציון
שבועיות, נכון? אנחנו מדברים על שבועיות.
קריאה
צריך לקבוע שבכל סניף יהיה לפחות עשרה מתנדבים.
היו"ר שאול יהלום
14,400, אז בואו נאמר, בחודש –
קריאה
שש עשרה שעות כל מתנדב.
קריאה
אנחנו עושים את סך הכול השעות?
אמנון דה הרטוך
חמש כפול תשע מאות, זה 4500, כפול 12, זה כמעט חמישים אלף.
צחי בר-ציון
אני לא חושב שזה צריך להיות כפול, אני חושב שזה צריך להיות כמה כל מתנדב מינימאלי צריך לעשות, הכפול צריך ליצור עיוותים.
אמנון דה הרטוך
שאלה איך אפשר לבקר את זה אבל.
קריאה
אתם צריכים לעשות רישום גם של המתנדבים שלכם. צריך מינימום של מתנדב.
קריאה
אנחנו יודעים שמוישה זוכמיר מגיע יום שלישי אחרי הצהריים.
צחי בר-ציון
אם הוא נפצע, תאונת עבודה,
ג'ודי וסרמן
איך אתה יודע אם הוא בדרך אליך.
צחי בר-ציון
יש לך רישום מתי המתנדב עובד.
קריאה
אבל אם הוא יצא שעתיים לפני הזמן, אף אחד לא רושם לו –
קריאה
משלם לו ביטוח, מה זאת אומרת?
אמנון דה הרטוך
מבחינת הנהלים שלכם אתם יודעים באיזו שעה עד איזו שעה צריך המתנדב לעבוד, נכון?
משה לדרמן
נכון,
אמנון דה הרטוך
עכשיו רישום כזה, זה בעיה להכין?
משה לדרמן
זה לא בעיה, אתה שואל אותי אם מכינים, כלומר היום אין, אתה רוצה שנכין, נכין, אין בעיה.
אמנון דה הרטוך
אנחנו רוצים לוודא שאתם עושים את זה.
משה לדרמן
בסדר גמור,
ג'ודי וסרמן
אנחנו לא יכולים סתם לכתוב מלים ריקות.
משה לדרמן
ואם מושה זוכמיר מאחר ברבע שעה אז גם אותו נרשום?
אמנון דה הרטוך
זה לא נורא הוא מתנדב.
דוד רוטנר
ליד שרה אין בעיה עם המספרים האלה, אבל צריך גם להבדיל. יש מחלקות, ארנון הוא עורך דין, בסדר? לצורך העניין, הוא בא בשעות ההתנדבות שלו, קובעים לו עם עשרה נזקקים, אם שני נזקקים והוא יצא שעתיים לפני הזמן, אין רישום.
קריאה
אתה עובד מהמשרד שלך, אנחנו מביאים את התיק אליך, זה גם התנדבות. יש הרבה עורכי דין שככה מתנדבים.
דוד רוטנר
יש סיכום בכתב עם המתנדב שהוא צריך לעבוד ארבע שעות בשבוע?
משה לדרמן
אחד שהולך להשאלה, אז אנחנו נדרוש –
היו"ר שאול יהלום
אם ארנון נמצא אצלכם ארבע שעות בשבוע, זה סביר או לא?
משה לדרמן
ארבע זה סביר.
ג'ודי וסרמן
יש לכם הסכמם?
משה לדרמן
יש אמנה,
דוד רוטנר
הוא מתנדב, אבל זה לא על שעות.
היו"ר שאול יהלום
אנחנו יודעים מה אנחנו – קריטריון לעמותה, וקריטריון למתנדב. קריטריון לעמותה, אני הייתי מוכן אפילו להיות יותר לארג', ולבוא ולומר חמש עשרה אלף, או עשרים אלף שעות בחודש בהתנדבות, כי יש מתנדבים יותר גדולים. אז הייתי אומר, הייתי מוסיף לתשע מאות גם עשרים אלף שעות התנדבות בחודש.
קריאה
זה לפחות ארבע לכל אחד או לא?
היו"ר שאול יהלום
עכשיו הייתי אומר, הגדרת מתנדב בתשע מאות, זאת אומרת הוא חייב להוכיח תשע מאות של ארבע. אם יש לו אלפיים, אז לא אכפת לי, אבל התשע מאות המינימום, זה צריך להיות מינימום ארבע.
לאה ענתבי
מתנדב זה מי שעובד שש עשרה שעות חודשיות, ארבע שעות בשבוע.
היו"ר שאול יהלום
אבל אם יש לו נניח אלפיים מתנדבים, תשע מאות ארבע פלוס, ועוד אלף מאה שלוש, אז זה לא פוסל אותו.
אמנון דה הרטוך
בוודאי שלא, הוא צריך תשע מאות עם ארבע, כל האחרים, תבוא עליו ברכה.
היו"ר שאול יהלום
זה כמו שלהוא יש אלפיים סניפים, אני מסתכל על עשרים.
ג'ודי וסרמן
כל מתנדב ארבע שעות בשבוע לפחות.
היו"ר שאול יהלום
כל מתנדב מהתשע מאות, תנאי הסף שיש לפחות תשע מאות וכל אחד בארבע מינימום ובסך הכול העמותה 15,000.
ג'ודי וסרמן
אז יהיו שתי הגדרות של מתנדבים, אחד תשע מאות מתנדבים הראשונים, זה צריך להיות ארבע שעות בשבוע.
היו"ר שאול יהלום
נכון,
ג'ודי וסרמן
ומעבר לתשע מאות, הוא לא צריך להיכנס להגדרת מתנדב, הוא יכול להיות גם שעה בשבוע.
היו"ר שאול יהלום
ואז הוא לא יקבל את התשע מאות שקל, בוודאי שהוא נכנס להגדרת מתנדב. אבל הוא לא בבעיה של התשע מאות, שתנאי המינימום ייכנס לחוק. אני לא סופר אותו. כדי להיכנס לחוק, אני צריך תשע מאות? אז אני לא סופר סתם תשע מאות אנשים, אלא תשע מאות של ארבע מינימום ואז נכנסתי לחוק. בנוסף לכך, אם יש מתנדבים –
ג'ודי וסרמן
בנוסף לכך לא כל כך מעניין, אם יש לו תשע מאות - -
לאה ענתבי
ג'ודי זה מעניין את מס הכנסה.
ג'ודי וסרמן
שם העניין של התמורה, אם נותנים לו –
היו"ר שאול יהלום
אבל הוא מתנדב.
אמנון דה הרטוך
לא, המתנדב שמתנדב שעה, גם כן יקבל פטור לפי –
היו"ר שאול יהלום
כן, אתה מתנדב פחות משמונה מאות, מאה שקל הוצאות נסיעה, בוודאי.
צחי בר-ציון
אני רק רוצה לראות שאנחנו מבינים אחד את השני, הכוונה היא תנאי מצטבר, מינימום זה תשע מאות מתנדבים שעומדים במינימום של ארבע, וחוץ מזה תנאי מצטבר של סך שעות גלובלי.
ג'ודי וסרמן
לא, לא,
היו"ר שאול יהלום
מה אתה צריך לעשות –
צחי בר-ציון
לא, אני רוצה לראות מה אתה אמרת.
היו"ר שאול יהלום
אם אתה צריך, כי אם עשית תשע מאות, כפול, זה כמה יוצא, יוצא חמש עשרה אלף? לא אכפת לי. זה לא צריך.
לאה ענתבי
גם הגדרה של סניף, שלא יהיה לי איזה חדר אחד באיזה דירה, שיגידו שזה נקרא סניף, אז צריך הגדרה של סניף, או אני יודעת נותן שירותים בהיקף שלא יפחת מ-1/40 בפעילות התאגיד, או הכנסות, או היקף המתנדבים, משהו צריך לעשות בהגדרת סניף.


אני הצעתי – נותן שירותים בהיקף שלא יפחת מ1/40, מפעילות התאגיד.
היו"ר שאול יהלום
מה זה אחד חלקי ארבעים, ואם יש לו מאה סניפים, את מגבילה פה את הסניפים.
צחי בר-ציון
הוא צריך לעבור את השניים וחצי אחוז.
היו"ר שאול יהלום
זה נגד ארגונים גדולים, את בעד ארגונים גדולים.
קריאה
- שהסניפים לא יהיו באותה רשות ואז אתה יודע שזה –
ג'ודי וסרמן
ברחבי הארץ,
צחי בר-ציון
ברחבי הארץ זה לא – יש סניפים שיכולים להיות ארבעה בתל אביב, ארבעה בירושלים, אם את תגבילי את זה אחד לכל רשות אז אין את הבעיה אני חושב.
לאה ענתבי
זה לא מדויק.
ג'ודי וסרמן
אם ארגון גדול יש עשרה או חמישה –
צחי בר-ציון
אין לי בעיה שיהיו בתל אביב יותר מסניף אחד, אבל אני אומר בשביל לעמוד בתנאים, אני אומר שאם נפריד את זה לרשויות, אז החשש מסניפים פיקטיביים עשוי לרדת.
היו"ר שאול יהלום
אבל אתה לא יכול בגלל החשש הפיקטיבי, לדפוק את ירושלים, שלא יהיה לה סניף ברמות.
אמנון דה הרטוך
שיהיו לה עוד עשרים סניפים בעשרים רשויות מקומיות.
צחי בר-ציון
מותר שיהיה לו כמה סניפים שהוא רוצה.
אמנון דה הרטוך
אם הוא יעשה ארבעים סניפים, תבוא עליו ברכה, אין שום בעיה בזה.
לאה ענתבי
ובלבד שבכל רשות מקומית –
צחי בר-ציון
אנחנו מדברים על תנאי הסף של העמידה בחוק, זה שיהיה לו הרבה סניפים בירושלים, זה לברכה.
אמנון דה הרטוך
אני רוצה להציע גם בהקשר הזה, להבטיח שזה לא יהיה משהו אזורי, שזה יהיה לרבות ב צפונה ובדרומה של הארץ, שזה לא יהיה מרוכז רק במרכז הארץ, זאת גם אפשרות שקיימת. אגב, זה גם מקטין את הסכנה שהאוצר חושש.
לאה ענתבי
לא אמרנו מה ההגדרה של סניף.
היו"ר שאול יהלום
אין הגדרה, אם הסניף קיים, -
לאה ענתבי
אבל מה זה סניף, יכול להיות חדר בבית.
היו"ר שאול יהלום
אבל הוא צריך לקיים שלוש פעולות, הוא צריך לקיים פעולות שונות.
אמנון דה הרטוך
אולי צריך לבדוק מספר מתנדבים מינימאלי לכל סניף, שזה יבטיח שזה לא יהיה משהו, זה לא נורא. אמרנו שמתנדב חייב להיות ארבע שעות בשבוע, זאת אומרת שאם דורשים חמישה מתנדבים לפחות בסניף, יש עשרים שעות התנדבות בשבוע.
ג'ודי וסרמן
לפחות עשרה, מה זה שני מתנדבים? זה הוא ואשתו ושני ילדיהם?
היו"ר שאול יהלום
הוא יספור עשרים כפול עשר, לצורך החוק. אם אין לו עשרים, היא לא מדברת על סניף סתם, היא מדברת על עשרים סניפים, העשרים סניפים האלה צריך להיות לפחות עשרה מתנדבים בכל סניף. מה זה עשרה מתנדבים?
צחי בר-ציון
חמש מאות סניפים, שני מתנדבים בכל אחד מהם, זה אינדיקטור למשהו –
אמנון דה הרטוך
עשרה מתנדבים לכל סניף, כשהמתנדב כהגדרתו, ארבע שעות בשבוע, מאה אחוז.
היו"ר שאול יהלום
מה עוד?
קריאה
יש הרבה סניפים ביתיים. סניף ביתי היתרון שלו שהוא פעיל עשרים וארבע שעות ביממה.
לאה ענתבי
בישיבה הקודמת אני אמרתי שאנחנו הולכים לעשות איזה שהם שינויים בקריטריונים, ואמרת לפרוטוקול שזה מקובל עליך, שזה יהיה כמו – אני רוצה להגיד מה השינוי הכי משמעותי. שסך התרומות הכולל למוסד לא יפחת מעשרים וחמישה אחוז מסך ההכנסות הכולל של המוסד. כי אם אתה באמת נותן את זה, עם התמורה לפעמים הסתבכנו, כמו שהסברנו פה שהתמורה היא חמישים אחוז –
היו"ר שאול יהלום
על סמך מה, על סמך הפטורים.
לאה ענתבי
התרומות שניתנות למוסד, תרומות שניתנות למוסד, לא תמורה בכסף, אלא תרומה, תרומות שהמוסד יקבל, לא יפחת מעשרים וחמישה אחוז מסך ההכנסות הכוללות של המוסד. למוסד יש הכנסות, אם זה רק משהוא מוכר שירותים, זה לא חוכמה, אז הוא יכול לשלם ארנונה, הוא מקבל תמורה, אבל אם יש לו תרומות, יש מראה על הפן ההתנדבותי שלו.
היו"ר שאול יהלום
טוב, היא צודקת, אבל תורידי את החמישים אחוז, מה זה החמישים אחוז?
לאה ענתבי
על מה, על התמורה?
היו"ר שאול יהלום
לא,
צחי בר-ציון
שהתמורה אינה עולה על חמישים אחוז ממחירי השוק.
היו"ר שאול יהלום
לא, לא, זה קיבלנו. התמורה עולה – שמונה, לא הבנו בנספח א' שמונה את זה אנחנו רוצים להוריד כי לא הבנו אותו.
ג'ודי וסרמן
סעיף 4ב,
היו"ר שאול יהלום
4ב' להצעת החוק.
לאה ענתבי
זה היה גם במקור.


ההנחה על פי סעיף זה אינה עולה על חמישים אחוז מהכנסותיו של התאגיד.
היו"ר שאול יהלום
בסדר, אבל איך הוא יוכיח את זה, נניח שהוא בא לבקש ארנונה.
לאה ענתבי
יש לו הכנסות, יש לו דוח כספי, רואים מה הכנסות שלו, האם ההנחה עולה על חמישים אחוז מהכנסות שלו.
היו"ר שאול יהלום
כל הנחה,
אמנון דה הרטוך
מה ההיגיון של ההצעה הזאת, אם למשל מוסד מסוים עובד באמצעות מתנדבים ואין לו הכנסות עצמיות, אז למה הוא לא זכאי לקבל את ההנחה מארנונה? מה ההיגיון מאחורי זה?
ג'ודי וסרמן
גם להערה הקודמת של לאה, שסך התרומות הם עשרים וחמישה אחוז –
אמנון דה הרטוך
אם אין לו הכנסות , מה זאת אומרת?
היו"ר שאול יהלום
אם אין לו הכנסות, אז – שהוא גוף קטן מאוד, זה בסדר. אבל נניח שכל הכנסותיו זה מאה שקל, זה בעליו, יתרום לו עשרים וחמישה שקלים.
אמנון דה הרטוך
השאלה היא כזאת, אם יש למשל מוסד שהוא מוכר במחירים מאוד מוזלים את השירותים שלו, אבל בזה מסתכמות ההכנסות שלו, אין לו הכנסות מתרומות, לפי ההצעה כאן, של משרד הפנים, הוא בחוץ, למה הוא צריך להיות בחוץ?
היו"ר שאול יהלום
למה?
אמנון דה הרטוך
אם הוא נותן שירותים במחיר נמוך ואין לו תרומות, למה שלא יקבל?
לאה ענתבי
לפי הניסיון שלנו, זה לא יכול להיות, אם הוא נותן למטה ממחיר השוק, אז הוא חייב להיות עם תרומות, כי אחרת ההכנסות מכסות לו את ההוצאות. אם ההכנסות מכסות לו את ההוצאות, אז שיתכבד וישלם גם את הארנונה.
היו"ר שאול יהלום
כמה תרומות לכם יש?
אמנון דה הרטוך
זה מיותר, כי זה חלק אינהרנטי –
קריאה
קשה מאוד להניח שהוא חי מתרומות, כשיש לו המון הוצאות.
היו"ר שאול יהלום
לא הבנתי את החמישים אחוז, את רוצה להסביר לי?
לאה ענתבי
חמישים אחוז האלה-
היו"ר שאול יהלום
את מוכנה להוריד את זה.
לאה ענתבי
שלא יהיה הכנסות מטורפות.
היו"ר שאול יהלום
לאה, את סיימת?
לאה ענתבי
עוד משהו, פשוט אני הולכת לפי מה שקיים היום והסיכום עם השר היה שזה יהיה לפי מה שקיים היום, הנכס משמש את המוסד, למטרות המצוינות בסעיף 2 בלבד. זאת אומרת לא יתכן שיש לך איזה מוסד, יש לו אולמות והוא עושה אולמות אירועים, משכיר את זה בלילה לאולמות שמחה.
היו"ר שאול יהלום
בעיקר, בואי נאמר, אם בא השר נניח, אם בא שר הפנים. והוא מקבל אותו ועושה לו קבלת פנים.
לאה ענתבי
מרכז בגין ביקש מאיתנו, והוא עמד בכל והרמתי טלפון, שאלתי אם אני יכולה לעשות חתונה, בבקשה, חמש מאות מוזמנים לפי ככה, נו, אז באמת. אז זה יכול להיות הכול בסדר, אבל אחר כך הם משתמשים כאולם אירועים.
היו"ר שאול יהלום
אבל זה כתוב בא'- המקרקעין משמשים למטרות התאגיד ונחוצים באופן סביר לפעילותו.
צחי בר-ציון
משמשים רק למטרות,
היו"ר שאול יהלום
בעיקר,
צחי בר-ציון
בעיקר זה ארבעים וחמישה אחוז לחתונות בשכר.
ג'ודי וסרמן
שמשמשים במישרין ולפעילות התאגיד בלבד.
אמנון דה הרטוך
להוסיף את המילה בלבד.
היו"ר שאול יהלום
כתוב משמשים במישרין. אם פעם יש דבר יוצא מן הכלל, שבאה משלחת מחוץ לארץ –
לאה ענתבי
בסדר, זה חלק מהפעילות.
צחי בר-ציון
שאלה אם לוקחים תשלום עבור הדבר הזה, משלחת אחרת, האם אפשר לשכור באופן פרטי את האולם. אם מגיעה משלחת –
היו"ר שאול יהלום
לא, אם זה מטרה אחרת, אבל ללא תשלום, אתם מסכימים?
צחי בר-ציון
אם המטרה היא לצורך הרמת תרומות, זה חלק –
היו"ר שאול יהלום
לא, הוא נותן הרצאה, שהיא לא בתשע המטרות, הרצאה בנושא כמה חשוב הדיאטה למחלות לב, אבל הוא לא גובה שכר. זה מותר?
אמנון דה הרטוך
אם זה לצורך קידום המטרות, החשש הוא לא מזה, החשש הוא מדברים מסחריים וזה צריך להתמודד.
היו"ר שאול יהלום
אז תבודדי.
לאה ענתבי
אני כתבתי, הנכס משרת את המטרות המצוינות בסעיף 2 בלבד.
היו"ר שאול יהלום
לא בלבד, הוא יכול לשמש גם כהרצאות.
אמנון דה הרטוך
אפשר לכתוב שהנכנס לא ישרת מטרות מסחריות, לחלוטין.
היו"ר שאול יהלום
זהו, ואינו משמש למטרות מסחריות.
משה לדרמן
ורק למטרות של העמותה, לא חייב להיות – למטרות העמותה.
היו"ר שאול יהלום
שהם לא לתשע.
משה לדרמן
יש קבוצה מהסוכנות שמביאים אותם ליד שרה, הם רוצים לאכול אצלנו ארוחת צהריים.
לאה ענתבי
סליחה, אבל זה בדיוק מה שאמרתי פעם שעברה.
משה לדרמן
למה שלא ניתן להם ארוחת צהריים?
היו"ר שאול יהלום
כי הם משלמים בזה.
משה לדרמן
אנחנו דואגים להם לארוחת צהריים.
אמנון דה הרטוך
למה אתם מאכילים אותם?
משה לדרמן
כי חשוב לנו שהחבר'ה של הסוכנות יגיעו ליד שרה.
אמנון דה הרטוך
למה אתם רוצים שיגיעו ליד שרה?
משה לדרמן
בשביל תרומות,
אמנון דה הרטוך
אז זה למטרות העמותה, אז מה הבעיה? אין בעיה.
קריאה
יחסי ציבור זה לגיטימי.
משה לדרמן
ואם מכרנו להם פחית קולה, זה פתאום בעיה.
אמנון דה הרטוך
אם אתם מוכרים באופן שיטתי, זה –
היו"ר שאול יהלום
תשים מכונה. אתה לא יכול לבקש פה, הרי אין גבול לעניין, אם אתה מוכר קולה ולמטה תמכור תופינים, ומחרתיים למכור זה, אז אם זה למטרות העמותה במחיר פחות מחמישים אחוז אתה מוכר חיתולים בפחות, זה בסדר, כי זה סיכמנו. אבל אם אתה גם מוכר לקהל הרחב, אז הוא לא ייתן לך פטור, זה הכול.
משה לדרמן
אין לנו גם כוח אדם לבדוק את זה.
היו"ר שאול יהלום
עוד משהו?
לאה ענתבי
בסעיף 2.5, צריכים להוסיף בהתחלה – הסניף משרת בעיקר את תושבי הרשות המקומית, כי ככה זה נבדק, כל סניף אצלנו.
היו"ר שאול יהלום
בין השאר, מה אכפת לך שרמת גן משרת גם את גבעתיים ואת גוש דן?
לאה ענתבי
זה נוגד עוד פעם את הפסיקה.
היו"ר שאול יהלום
לא, הפסיקה אמרה שהוא ייתן לרמת גן, לא רק את רמת גן.
לאה ענתבי
בעיקר, אז מה המשמעות בעיקר? מה זה בעיקר? הלא אם זה עמותה שיש לה עשרים סניפים, אז מה זה הבעיקר, איפה תבדוק את הבעיקר, אם לא בכל סניף באופן נפרד?
היו"ר שאול יהלום
מה זאת אומרת, נניח שיש לי סניף בשכם, אבל הוא משותף לאלון מורה ולקדומים.
אמנון דה הרטוך
אבל עיריית שכם היא זאת שתיתן את הפטור מארנונה, וכדי שהיא תהיה מוסמכת לתת את הפטור –
היו"ר שאול יהלום
משרת את שכם,
אמנון דה הרטוך
בעיקר את שכם.
היו"ר שאול יהלום
אבל בשכם אין חולים, יש מאה חולים, אז אתה רוצה –
אמנון דה הרטוך
אז למה הם צריכים לממן את הארנונה של תושבי אלון מורה?
היו"ר שאול יהלום
בשכם יש מאתיים, אבל זה באלון מורה שלושה ובקדומים חמישה ובנטפים שבעה. בסך הכול יש לו מאתיים ואחד, בעשרה סניפים.
לאה ענתבי
אז מה המשמעות שכתבנו משרת בעיקר את תושבי הרשות המקומית, מה? איזה תושבי רשות מקומית.
היו"ר שאול יהלום
מה את אומרת?
לאה ענתבי
אני אומרת הסניף, כך אנחנו בודקים היום, כל סניף אנחנו בודקים אם זה -.
קריאה
מה הוסכם?
היו"ר שאול יהלום
משרת בעיקר את הרשות המקומית. המינימום, העשרים סניפים. עוד משהו?
לאה ענתבי
פה הוספנו שר הפנים והאוצר, בסעיף 7, עכשיו מה שדיברנו.
היו"ר שאול יהלום
כן, אבל גם אנחנו רוצים להוסיף כמה דברים.
אמנון דה הרטוך
יש לי הערה אחת לגבי הצעה לסעיף 2.7, אני לא כל כך מבין – מפעילי התאגיד ופטרוניו אינם מקבלים. אני חושב שאפשר להוריד את כל ההוראה הזאת, מפני שהבסיס שלנו שמדובר במלכ"ר. אני לא יודע מה זה פטרוניו, ולכן אני מציע בכלל לשקול להוריד את הדבר הזה , כי זה ביטוי –
לאה ענתבי
אנחנו ראינו, אני לא רוצה עכשיו להזכיר שמות בוועדה , אבל שמקבלים גם מאה אלף שקל לחודש, לא מקובל עלינו.
אמנון דה הרטוך
אז זה בעיה עם המלכ"ר כשלעצמו.
לאה ענתבי
אני לא מפרקת מסמכותי מה שמלכ"ר, מלכ"ר, אני עכשיו עובדת על זה מול הקריטריונים שהיו לנו מול החוק הזה. אני באמת מתפלאת הרבה פעמים כשאני רואה מלכ"ר שהמנהל של המלכ"ר הרוויח כמעט מאה אלף שקל –
אמנון דה הרטוך
במקרה כזה את צריכה להפסיק את הטיפול ולהודיע לרשויות המס שיפסול את המלכ"ר.
לאה ענתבי
למה לי להיות קשורה להם?
אמנון דה הרטוך
אני רוצה לומר, שאני לא יודע, אם כל הכבוד, מאין למשרד הפנים יש סמכות לקבוע ששכר של מאה אלף שקלים בחודש, אני מביא את הדברים עד אבסורד, הוא בלתי סביר בכל מקרה.


אני אתן למשל דוגמא, יש לנו מוסדות שהם תיאטרות, שבהם משהו מקבל מאה אלף שקל בחודש, זה בכלל לא ודאי שזה לא סביר. אנחנו לא מוכנים –
קריאה
אם אני רוצה לתת לו פטור מארנונה, זה רק במצב שהוא באמת –
אמנון דה הרטוך
לתת לו תמיכה של עשרים מיליון שקל, זה בסדר, פטור מארנונה זה לא בסדר. ממש הגיוני.
היו"ר שאול יהלום
יש לנו הגדרה אחרת לפטרוניו?
אמנון דה הרטוך
מה זה פטרון?
לאה ענתבי
יש כאלה שלא מקבלים שכר.
היו"ר שאול יהלום
אנחנו משאירים את זה, בבקשה האוצר.
צחי בר-ציון
לגבי 2.2, פועל ברציפות במשך חמש שנים לפחות, בעיקר באמצעות, הבעיקר, עוד פעם, זה מעט מדי לטעמנו, בעיקר זה מספיק חמישים ואחד אחוז, זה צריך להיות משהו, רוב יותר מסיבי לדעתנו.
ג'ודי וסרמן
בעיקר באמצעות מתנדבים.
צחי בר-ציון
זה אומר שארבעים ותשע אחוז יכולים להיות בשכר, וחמישים ואחד במתנדבים והוא עומד בתנאים, לדעתי זה לא סביר. עדיין, אם ארבעים ותשע אחוז מהאנשים שמה, הם בשכר, לדעתי לא מגיע לו –
היו"ר שאול יהלום
תגיד את ההגדרה שלך.
צחי בר-ציון
שני שליש, שמונים אחוז, אני לא יודע, משהו שתגידו שנראה לכם סביר. שמונים אחוז, תשעים אחוז.
היו"ר שאול יהלום
שני שליש,
צחי בר-ציון
שני שליש פחות נראה לי, יותר שמונים אחוז.
היו"ר שאול יהלום
הוצאנו את המילה מפיך.
צחי בר-ציון
טעיתי, אני חוזר בי, שמונים אחוז.
היו"ר שאול יהלום
אנחנו מכבדים כל מוצא פיך.
צחי בר-ציון
עוד דבר אחד, זה לגבי מה שנאמר פה כל הזמן, איך נדע באמת שעומדים בתנאים. יש פה שאלה שאני שואל את עצמי, זאת אומרת האם מספיק שהוא עומד בזה פעם אחת, כדי שעשרים שנה הוא יקבל את הפטור. הוא צריך כל שנה להראות את זה, איך עושים את זה, צריך לחשוב איך אנחנו – אני לא רוצה שמשהו שאולי מישהו פעם יבדוק.
ג'ודי וסרמן
אנחנו נותנים לשלוש שנים ובתנאי שהוא –
צחי בר-ציון
אבל זה בפטור שאת נותנת, פה זה חקיקה, לכאורה זה לתמיד, אני שואל איך אנחנו נדע שהוא עומד, הוא צריך להראות בסוף השנה שהוא עמד כל השנה בכל התנאים? איך נעמוד בזה שלא יהיה פה מקום למשחקים? זאת אומרת שפעם אחת הוא יראה תשע מאות מתנדבים ואחרי זה הוא יסגור סניפים, איך אנחנו עומדים על זה שכל השנה, יהיה לו את כל הדרישות האלה וזה לא יהיה לנצח. זאת אומרת אם בשנה מסוימת הוא לא עומד בדרישות, אני לא חושב שמגיע לו עוד פטור.
היו"ר שאול יהלום
השר יבדוק, כך אתה מציע? מה אתה מציע?
צחי בר-ציון
אני חושב שהרשות המקומית יש לה את האינטרס הכי טוב לבדוק את מה שצריך. צריך לקבוע איזה מועד מסוים, שבו יניחו לשביעות רצונם שבמשך כל השנה הוא עמד בכל התנאים, אני סומך על הרשות שהיא תדע לבדוק. אבל צריך איזה שהוא מועד מסוים, כדי שנדע שכל השנה.
היו"ר שאול יהלום
לא אכפת לי, אבל את היודע מה זה רשויות מקומיות. רשויות מקומיות, אני לא רוצה פה להרגיז אותם שהם צריכים עוד לבדוק. יש רשויות שלא שוות כלום וצריך –
קריאה
הם ישמחו מאוד לבדוק.
אמנון דה הרטוך
יש פה איזה שהוא אינטרס.
היו"ר שאול יהלום
למה לא השר?
צחי בר-ציון
כי אני מניח שלא –
היו"ר שאול יהלום
בואו לא נטיל עוד תפקידים על הרשות. השר יקבע תקנות לבדיקה תקופתית של הארגונים ועמידתם בקריטריונים של חוק זה.
אמנון דה הרטוך
אני חושב שכמו שעושים בהרבה פטורים –
ג'ודי וסרמן
השר הממונה להתקין תקנות בקשר לביצוע החוק.
היו"ר שאול יהלום
תכתבי, בעניין ביצוע החוק ועמידת הארגונים שיקבלו פטור בתנאי החוק.
צחי בר-ציון
אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה בתקנות, בהרבה פטורים ובטח בהנחות.
היו"ר שאול יהלום
אז מה אתה מציע?
צחי בר-ציון
אני מנסה להציע, כל ההנחות למשל, וזה למעשה זה בעצם סוג של הנחה, מה שאנחנו נותנים פה. כל ההנחות נבנות על זה שהרשות היא זו שבודקת, כל אדם שחושב שמגיע לו את ההנחה, הוא בא לרשות, הוא מניח את זה לשביעות רצונה, יש כללים לכל הנחה, כל שנה. דרך אגב, גם בחלק מהפטורים, למשל באכסניות וכדומה, אז אני חושב שעל אותו עיקרון צריך –
היו"ר שאול יהלום
אבל יכול להיות שהוא לא יקבל פטור מארנונה בכלל, הוא יצפצף על הרשות, יגיד אני משלם את הארנונה ואני נכנס לעניין של מס הכנסה. אז למה הרשות לא תטפל בו בכלל? לכן השר הוא כולל את הכול.
צחי בר-ציון
אתה מדבר אז לעניין הארנונה, לעניין הפטור מארנונה זה צריך להיות כאן ולעניין זה אתה יכול לעשות את השר. אבל אני חושב שבארנונה זה יותר נכון שמי שיבדוק את זה, זה הרשות. אפשר לעשות את הפיצול.
אמנון דה הרטוך
לשר לא יהיו כלים לבדוק את כל זה.
היו"ר שאול יהלום
אתה רוצה לומר הרשות רשאית.
אמנון דה הרטוך
עניין הארנונה, צריך להניח את זה, כמו שעושים בכל – כל שנה בשביל הפטור, צריך להראות שעומדים בתנאים, לכל שנת פטור. ובכל השנה כמובן. ככה אני חושב, ככה זה עובד בכל התהליכים.
היו"ר שאול יהלום
בואו נעשה את זה לשלוש שנים, למה לשגע את התאגיד.
אמנון דה הרטוך
ארנונה היא שנתית.
ג'ודי וסרמן
לשלוש שנים ובתנאי שכל שנה הוא מצהיר שלא השתנו הנסיבות.
צחי בר-ציון
זה לא טוב לרשות המקומית, אם יש לך שמונים סניפים, ואתה עומד בקריטריון בעשרים סניפים, אז למה השישים סניפים אחרים, הם גם כן זכאים לפטור מארנונה, נכון ? אני גם צריך להוכיח שיש לי את העשרים סניפים האלה.
אמנון דה הרטוך
יש צדק במה שאתה אומר.
היו"ר שאול יהלום
בואו נוריד את זה או אם אתה רוצה את השר.
צחי בר-ציון
לכן אתה צריך מישהו שאחראי על הכול, דיווח לראשי השלטון המקומי, או משהו כזה.
ג'ודי וסרמן
השר הממונה.
צחי בר-ציון
אני לא בטוח שאי אפשר להראות את זה לרשות, להראות לה שאתה עומד בתנאים וזה שיש לך עשרים סניפים -
אמנון דה הרטוך
הוא יבדוק את העשרים סניפים האחרים?
צחי בר-ציון
הוא רק יראה שאתה עומד בתנאים, כמו שהיית מראה לשר, אתה מראה לרשות.


הרי מה באמת יקרה, יהיה נוסח, מה קורה בדרך כלל בהנחות, הרשות מארגנת נוסח כזה שצריך לכתוב את כל הדברים והיא בודקת האם זה סביר או לא, אז אותו עיקרון יהיה גם פה, אני לא רואה את ההבדל, רק יצטרכו להראות שיש את העשרים סניפים.
אמנון דה הרטוך
זאת אומרת עשרים רשויות צריכות לראות שיש בעשרים רשויות אחרות סניפים, זה מה שאתה אומר? זה לא יתכן,
היו"ר שאול יהלום
סתם אתה מקשה פה באבסורד שלא יתקיים. אתה יכול דבר אחד, שהשר יבדוק אחת לשלוש שנים, את זכאות הארגון ויוציא לארגון תעודה. וכל שנה –
ג'ודי וסרמן
תוקפו של אישור לשלוש שנים, בתנאי שכל שנה –
אודי בן דרור
אולי שר הרווחה הוא זה שיש לו את היכולות לבדוק את זה, אולי שר הפנים, מישהו שהוא יותר רלבנטי לתחום.
היו"ר שאול יהלום
למה, אז הוא לא בודק את הקרקע של הארנונה, הוא בודק האם יש לך תשע מאות מתנדבים, האם יש לך זה, שר הרווחה מבין בזה. שר הרווחה הוא השר המקצועי, שר הרווחה יבדוק אחת לשלוש שנים, האם היא עומדת ובתנאי שכל שנה יצהיר הארגון שלא חל שינוי המונע את קבלת הפטור.


אנחנו קבענו שמחצית, אבל כדי שזה לא יהיה תפור על ארגון אחד, אני רוצה להוסיף לתשע כמה דברים ולבקש את הסכמתכם.
אמנון דה הרטוך
אז רק אם אפשר שנייה עדיין על התשע הקיימות, כי יש שם –
היו"ר שאול יהלום
יש אספקת ארוחות לבני משפחה, של חולים, השוהים ליד מיטותיהם.
אודי בן דרור
בבתי חולים הכוונה?
היו"ר שאול יהלום
כן, אספקת ארוחות לבני משפחה של חולים, השוהים ליד מיטותיהם בבתי חולים. מסכימים?


מה שכאן כתוב, הפעלת בתי מלאכה אנחנו מוסיפים – ומקומות תעסוקה. לפעמים זה מקום שאי אפשר להגדיר אותו כבית מלאכה, אבל זה מקום תעסוקה, אולם כזה, שיושבים ועושים דברים, חרוזים, או כל מיני דברים כאלה.


עוד מטרה, הפעלת הוסטלים לחולי סרטן, ובני משפחותיהם.
לאה ענתבי
נכנס בתי חולים –
היו"ר שאול יהלום
יש התנגדות, יורד, גמרנו.


ליווי חולים גלמודים בבתי חולים.
לאה ענתבי
יש פה הסעה של מוגבלי תנועה גם לבתי חולים.
היו"ר שאול יהלום
לא, ליווי, שהוא יושב לידו, בבית חולים.
קריאה
מסייע לו,
היו"ר שאול יהלום
נמצא איתו,
צחי בר-ציון
אני חושב שחלק מהמטרות האלה צריך לאחד אותם לכדי אחת, כי אחרת כולם יעמוד, בשלוש מתוך זה. צריך להגיד את הארוחות החמות, בין אם זה לבית ובין אם זה – מספיק שהוא עומד באחד לעמוד במטרה זה בסדר.
ג'ודי וסרמן
בחמש אפשר להוסיף ארוחות חמות.
צחי בר-ציון
אני לא חושב שאותו – יכול להיות שתי מטרות.
היו"ר שאול יהלום
או, או,
צחי בר-ציון
אני מדבר על אותה מטרה, זה כאילו אותה מטרה, זה או זה.
היו"ר שאול יהלום
אספקת ארוחות חמות לבודדים בבתיהם, או לבני משפחה. או , לא חייב את הכול, או לבני משפחה של חולים השוהים ליד מיטתם.
צחי בר-ציון
על אותו עיקרון גם הפעלת בתי מלאכה ומרכזי יום.
לאה ענתבי
זה ברור, ואז בתי מלאכה ותעסוקה –
צחי בר-ציון
זה פה שניים, זה שניים שונים ברשימה.
היו"ר שאול יהלום
לא, זה משהו אחר.
צחי בר-ציון
אני מדבר על הפעלת בתי מלאכה ומרכזי יום שיקומיים לטעמנו זה צריך להיות באותו אחד ולא לתת לך שתי מטרות.
ג'ודי וסרמן
מרכזי יום זה לא בתי מלאכה.
צחי בר-ציון
זה לא צריך לתת שתי מטרות.
אמנון דה הרטוך
עמידה במטרה היא העמידה באחד משניהם.
היו"ר שאול יהלום
זה לא עבודה, כאן זה עבודה וכאן זה שיקום, זה שני דברים שונים.
צחי בר-ציון
אני אומר, זה או זה או זה, נותן לך מטרה ונותן לך אחד ולא שניים.
היו"ר שאול יהלום
אם זה או, או, לא אכפת לי.
צחי בר-ציון
או, או, אבל שייתן לך אחד, לא ייתן לך שניים.
היו"ר שאול יהלום
בסדר,
לאה ענתבי
הליווי הזה, ליווי של חולים, אפשר להגיד שאנחנו מוסיפים את זה, זה גם כן לא כשלעצמו צריך לעמוד בנפרד.
אמנון דה הרטוך
שירותי הסעה או ליווי חולים.
לאה ענתבי
כן, בהפעלת שירותי הסעה למוגבלי תנועה, או ליווי בבית החולים.
היו"ר שאול יהלום
מה יש לך נגד ההוסטלים לחולי סרטן?
לאה ענתבי
כי זה בתי חולים.
אמנון דה הרטוך
המחוקק לא רצה, אז אנחנו נכניס את זה בדלת האחורית כאן?
היו"ר שאול יהלום
תודה רבה רבותיי, אנחנו מאשרים.
קריאה
8ב צריך לרדת, זה טעות, זה נשאר עוד מהתקופה שהיה היטל השבחה.
צחי בר-ציון
כנ"ל בארבע, הוועדה המקומית, זה המשך של העניין.
אודי בן דרור
עוד כמה דברים, ראשית לוודא בסעיף 8ב', בנוסח המוצע, לדעתי הוא צריך לרדת, מדבר על השבחת מקרקעין.
היו"ר שאול יהלום
ירד,
אודי בן דרור
מקביל לזה, זה בסעיף 4, צריך להוריד את המילה וועדה מקומית. מקביל של שמונה ב'.
לאה ענתבי
אין וועדה מקומית שלה משתלמת.
אודי בן דרור
רק הערה, קשה מאוד לדעת כמה עמותות בטח שהשינויים שאנחנו עושים אותם, אומר כמה עמותות יהיו זכאיות. כשעשינו את הבדיקה לקראת הישיבה, בנוסח הקודם, הייתה תחושה שמדובר בעמותות רבות ובגלל זה גם יצא המכתב של קובי הבר, כי שיטוט קל באתר האינטרנט של משרד הרווחה, יש שם פרק של התנדבות, שפשוט אפשר לראות עמותות בדיוק כמספר סניפים ומספר מתנדבים שהן מפעילות, אז זה קל לראות. די בקלות מגיעים למספר די גדול של עמותות עם עשרות סניפים ומאות ואלפי מתנדבים.


קשה לי לדעת כרגע בכמה עמותות מדובר, אני כבר אומר, אני אצטרך לעשות איזה שהיא בדיקה, גם אולי עם השלטון המקומי, כי הם יודעים מהרשויות המקומיות כמה כאלה יש, לדעת להיות מסוגל לעשות הערכה אינטליגנטית של מה זה אומר.
היו"ר שאול יהלום
בסדר, בוא נאמר שבקריאה שנייה ושלישית, תבואו לכאן עם נתונים יותר גדולים. מה שאנחנו דאגנו, זה שקיבלנו את לאה ענתבי, זאת אומרת שאנחנו לא חרגו מהקיים היום, וכיום זה ברשות וכל מה שעושים זה חובה. אתה מבין מה עשינו?
אמנון דה הרטוך
יש לזה גם משמעות, כי כשזה ברשות זה בשנה אחת יכול להיות ובשנה השנייה לא וכשזה לא זה בהכרח –
היו"ר שאול יהלום
לא, אז תבין שבסך הכול אנחנו לא הגזמנו פה, הורדנו היטל השבחה ואת כל מה שרציתם, אז אין כאן כלום. למעשה יש כאן קביעה של דבר שהוא ניתן היום ברשות, כאן זה קביעה , תאמין לי שלדעתי העלות היא אפס.
לאה ענתבי
העלות היא עשרות מיליונים לפחות.
היו"ר שאול יהלום
למה לא מיליארדים?
קריאה
עדיין אנחנו עומדים על – עשרה מיליון שקלים חדשים בשנה?
אמנון דה הרטוך
אני סבור שכן, שוב, קשה לי להגיד כמה העמותה, אבל כל עמותה כזאת ארבעים סניפים, עזר מציון עם ארבעים סניפים, זה כבר כמה מיליונים, יד שרה, לפי שוב, לפי אתר האינטרנט, כתוב שמונים ושמונה סניפים, יכול היות שאני לא מדייק, היום כבר יש יותר.
משה לדרמן
כמה הארנונה שמשולמת לכל אחד מהסניפים האלה?
אמנון דה הרטוך
אז זהו, אני לא יכול להגיד , בלוחות זמנים האלה, אני לא יכול –
היו"ר שאול יהלום
עשינו את זה שני שליש, יש לך ספק שיד שרה לא קיבלה את הפטור?
אמנון דה הרטוך
לא הייתה סמכות רשות, ברגע שזה סמכות חובה – ההשוואה הנכונה היא בין מה שקיבלו בפועל, לבין זה, כרגע זה חובה, צריכים לבדוק את כל הסכום.
היו"ר שאול יהלום
אבל אם הם יעילים, אז הם קיבלו קרוב לוודאי את הכול. אני מבין שהקלנו עליהם, אבל לא בכסף.
לאה ענתבי
כן בכסף ,
אודי בן דרור
כן בכסף, משום שגם לא כולם בכל מקרה מקבלים את הפטור.
אמנון דה הרטוך
גם לא כל הסניפים. היו רשתות שלא כל הסניפים שלהם היו זכאיות להנחות. בגלל זה יש תוספת עלות.
קריאה
מספיק שהעמותה נכנסת, כל סניף וסניף.
היו"ר שאול יהלום
תודה רבה לכם, אישרנו את החוק, בקריאה ראשונה, ואת שאר ההערות בישיבה שנייה ושלישית. חז"ל אמרו, הוו מתונים בדין, באנו לקראתכם במכסימום. תשתפו איתנו פעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:30

PAGE

קוד המקור של הנתונים