ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/07/2005

חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

24.7.2005


הכנסת השש - עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 474

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום ראשון, י"ז בתמוז התשס"ה (24 ביולי 2005 ), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון מס' 2) (שלוחה של מעון יום שיקומי),

התשס"ה-2005.
נכחו
חברי הוועדה: שאול יהלום – היו"ראתי לבני
מוזמנים
איה דביר

- מתמחה, משרד המשפטיםעו"ד דן אירן

- לשכה המשפטית , משרד המשפטיםמשה בר סימן טוב
- רפרנט עבודה ורווחה, משרד האוצרדליה גלבוע

- מטפלת בנושא האוטיסטים, משרד הבריאותפרופ' אשר אור-נוי
- ממונה על תחום התפתחות הילד, מ' הבריאותעו"ד טליה אגמון
- לשכה משפטית, משרד הבריאותעו"ד הילה מנור

- הלשכה המשפטית, משרד הבריאותעו"ד נעה בן צבי

- יועצת משפטית, אקי"םציפי נגל-אדלשטיין
- מנכ"ל העמותה לילדים בסיכוןיוסי פינטו

- מנכ"ל עמותת צעד קדימהעו"ד אדי ויס

- סגן יועצת משפטית, משרד הרווחהדר' שלמה אליישר
- מנהל אגף שיקום, משרד הרווחהמרים כהן

- מנהלת המחלקה לשירותים קהילתיים,לילי אבירי

- מנהלת היחידה לטיפול חוץ ביתי לאוטיסטיםשוש זאב רשף

- ממונה ארצית על מעונות יום שיקומייםמר אריה שמש

- מפקח ארציתמר מירון

- מנהלת מיח"איואב קריים

- דובר מטה מאבק הנכיםעו"ד טמיר ערן

- מטה מאבק הנכיםאבי אורן

- נציג צרכנים
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון מס' 2) (שלוחה של מעון יום שיקומי),

התשס"ה-2005.
היו"ר שאול יהלום
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות, אנחנו קצת בבלבול זמנים היום, אז אנחנו נתנצל על האיחור.


אנחנו בהצעת חוק מעונות יום שיקומים, תיקון מספר 2, שלוחה של מעון יום שיקומי תשס"ה – 2005 מובילה את החוק חברת הכנסת אתי לבני, יחד עם עוד חברי כנסת, רוני בריזון, אילן ליבוביץ מלי פולישוק בלוך. עוד מעט תיכנס אתי לבני, אין לנו טענות אליה, ואנחנו באופן עקרוני לפני כולם מונח הנוסח, בחוק מעונות יום שיקומיים, בהגדרת מעון יום שיקומי, (לרבות שלוחה), אחרי הגדרת פעוט עם מוגבלות יבוא שלוחה – מקום שמהווה חלק ממעון יום שיקומי מסוים, אך אינו נמצא בשטחו המספק בשעות היום טיפול וחינוך לשישה פעוטות עם מוגבלות לפחות, שיש להם אוטיזם, לקות שמיעה, לקות ראייה, ולקות אחרת שקבעו השרים בצו. או שמקום מגוריהם נמצא במרחק עשרים וחמישה קילומטרים לפחות מחוץ לשטחו של מעון יום שיקומי.


אנחנו אמרנו שהנוסח הזה בידי חברת הכנסת, הצגתי אותך ואת חברייך, ואנחנו אמרנו , אני קורא גם מדברי ההסבר, במימוש הזכאות, נתקלות בקשיים אוכלוסיות הפעוטות עם מגבלות מיוחדות, ואוכלוסיות הפעוטות המתגוררים בישובים קטנים.


כאן נאמר שעיקר הבעיה זה לגבי אותם אלה שהוגדרו, אוטיזם, לקות שמיעה, לקות ראייה, או לקות אחרת, שלגביהם אנחנו צריכים לקבוע שישה, אומנם זאת תהיה שלוחה, אבל הוצהר כאן שהשלוחה לא תקבל שום פעילות פחותה ממה שנקרא – הסניף המרכזי, ולגבי כל שאר הלקויות, אם הרחקנו עשרים וחמישה קילומטר, יש לנו את הזכות לקבל מעון יום שיקומי, נוסף. זה פחות או יותר אמרנו שתי הגדרות, או שאוטיזם, לקות שמיעה, לקות ראייה ולקות אחרת שקבע השר, אז אנחנו מחילים שישה במקום עשרה, או שמקום מגוריהם מעל עשרים וחמישה קילומטר, אז גם שם מספיק שישה, אנחנו לא אומרים לאחד שלושים קילומטר, תשלים מעון יום לעשרה, זה הרעיון.


הממשלה שנמצאת כאן, מסכימה לנוסח הזה? אז היה נוסח של הרווחה, וביקשנו שכולם יסכימו.
קריאה
כן,
היו"ר שאול יהלום
כולם מסכימים, מה אתם מציעים את תחילתו של החוק, אנחנו מציעים שהוא יהיה כבר לשנת הלימודים הקרובה.
קריאה
שלושים ימים,
היו"ר שאול יהלום
זאת אומרת שלושים יום מיום פרסומו.
קריאה
כן,
היו"ר שאול יהלום
עוד הערות?
קריאה
הערה אחת, יש הצעת חוק ממשלתית שאנחנו הגשנו, ולא הייתה ועדת שרים שאישרה את זה עדיין, במידה ותהיה ועדת שרים, כדי שזה יעלה במליאה, אנחנו מבקשים - -
היו"ר שאול יהלום
תודה רבה, אישרנו את החוק לקריאה שנייה ושלישית, ברכות למציעים, תודה רבה, כל טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 15:35

PAGE

קוד המקור של הנתונים