ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/07/2005

חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

24.7.2005

הכנסת השש עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 472

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום ראשון, י"ז בתמוז התשס"ה (24 ביולי 2005 ), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מספר 15) (לשכות פרטיות) התשס"ד-2004של חה"כ שאול יהלום. (פ/271)
נכחו
חברי הוועדה: שאול יהלום – היו"ר
מוזמנים
איה דביר

- מתמחה, משרד המשפטיםעו"ד שי סומך

- מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטיםאורית שרפי

- לשכה משפטית, משרד התעשייה,המסחר והתעסוקהרבקה מקובר

- ממונה על חוק עבודת נשיםאורי פז


- סמנכ"ל לשכת התעסוקהמשה בר סימנטוב
- רפרנט עבודה ורווחה, משרד האוצרעו"ד שירה להט

- מנפאואר, חברות כוח אדםטל דגן


- קו לעובדאבי אורן

- מטה מאבק הנכים, נציג צרכניםעו"ד טמיר ערן

- מטה מאבק הנכיםיואב קריים

- דובר מטה מאבק הנכים
ייעוץ משפטי
גיל שבתאי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 15) (לשכות פרטיות)

התשס"ד – 2004

(של חה"כ שאול יהלום. (פ/271)
היו"ר שאול יהלום
אני פותח את הישיבה. על סדר היום - הכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מספר 15) (לשכות פרטיות), התשס"ה-2005.


החוק סוכם למעשה, חוץ ממה שכתוב באותיות שמנות. לכל אחד יש את הנוסח ואנחנו עוברים על האותיות השמנות ומכריעים.


ובכן, היועץ המשפטי מר גיל שבתאי כל דבר יסביר לנו מה הכוונה וייתן לנו הקדמה ונכריע.
גיל שבתאי
קודם כל יש בנוסח שלפני הוועדה תיאום טכני בין תיקון מספר 14 שעבר לפני כשנה, לתיקון מספר 15, הבעיה היא שתיקון מספר 14 למעשה עד היום לא נכנס לתוקף, כי הוא תלוי בכניסה לתוקף של תקנות, ואנחנו לא יודעים בעצם מתי זה יקרה. לכן התקנות היום יבואו לוועדה, אי אפשר לדעת מתי הם יוגשו, לכן נדרש תיאום, שינוי של תיקון מספר 14, והדרך שבה בחרנו לעשות את זה, זה על ידי העברה של כמה הסדרים בתוך תיקון מספר 15.


אנחנו מדברים על עמוד 5, תיקון לסעיף 65, שנועד לקבוע שתיווך עבודה לאנשים מחוץ לישראל למעשה יכלול גם תיווך לעובדים זרים שנמצאים כבר בישראל, אנחנו מדברים עמוד 6 תיקון שהוא טכני לחלוטין, התייחסות להוראות שלמעשה הן נראות רק בתיקון מספר 14, שעדיין לא נכנס לתוקף. אנחנו מדברים על עמוד מספר 9, בסעיף מספר 16 שרשום שם, שלמעשה עושה את התיקונים בתוך תיקון מספר 14, זה עניין אחד.
היו"ר שאול יהלום
מסכימים, נכון?
קריאה
כן.
גיל שבתאי
העניין השני, הוא העניין של הענישה, בעמוד 8 סעיפים 12 ו14, הוועדה ביקשה בדיון הקודם להחמיר את רמת הענישה בכמה עבירות. משרד המשפטים ביקש לעיין בנושא הזה ולהתאים את הענישה למדרג ענישה, והנוסח שמונח לפני הוועדה, ההצעות של הוועדה למעשה מחוקות, והנוסח שרשום בהתאם לסיכום בין התמ"ת למשרד המשפטים.
היו"ר שאול יהלום
שהוא החמרה?
גיל שבתאי
שהוא הקלה לעומת הענישה שהוועדה ביקשה.
קריאה
שהוא החמרה לעומת מה שביקשנו בנוסח הכחול? זה קצת יותר קל.
גיל שבתאי
הנושא השלישי, הוא נושא הדחייה, הוועדה החליטה בדיון הקודם על דחייה של מאה עשרים יום מיום הפרסום, רק אנחנו מבקשים להאריך את זה למאה שמונים יום.


הנושא האחרון הוא נושא שלא קשור באופן ישיר להצעה והתמ"ת מבקשים לתקן בהזדמנות זה, את סעיף 59 לחוק שירות התעסוקה, לעניין תקנות עבירות מקצוע.
היו"ר שאול יהלום
איפה זה?
גיל שבתאי
סעיף 17.
קריאה
לא נוגע ללשכות פרטיות.
היו"ר שאול יהלום
מה זה ?
אורית שרפי
אגרות שנגבות על ידי המשרד לצורך בחינה של תמלוגים לקבלת תעודת מקצוע. התקנות הקיימות במסגרת החוק נקבע שתוקן שבתקנות יהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים ימים, ולמעשה כל שנתיים אנחנו צריכים להגיע לוועדה על מנת להאריך את התוקף של התקנות האלה. בישיבה שהתקיימה בשנה קודמת, עם היועצת המשפטית של הוועדה, היא למעשה לא הבינה למה צריך כל שנתיים לבוא לוועדה ורצתה לקבוע את זה כבר לארבע שנים. יש כאן מחלוקת עם משרד המשפטים שלא מפרש באותה דרך. משרד המשפטים בעצם אומר בואו תתקנו את החוק, כדי שזה יהיה ברור.


מה שאנחנו רוצים זה פשוט להוריד את הסיפא שמדברת על תוקף של תקנות שיהיה לשנתיים.
היו"ר שאול יהלום
מה זה קשור לחוק זה?
אורית שרפי
זה לא קשור לחוק הזה, החוק הוא אותו חוק, התקנות הן מלשון החוק והסעיף המסמיך הוא מכוח אותו חוק, זה לא קשור לפרק הזה, זה פרק אחר, שמדבר על תעודות מקצוע.
היו"ר שאול יהלום
צריך לשמוע פה את התלמידים, את המורים, לא? הרי הם נבחנים.
אורית שרפי
זאת סמכות של השר לקבוע תקנות, הסמכות קיימת, אין פה עניין של לשאול את התלמידים או סוגים של מבחנים, זה לא - לעניין סוגים של מבחנים וסוגים של תלמידים, זה לא רלוונטי.
היו"ר שאול יהלום
יש לכם בעיה?
גיל שבתאי
לנו אין עמדה בעניין הזה. זה לשיקול דעת הוועדה, התקנות האלה בסופו של דבר מתחדשות מדי תקופה, בתיקון האחרון בתקנות נקבע בהם מנגנון לעדכון המדד, ככה שמבחינת הסכום תוקן , מתעדכן, אבל לא משתנה, והשאלה היא האם הוועדה רואה לנכון להמשיך ולבחון את הצורך בתקנות האלה, בעצם מדי שנתיים. שזה שאלה להכרעת הוועדה.
היו"ר שאול יהלום
מה אתם מכניסים אותי לדבר שלא שייך?
קריאה
אני כן רוצה לומר, שיש תיקון של סעיף בתוך חוק שירות התעסוקה.
היו"ר שאול יהלום
רגע, אני לא עושה עבודה צדדית, זה לא שייך לחוק, מה אני צריך את זה? תרצו, תקבלו תיקון לתקנות, תיקון לחוק, מה שתרצו נדון בזה.


עוד הערות?


החוק מאושר לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:07
PAGE

קוד המקור של הנתונים