ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 26/07/2005

חוק חופש המידע (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים