ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/07/2005

חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 9), התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים