ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/07/2005

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת החינוך, התרבות והספורט

25.7.2005הכנסת השש עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 479

מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט

יום שני, י"ח בתמוז התשס"ה (25 ביולי 2005), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 3) (הגדלת קנסות) התשס"ג-2005.
נכחו
חברי הוועדה: מוחמד ברכה - היו"ר
אחמד טיבי
מוזמנים
עו"ד דקל רביד

- משרד המשפטים
דר' דגנית בן דב

- משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אפרת אביאני

- משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מנשה אליעזר

- עמותת נח
טלי לביא

- עמותת הכל חי
יעוץ משפטי
עו"ד מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
נרשם על ידי
חבר מתרגמים בע"מ

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 3) (הגדלת קנסות)

התשס"ג-2005
היו"ר מוחמד ברכה
בוקר טוב וברוכים הבאים. הנושא שלשמו אנחנו מתכנסים הוא הכנת הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 3) (הגדלת קנסות), התשס"ג-2005, של חבר הכנסת אחמד טיבי, מוחמד ברכה ואחרים, להכנת הצעת החוק הזו לקריאה שנייה ושלישית.

אני קודם כל רוצה לברך על עצם הצעת החוק. אני חושב שהנושא והעיסוק של חבר הכנסת טיבי בעניינים האלה הוא עיסוק מבורך והוא בעצם שופך אור על האפשרויות של פעילות של חברי הכנסת מעבר לכל מיני סטיגמות שרווחות בציבור. בכל אופן, אני מציע שהיועצת המשפטית תתחיל. מירב, בבקשה.
מירב ישראלי
אנחנו בעצם מכינים את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. בקריאה הראשונה עשינו כמה שינויים. אני רק אגיד מה בסופו של דבר פורסם בכחול. ההצעה שעברה בקריאה הטרומית הציעה קנסות מאוד גבוהים על העבירות בסעיף 17 בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ובין הקריאה הטרומית לראשונה בעצם הוחלט להוריד קצת את רף הענישה שנקבע בהצעה הטרומית, אבל להעלות יחסית לחוק הקיים היו. בסעיף 17 נקבע שמעבר על הוראת סעיף 2 שזה הסעיף שקובע את העבירות של איסור ההתעללות בחוק, המאסר יישאר שלוש שנים, אבל הקנס יהיה, כאמור בסעיף 61 א' 4 לחוק העונשין, שזה 202,000 שקלים בצירוף הצמדה למדד. העלאת הקנס. שהיום, מכיוון שזה עד שלוש שנים, זה לפי א' 3 ואנחנו קבענו את זה א' 4. זאת אומרת, קבענו רף יותר גבוה ואותו דבר לגבי עבירות על סעיפים 3, 4 לחוק, שזה איסור העבדת בעל חיים ואיסור המתה ברעל, גם כן הגדלנו את הקנס בסעיף 61 א' 3 לחוק העונשין, שזה 67,300 בהצמדה למדד.
דקל רביד
בעקבות ההתערבות של משרדי הממשלה, הורדנו את מה שנקבע בהצעה הטרומית למשהו נמוך יותר, אבל עדיין גבוה ממה שהיה.
היו"ר מוחמד ברכה
אני אשמור את זכות הדיבור של חבר הכנסת טיבי לסוף, אבל אם יש מי מהנוכחים שרוצה; משרד החינוך, המשרד לאיכות סביבה, החקלאות.
אפרת אביאני
ההיסטוריה של הדברים פה היתה שבהתחלה הממשלה התנגדה, מכיוון שהקנסות היו באמת גבוהים בצורה שלא חשבנו שתשיג את המטרה, כי גם במשרד המשפטים אמרו בדיון הקודם שכדי להעלות את הענישה בבתי המשפט, צריך לעשות עבודת תביעה טובה. זה לא מספיק להעלות את רף הענישה בחוק. יש לנו ניסיון לא טוב עם זה בנושא של גניבת מקנה. לפני כמה שנים אמרו שיש בעיה של גניבות בעלי חיים והעונש היה רק כמו גניבה רגילה, זה היה שלוש שנים, ואז אמרו 'נעלה את העונש הקבוע בחוק לארבע וזה מה שיפתור את הבעיה'. זה כמובן לא פתר את הבעיה. כתוב ארבע שנים ולא קרה עם זה שום דבר, זה לא הביא למטרה המיוחלת, אבל בהחלט אחרי הצמצום הזה, מצד אחד נראה לנו שזה כן משיג איזה שהוא מסר ככה לבתי המשפט שאנחנו חושבים שפה כן צריך להחמיר ומצד שני הקנסות הם לא כאלה אסטרונומיים כמו שהיה בהצעה המקורית. אז בהתחשב בכל זה, זה בהחלט יותר טוב ממה שהיה קודם. זה הרעיון.
היו"ר מוחמד ברכה
זאת אומרת, ההערה הראשונה הקודמת שצריך לשנות בדיני הראיות משהו.
אפרת אביאני
לא, אין בעיה במבנה של העבירה, צריך כמו שנאמר אכיפה ועם זה להגיש ערעורים. אני רוצה להגיד שאני באה מתפקיד של אחראית על מערך האכיפה במשרד החקלאות. יש כזה דבר. תביעות. והעבירות שלנו כולן הן עבירות מסוג עוון, זאת אומרת עד שנה, והקנס שקבוע לצד העבירות האלה, לפי סעיף 61 לחוק העונשין, זה 26,100 ובשלוש השנים האחרונות, אנשים נכנסו לכלא. בית המשפט המחוזי בנצרת הכניס נאשם לכלא בעקבות עירור שהגשנו לתשעה חודשי מאסר על עבירות מסוג עוון. יש קנסות של ארבעים, חמישים אלף שקל וזה הכול עם אותה עבירת עוון של עד שנה ו-26,100.
יהודית גידלי
איך אפשר לתת ארבעים וחמישים אם המקסימום 26,100?
אפרת אביאני
כשיש לך כמה עבירות ביחד באותו תיק.

כשמנסחים עבירה וחושבים מה העונש הראוי, צריך לחשוב על המקרה הקלאסי של העבירה, ולחשוב אם אני קובעת, הרי כמובן זה עונשי מקסימום, צריך לחשוב על המקרה החמור באמת שבו בית המשפט יטיל את הקנס הזה. אז כשאנחנו רואים עבירה של התעללות בבעל חיים, עונש שלוש שנים, אנחנו צריכים לחשוב על סיטואציה שבה בית המשפט יחשוב שקנס של מאתיים ושניים אלף שקל הוא באמת העונש הראוי. זאת אומרת, ממש לראות את הסיטואציה הזאת והשאלה אם באמת זה קיים. האם באמת יכול להיות שבית המשפט יחשוב שהמעשה הוא כזה חמור שמגיע לו להיות בראש הסקאלה של הענישה ו-67,300 זה לא מספיק. הרציונל של העבירות הוא לא רציונל כלכלי, אין לו רציונל. זאת אומרת, כמו שאמרה רביד בדיון הקודם, אם זאת עבירה כלכלית שהמניע שלה הוא כלכלי, שבן אדם עושה חישוב כלכלי לפני שהוא עובר את העבירה. הרבה מהעבירות שלנו במשרד החקלאות הן כאלה, אז באמת הקנס הגבוה הוא חשוב. אבל בעבירות מהסוג הזה הרציונל הוא לא כלכלי ולכן הקנס הוא קצת פחות מרתיע, במיוחד שיש עונש מאסר של שלוש שנים שזה עונש רציני.
דגנית בן דב
הממונה על חוק צער בעלי חיים בשירותים הווטרינריים. בישיבה הקודמת אני הבעתי את דעתי שאני קצת בספק אם העלאת הרף באמת תעשה איזה שהוא שינוי לגבי ענישה בפועל, אבל אני באמת מקווה שיהיה פה איזה שהוא איתות גם למערכת של השפיטה, אבל גם למערך המחוקק. אכיפה של הנושא של עבירות של חוק צער בעלי חיים זה דבר שכרוך בעלויות, ולפעמים עלויות מאוד מאוד כבדות. אם אני אתן בתור דוגמה אירוע שהיה לפני כמה חודשים וקיבל הרבה הד ציבורי, זה ההחרמה של סוסים מאזור פרדס דקה ביפו. אדם, כשזה יגיע לשפיטה, גם אם ידונו אותו לעונש, אין לו. מאתיים אלף שקל זה לא קנס שאפשר להטיל עליו. מבצע האכיפה עצמו היה כרוך בהבאת כוח של כמה עשרות שוטרים למקום, שלוש משאיות להובלת סוסים, אחזקה של הסוסים במשך חודש בפנסיון שהוכר כמתקן מוגן לצורך העניין. מדובר פה בסכומים של עשרות אלפי שקלים. האכיפה עצמה היא דבר מאוד מאוד יקר.
יהודית גידלי
גם מאסר לבני אדם זה דבר יקר.
דגנית בן דב
אבל יש מערך אוטומטי שמשלם את זה ובמקרה של אכיפה לגבי הנושאים של עבירות על חוק צער בעלי חיים אין. אני אתמול נסעתי לראות פינת חי, אחזקה של בעלי חיים בפינת חי באיזה שהוא מקום, בגלל שהיתה תלונה. ואני בדרך חושבת, אוקיי, אם המצב יהיה נורא חמור, מה אני עושה? יש את הקרן למען בעלי חיים שאין בה סכומים כל כך גדולים ואני מקווה שבאמת תהיה אכיפה של יותר קנסות, כי הקנסות האלה הם קנסות ייעודיים, הם הולכים ישר לקרן למען בעלי חיים והם יאפשרו להגביר את האכיפה.
היו"ר מוחמד ברכה
אנחנו רוצים כמה שפחות קנסות.
דגנית בן דב
הלוואי שלא יהיו עבירות בכלל, אבל אם תהיינה עבירות, זה איזה שהוא מעגל שיאפשר גם לאכוף יותר, כי האכיפה היא מאוד בעייתית, כי אין משאבים לאכוף. כשרוב המתקנים הם וולונטריים, זה גוף שביקש להיות מתקן.
היו"ר מוחמד ברכה
איך זה מתקשר להצעת החוק?
דגנית בן דב
שאולי האיתות הזה שיש קשר בין צער בעלי חיים ובין היבטים כלכליים, יגיע גם לבית המחוקקים, כי ההחלטה על הפניית משאבים ותקציבים לאכיפה הזאת, צריכה לבוא מלמעלה.
מנשה אליעזר
נציג נח, התאחדות הישראלית של ארגונים להגנה על בעלי חיים. אנחנו כמובן מברכים מאוד על הצעת החוק הזאת ומצטרפים לתקווה או לקריאה לרשויות להגביר את האכיפה ולרשות השופטת באמת לראות קנסות ועונשים גבוהים יותר ומרתיעים יותר, וגם בנושאים שהם יותר התעללות ממוסדות כמו פיטום אווזים שאנחנו כבר יודעים היום וועדת החינוך קבעה שמדובר כאן במעשה לא חוקי ובעבירה על חוק צער בעלי חיים, ומשום מה האכיפה מתמהמהת. היועץ המשפטי לממשלה אינו מוסר את עמדתו הברורה או הנחרצת.
היו"ר מוחמד ברכה
פיטום אווזים, תהיה לנו הזדמנות כנראה בקרוב לטפל בנושא.
אחמד טיבי
אין ספק שאני ער לנקודות החשובות שהועלו כאן על העובדה ששלוש שנים זה עונש מספיק גבוה כדי שיהיה תשובה הולמת למי שמבצע התעללות בבעלי חיים, אבל המצב כיום בתחום השפיטה, אולי גם התביעה, הוא שצריך לשלוח מסר. החוק הזה בא, אלף – להעלות עוד יותר את המודעות כנגד מתעללים, מתאכזרים לבעלי חיים והצורך להעניש ולהרתיע אותם. בית – המסר צריך להישלח גם לשופטים על מנת להתייחס יותר בחומרה לתופעות קשות. למי שראה פעם דברים שהם תוצאה של עינויים והתאכזרות או בתמונות או במצגת, רואה כמה הדבר הוא אכזרי ולא ניתן לעיכול, לפעמים. ולכן באה הצעת החוק הזאת לשלוח את המסר הזה וזו הסיבה שבאתי לקראת משרד המשפטים בעובדה שהשארתי את העונש המקסימאלי של שלוש שנים מאסר והעלאת הקנס הכספי.

אני מקווה שהצעת החוק הזאת, יחד עם סדרה של הצעות חוק שאני וחבר הכנסת ברכה וחבר הכנסת מחול מגישים, תהיה איתות חשוב לכלל הציבור בישראל על כמה הכנסת רואה בחומרה את הנושא הזה של התאכזרות והתעללות בבעלי חיים.
מנשה אליעזר
אני רוצה רק להוסיף משפט אחד בהקשר הזה, שמי שמתאכזר לבעלי חיים סופו להתאכזר לבני אדם. ואנחנו רואים גם את האלימות נגד בני אדם זה אנשים שהתחילו בהתאכזרות לבעלי חיים.
היו"ר מוחמד ברכה
גם להיפך, מי שמתאכזר לבני אדם סופו שיתאכזר לבעלי חיים.

רבותיי, אני מודה לכולם. זה נושא שהוא בקונצנזוס, ממעט הנושאים שאפשר להתחבר סביבם מכל הגוונים, אבל אני חושב שהחששות שמא העונשים שנקבעו לא ירתיעו, זה מין חשש שהיה קיים והוא יהיה קיים גם היום, אבל אני חושב שעצם העובדה שנדרשנו לנושא הזה, אישרנו את הצעת החוק, הולכים לאשר את הצעת החוק כי יש בה מעין מסר. גם בנושא של הקנס הכספי והעלאתו אני מקווה שזה ירתיע, אבל זה נושא שצריך להיות תמיד על סדר יומנו, כי פשוט חברה נאורה נמדדת לא ביחסה לבני אדם בתוכה, אלא גם לבעלי החיים.

אני מאוד מודה לכולם. אני אערוך הצבעה. אני מצביע יחיד כאן, אז אני מצביע יחידי. אני מצביע, אני מאשר את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 3) (הגדלת קנסות), תשס"ג-2005, אני מאשר אותה.

מאשר אותה בקריאה שנייה ושלישית והיא תועבר לאישור המליאה ולהצבעה במליאה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים