ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/07/2005

1. תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות)(תיקון) התשס"ה 20042. תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי ) התשס"ה 2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים