ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/07/2005

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 69), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 70)(אפוד זוהר- חובת החזקה ושימוש)

2
ועדת הכלכלה
25.07.05
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


 
פרוטוקול מס' 473
מישיבת ועדת הכלכלה
מיום שני, י"ח בתמוז, התשס"ה (25 ביולי, 2005) בשעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 70)(אפוד זוהר- חובת החזקה ושימוש), התשס"ה- 2005 של חה"כ גלעד ארדן
(פ/2759)
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר  
גלעד ארדן
אבשלום וילן
דוד טל
אליעזר כהן
אילן ליבוביץ
מוזמנים
משרד התחבורה: חזי יהלומי – מנהל אגף הבטיחות
עו"ד חווה ראובני – לשכה משפטית
המשרד לביטחון פנים
עו"ד יעל נבון
סנ"צ שולמית שמעון

דפנה עין דור
משרד הביטחון
סא"ל מאיר שמיר – ראש ענף בטיחות בדרכים

אורלי קורנברג – מכון התקנים
יהודה רודד – איגוד יבואני הרכב
צבי ליברמן
ראלף גלין
שלמה אומן

עמי יכין
יואב פלן
איזבל צדיקוב
גבי דאוס
רון זוהר
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
לאה קיקיון
 

 
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 70)(אפוד זוהר- חובת החזקה ושימוש), התשס"ה- 2005 של חה"כ גלעד ארדן (פ/2759)
היו”ר אמנון כהן
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. הנושא על סדר היום – הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 70) – אפוד זוהר – חובת החזקה ושימוש. דנו בהצעת החוק לקריאה ראשונה ולא היו שינויים. האם למישהו יש התנגדות – או בקשה להכניס שינויים?
דוד טל
אותם אפודים יהיו כפופים כזה או אחר? תקן ישראלי?
היו”ר אמנון כהן
כן. זה כתוב, מיד ניכנס לזה.
לאה ורון
אני מבקשת להפנות את תשומת לב הוועדה שהזמנו נציגים של משרד הביטחון ושל המשרד לביטחון פנים על מנת שהוועדה תדון בשאלה האם הצעת החוק תחול גם עליהם.
דוד טל
איפה זה מופיע?
גלעד ארדן
זה לא מופיע בחוק, כי נאמר לנו על ידי משרד התחבורה שממילא הדברים האלה כפופים לתקן שקיים כבר במשרד התחבורה.
חווה ראובני
אני בדקתי. למכון התקנים יש בחלק 4 בתקן 1258 - התייחסות לכללים לגבי אפודים זוהרים. זה כנראה הוכן לבקשת מע"צ. זה מתייחס גם לנושא של נראות מפנסי רכב. זה נמצא ברביזיה ואמור להיות מושלם תוך כחודש.
אתי בנדלר
זה יהיה בתקן ישראלי או ב - -?
חווה ראובני
תקן ישראלי.
אתי בנדלר
אז אולי כדאי שבתקנות תפנו לתקן.
לאה ורון
מה מספר התקן?
חווה ראובני
1258
אילן ליבוביץ
יש כאן נציג של משרד האוצר?
לאה ורון
אני לא רואה, הם הוזמנו.
היו”ר אמנון כהן
היועצת המשפטית של הוועדה תקרא את החוק, ומה שהכנסנו לתיקונים, אז.
אתי בנדלר
עדיין יש לי שאלה או שתיים שאני רוצה שתקבל החלטות לגביהן.
(קוראת מהחוק)
הוספת סעיף 65ב
"1. בפקודת התעבורה, אחרי סעיף 65א יבוא:
אפוס זוהר – חובת החזקה ושימוש
(א) ברכב מנועי, למעט באופנוע, יימצא אפוד זוהר"
היו”ר אמנון כהן
למה למעט באופנוע?
אתי בנדלר
זה מה שסוכם.
דוד טל
טוסטוס זה גם סוג של אופנוע?
אתי בנדלר
כן. רכב דו גלגלי.

בעצם, הנוסח, כפי שהוא מופיע כאן, חל על כל סוגי רכב מנועי, ללא קשר לשאלה מי רשום כבעלים של הרכב. דהיינו – זה חלק גם על כל צי הרכב של מדינת ישראל, קרי – ם על צה"ל, משרד הביטחון וגם רכב של המשטרה. וכאן נשאלת השאלה האם באמת התכוונו להחיל את זה על כל הרכבים. למשל – על כל הרכבים המבצעיים של צה"ל.
דוד טל
כולל טרקטורון מבצעי, למשל?
אתי בנדלר
לכאורה – כן. התחולה, כרגע, כפי שזה מנוסח, היא כללית, והשאלה הזו התעוררה אצלי בעת האבחנה. אז חשבתי שנדון - -
גלעד ארדן
מה ההבדל?
אתי בנדלר
השאלה היא האם צה"ל ערוך לכך שבכל רכב של צה"ל ש - -
מאיר שמיר
ביקשנו להסתייג מהחוק הזה על הרכבים האלה.
אתי בנדלר
ממי ביקשתם את זה?
מאיר שמיר
הוצאנו התייחסות. דרך משרד הביטחון.
לאה ורון
אולי בממשלה, בעת הדיון בממשלה.
אתי בנדלר
הממשלה היתה מודעת להסתייגות שלכם? כי אם הממשלה דנה ולא קיבלה את ההסתייגות שלהם, זאת השאלה – האם זה הגיע לוועדת שרים לענייני חקיקה כשהיא החליטה - -
חווה ראובני
כן.
 
בכפוף לכך שהוראות החוק לא יחולו על צה"ל – זו החלטת הממשלה.
אתי בנדלר
זו פעם ראשונה שאנחנו שומעים על כך.
גלעד ארדן
גם אני שומע על כך פעם ראשונה. גם לא נאמר לי - -
דוד טל
וכוחות הביטחון האחרים?
קריאה
כנראה רק הם העבירו הסתייגות, אז ההסתייגות שלהם כתובה.
אילן ליבוביץ
אני יכול להבין מה ההגיון ברכב חום של צה"ל – שזה לא יהיה, אבל מה? מג"ד שיש לו רכב לבן בצה"ל, לא צריך אפוד זוהר באוטו שלו?
מאיר שמיר
הכוונה היא לכל הרכב החום, והרכב המבצעי. \על הרכב הלבן שלנו – אנחנו לא מתכוונים - -, אנחנו נחיל את החוק הזה.
אתי בנדלר
מה זה רכב חום? מה הוא רכב לבן? לא רכב מבצעי? אני מתקשה להגדיר את זה .
מאיר שמיר
רכב לבן הוא רכב נוסעים למטרות פרטיות.
חוה ראובני
אולי אפשר להיעזר בנוסח שקיים בתקנה 32, שפוטרת את צה"ל, למעשה, מתקנות התעבורה באופן כללי בנסיבות מסוימות: "רכב של שימוש צבא הגנה לישראל שהנוהג או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי, בפועל, לא יחולו לגביו הוראות חלק ב'..." – שזה דיני התעבורה, בעצם - -"..אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד, ובלבד שיתקיים אחד מאלה..." - -
אתי בנדלר
זה ממש לא. היה לנו משהו אחר שעשינו על רכב מבצעי, בחוק שירותי הובלה. יש איזושהי הוראת פטור, אם אני לא טועה.
מאיר שמיר
תקנה 168 ד - - "לא יחולו על רכבי צה"ל חוקי התעבורה ה..." - -
אתי בנדלר
אם אני מבינה מה שמוצע כאן – זה לפטור רכב מבצעי של צה"ל, להבדיל מרכב דו שימושי, שמשמש גם לנסיעות פרטיות, נכון?
גלעד ארדן
גם רכב חום עולה על כבישי ישראל.
מאיר שמיר
או. קיי, אבל אנחנו מדברים על הרכבים האלה בעיקר כעל נסיעה מבצעית או נסיעה לצורך אימונים.
גלעד ארדן
אפשר לפטור אותם כשהם בשטח.
אתי בנדלר
אם אתה מחייב שזה יהיה בכל מקרה, אז זה לא משנה. הרי לא יוציאו את זה כשהוא ייסע על דיונות.
גלעד ארדן
הסיבה היחידה שאני מוכן לחשוב לפטור את זה, כי יהיה להם קשה להסוות את זה אם הם בפעילות מבצעית. פתאום שכחו לכסות את זה, ואז זה ינצנץ למרחקים - - -
היו”ר אמנון כהן
בתא הכפפות.
גלעד ארדן
ואם זה לא בתא הכפפות? ואם אין תא כפפות?
שולמית שמעון
בחוק שירותי תובלה יש הפניה לתוספת השניה של החוק, ומצוין כאן: "על אף האמור בסעיף קטן (א), חוק זה לא יחול על הגופים המפורטים בתוספת השניה, או על סוגי הובלות הקבועים בה, ובלבד ש...תיעשה ככל האפשר בנסיבות העניין".
אתי בנדלר
לא לזה התכוונתי. יש לי משהו אחר שאני מתכוונת אליו , שהגדרנו פעם, באיזשהו מקום – פעילות מבצעית, בעת פעילות מבצעית – או משהו כזה. אני לא זוכרת איפה זה היה.
גלעד ארדן
האם אפשר, גברתי היועצת המשפטית, לאשר החרגה מצומצמת של ההצעה, ואת תנסחי אחר כך את ה - -
אתי בנדלר
כשאני אדע בדיוק – החרגה של מה.
דוד טל
אני סבור שכל רכב, יהיה צבאי אשר יהיה, כאשר הוא עולה על הכביש – הייתי רוצה שהוא יתנהג כמו כל רכב אזרחי אחר. כפי שאני דורש ממנו שיהיו לו פסים זוהרים וכפי שאני דורש ממנו דברים אחרים – אני חושב שגם זה צריך לחול עליו. אני מבין את צרכי השדה, אני בהחלט מבין, ואני חושב ששם אפשר לפטור אותם. אבל רכב שעולה על הכביש מסכן את עצמו ואת האחרים בעצם העובדה שהוא לא ישתמש בזה.
אתי בנדלר
אני, למשל – לא יודעת אם טנק נחשב לרכב - - לצורך העניין.
מאיר שמיר
זה רק"ם. הוא לא עולה על הכביש.
גלעד ארדן
אולי לגבי רכבים צבאיים שמשמשים לפעילות גם מבצעית – אפשר לעשות אבחנה בין חובת האחזקה לבין חובת השימוש. כלומר, שלא תהיה חובת אחזקה בכל עת, אבל כאשר הוא נוסע על כביש רגיל, לא בפעילות מבצעית, תהיה חובת שימוש. זאת אומרת – שלא יחשבו שיעצרו אותם לביקורת, אם יש להם את זה ברכב או אין להם.
אתי בנדלר
אבל אם אתה לא מחייב אותו להחזיק את זה ברכב – איך הוא ישתמש?
גלעד ארדן
כאשר הוא בפעילות מבצעית, הוא לא יחזיק את זה ברכב. כאשר הוא עולה על הכביש – הוא ידאג להחזיק.
דוד טל
אני לא מבין: איפה הבעיה של הצבא, יש בעיה עם תקציבים?
מאיר שמיר
יש בעיה. הצבא הציג את זה. אני לא מציג את הצד הכלכלי אלא הצד הבטיחותי. אנחנו חושבים שהחוק הזה יש לו - -הרכב הלבן, אנחנו קוראים לו, לא עושה רק פעילות - -
על כל הרכבים האחרים אנחנו מבקשים פטור, מהסיבה שהרכב הזה, הפעילות שלו היא פעילות מבצעית ומנהלתית גם יחד.
לאה ורון
מה ראי שהתיבות של רק"ם?
קריאה
רכב קרבי משוריין.
גלעד ארדן
אבל איך אתה מגדיר "רכב שמשמש לפעילות מבצעית" – שבאמת זה יחול רק על רכבים כאלה?
מאיר שמיר
שיש לו מטרות מנהלתיות - -, כמו משאיות של מרכז ההובלה – זה צריך לחול עליו, אבל כל רכב שהוא רכב קרבי, למרות - -
גלעד ארדן
יש הגדרה כזו בחוק, למה זה רכב מנהלתי ומה זה רכב קרבי?
דוד טל
יש כלי רכב כאלה שעוברים ליד ביתי – אפילו האמרים של לימודי נהיגה.
של לימודי נהיגה
מאיר שמיר
הבעיה מחריפה כשעכשיו - - יוצאים לתרגיל גדול. יוצא סד"כ של 5,000 כלי רכב לתרגיל. זו גם בעיה. מאיפה - - .
דוד טל
מה זה "מאיפה,? כמו שאתה מביא 5,000 מנות קרב, יהיו 5,000 אפודים. זה אותו הדבר.
חזי יהלומי
השאלה אם הבעיה היא כלכלית או בטיחותית.
דוד טל
הוא דיבר אתי כל הזמן על הבעיה הבטיחותית. עכשיו הוא מדבר אתי על כלכלית. עכשיו – תקציבית. כפי שהצבא דואג, מקים ועדות חקירה אחת על השניה, וכפי שהוא מוציא הרבה מאד כספים לנושא הבטיחות – זה נחשב ל- peanuts בכל המערך של הבטיחות.
מאיר שמיר
הרכבים האלה, הכוונה בהם הוא שימוש קרבי.
דוד טל
רק שיש לנו בעיה להחריג את זה, אם זה לא מוגדר, מבחינת ההגדרות - -
אילן ליבוביץ
שיירה של ג'יפים שיוצאת עכשיו ממחנה ישי ונוסעת לצאלים – היא נוסעת על הכביש. שיירה מנהלתית. היא נוסעת על הכביש.
קריאות
- - -
אבי גלנצר
אני מאיגוד מכוני הרישוי. אני רוצה להגיד שדווקא הראות של הרכב הזה היא נמוכה מאד, גם ביום, כשהוא עומד בצד הדרך- קשה להבחין בו. כל שכן בלילה. אותו נהג שיצא ממנו ולא יהיה עם הלבוש הזוהר, ודאי שיסכן את עצמו ואת התנועה. במפורש – אני חושב שרכב כזה חייב באפוד יותר מאשר אחרים.
גלעד ארדן
אני מציע לא לפטור כרגע ולתת לשר התחבורה אם הוא ירצה, בתקנות – להגדיר סוגי רכבים שיהיה להם פטור מהנושא הזה. ואז – גם ענינו על דרישת הממשלה.
דוד טל
כן. והתקנות האלה יאושרו בוועדת הכלכלה.
אתי בנדלר
זאת אומרת – שהוראות הסעיף לא יחולו על סוגי כלי רכב שקבע השר בתקנות, באישור ועדת הכלכלה.
דפנה עין דור
לעניין האחזקה? לעניין השימוש? או לשניהם?
גלעד ארדן
לשניהם יחד.

אבל כמו שזה כרגע- זה נשמע כאילו זה לא בתוקף,בכלל.
אתי בנדלר
לא. "...על סוגי כלי רכב שקבע השר באישור ועדת הכלכלה". זאת אומרת שאם הוא לא קבע, או קבע והוועדה לא אישרה - זה חל.
היו”ר אמנון כהן
קודם כל – זה חל על כולם, לא מחריגים אף אחד.
חווה ראובני
הרי אתם לא תאשרו אם אנחנו ננסה להחריג משאיות - - . יש להניח שלא תאשרו.
דוד טל
אכן.
אתי בנדלר
אני ממשיכה בקריאה: "(ב) הנוהג ברכב יחזיק את האפוד הזוהר בכל עת בתא הנהג ברכב.
(ג) הנהוג ברכב מנועי בדרך שאינה דרך עירונית...."
דוד טל
מוגדר מה זה "תא הנהג"? בגאג' זה תא הנהג?
אתי בנדלר
לא מוגדר.
היו”ר אמנון כהן
לא. בתוך הרכב. בגאג' זה לא טוב. בתוך הרכב.
אתי בנדלר
לא, לא. תא הנהג זה המקום שבו יושב הנהג.
היו”ר אמנון כהן
שהוא לא ייצא. אם הוא יוצא- שישים את האפוד עליו.
קריאות
- - -
היו”ר אמנון כהן
שזה יהיה ברור. שזה יהיה בתוך תא הנהג. לא בבגאג'.
אתי בנדלר
בתא הנהג ברכב. תא הנהג זה לא הבגאג'.
חווה ראובני
זו למעשה הגדרה, ואני חושבת שהעברית מחייבת את זה.
אתי בנדלר
אני ממשיכה בקריאה: "(ג) הנוהג ברכב מנועי בדרך שאינה דרך עירונית, היוצא מהרכב, ילבש אפוד זוהר למעט במדרכה. ואולם, הוא יהיה פטור מהחובה האמורה אם אחד מנוסעי הרכב הנמצא מחוץ לרכב לובש את האפוד הזוהר.

(ד) בסעיף זה-
"אפוד זוהר – אפוד מחזיר אור העומד בדרישות שקבע השר;" - וכאן יש אפשרות לקבוע בתקנות, למשל – הפניה לתקן ה - -
דוד טל
אני מבקש שזה יהיה בחקיקה הראשית, ושזה יעמוד בדרישות תקן ישראלי.
אתי בנדלר
ואם אין תקן ישראלי?
דוד טל
אמרו שיש.
אתי בנדלר
ואם הוא לא יאושר, התקן, בסופו של דבר?
 
אורלי קורנברג;
 
יש כרגע, תקן בתוקף, רשמי ומחייב. הוא נמצא כרגע ברביזיה, אבל התקן הקודם עדיין תקף.
דוד טל
אז יש תקן.
אתי בנדלר
אז אם כך: "אפוד מחזיר אור העומד בדרישות תקן ישראלי..." – שהשר קבע?
דוד טל
לא. תקן ישראלי – זה מספיק. יש לנו את מכון התקנים.
אתי בנדלר
אז לא להפנות בכלל לתקנות בעניין זה?
דוד טל
למה להפנות לתקנות? אם יש תקן ישראלי, למה צריך להפנות לתקנות?
קריאה
יש הרבה דרגות של תקן.
אתי בנדלר
אני ממשיכה בקריאה: "דרך עירונית" ו "מדרכה" – כהגדרתן בתקנות. "
אילן ליבוביץ
זה חל על טרקטור?
קריאות
- - -
דפנה עין דור
- -
דוד טל
אין לו תא מטען, אין לו תא כפפות - -
חווה ראובני
אני מניחה שלפעמים אדם שנוסע בטרקטורון לוקח אתו משהו. יש לו איפה לשים את הדברים.
דוד טל
אין. ממש אין.
גלעד ארדן
- - מתחת למושב?
דוד טל
אולי נשאיר את זה לשר שאם הוא ימצא לנכון להחריג את זה - -
אתי בנדלר
אז "סוגי רכב" – זה במסגרת ההוראה הכללית.
היו”ר אמנון כהן
למה "למעט אופנועים"?
גלעד ארדן
אני לא חולק עליך, אני חושב שזה היה יכול, אולי, להציל - - אבל הארגון שלהם מתנגד מאד כי גם להם יש קושי איפה לשים את זה. כשהחוק הזה ייבחן אחרי שנה נראה אם להרחיב אותו, כי גם להם יש קושי עם איפה לשים את זה.
היו”ר אמנון כהן
לכולם יש איזה ארגז, בחוץ.
גלעד ארדן
אבל אני, כאופנוען לשעבר, אומר לך שזה גם ככה דבר שאין בו מקום.
דוד טל
- - -
לאה ורון
אולי גם פה צריך לתת סמכות לשר ולא לחכות אחר כך להעברת חוק בשלוש קריאות?
חזי יהלומי
אנחנו מאד תומכים בעניין של האופנועים ומתכוונים להוסיף עוד בעניין של גם הגנה על רכב אופנוע ורכב דו גלגלי בכלל, ובעצם – מה יקרה אם - -
היו”ר אמנון כהן
אני מציע- כמו שהסמכנו את שר התחבורה, שיכניס את זה בהסמכות שלו.
גלעד ארדן
אתם יכולים להעביר הסתייגות. אין לי טיעון ענייני.
דוד טל
זו לא הסתייגות.
גלעד ארדן
אז אם תביאו הסתייגות – זה ייכנס.
דוד טל
אם הייתי בוחן את זה מכל הצדדים, הייתי קורא לזה הסתייגות והייתי יודע להמליץ.
אתי בנדלר
לי אין עמדה ערכית בנושא, אני רק מפנה את תשומת הלב – שבכל זאת, אם הם הוזמנו, אז אין שום בעיה, אבל - -
דוד טל
השאלה היא האם לא כדאי גם את האופנועים להוריד בסעיף (א), ברכב דו מנועי, למחוק את המילים "למעט באופנוע", וגם באופנוע – כפי שהבאנו את הטרקטורונים - - -
גלעד ארדן
ברגע שאפשרנו לשר התחבורה לפטור סוגי רכב מסוימים - -
אתי בנדלר
כאן צריך לוודא שהתחילה תהיה מספיק מאוחרת. זו השאלה שלי לגבי התחילה, כדי להכניס סדר.
היו”ר אמנון כהן
"ברכב מנועי יימצא אפוד זוהר". מוחקים את "למעט".
יואב פלן
אני יצרן בארץ. אני רוצה לחזור בחזרה לסעיף של האפוד הזהור - אני חושב שזה חשוב ששר התחבורה יקבע מה בתוך התקן דרוש לעניין האפוד הזוהר הזה. יש הרבה - - שזה גם כולל מינימום שטח ומקסימום שטח.
דוד טל
שר התחבורה אינו מקצוען בדברים האלה. מי שמקצוען זה מכון התקנים.
שלמה אומן
בתוך התקן יש שלוש רמות שונות.
דוד טל
אני מניח שאנשי משרד התחבורה יבואו בדברים עם מכון התקנים – לגבי מה חשוב ומה לא. כשהם יתקנו את התקן הם יקחו לתשומת לבם מה שאומרים אנשי משרד התחבורה.
שלמה אומן
אני גם יצרן. אנחנו דיברנו על כך שיחול כאן התקן 1258 חלק 4 - -
היו”ר אמנון כהן
בחוק עצמו לא מאזכרים את מספר התקן. כותבים: "לפי תקן ישראלי". של מי התקן הזה?
שלמה אומן
של מכון התקנים.
היו”ר אמנון כהן
אז בשביל מה אתה רוצה להדגיש את זה? אמרנו – לפי תקן ישראלי.
שלמה אומן
התקן עצמו מדבר על כמה אופציות של הבגד עצמו, וצריך ששר התחבורה יקבע איזה דגם ולאיזו רמה של בגד הוא דורש.
היו”ר אמנון כהן
אם הוא לא יקבע, איך זה יהיה?
שלמה אומן
יש רמה מספר 1, מספר 2 ומספר 3. מקובלת היום בשוק רמה מספר 2. רמה מספר 1 זה משהו מאד מינימלי, שהוא גם, אגב, עומד בתקן, באותו תקן שכולנו מדברים עכשיו.
חזי יהלומי
זו תהיה רמה 2, למיטב ידיעתנו.
אילן ליבוביץ
ונניח שהוא קובע שזה אפוד לרמה 2 ולא לרמה 1 – השוטר שעצר אותי בדרך יודע אם אני מחזיק אפוד ברמה 2 או ברמה 3?
שלמה אומן
- - על האפוד עצמו. כיצרן - על האפוד עצמו צריך להיות רשום לאיזו רמה הבגד מתאים.
היו”ר אמנון כהן
מה החשש שלך, שייבאו מחו"ל דברים שאינם מתאימים?
שלמה אומן
החשש שלי הוא משני דברים: אל"ף, אנשים פה מדברים על רמה 2, אבל זה לא משהו שמעוגן כרגע בשום דבר. החשש שלי הוא שתהיה רמה 1, שהיא תקנית לחלוטין, אבל אבל מבחינה בטיחותית הוא נותן הרבה פחות - -
היו”ר אמנון כהן
מכון התקנים – מה ההבדל בין רמה 1, לרמה 2 ו- 3?
אורלי קורנברג
רמה 1 היא הרמה הכי נמוכה, נותנת הגנה מינימלית.
היו”ר אמנון כהן
ויש לה תקן ישראלי, גם?
לאה ורון
מה זה נקרא – הרמה הכי נמוכה? מבחינת איכות? מבחינת פסים זוהרים? מבחינת מה?
אורלי קורנברג
מבחינת שטח נראות. כל האפוד הוא הרי כדי לתת נראות גבוהה. יש שלוש דרגות: דרגה ראשונה נותנת נראות גבוהה הכי נמוכה, ודרגה שלישית נותנת נראות גבוהה הכי גבוהה. מבחינת התקן שלושתם עומדים בדרישות התקן. השאלה היא מה צריך - -
לאה ורון
כשאתם מדברם על רמה 1 – מאיזה מרחק רואים את האפוד?
אורלי קורנברג
אין לנו לזה הגדרה.
היו”ר אמנון כהן
עצר אותי שוטר. איך הוא ידע אם האפוד הזוהר שלי הוא בסדר או לא?
אורלי קורנברג
על התווית רשום. השאלה היא האם הוא יודע מה הוא צריך לדרוש.
שלמה אומן
- - בתוך הדגמים. אנחנו, בוועדה הראשונה הצענו שהדגם, שגם מדובר על זה שיעלה בתקנות של השר – הצענו דגם שיהיה שילוב של צבע צהוב וצבע כתום. הרעיון המרכזי שעומד מאחורי הצבע הספציפי – את השוטרים אנחנו מזהים בדרך כלל עם הצבע הצהוב. את עובדי הכבישים אנחנו מזהים בצבע הכתום, וברגע שאדם פרטי נמצא במצוקה, וילבש צבע משולב שעומד לפי התקנים, כמובן, אנחנו נדע לזהות אדם שנמצא במצוקה, אדם פרטי בצד הכביש, והבדיל אותו מכוחות הביטחון ועובד - -
עמי יכין
אני יבואן. אני אדאג שזה לא יעלה יותר מאשר 15 שקלים, כולל מע"מ וכל אזרח - -
קריאה
זה עולה 3 שקלים - -
עמי יכין
לא. זה ממש לא כך. מה שחשוב כאן זה עניין התקן. כשאני הגשתי את הדגמים מהמפעל שמייצר אותם בחו"ל למכון התקנים, זה היה להם מאד ברור למה הם נותנים אישור, איזו בדיקה. התקן מאד מאד מפורט. אין שם את האפשרות של רק פס אחד, הם יודעים טוב מאד, מכון התקנים, והחשוב מכל – חשוב שאתם תדעו, חשוב שהוועדה תדע: לא יכול להיכנס לארץ מוצר שהוא לא עומד בתקן שנקבע על ידי מכון התקנים. יש הרי בדיקה אחרי כל מכולה.
גלעד ארדן
יש להם בקושי שניים וחצי פקחים לבדוק את הדברים האלה.
עמי יכין
אני חושב במונחים של שומר חוק, לא במונחים עבריניים. אני יודע שיש בדיקות. אני יודע שמכל מטען אני צריך לשלם - - לבדיקה הזו, הוא מתעכב 3-4 ימים הוא מתעכב. לכן אני אומר: אין לנו מה להיכנס עם עניין התקנים. התקן נקבע, הדגם נקבע, זה ברור. יש לו את הנראות הכי גבוהה, של 135 מטר, לעומת 35 מטר - - . יש כאן למעלה מ- 100 מטר של ראיה מרחוק לפני הפעלת החוק. לכן אני אומר- אין טעם להיכנס לתקן - מכון התקנים יודע מה שהוא עושה.
אילן ליבוביץ
מבחינת המחיר – איך אנחנו יודעים שמחר אפוד כזה לא יעלה 250 שקל?
היו”ר אמנון כהן
תחרות. השוק יקבע.
אתי בנדלר
הדבר היחידי – שתיתן לזה מספיק זמן היערכות כדי לא לכפות על כולם לקנות במועד אחד, במועד לחוץ, דבר שיגרום עליית מחירים.  
 
יש לי עוד שאלה , שכאשר הכנו את החוק לנוסח, לקריאה ראשונה - הממונה על נוסח החוק אצלנו העלתה שאלה, והבטחתי לה שאני אעלה את זה בפני הוועדה" האם לא ראוי שיהיו גם הוראות תחזוקה לעניין האפוד?
אורלי קורנברג
זה חלק מדרישות התקן.
חווה ראובני
ההוראות האלה מתאימות לרכב? זאת אומרת - -
קריאות
לא.
חווה ראובני
זו בעיה. אני חושבת על זה שזה נמצא ברכב חונה, שבקיץ הישראלי מתחמם ל- 50 מעלות בתוך הרכב. האם זה אומר שאדם יצטרך כל שנה באמצע הקיץ להחליף פעמיים את האפוד?
אתי בנדלר
כי החומר הזה פשוט מתקשה ומתפורר. האם נושא התחזוקה מכוסה?
אורלי קורנברג
של אחסנה בשמש – לא.
אתי בנדלר
אבל זו אחסנה בשמש. באופן טבעי זה אמור להיות מוחזק בתא הנהג, זאת אומרת שזה עובר קיץ וחורף ישראלי.
שולמית שמעון
אבל אפשר לקבוע בתקנות - -
אתי בנדלר
אי אפשר לקבוע בתקנות אם אין הסמכה. אם היה קודם – "העומד בדרישות שקבע השר" עכשיו – אין את זה.
חווה ראובני
אני מציעה לחזור לדרישות שקבע השר, אם אפשר. אני מציעה לחזור, בכל זאת, לתקנות, לתת לנו קצת יותר משלושה חודשים לבוא בדברים עם מכון התקנים. אנחנו לא מבינים בסיבים ובחוטים. זה, על מנת שיכול להיות שבתקן יצטרכו איזה שהן התאמות לעניין של אורך - -
לאה ורון
אז תבואו בדברים עם מכון התקנים.
חווה ראובני
אני רוצה את הזמן שנוכל לעשות את זה.
לאה ורון
אז יכול להיות שהתחילה צריכה להיות יותר מאוחרת.
חווה ראובני
נכון, זה מה שאני מבקשת. אני מבקשת תחילה של חצי שנה.
גלעד ארדן
מה? חצי שנה?
חווה ראובני
אתה שומע פה – אנחנו כבר שומעים, לעניין החום, למשל, ברכב. התקן לא מתאים. צריך יהיה לעשות איזשהו פתרון.
גלעד ארדן
אתם מדברים כאילו --. עובדי המדינה, עד היום, חייבים, בחלק מהמקצועות – כמו עובדי מע"צ, עובדי משטרה ועוד - להיות עם אפוד כזה. לפי איזה תקן יש להם את האפוד? מה, הרכבים שלהם לא מתחממים? למה חצי שנה? שיעברו עוד חודשים ונכה על חטא? אנחנו רואים שכבר מוכרים בסופרמרקטים אפודים כאלה. מי שעושה את זה לא לפי התקן – זה על אחריותו, בינתיים, אבל למה צריך כל כך הרבה זמן? אנשים נערכים לזה, אני שומע מהחברות כולן שהן נערכות ויש תקן שכבר קיים היום בנושא הזה. יכול להיות שישפרו אותו.
חווה ראובני
- - עוד זמן, כי - -
גלעד ארדן
4 חודשים – בסדר. אנחנו מגיעים לחורף. אני מאד מקווה שנוכל להצביע על החוק לפני הפגרה. אחרת יהיה מדובר ב- 7-8 חודשים להחלת החוק.
אתי בנדלר
אנחנו עובדים כמעט מסביב לשעון. נעשה כל מאמץ.
גלעד ארדן
ש לי עוד בקשה – גם לגבי רוכבי אופנוע. הסתכלתי בפרוטוקול. בישיבה הקודמת, מי שדיבר נגד ההכללה של האופנועים היה חבר הכנסת אליעזר כהן, והטיעון שלו היה טיעון כספי בלבד. כלומר- באופן יחסי למחיר של טוסטוס או אופנוע, מדובר בהוצאה גבוהה יותר. מה שכן צריך להגיד לפרוטוקול – כששר התחבורה יבוא לדון האם לפטור סוג רכבים מסוים, הוא יכול, במסגרת שיקול הדעת שלו, גם להגיד שלדוגמה - רוכבי אופנוע, במקום אפוד גדול שתופס הרבה מקום, יספיק איזשהו סרט זוהר. למה שלא נאפשר לו?
אתי בנדלר
אז זה כבר לא אפוד, זה לא - -
שלמה אומן
- - רמות של התקן. זה יכול להיות רמה 1, למשל, לחייב אופנוע. רמה 1 יכול להתאים לאופנוע ורמה 2 – לרכב.
חווה ראובני
הרי מה שהשר יכול לעשות, גם – זה קודם כל לתת פטור מאפוד לאופנועים, ואחר כך, בתקנות, במסגרת סמכותו להתקין תקנות, לחייב אופנועים.
גלעד ארדן
בסדר, מקובל.
 
הערה אחרונה – בסעיף העונשין. בפעם שעברה העלנו את זה בישיבה. היתה פה עורכת הדין זוכוביצקי, והיא אמרה שזה יישקל ושתבואו לפה עם עמדה בישיבה הקרובה.
חווה ראובני
אנחנו חושבים שזו צריכה להיות עבירת קנס. אין צורך לעשות את זה פה. אנחנו ממילא על סף הגשה של תיקון לצו עבירות קנס. אפשר לשלב את זה שם, לקבוע את זה כקנס. אנחנו חושבים בגובה אנלוגי או למשולש אזהרה או לחגורות הבטיחות - -
דוד טל
שזה – כמה?
חווה ראובני
או אל"ף- 100 שקל, או בי"ת-250 שקל. כמובן שבמסגרת צו עבירות קנס זה יבוא לשולחן הזה ואתם תצטרכו לאשר את גובה הקנס.
גלעד ארדן
אנחנו מבקשים שזה יהיה כמו חגורת בטיחות
חווה ראובני
יש שתי רמות – במושב קדמי ובמושב אחורי. מושב קדמי זה 250 שקל ומושב קדמי זה - -
אלה סדרי הגודל שחשבנו עליהם, אבל אין צורך לקבוע את זה פה, זה ממילא יגיע לפה.
היו”ר אמנון כהן
סעיף תחולה – להשאיר כך?
חווה ראובני
אנחנו חשבנו על חצי שנה, על מנת שיהיה זמן לעשות את ההתאמות הנדרשות.
היו”ר אמנון כהן
4 חודשים. ינואר 2006.
אבשלום וילן
האם אתם יודעים שיש כבר יבוא אפודים מסיבי כבר לארץ?
היו”ר אמנון כהן
מי שירצה לרכוש מחר בבוקר- שירכוש. אין בעיה.
אתי בנדלר
ברגע שתחול חובה – כולם יצטרכו לרכוש. אני לא יודעת מה היקף היבוא היום, או הייצור, לעומת מה שיתחייב ברגע שהחוק ייכנס לתוקפו. אם לא יהיה זמן היערכות מספיק, זה עלול להקפיץ את המחירים. זו הנקודה היחידה.
אבשלום וילן
אני רוצה לספר סיפור – ביום חמישי אני בא לרשת ומציעים לי את האפוד במחיר מבצע.
 אמרו לי שהכנסת חוקקה חוק וכדאי לקנות, תמורת 30 שקלים.
גלעד ארדן
צריך לקחת בחשבון שאם החוק לא יספיק לעבור - -
היו”ר אמנון כהן
יעבור, יעבור, בעזרת השם. אתי בנדלר עושה ימים כלילות.
לאה ורון
אז אפשר לכתוב – תחילתו מיום הפרסום.
גלעד ארדן
לא, לא. גם ככה זה חמישה חודשים.
אתי בנדלר
אז ב- 1 לינואר, 2006.
חווה ראובני
רציתי לוודא מה נקבע בסוף לגבי התקנות והתקן.
דוד טל
תקן ישראלי.
היו”ר אמנון כהן
לפי תקן ישראלי – זה לא טוב?
חווה ראובני
העירו פה שיש רמות שונות לתקן. אז צריך לקבוע איזה מתוך הרמות בתקן.
לאה ורון
כל אחת משלוש הרמות.
חווה ראובני
ומה עם ההתאמות הנדרשות בתקן? למשל – העמידות של זה - -
לאה ורון
מי שקונה רמה נמוכה היא כנראה תהיה יותר זולה, ואז הוא יצטרך לרכוש בהתאם.
גלעד ארדן
אז אם אתם חושבים שזה לא טוב – תפנו למכון התקנים ותדאגו שישונה התקן. מה הבעיה?
קריאות
-- -
חווה ראובני
בוודאי שאנחנו לא יודעים להמציא את הגלגל. וודאי שנפנה לתקן. רק זה יבוא עם דברים שאנשי המקצוע שלנו - -. נוודא שבתקן יהיה איזשהו משפט שיטפל בדבר הזה. אי אפשר לחוקק חוק המחייב עמידות בתקן, יקנה אדם מוצר שעומד בתקן, עובר חודש אוגוסט, והמוצר שהוא קנה, והיא תקני - -
דוד טל
מכון התקנים שמע את גברתי. הוא ייקח את זה לתשומת לבו והוא יעגן את התקן כך שזה יעמוד בתקן בכל המצבים.
יואב פלן
כולם פה בחדר הזה יסכימו לתקן מספר 2.
היו”ר אמנון כהן
אנחנו לא יודעים מה זה.
 
קריאות

-- -
היו”ר אמנון כהן
לא מתערב בזה.
דוד טל
יש בעיה – אלה שיודעים כרגע הם האינטרסנטים, ואני לא יכול לסמוך - - מבלי לפגוע בהם.
קריאה
- -
היו”ר אמנון כהן
אני מעמיד את ההצעה להצבעה - מי בעד, עם כל התיקונים שהצענו?
דוד טל
שלוש הסתייגויות.
היו”ר אמנון כהן
אני מודה לכם, ההצעה אושרה לקריאה שניה ושלישית, עם ההסתייגויות. הישיבה נעולה.
 
הישיבה ננעלה בשעה 13:15

קוד המקור של הנתונים