ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/07/2005

הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (איסור שיט מול אזור חבל עזה) (הוראת שעה), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (איסור שיט מול אזור חבל עזה)(הוראת שעה)

2
ועדת הכלכלה
25.07.05
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 470
מישיבת ועדת הכלכלה
מיום שני, י"ח בתמוז, התשס"ה (25 ביולי, 2005) בשעה 09:30
סדר היום
הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (איסור שיט מול אזור חבל עזה)(הוראת שעה), התשס"ה-2005
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
אבשלום וילן
אחמד טיבי
דוד טל
מוזמנים
אריה רונה – מנהל רשות הספנות והנמלים
עו"ד רננה שחר – יועצת משפטית, רשות הספנות והנמלים
זאב לשם – סגן מנהל רשות הספנות והנמלים
אל"מ יאיר זילברמן – רמ"ח תכנון וארגון מפקדת חיל הים
סרן ורד זילכה – פרקליטות חיל הים
אבי רוסו – רמ"ד שיטור ימי, המשרד לביטחון פנים
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
 
רשמה: תמר שפנייר
 

הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (איסור שיט מול אזור חבל עזה)(הוראת שעה), התשס"ה-2005
היו”ר אמנון כהן
שלום לכולם, ובוקר טוב. אני פותח את הדיון. הנושא הראשון הוא: הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (איסור שיט מול אזור חבל עזה)(הוראת שעה), התשס"ה-2005

אני מבין שזה בעקבות ההתנתקות.
קריאה
גם וגם.
היו”ר אמנון כהן
בבקשה, תציגו לנו מה אתם מבקשים.
רננה שחר
אני אסביר את המסגרת החוקית, ואנשי חיל הים יסבירו את העניין המהותי. לפי חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) – שר התחבורה רשאי לתת לבעל כלי שיט ישראלי הוראות מטעמי ביטחון, בין השאר- כאלה שאוסרות על הפלגתו של כלי שיט מכל נמל או מכל מקום אחר, או כניסתו אליהם, או את השטתו של כלי השיט מכל מקום ואזור שלא על פי היתר שניתן בדרך הנקובה בהוראות כאמור. השר חייב להשתמש בזה רק מטעמים של ביטחון או שבקיום אספקה לשירותים חיוניים. השר העביר את הסמכויות האלה על פי 22 לתוספת לאותו חוק לאריה רונה, מנהל רשות הספנות והנמלים.

הדבר הנוסף שצריך לומר אותו זה שההוראות האלה טעונות אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת בהיותן הוראות כלליות שמכוונות כלפי ציבור מסוים של אנשים.
אתי בנדלר
אלה תקנות עונשיות ולכן דרוש אישור ועדת הכלכלה.
דוד טל
מה יום מיומיים?
רננה שחר
תמיד באים עם תקנות כאלה ל - -
דוד טל
את אומרת ששר התחבורה עושה את זה מטעמים של ביטחון המדינה. והיום אין בעיה של ביטחון המדינה? אתם אומרים שיש כלי שיט פלסטיניים ששטים שם, היום לא מסכנים את הציבור שלנו?
אבשלום וילן
זה על הישראלים, זה לא על הפלסטינים. זה על המתנחלים...
דוד טל
ברור לי, אבל חיל הים כותב בצורה מפורשת שמתקיימת פעילות קבועה של כלי שיט פלסטינים, וקיים סיכון - -
אחמד טיבי
מעזה – פלסטינים.
דוד טל
- -ושקיים סיכון ביטחוני לשלומם של הישראלים. היום מתקיים שם שיט פלסטיני, אז אין סיכון לכלי שיט ישראליים? ומחר כן יהיה סיכון? איך זה קשור למהלך הפינוי וביצוע משימות כוחות הביטחון, יישום תוכנית הפינוי שרוצים להגביל את זה עד תחום מסוים שלא יוכלו להיכנס. מצפה שיהיו נחתים של מתנחלים דרך הים? הם בקושי עוברים דרך היבשה, אתה רוצה למנוע מהם בים?
אבשלום וילן
על אחת כמה וכמה, מכיוון שיש להם הרבה כסף, ואני מניח שאין להם בעיה לשכור כל מיני נחתות ודברים כאלה, אין סיבה שחיל הים לא יסגור אותם ויעמיד אותם על מקומם, יתפוס אותם מהמים, ישים על אניות – בסדר גמור. אם כבר נסחפתי, יש לי שאלה: למה עושים את זה בתקנות לשעת חירום? למה אין דרך חקיקתית יותר אלגנטית?
רננה שחר
אנחנו עובדים על זה. אנחנו אמורים להעביר גם נושא הביטחון בספנות לחקיקה רגילה, שאיננה נשענת על תקנות שעת חירום, וגם -
אבשלום וילן
זה מזכיר לי מערכון של הגשש. עדיין עובדים על זה.
רננה שחר
היום מביאים חלקים מהחקיקה הזאת. עובדים על זה.
אתי בנדלר
נחגוג מאה שנים לכינון מדינת ישראל בחוק פיקוח שיט חדש.
יאיר זילברמן
אני רוצה להציג את השטח המדובר. אתן הרקע בשתי מילים, ואעבור למהות הבקשה. השטח עצמו שנחתם בהסכם קהיר בין מדינת ישראל לרשות בזמנו, והשטח התחום כאן שנקרא K N ו-L. זה שטח ימי שהוגדר לרשות הפלסטינית מול עזרה. K- מוגדר כשטח סגור לכניסת ישראלים מהארץ דרומה, והפלסטינים – צפונה. שטח M – סגור לכניסת ישראלים, שאין שם כל כך, אבל: פלסטינים – דרומה ומצרים – צפונה. השטח באמצע, זה אזור הדיג של הרשות הפלסטינית. תלוי בסוג הדיג ובימות השנה, מסתובבים כאן בין 100 עד 800 כלי שיט גדולים וקטנים. זה מקור בלתי אכזב לפרנסה.
אבשלום וילן
מה דגים פה? איזה דגים יש פה?
יאיר זילברמן
יש פה סרדינים וכל סוגי הדגים. בסך הכל זה מקור פרנסה מצוין. הם עובדים כאן, עובדים בשטח הזה. קודם כל, המהלך התחיל בכך שהיה צו של ראש הממשלה שאמר לסגור השטח היבשתי, ומזה גזר את אלוף פיקוד דרום הצו לסגור השטח היבשתי.
אבשלום וילן
זה חוק של הכנסת. הכנסת איפשרה לממשלה להכריז על שטחים בגוש קטיף כשטח צבאי סגור החל מ- 45 ימים לפני הפינוי.
יאיר זילברמן
בדיוק. באקט הזה יש הסגירה מהצד השני, מהים. אני לא מתעסק בהחלטות אלא בביצוע, לצורך העניין - לסגור את השטח הימי. בסמכות מפקד חיל הים לסגור שטחים במים הריבוניים של ישראל בלבד. זה 12 מייל מכאן לאורך חופי המדינה. הוא סגר את השטח הסגור הזה, 611. זה יצא כצו לפני שבוע, זה מפורסם כצו בתוך המים הריבוניים. פעם שנייה, אין שום מניעה שמוטיבציות למיניהן, שתהיינה, כאלה ואחרות - לנסוע מסביב להיכנס פנימה. אנחנו רואים את זה כבעיה , לא בעיה בהתנתקות אלא בעיה ביטחונית. אם נצטרך להתמודד עם אותם כלי שיט שמגיעים לכאן וגם להגן עליהם, כמות כלי השיט היא אדירה - -
היו”ר אמנון כהן
אתם מתכוונים מכיוון ישראל לאזור הזה?
יאיר זילברמן
כן. מי שיוצא – הדמונסטרציה לא מעניינת אותי. מעניין אותי זה שאני אצטרך להגן עליו, וזה יפריע לי בביצוע הבט"ש הסדיר שאני עושה, כי יש לי עוד משימות. אם אצטרך להתעסק עם בזה, זה רק יחמיר את המצב.
דוד טל
אבל אדוני ממשיך לשמור על חופי הארץ וגם חופי עזה, והוא חוסם שם את הכניסה לתוך כל המשפך הזה.
יאיר זילברמן
התייעצתי עם השיטור ימי וגם עם אברהם רונה – אין היום שום מניעה שמישהו יצא מהמים הריבוניים. אין גדר.
דוד טל
יש חיל הים, זה די והותר.
יאיר זילברמן
חיל הים שומר מפני פעילות חבלנית, לא מפני מי שיוצא החוצה. אין חוק שאוסר לצאת מתחום המים הריבוניים, ואז גם אין חוק שמישהו יבוא מסביב וייכנס, ואי אפשר בביצה הזאת גם לטפל בביטחון וגם -- -
דוד טל
סליחה, סליחה. אני מסכים אתך שאין חוק שמונע ממישהו לצאת מהמים הריבוניים, אני לא מסכים אתך שאתם ממונים למנוע מאנשים מבחוץ להיכנס למים הריבוניים.
אתי בנדלר
על איזה מים ריבוניים אתה מדבר? למים הריבוניים של ישראל - אין בעיה הלוך ושוב –
דוד טל
לא, לא – אני מדבר לתוך המשפך הזה.
אתי בנדלר
זו בדיוק מטרת הצו הזה – לאסור את הכניסה לתוך המשפך.
דוד טל
אבל הם נמצאים שם, גם בלי הצו הזה, והם תמיד יישארו שם, כי הם אמורים למנוע כניסה של כל מי שרוצה.
יאיר זילברמן
קודם כל – מה שביקשנו, למעשה, זה להגדיר כל השטח הזה מקו החוף ועד 12 מייל במקביל למים של מדינת ישראל - כשטח סגור לישראלים לתקופה נקובה, עד 31 לאוקטובר, כדי להחיל את המשך אותו צו יבשתי לימי, לוודא שפועלים בגזרה. אני רוצה להבהיר: לא שחיל הים הוא חיל ייחודי, אבל הפעילות הימית, כדי לראות מי הוא מי בים, היא הרבה יותר מורכבת.
אבשלום וילן
מכיוון שזה שטח בשליטה פלסטינית, בהסכמי קהיר זה בשליטה פלסטינית - -
ורד זילכה
זה בשליטה ביטחונית של ישראל.
אבשלום וילן
אבל 100 עד 800 ספינות פלסטיניות משייטות שם כל יום. אם באה ספינה ישראלית, נניח – ספינת דייגים, אתה לא נותן לה להיכנס, כי בהסכם זה שטח פלסטיני.
רננה שחר
מותר להם.
יאיר זילברמן
היום, טכנית, מותר להם.
היו”ר אמנון כהן
והם דגים?
יאיר זילברמן
לא, כי אולי הם מפחדים להיכנס. זה הגיוני. הם לא נכנסים.
אריה רונה
היום אין כניסה, והם רוצים לוודא שלא תהיה כניסה בתקופה הנתונה ההיא, כי אין חוק שמונע את זה.
אבשלום וילן
ובצו אתה מבקש רק את האזור המקווקו, או גם את אזור B?
יאיר זילברמן
רק את האזור המקווקו. מ-12 מייל ואילך – אנחנו לא יכולים להחיל את החוק.
אבשלום וילן
עם מפרשית אפשר להגיע לשם?
יאיר זילברמן
בכל כלי שיט שתחליט להגיע – אתה יכול להגיע. גם עם חסקה.
אבשלום וילן
עם סירת מנוע "זודיאק"- כמה זמן לוקח לעשות את הסיבוב ולהיכנס? נניח שיוצאים מאשקלון.
יאיר זילברמן
בין 4 ל-6 שעות.
דוד טל
ברגע שנאשר הצו, אתם מתכוונים לאכוף אותו, נכון? זה לא שאנחנו מאשרים ואתם משאירים הכל פרוץ. גם אם נאשר וגם אם לא, אדוני והצוות הפעיל שלו, יעמדו שם בביטחון השוטף וימנעו מאנשים להיכנס.
יאיר זילברמן
קודם כל - חד משמעית, אבל אני מניח שעצם הוצאת התקנה תהווה מחסום למהלך, אפילו פסיכולוגי. בכל מקרה נהיה שם, ונעשה את העבודה. רק הבעיה שנעשה גם את העבודה המבצעית וגם את עבודת הפינוי, ולדעתי נפגע בעבודה המבצעית, שזה החלק הכי חשוב שם, לצורך העניין.
אבשלום וילן
גם מבחינה חוקית, אם אני לוקח היום "זודיאק" ושט 5 שעות, אין חוק ישראלי שאוסר עליי להיכנס. אחרי החוק תגיד לי: אסור לך להיכנס,בחקיקה. יכולים לעצור אותי.
היו”ר אמנון כהן
תחדד לי את הנקודה – מה ההבדל לפני ואחרי התקנה ומי ייפגע כתוצאה מזה?
יאיר זילברמן
לדעתי אף אחד לא ייפגע כי ישראלים לא מסתובבים בשטח הזה היום. אנחנו רוצים להחיל את הצו שהוציא ראש הממשלה לסגירת השטח כדי לסגור את השטח. אנחנו חושבים שסגירת השטח היא טובה כדי למנוע התערבות של ישראלים – אם מישהו יחליט להיכנס לשם, הוא נכנס לשטח לא בטוח מבחינתנו. בכבישים יותר קל למנוע. אתה עושה מחסום וחוסם. פה אין לי כבישים.
אבשלום וילן
כל הזמבישים ישכרו סירות - -
קריאה
מי ייכנס לשם, בחייך?
אבשלום וילן
אם הייתי מועצת יש"ע, רק בשביל הפרסום והתעלול הייתי מארגן את זה.
היו”ר אמנון כהן
אתה נותן להם רעיון.
 
 
אני לא קיבלתי תשובות. אני לא יכול לאשר אם אני לא מקבל תשובות, זו הבעיה.
יאיר זילברמן
מה שניסיתי להגיד הוא שביבשה יש כבישים, אפשר לחסום. בים זה למעשה רק מים. אין כלום שם חוץ ממצופים בקרבת החוף. יכולים להחליט שרוצה לבוא 1, 10 או שום דבר – אבל בסוף נתעסק אתם. כל כלי כזה צריך לקבל "דבור, ואני לא יכול לעשות את המשימות שלי שם.
אבשלום וילן
אפשר לעשות תרגיל, לעקוף - להיכנס למים המצרים ולהיכנס מאחור?
יאיר זילברמן
לדעתי - תהיה לך בעיה עם המצרים, זה לא יעבור לסדר היום שם. באילת כשנכנסים חסקות הם עוצרים אותם בטאבה.
דוד טל
כמו שאי אפשר לעבור את שטח K אי אפשר יהיה לעבור את שטח M.
היו”ר אמנון כהן
זה לתקופה מוגבלת?
יאיר זילברמן
כן, עד 31 באוקטובר.
אחמד טיבי
יש לי רק הסתייגות אחת - אני רוצה שזה יהיה לתמיד, לא רק עד 31.10. אין הצדקה.
רננה שחר
אני קוראת את התקנות: "הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט)(איסור שיט מול אזור חבל עזה)(הוראת שעה), התשס"ה-2005.
בתוקף סמכותי על פי תקנות 26 ו-22 בתוספת לחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט), נוסח משולב, התשל"ג-1973, ולאחר שאני רואה בכך צורך מטעמים של ביטחון המדינה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2ב' לחוק העונשין, התשל"ה-1977 אני מורה לאמור:
1. בהוראות אלה – "האזור האסור לשיט": מרחב הים התיכון מול חופי חבל עזה, מקו החוף עד 12 מייל ימי מקו החוף ..."

זה לא צריך להיות הצבוע בצבע אדום – אלא המסומן בקווים מקווקווים.
אתי בנדלר
אנו נותנים לכם הרשאה לשנות הנוסח ובלבד שלא תשונה המהות, עם מחלקת חקיקת משנה במשרד המשפטים. קווים – התחום בנקודות אלה.
לאה ורון
יקראו את הנ"צ. ותעברי הלאה: "הרשות המאשרת".
רננה שחר
אני ממשיכה: "הרשות המאשרת" – מפקד חיל הים של צבא ההגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לעניין הוראות אלה.
אתי בנדלר
בנושא זה – אני מבקשת לבדוק שוב במשרד המשפטים. אני חושבת שהוועדה תרשה למשרד התחבורה לשנות, אם יש צורך. אני לא בטוחה שאפשר לעשות אצילה של אצילה של אצילת סמכויות בעניין הזה. תבדקו את הנושא הזה שוב, כי בעצם, שר התחבורה האציל את סמכותו לאריה רונה, שמאציל סמכותו למפקד חיל הים, שמאציל סמכותו למי שהוא יסמיך לכך. אני לא בטוחה שהשרשור הזה אפשרי. תבדקו, אם אפשרי – תשאירו את זה.
רננה שחר
אני רק רוצה להעיר שנוסח הסגירה של אזור K של שנה שעברה, ו "ים תטיס" – זה אותו נוסח.
אתי בנדלר
אז - לא חשבתי על הנושא.
היו”ר אמנון כהן
תבדקו.
רננה שחר
כן. אני ממשיכה לקרוא"
"קברניט כלי שיט לא ישיט כלי שיט ולא יחזיק בו בתחום האזור האסור לשיט... אלא באישור בהוראות מאת הרשות המאשרת ובתנאים שהורתה עליהם".

אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות קודמים לעניין חבות המוטלת על בעל כלי שיט, קברניטו או מי שבידו השליטה בכלי השיט".

תוקף – "תוקפן של הוראות אלה עד יום כ"ט בתשרי, 31 באוקטובר, 2005".
היו”ר אמנון כהן
חבר הכנסת טיבי, אם אתה עומד על ההסתייגות, אז אני לא מאשר בכלל את התקנות.
אחמד טיבי
הכנסת אישרה לסגור רצועת עזה לישראלים גם ביבשה. אחרי ההתנתקות אתה מתאר לעצמך שיתירו את הכניסה? אחרי שנסוגו כליל, יתירו את הכניסה? .
היו”ר אמנון כהן
אם נהיה חברים נדוג שם ביחד.
אחמד טיבי
התקנה היא רק עד ה- 31 באוקטובר.
אתי בנדלר
אתה מציע למחוק את התקנה. זאת אומרת שיהיה איסור קבוע, שאין לקבל אישור – זאת אומרת שלא תוכלו לשתות קפה ולאכול דגים.
אחמד טיבי
נכון, אלא באישור של מי שריבון שם.
אבי רוסו
בים זה לא כמו ביבשה.
אחמד טיבי
שליטה ביטחונית זו לא ריבונות. ולכן, אם מונעים מישראלים להיכנס לשטח שהוא ריבוני - שטח A – שהוא שטח של שליטה ביטחונית וגם מנהלתית, ולא מבקשים שביבשה יהיה עד 31 באוקטובר- למה דווקא בים?
אריה רונה
אני אסביר: קודם כל, יש אמנת משפט הים, אמנה מאד רצינית שקובעת שהחופש על פני הימים צריך להיות לכולם. זאת אומרת, אתה יכול להפליג גם בתוך מים ריבוניים בתום לב. לכן, אי אפשר לעשות כאלה - - .
אחמד טיבי
פלסטינים מעזה שטים חופשי מול חופי תל אביב?
דוד טל
אם זה בתום לב. אם יש כוונה לחבל, אז לא.
קריאות
- - -
היו”ר אמנון כהן
פלסטיני לא יכול לבוא לתל אביב בתום לב...
אריה רונה
המים הריבוניים של עזה זה 3 מייל, כך נקבע בזמן הנהגת הבריטים. אי אפשר להמשיך את זה בלי סוף. אם אחר כך יתפתחו תנאים אחרים, אחרי 31.10- אפשר יהיה לשנות את זה. .
אבשלום וילן
אני מציע לקבל את התקנות, זה דבר מאד חשוב, שכל הזמבישים למיניהם, וכל הליצים האחרים שם, הליברמנים, השד יודע מה - יעשו מבצעי הקפות וקריקטורות וקרקס מכל הסיפור הזה. לכן צריך לסגור את המים. נגיע ל-1 בנובמבר ונראה.
אחמד טיבי
אתה לא ער לנקודה המהותית שאמרתי? אתה בעד שישראלים ייכנסו – גם אחרי ההתנתקות?
אבשלום וילן
אבל גם היום הם לא נכנסים. אני רק רוצה שחיל הים יעצור אותם ברשות ובסמכות.
היו”ר אמנון כהן
אם ישתנו נסיבות מאיזושהי סיבה, וירצו להאריך את התקופה הזאת, עוד חודשיים או שלושה או עוד שנה –
רננה שחר
סעיף 3 לתקנות מאפשר את הצו הזה רק מטעמים של ביטחון המדינה, לכן, צריך לחשוב אם לטווח הארוך צריך להסדיר היחסים עם הפלסטינים בצווים.
אבשלום וילן
לא, התשובה היא – לא. בגלל זה שאלתי בהתחלה. תקנות שעת חירום זה דבר מאוד לא סימפטי.
אתי בנדלר
אני רוצה לומר משהו לגבי הצעתו של חבר הכנסת טיבי. זה דבר שאני חוזרת עליו לא פעם בישיבות הוועדה. כאשר אנחנו מדברים על חקיקת משנה, הוועדה היא לא יוזמת. מי שמתקין את חקיקת המשנה זה השר או במקרה הזה - מדובר במנהל רשות הספנות והמנהלים שהוא המוסמך להתקין את חקיקת המשנה. הוועדה יכולה לאשר, או לא לאשר, יכולה לאשר בשינויים, ואז, בעל הסמכות יחליט אם רוצה לקבל השינויים ויחתום על כך, או לא, ואז זאת אומרת שאין חקיקת משנה בכלל. שלא כמו בחקיקה ראשית – אם הכנסת מחליטה, זה מחייב. לכן, מה שצריך לעשות במקרה הזה – זה הצבעה על הצעת התקנות כפי שהיא - -
אחמד טיבי
כולה – take it or leave it?
אתי בנדלר
אם הוועדה רוצה להפוך את הצעתך להצעת הוועדה שמתנה את התקנות באותו שינוי. אם המוסמך לא יחתום, אין תקנות.
היו”ר אמנון כהן
חבר הכנסת טיבי – מה אתה אומר? אתה יורד מההסתייגות?
אחמד טיבי
לא יורד.
דוד טל
אז לא יהיו תקנות, וכולם ייכנסו.
היו”ר אמנון כהן
אם ראש הממשלה או שר הביטחון ירצו להמשיך את זה, זה יבוא עוד פעם לאישור. כרגע אני לא רוצה להצביע נגדך, תשאיר את זה ככה.
אחמד טיבי
בוא נעשה דמוקרטיה אמיתית, לא דמוקרטיה יהודית.
היו”ר אמנון כהן
ראיתי מה עשו לאלה שסגרו אותם באוטובוסים. זה היה דמוקרטיה?
דוד טל
זה היה דמו - חרטה.
אבשלום וילן
מה, בכפר מימון?
אחמד טיבי
הבעיה היתה שנהגי האוטובוסים היו ערבים.
דוד טל
לכן אנחנו נלחמים על הזכויות האלמנטריות שלהם.
אתי בנדלר
אני חייבת לחדד את העניין: ספק בעיניי, גם אם הוועדה היתה מצביעה כולה, בעד התיקון שאתה מבקש, חבר הכנסת טיבי - אם אפשר היה. ונניח שהשר היה רוצה לחתום על זה – האם זה אפשרי מבחינה משפטית? כי מדובר, עדיין, כפי שנאמר - בחוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום, ובהתאם לתקנה 3 לאותן תקנות, נאמר במפורש - יש סייג לשימוש בסמכות: "לא ישתמש השר בסמכויותיו לפי תקנה 2 אלא אם ראה צורך בכך מטעמים שבביטחון המדינה או שבקיום אספקה ושירותים חיוניים – ולא ישתמש בהם לגבי איש צוות אלא מטעמים של ביטחון המדינה". דהיינו, הטעמים שיכולים לעמוד בבסיס השימוש והכוח שניתן לו לפי תקנות אלה, מוגבלים, בהתאם לתקנות אלה: רק טעמים שבביטחון המדינה. לכן, צריך לשכנע מבחינה משפטית, שאיסור קבוע עומד עם טעמים של ביטחון המדינה.
אחמד טיבי
אני מוכן להוריד לשלוש שנים.
היו”ר אמנון כהן
קודם כל, צריך להצביע על סעיף 4. תוקפן של הוראות אלה, לפי הצעתו של חבר הכנסת טיבי – לשלוש שנים מהיום.
 
מי בעד? – 1 מי נגד? – 3.
אחמד טיבי
50 אחוז זה יפה.
היו”ר אמנון כהן
אני מביא לאישור את התקנות – הוראות שעת חירום – פיקוח על כלי שיט (איסור שיט מול אזור חבל עזה)(הוראת שעה), התשס"ה-2005.
לאה ורון
בתיקון שאישרה הוועדה לגבי הנושא הצבוע, ומה שביקשה היועצת המשפטית, לבדוק את הנושא של האצלת סמכויות.
היו”ר אמנון כהן
עם כל התיקונים – מי בעד התקנות? 1. מי נגד? 1 מי נמנע?  1.

 
התקנות לא עברו.
אבשלום וילן
אני מבקש רוויזיה. תפסיק את המשחקים הפוליטיים. אתה מבין מה אתה עושה?
היו”ר אמנון כהן
מי בעד הרוויזיה? 2 בעד, 1 נגד.
 
 
הרוויזיה עברה. מי בעד אישור התקנות? 2 בעד, 1 נגד. תודה, עבר.
היו”ר אמנון כהן
התקנות עברו. אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים