ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/07/2005

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 68), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 71) (רכבת להסעת תלמידים)

2
ועדת הכלכלה
19/07/2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 467
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"ב תמוז התשס"ה (19.07.2005) בשעה 11:15
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 71) (רכבת להסעת תלמידים), התשס"ה-2005, של חה"כ שאול יהלום (פ/2765), הכנה לקריאה שניה ושלישית.
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
ענבל גבריאלי
משה גפני
אליעזר זנדברג
שאול יהלום
אילן ליבוביץ
מוזמנים
עו"ד שרית זוכוביצקי – לשכה משפטית, משרד התחבורה
מירה כהן-אתגר – מהנדסת תנועה, משרד התחבורה
יוני רגב – אגף תקציבים, משרד האוצר
שוש ימין – מנהלת אגף הסעות, משרד החינוך
עו"ד יעל נבון – לשכה משפטית, המשרד לבטחון פנים
פקד רוני לוינגר – קצין תביעות באגף התנועה, המשרד לבטחון פנים
מיכל קליין – ראש תחום מידע ופיתוח, ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים
יועצת משפטית
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרוטוקולים
אתי אפלבוים


הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 71) (רכבת להסעת תלמידים), התשס"ה-2005, של חה"כ שאול יהלום (פ/2765), הכנה לקריאה שניה ושלישית.
היו"ר אמנון כהן
שלום. אני פותח את הדיון בנושא הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 71) (רכב להסעת תלמידים), התשס"ה-2005 של חבר הכנסת שאול יהלום, הכנה לקריאה שניה ושלישית. מפאת כבודו של המציע, חשיבות הנושא והעובדה ששנת הלימודים מתקרבת, אנחנו פותחים את הדיון ונשתדל מאוד להכין את החוק לקריאה שניה ושלישית.
לאה ורון
כבר הצגנו את החוק. אפשר לעבור להקראה.
שמרית שקד
"הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 71) (רכב להסעת תלמידים) התשס"ה-2005.

1. בפקודת התעבורה, אחרי סעיף 70ד' יבוא:
70ה. (א) נוהג רכב לא יסיע תלמידים ברכב להסעת תלמידים, ובעל הרכב או מי שהרכב נמצא בשליטתו לא ירשה לאחר להסיע תלמידים ברכב, אלא אם כן הותקנו בו –

(1) מערכת איתות חזותית, המיועדת להתריע בכל עת שדלתות הרכב פתוחות, העומדת בדרישות שקבע השר;
(2) שלט אזהרה נראה לעין, שבו רשומות המילים "הסעת תלמידים". בגודל, במקום ובצורה שיקבע השר.

(2) בסעיף זה -
"רכב להסעת תלמידים" – רכב מסוג שקבע השר, אשר משמש דרך קבע להסעת תלמידים לבית ספר או בחזרה ממנו;


"בית ספר" – כהגדרתו בסעיף 70ג."
שרית זוכוביצקי
בסעיף משנה 2 במקום "הסעת תלמידים" צריך לכתוב "ילדים". כי בכל תקנות התעבורה מופיעה המילה תלמידים. כדי שלא יהיה בלבול, כדאי שבמקום "תלמידים" יהיה כתוב "ילדים".
היו"ר אמנון כהן
למה לא העלית את זה בדיון הקודם? היית כאן.
שרית זוכוביסצקי
נכון הייתי. אלה החובות שממילא קיימות היום והן רחבות יותר, על רכב שמסיע ילדים.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, נתקדם.
שאול יהלום
בהגדרת בית ספר בסעיף 70ג' כתוב: "בו לומדים ומתחנכים באופן כיתתי יותר מ-10 תלמידים", לא כתוב "ילדים". אם את רוצה להיות עקבית, את צריכה לזהות באותו מושג. אין לי התנגדות שייכתב ילדים, אבל אז יגידו שזה לא תואם את ההגדרה.
שרית זוכוביצקי
המונח "הסעת תלמידים" מתייחס לעצם החובה, מי ישים את השלט. אנחנו מדברים על איך נזהה את האוטובוס. למה אני לא רוצה שיהיו שני מונחים? משום שתקנות התעבורה ממילא מחייבות רכב שמסיע ילדים, אם זה לבית הספר, או למתנ"סים או כל הסעה של ילדים. לכן אני לא רואה הבדל מהותי שדווקא מי שמסיע בבוקר תלמידים יצטרך לשים "הסעת תלמידים", ומי שיסיע אחר הצהריים את הילדים לקייטנה או כאשר מדובר במסגרת שאיננה בית ספר, יצטרך להחליף את השלט.

אני מדברת רק על השלט.
שמרית שקד
אנחנו נחייב הסעת תלמידים לעניין הסעת תלמידים שהחוק הזה חל - - -
שרית זוכוביצקי
את זה בדיוק אני רוצה למנוע. אנחנו מציעים שעל השלט יהיה כתוב רק "ילדים".
שאול יהלום
דבר נוסף, אני מפנה לסעיפים קטנים 1 ו-2. אני מבקש בשניהם להוסיף "מערכת איתות חזותית מלפנים ומאחור, ושלט אזהרה מלפנים ומאחור". כי הרי כל המטרה שלנו היא שגם אלה שבאים מאחור ידעו. מה יעזור אם יהיה רק מלפנים ולא מאחור.
היו"ר אמנון כהן
מה אומרים אנשי המקצוע? – אין התנגדות.
מיכל קליין
אנחנו תומכים בהצעה הזאת אולם אין התייחסות לעליה ולירידה מהאוטובוס. הרבה פעמים הילדים נדרסים על ידי האוטובוס עצמו. רצינו שרכבי ההסעה יחוייבו להתקין מתקנים מיוחדים שיוכלו להרחיב את שדה הראייה של הנהגים. יש כאלה מתקנים בעולם.
היו"ר אמנון כהן
זה להצעת החוק הבאה. עכשיו סעיף 2.
שושנה ימיני
לגבי סעיף ב', יש לי בעיה עם ההגדרה "משמש דרך קבע להסעת תלמיקים". הרכבים לא משמשים אך ורק להסעות תלמידים. הנהג יכול לעבוד בבוקר בהסעת תלמידים ובצהריים להסיע פועלים וכדומה.
ענבל גבריאלי
הכוונה היא, שהוא מסיע באופן קבוע תלמידים.
שוש ימין
לא הבנתי את המושג "דרך קבע".
שאול יהלום
דרך קבע זה אומר שהוא עושה קו לילדים. אם למשל קרתה תקלה באוטובוס ושלחו רכב חלופי, אז ברור שלרכב החלופי לא יהיה שילוט. דרך קבע זה אותו רכב שכל יום מסיע תלמידים.
ענבל גבריאלי
אם נוריד את המילים "דרך קבע" נכלול מעגל גדול יותר של אוטובוסים שאין סיבה להכליל אותם.
אילן ליבוביץ
אני מבקש להוריד את המילים "דרך קבע".
שאול יהלום
אני אומר להשאיר את זה כמו שזה.
משה גפני
אם מדובר ברכב שמשמש אך ורק להסעת תלמידים ולא לדברים אחרים, היה צריך שיהיה כתוב "אשר משמש אך ורק להסעת תלמידים". "אשר משמש דרך קבע" – הכוונה היא שבאופן קבוע הרכב הזה מסיע תלמידים. הוא יכול להסיע גם אחרים. לדעתי הניסוח נכון ואין לשנות אותו.

ללא קשר, אנחנו מחייבים כאן את המסיעים בכל מיני דברים, אבל דיברנו גם על ילד שלישי שנוסע ואמרת שנעשה ישיבה על זה.
היו"ר אמנון כהן
לפני כשבוע כתבנו מכתב לשר התחבורה וביקשנו שהוא יטפל בנושא מול משרד האוצר. הוא ענה שהוא אמר להם לדאוג לתקציב. ביקשתי ממנו תשובה עניינית והוא צריך לחזור אלי. אם התשובה לא תהיה מספקת, נקיים דיון אפילו בפגרה. נצטרך להחליט אם נעשה את זה לבד או בשיתוף עם ועדת החינוך.
אילן ליבוביץ
רק לעדכן את אדוני היושב ראש, ביום רביעי שעבר בוועדת המשנה למאבק בתאונות הדרכים בראשותו של חבר הכנסת גלעד ארדן, הודיע נציג משרד התחבורה שהתקנה טרם פורסמה.
שרית זוכוביצקי
היא פורסמה ותיכנס לתוקף ב-1 בספטמבר. הבנתי ממשרד המשפטים שזה אכן פורסם וייכנס לתוקף.
שמרית שקד
רציתי רק להזכיר: בהגדרת "בית ספר" הפנינו לסעיף 70ג, כולל "כל מוסד חינוך רשמי או מוכר או בית ספר שחל עליו חוק הפיקוח שבו לומדים המתחנכים באופן שיטתי יותר מ-10 תלמידים, ובו ניתן חינוך קדם יסודי, חינוך יסודי וחינוך על יסודי".
היו"ר אמנון כהן
זה סעיף 70ג' מהחוק העיקרי.
שמרית שקד
"2. תחולתו של חוק זה בתום ששה חודשים מיום פרסומו".

מכיוון שיישום החוק הזה תלוי בהתקנת תקנות שיקבע השר, לגבי השילוט ומערכת האיתות החזותית, אני מציעה להוסיף "תקנות לפי סעיף 70ה לפקודת התעבורה כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה יותקנו, עד למועד התחילה".

מועד התחילה זה 6 חודשים.
ענבל גבריאלי
לדעתי זה צריך להיות פחות ממועד התחילה, מספיק 3 חודשים.
שרית זוכוביצקי
זה לא ריאלי לאור הפגרה. צריך למצוא אנשים מתאימים, צריך לראות שהמערכת מתאימה לכלי הרכב.
משה גפני
אני מציע להענות לבקשתה. הבעיה היא, אם לא יהיו תקנות תוך 6 חודשים. מה תעשו לשר?
ענבל גבריאלי
יגישו בקשה הארכה.
שאול יהלום
אני מציע תוך 3 חודשים, לא אכפת לי 4 חודשים, אבל לא לשנות את התחילה. לתחילה ישארו חודשיים, ו-4 חודשים לתקנות.
שמרית שקד
אני רוצה לחזור: "שלט אזהרה נראה לעין, שבו רשומות המילים "הסעת תלמידים", בגודל, במקום ובצורה שייקבע השר", ולקבוע שהשר רשאי לקבוע נוסח אחר. זה בסדר, שרית? אני מציעה להשאיר "הסעת תלמידים" ולהשאיר לכם לקבוע נוסח אחר. זה בסדר?
שרית זוכוביצקי
למה? תשאירו "ילדים".
אילן ליבוביץ
לפני הנוסח שאת מציעה, אז בהסעות של קייטנות לא צריך לשים שלט כי זה לא תלמידים, זה ילדים.
היו"ר אמנון כהן
יועצת משפטית, סיכמנו שיהיה כתוב "ילדים". הלאה, סעיף 3.
לאה ורון
גם בסעיף 2 צריך להוסיף שלט אזהרה מלפנים ומאחור.
שמרית שקד
בסדר.
היו"ר אמנון כהן
לגבי התחילה סיכמנו שהחוק – 6 חודשים, תקנות – 4 חודשים. יש למישהו עוד הערות להצעת החוק של חבר הכנסת שאול יהלום?

אנחנו מצביעים לקריאה שניה ושלישית הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 71) (רכב להסעת תלמידים) התשס"ה-2005 של חבר הכנסת שאול יהלום, (פ/2765). מי בעד? מי נגד?

עבר פה אחד.

הסתייגות דיבור לחבר הכנסת זנדברג, ליבוביץ ומשה גפני ודוד טל.

הישיבה הסתיימה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים