ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 18/07/2005

הצורך בהקמת בית ספר חדש בכפר עילבון.

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת החינוך, התרבות והספורט
1
18/7/2005


הכנסת השש-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 477

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
‏יום שני, י"א בתמוז התשס"ה (18 ביולי, 2005), שעה 11:40
סדר היום
1.
הצעה לסדר היום (דיון מהיר)
הצורך בהקמת בית-ספר חדש בכפר עילבון, של חה"כ עזמי בשארה
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז – היו"ר

אורי אריאל

מוחמד ברכה
מוזמנים
חה"כ ג'מאל זחאלקה

ד"ר בלהה נוי
-
מנהלת אגף שפ"י, משרד החינוך, התרבות והספורט

מחמוד דיאב
-
מנהל מחוז הצפון, משרד החינוך, התרבות והספורט

ד"ר שי כנעני
-
סגן מנהל מינהל הפיתוח, משרד החינוך, התרבות והספורט

רן ארז
-
יו"ר ארגון המורים העל-יסודיים

סמיר אבו זיאד
-
ראש מועצה מקומית עילבון

האני סמעאן
-
מזכיר מועצה מקומית עילבון

זרייק נאדר
-
יו"ר ועד ההורים, עילבון

סאמי סרור
-
ועד ההורים, עילבון

אלביר עלבוני
-
ועד ההורים, עילבון

גדעון בן-דרור
-
יועץ לוועדת החינוך, התרבות והספורט
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה
אירית שלהבת
הצורך בהקמת בית-ספר חדש בכפר עילבון
היו"ר אברהם פורז
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. על סדר יומנו: הצורך בהקמת בית-ספר חדש בכפר עילבון – הצעה לסדר היום של חבר הכנסת בשארה.
ג'מאל זחאלקה
אני ממלא מקומו.


אפתיע אותך, אדוני היושב-ראש, בהצגת העניין בצורה קצרה ותכליתית.


יש בעילבון בית-ספר אחד, שלומדים בו 950 תלמידים ב-30 כיתות, והוא בנוי על פני 5.5 דונמים. על-פי כל הסטנדרטים המקובלים בעולם זה מצב בלתי אפשרי. יש צפיפות גדולה מאוד, התשתיות לא מתאימות. צריך לבנות בית-ספר חדש. כבר קיימת חלקת קרקע המיועדת לבית-הספר, אולם עניינים טכניים מעכבים את הבנייה.
היו"ר אברהם פורז
הרשות המקומית צריכה לבנות בית-ספר. למה היא לא בונה?
ג'מאל זחאלקה
אנחנו צריכים שני דברים: אחד, שמשרד החינוך יסכים להקצות תקציב לבית-הספר, ושניים, ללחוץ על מינהל מקרקעי ישראל כדי לזרז את העניינים.
היו"ר אברהם פורז
מה הפסול בבית-הספר הקיים?
ג'מאל זחאלקה
הוא צפוף מאוד.
היו"ר אברהם פורז
אי אפשר לבנות בו כיתות נוספות?
ג'מאל זחאלקה
אי אפשר, בגלל המבנה שלו.
היו"ר אברהם פורז
האם צפוי גידול במספר התלמידים?
ג'מאל זחאלקה
יש גידול כל הזמן.
היו"ר אברהם פורז
אתה אומר שצריך למצוא מקום ליותר תלמידים אך לא לבנות עוד בניין במתחם הקיים הצפוף.
ג'מאל זחאלקה
אי אפשר. אין איפה.
מוחמד ברכה
על-פי החוק יש תקן על היחס בין מספר התלמידים בבית-ספר לבין השטח.
סמיר אבו זיאד
אמורים להיות 24 דונם, לבית-ספר יסודי ולחטיבת ביניים.
היו"ר אברהם פורז
אתם אומרים: אם צריך גידול, לא במבנה הקיים אלא צריך לבנות בית-ספר חדש, מתחם חדש, כדי שתהיה רווחה.
סמיר אבו זיאד
בית-הספר הזה קיים כבר 50-60 שנים, משנת 1946.
ג'מאל זחאלקה
כבר בשנת 2001 היתה הסכמה במשרד החינוך, שהכיר בצורך לבנות מבנה חדש לחטיבת ביניים והסכים לקצר את ההליכים. היום יש בעיה עם חטיבות ביניים, אבל לא ניכנס לעניין הזה.
היו"ר אברהם פורז
מר בן-דרור, כאשר צריך להקים בית-ספר חדש, המימון של המבנה כולו מכספי מדינה?
גדעון בן-דרור
המימון של הבנייה – כן.
היו"ר אברהם פורז
הרשות המקומית בונה בכספי מדינה?
גדעון בן-דרור
נכון.
ג'מאל זחאלקה
הבקשה פשוטה, שיאושר תקציב לבניית בית-ספר חדש.
היו"ר אברהם פורז
במי זה תלוי? מי הרשע שלא מאשר?
ג'מאל זחאלקה
משרד החינוך.
היו"ר אברהם פורז
תיכף נגלה את מי צריך להאשים.
ג'מאל זחאלקה
כפי שאמרתי, משרד החינוך אישר כבר בשנת 2001 הקמת בית-ספר והכיר בצורך לבנות בית-ספר חדש.
יהודית גידלי
מה קרה מ-2001 ועד היום?
ג'מאל זחאלקה
ב-2001 נתקבלה ההחלטה, אך מאז לא קרה שום דבר. לא הצליחו להשיג אישורים לקרקע. יש חלקת קרקע מיועדת.
היו"ר אברהם פורז
מה זאת אומרת? נתקלו בבעיה בתוכנית בניין עיר?
ג'מאל זחאלקה
זה מתעכב בשל מינהל מקרקעי ישראל.
היו"ר אברהם פורז
מינהל מקרקעי ישראל צריך להקצות את הקרקע לרשות המקומית, לתת לה חכירה.
סמיר אבו זיאד
יש הסכמה עקרונית.
היו"ר אברהם פורז
יש תב"ע על-פיה זה שטח המיועד למבנה ציבורי, שטח חום?
סמיר אבו זיאד
לא. התוכנית הוגשה, אבל בשל כל מיני סיבות לא אושרה.
היו"ר אברהם פורז
גם התב"ע עדיין לא מאושרת?
סמיר אבו זיאד
לא.
היו"ר אברהם פורז
מינהל מקרקעי ישראל חתם על תב"ע של בניין ציבורי?
ג'מאל זחאלקה
אני מבין שמשרד החינוך אומר שלא חסר כסף. נאמר לי שבשנה שעברה הוחזרו 70 מיליון שקל לתקציב משרד החינוך, כסף שלא נוצל לבניית כיתות בסקטור הערבי. כלומר, הבעיה כאן לא כספית.
היו"ר אברהם פורז
אז מה הבעיה? אולי אין תב"ע? אולי אין הקצאת קרקע במינהל מקרקעי ישראל? אדוני ראש המועצה, מה חסר לכם?
סמיר אבו זיאד
חסר לנו תקציב ואז נוכל להתקדם במינהל.
היו"ר אברהם פורז
יש לכם תב"ע מאושרת לבניית בניין ציבורי?
סמיר אבו זיאד
לא. אנחנו בתהליך.
היו"ר אברהם פורז
מה המצב? זה קרקע חקלאית?
סמיר אבו זיאד
כן, הקרקע חקלאית במקור.
היו"ר אברהם פורז
יש תוכנית מופקדת?
סמיר אבו זיאד
לא. יש תוכנית שעכשיו ראינו במשרד הבינוי והשיכון שמקדמים אותה באופן מסיבי.
היו"ר אברהם פורז
תוכנית כללית גדולה יותר?
סמיר אבו זיאד
של אותו שטח.
היו"ר אברהם פורז
רק לשטח הזה, או שהיא כוללת גם שטחים נוספים?
סמיר אבו זיאד
תוכנית רחבה יותר, בסך הכול 150 דונמים.
היו"ר אברהם פורז
למה מיועדים 150 הדונמים הללו?
סמיר אבו זיאד
זה כולל שטח מינהל, שטח פרטי ו-15 דונם שטח ציבורי להקמת בית-הספר הזה. יש גם אפשרות שנחלק את זה לשניים, שנלך רק על - - -
היו"ר אברהם פורז
זה מה שרציתי להציע לכם. תלכו קודם כול על תב"ע נקודתית, רק לבית-הספר, שלא שנוי במחלוקת, וכל היתר תעשו בתוכנית נפרדת, כדי שלא תתקעו עם בית-הספר בגלל דברים אחרים.
סמיר אבו זיאד
גם בנושא הזה, אם יהיה לי תקציב וקצת לחץ על המינהל - - -
היו"ר אברהם פורז
אתה עוד לא בשלב התקציב, לדעתי. בלי תב"ע לא תוכל לבנות.
אורי אריאל
יש להניח שגם ב-2005 תחזירו את הכסף לאוצר. בעזרת השם עד שנת 2006 תהיה תוכנית ואז יוכלו לתת לך כסף. אתה יודע שלא תוכל לקבל כסף מהמדינה בלי תוכנית, אין מה לעשות.
היו"ר אברהם פורז
יש כאן מישהו ממינהל מקרקעי ישראל? אין.
ג'מאל זחאלקה
אני מציע שאחד מחברי ועד ההורים ידבר ויציג את העניין.
זרייק נאדר
אני יושב-ראש ועד ההורים בעילבון. אקרא מכתב, שאחלק אותו בסוף הישיבה לחברי הוועדה.


יושב-ראש וחברי ועדת החינוך, נציגי משרדי הממשלה, נוכחים נכבדים - - -
היו"ר אברהם פורז
אם המכתב ארוך תוכל להשאיר אותו כאן ונכניס אותו לפרוטוקול. תגיד לנו את העיקרון ונכניס את המכתב לפרוטוקול, כאילו אמרת.


(* המכתב מופיע בנספח)
זרייק נאדר
בעיקרון, בבית-הספר בעילבון חסרות הרבה פונקציות. חסרים בו חצרות, מגרשי משחקים, מקומות ישיבה, שטחים ירוקים עם הצללה, מעבדה לחטיבת הביניים.
קריאה
הוא לא תקני מבחינה בטיחותית.
זרייק נאדר
המבנה הוקם בשנת 1946 ובהדרגה נוספו לו נדבכים עד שנת 2003, על-פי גידול האוכלוסייה. יש בו הרבה מבנים שלא עונים על הסטנדרטים של משרד החינוך – פרוזדורים ברוחב 1.70 מטר במקום 2.40 מטר.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו הרי לא הורסים את הבניין הקיים.
מוחמד ברכה
אבל הבעיה מחמירה כאשר הצפיפות גדלה.
זרייק נאדר
הצפיפות הנוראית היא אחת הסיבות העיקריות לאלימות בבית-הספר. אין הפרדה בין חטיבת הביניים ובין בית-הספר היסודי.
היו"ר אברהם פורז
לפי זה, בכל אוטובוס צריכה להיות אלימות, כי נורא צפוף.
זרייק נאדר
באוטובוס יושבים 3 דקות ויורדים בתחנה הבאה, אבל הצפיפות בבית-ספר של ילדים שרוצים להתפרץ ולהשתעשע ולשחק בהפסקות מובילה לאלימות. הם צריכים שטח. אני חושב שזאת אחת הסיבות העיקריות לאלימות בבית-הספר. יש מקרים רבים של אלימות, בגלל הצפיפות, והיו מקרים שילדים נחבלו.
היו"ר אברהם פורז
השתכנענו שצריך בית-ספר חדש. אתה מטיף עכשיו למשוכנעים.
שי כנעני
אני נציג משרד החינוך. קודם כול, אני רוצה להגיד לפרוטוקול שמשרד החינוך לא רשעים, כפי שנאמר בתחילת הדיון. אנחנו רוצים לבנות בית-ספר. כבר בשנת 2001 הוצאנו הסכמה. יתר על כן, קידמנו בעילבון, היתה לנו טיוטת פרוגרמה על קרקע, כדי שיוכלו להתחיל לתכנן, כדי שברגע שהקרקע תהיה בידיהם יוכלו להתקדם בתכנון. כאשר הם יתקדמו ויקדישו את הקרקע כהלכה, נשחרר את הפרוגרמות, ובעקבות זה הם יגמרו את התכנון ונשחרר את התקציב. קיים עלינו עדיין מוראו של מבקר המדינה, לכן אנחנו לא יכולים לשחרר פרוגרמות ולשחרר תקציבים טרם יושלמו כל הליכי השגת הקרקע ואישור התב"ע.


בשנת 2002 תקצבנו לרשות כסף להשלמת בית-הספר היסודי ל-18 כיתות בשטח של 702 מטר, מה שהקל על המצב. לצערי הרב, אם קודם נאמר שיש 70 מיליון שקל אז בואו נציין שמינהל הפיתוח של משרד החינוך מנצל את תקציביו בלמעלה מ-95%.
היו"ר אברהם פורז
ה-5% הנותרים זה עדיין כמה מיליונים טובים שלא נוצלו.
שי כנעני
אנחנו תלויים ברצון של הרשויות המקומיות לקחת את הכסף.
היו"ר אברהם פורז
העניין ברור.
שי כנעני
מהתקציב שהוקצה אצלנו ב-2002 לבניית 702 מטרים בבית-הספר היסודי בעילבון עדיין נותרו 5% שהיא לא לקחה.
היו"ר אברהם פורז
כשמדובר בבניית בתי-ספר, האם אתם עוזרים לרשויות מקומיות בהשגת האישורים הנדרשים, או שזה לא מעניין אתכם?
שי כנעני
אם הרשות מבקשת שנפנה למינהל מקרקעי ישראל כדי לזרז השגת קרקע ולהציג את חשיבות העניין, או אם מבקשים שנפנה לרשויות התכנון אנחנו עושים את זה ברצון רב.
ג'מאל זחאלקה
זה מה שאפשר וצריך לעשות.
מוחמד ברכה
אני רוצה לברר על ה-5% שהוזכרו. יש 5% שלא לקחו ולא ידענו עליהם. גילו שיש להם כסף.
שי כנעני
5% מבנייה של 700 מטר – זה המון כסף, כ-300,000 שקלים.
מחמוד דיאב
אני מפקח מחוז הצפון למגזר הערבי במשרד החינוך, התרבות והספורט.


אנחנו מדברים על בית-ספר עילבון. רק להעמיד דברים על דיוקם. חבר הכנסת זחאלקה, ידידי, יש שם 750 תלמידים ולא 950 תלמידים.
ג'מאל זחאלקה
המספר שציינתי זה ביחד עם הגנים.
מחמוד דיאב
הגנים הם גנים. אנחנו מדברים על בית-הספר האזורי. בכל זאת, הייתי גם מנהל בית-ספר ואני מכיר את זה, ואני מכיר את בית-הספר בעילבון.


אנחנו מדברים על אחד מבתי-הספר הבודדים בצפון שיש לו א"ט, כלומר לא נעשתה בעילבון רפורמה, חטיבת ביניים, ב-40 השנים האחרונות.
היו"ר אברהם פורז
זה טוב, לא? הם כיוונו למסקנות ועדת דברת.
מחמוד דיאב
זה רפורמת דברת בלי דברת.
היו"ר אברהם פורז
אתה מזכיר לי את אשתי, ששמה כל מיני בגדים בארון ואחר-כך אומרת שהם חזרו למודה.
מחמוד דיאב
כבוד היושב-ראש, אנחנו מדברים על בית-ספר טוב מבחינת הישגיו, שנחשב לאחד מבתי-הספר הטובים. אמנם השנה היתה קצת פאשלה במקצוע השפה הערבית אבל בשאר המקצועות ההישגים בבית-הספר עילבון טובים.


אנחנו יודעים גם שהוא נבנה בשלבים, כפי שאמר יושב-ראש ועד ההורים. כלומר, הוא לא נבנה בבת אחת, ולכן תראה שם אגף ועוד אגף וחצר, זה נכון.


עקרונית, זה בית-ספר גדול יחסית, אבל הוא לא הגדול בצפון. בנצרת יש לנו בתי-ספר יסודיים של 950 תלמידים.
היו"ר אברהם פורז
תלוי מה גודל הטריטוריה. הם טוענים שהטריטוריה קטנה.
שי כנעני
ניתן לכם תקציב בנייה. חבל על הוויכוח.
מחמוד דיאב
מר גדעון בן-דרור יושב על-ידי. הוא יודע, כאשר היה בתפקידו הקודם בנינו בנצרת בתי-ספר של 28 כיתות על שטח של 6 דונמים, בשל האילוץ. אבל לא נדבר על זה. קרקע זה קרקע. יטפלו בקרקע כפי שמטפלים. אני מדבר על הפן הפדגוגי.


חלוקה לחטיבת ביניים ויסודי, בעידן הזה בוודאי אין מי שחושב על כך. אם אנחנו צריכים לחלק את בית-הספר, צריך ללכת לחלוקה לאורך – כיתות א'-ט'.


ברגע שיהיה בית-ספר, לנו במחוז הצפון לא תהיה בעיה להתמודד עם זה. יהיה בעילבון בית-ספר קטן – כיתה אחת בכל שכבה – ובית-ספר בינוני – 2 כיתות בכל שכבה. כלומר, אין לנו מקום אפילו ל-4 כיתות מקבילות.
היו"ר אברהם פורז
רבותי, העניין ברור לחלוטין. אני מבין שהכסף מחכה. אתם צריכים רק דבר אחד, לסיים עם מינהל מקרקעי ישראל ולסיים את התכנון.


אני רוצה לתת לכם עצה, כאדם שעסק שנים רבות בתכנון ובנייה. תעשו שתי תוכניות, שתי תב"עות, תפרידו את היתר מהדבר הזה. התוכנית לבית-הספר תוכל להתקדם במהירות רבה.
מוחמד ברכה
זה מה שהצעתי להם לפני הישיבה, גם בלי ניסיון תכנוני.
היו"ר אברהם פורז
אני מציע שתיעזרו במשרד החינוך מול מינהל מקרקעי ישראל ומול גורמי התכנון, שיעזרו לכם לגמור את התכנון. ברגע שיהיו לכם היתרים והכול אני מניח שהכסף יגיע.


אם לא יגיע, יש כאן חברי כנסת שעיניהם צופיות, בוחנות, משגיחות וסוקרות והם בוודאי יודיעו לנו. אבל אם תתקלו בבעיה כלשהי, אנחנו מוכנים לקיים ישיבה נוספת ביחד עם גורמי התכנון וגורמי מינהל מקרקעי ישראל, לברר את סיבות העיכוב, אם יש.
סמיר אבו זיאד
מינהל מקרקעי ישראל אמר: לכו למשרד הבינוי והשיכון כדי לעשות תוכנית גדולה יותר ולהכניס את זה בפנים.
היו"ר אברהם פורז
אני חושב שצריך לשכנע אותם. בית-ספר הוא בקונצנזוס. לגבי דברים אחרים לפעמים מתחילות התנגדויות, כשאחד רוצה ושני לא רוצה. לכן לדעתי צריך להפריד את פרויקט בית-הספר מהיתר. לא שאני בעד שהיתר יתעכב, אבל לא כדאי לכרוך את זה, אפשר להתקדם.


חברי הכנסת יהיו אתכם בקשר. אם תתקלו בקשיים ויהיה צורך, אנחנו מוכנים לקיים ישיבה נוספת של הוועדה בהשתתפות מינהל מקרקעי ישראל.


אנחנו מודים לכם מאוד על השתתפותכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10
נספח
מכתב של ועד ההורים הישובי בכפר עילבון
תאריך
17/7/2005

הקמת בית-ספר חדש בכפר עילבון


יושב-ראש וחברי ועדת החינוך, נציגי משרדי הממשלה, נוכחים נכבדים,


עילבון הינו ישוב שמספר התושבים בו נושק לחמשת אלפים תושבים, עם אוכלוסייה הטרוגנית.


בכפר קיים בית-ספר אחד, יסודי וחטיבת ביניים ביחד. מספר התלמידים מכיתה א' ועד כיתה ט' מגיע ל-900 תלמידים, לא כולל גני ילדים, וכ-60 אנשי צוות.


בית-הספר נבנה בשלבים שונים, החל משנת 1946 ועד 2003, ולא כל המבנים עומדים בקריטריונים של משרד החינוך (ראה דוח מצורף).


בית-הספר בנוי על שטח של כ-5.5 דונמים, כאשר השטח הדרוש לפי התקנים של משרד החינוך לבית-ספר המונה כ-1,000 תלמידים עם 28 כיתות (לא כולל גני ילדים) צריך להיות 18 דונמים. המצוי הינו פחות מ-30% מהדרוש על-פי התקנים של משרד החינוך.


חסרים במתחם בית-הספר המון פונקציות, כמו: חצרות, חצרות מקורות, מגרשי משחקים וספורט, אולם ספורט, שטחים ירוקים ועצים עם מקומות ישיבה להפסקות; אין תחנת הסעות לתלמידים ונושא התחבורה מסוכן מאוד, בנוסף לפקק הנוצר בשעות הבוקר ובסוף יום הלימודים; אין קפיטריה והתלמידים קונים ממרכולים דרך הגדרות!!


אין הפרדה בין הגיל הרך לבין החטיבה העליונה והיו מקרים שילדים קטנים נחבלו מתלמידים מבוגרים מהחטיבה העליונה, דבר שאפשר למנוע רק על-ידי הפרדת התלמידים בחצרות שונות.


בתוך מתחם בית-הספר קיימת צפיפות נוראית ובהיעדר מגרשי ספורט וחצרות, ובחברה כל-כך הטרוגנית, הדבר מתבטא באלימות-יתר, דבר שאפשר היה להקטין בהרבה אם היה לנו בית-ספר העונה על הדרישות והקריטריונים של משרד החינוך.


לאור התקציר הקודם אני פונה לכל הממונים על הנושא לזרז ולהקל על הקמת בית-ספר חדש ופיצול בית-הספר הקיים לשני בתי-ספר, כל זה לטובת החינוך ולהורדת רמת האלימות בבית-הספר.


כולי תקווה להיענות בחיוב ושבעיותינו יבואו על פתרונן.


תודה.

בכבוד רב,

זרייק נאדר

יו"ר ועד הורים

קוד המקור של הנתונים