ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 12/07/2005

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 5), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים