ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 14/07/2005

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 22), התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים